NL.HARUNYAHYA.COMhttp://nl.harunyahya.comnl.harunyahya.com - Wonderen Van De Koran - Recent toegevoegd nlCopyright (C) 1994 nl.harunyahya.com 1NL.HARUNYAHYA.COMhttp://nl.harunyahya.comhttp://harunyahya.com/assets/images/hy_muhur.png11666Zwarte gatenIn de 20e eeuw waren een groot aantal nieuwe ontdekkingen met betrekking tot hemelse verschijnselen in het heelal. Één van deze entiteiten, die pas onlangs is ontdekt, wordt gevormd wanneer een ster al zijn brandstof heeft verbruikt en ineenstort, en uiteindelijk  in een zwart gat verandert met een oneindige dichtheid en een nul volume, en een enorm krachtig magnetisch veld. We zijn niet in staat om de zwarte gaten te zien, zelfs met de meest krachtige telescoop, omdat de zwaartekracht zo sterk is dat het licht niet eruit kan vrijkomen. Echter, een dergelijke ingestorte ster kan door middel van het effect ervan in de omgeving worden waargenomen. In Soera al-Waqi'a, vestigt Allah de aandacht hierop, door te zweren op de positie van de sterren:

Ik zweer bij het vallen van de sterren. En voorwaar, dat is zeker een geweldige eed, als jullie dat begrepen! (Qur’an, 56:75-76)

De term "zwarte gat" werd voor het eerst gebruikt in 1969 door de Amerikaanse natuurkundige John Wheeler. Eerder, dachten we dat we in staat waren om alle sterren te zien. Echter, bleek later dat er sterren zijn in de ruimte waarvan we niet in staat zijn om hun licht waar te nemen. Omdat, het licht van deze ingestorte sterren verdwijnt. Licht kan niet ontsnappen uit een zwart gat, omdat het zo'n hoge concentratie van de massa in een kleine ruimte heeft. De enorme zwaartekracht vangt zelfs de snelste deeltjes, d.w.z. de fotonen. Bijvoorbeeld, de laatste fase van een typische ster, is drie keer de massa van de zon, eindigt na het uitbranden, en zijn implosie als een zwart gat wordt zijn doorsnede slechts 20 km! Zwarte gaten zijn "zwart" dat wil zeggen gesluierd met directe observatie. Desondanks openbaren ze zich indirect, door de enorme zuigkracht die hun zwaartekracht uitoefent op andere hemellichamen. Net als de beschrijvingen van de Dag des Oordeels, kan onderstaand vers ook wijzen op deze wetenschappelijke ontdekking over de zwarte gaten:

Wanneer dan de sterren gedoofd worden, (Qur’an, 77:8)

Bovendien, veroorzaken sterren met een grote massa ook vervormingen die in de ruimte kunnen worden waargenomen. Zwarte gaten, leiden echter niet alleen tot vervormingen in de ruimte, maar scheuren ook gaten erin. Dit is de reden waarom deze ingestorte sterren bekend staan als zwarte gaten. Dit feit kan in het vers een verwijzing zijn over de sterren, en dit is een ander belangrijk onderdeel van de informatie waaruit blijkt dat de Koran het woord van Allah is:

Bij de hemel en de verlichtende ster. En wat doet jou weten wat de verlichtende ster is? De doordringende ster. (Qur’an, 86:1-3)

]]>
http://nl.harunyahya.com/nl/Wonderen-Van-De-Koran /240730/zwarte-gatenhttp://nl.harunyahya.com/nl/Wonderen-Van-De-Koran /240730/zwarte-gatenTue, 24 Jan 2017 20:29:39 +0200
De steden van Sodom en Gomorra

De Profeet Loetht (vzmh) leefde in dezelfde tijd als de profeet Ibrahim (vzmh) en werd gestuurd als een boodschapper naar een naburige stam aan de profeet Ibrahim (vzmh). Die stam voerde, volgens de koran,  een perversie uit die nooit eerder op de wereld was gezien; homoseksualiteit. Toen de Profeet Loeth (vzmh) tegen de mensen zei om een van de grootste zonden te verlaten en hen de boodschap van Allah doorgaf, wezen ze hem af. Ze ontkenden dat hij een profeet was en gingen door met hun afschuwelijke levensstijl. Als gevolg hiervan werd de stam door Allah vernietigd in een vreselijke ramp. 

En gedenkt Loeth, toen hij tot zijn volk zei: ‘’Begaan jullie zedeloosheid die nog niemand van de bewoners van de werelden voor jullie heeft begaan? Voorwaar, jullie naderen zeker wellustig mannen in plaats van vrouwen. jullie zijn zelfs een overschrijdend volk. (Koran, 7:80-81)

En Wij deden een regen (van stenen) op hen neerkomen. Zie dan hoe het einde was van de misdadigers! (Koran, 7:84)

Voorwaar, Wij zullen een zware bestraffing uit de hemel neerzenden op de bewoners van deze stad omdat zij zware zonden begingen. En voorzeker, Wij hebben een duidelijk Teken achtergelaten voor een volk dat begrijpt. (Koran, 29:34-35)

Deze stad, waar de profeet Loeth (vzmh) woonde en die later werd vernietigd, heet "Sodom" in het Oude Testament. Het lijkt erop dat deze mensen, die in het noorden van de Rode Zee leefden, werden vernietigd op een wijze die verenigbaar is met de beschrijving in de Koran. Bij de archeologische opgravingen is gebleken dat de stad in de buurt van de Dode Zee lag aan de huidige Israëlisch-Jordaanse grens. Volgens de wetenschappers, is het gebied bedekt met grote afzettingen van zwavel. Om deze reden, is er geen leven in de vorm van dieren of planten daar te vinden, en de regio staat als een symbool van de vernietiging.  

De Heer van de Hemelen en de aarde en wat er tussen is, als jullie overtuigden zijn. Er is geen God dan Hij, Hij doet leven en sterven, jullie Heer en de Heer van jullie voorvaderen. (Koran, 44:7-8)

Zwavel is een element dat verschijnt als gevolg van vulkanische uitbarstingen. Er is inderdaad een duidelijk bewijs in de koran dat de methode van de vernietiging aardbevingen en vulkaanuitbarstingen was. De Duitse archeoloog Werner Keller zegt het volgende over het gebied:

Samen met de basis van deze machtige kloof, die precies door dit gebied loopt, dook de Valei van Siddim, incusief Sodom en Gomorrah, op een dag in de afgrond. Hun vernietiging kwam tot stand door een grote aardbeving die waarschijnlijk gepaard ging met explosies, bliksem, uitstoot van natuurlijk gas en gewone branden .... De verzakking liet vulkaankrachten vrij die over de gehele lengte van de breuklijn hadden liggen sluimeren. In de bovenste vallei van Jordanie vlakbij Bashan zijn nog steeds reusachtige kraters van uitgewerkte vulkanen; grote stukken lava en diepe lagen van basalt zijn op de kalkstenen oppervlakte gestort.

Bovenstaande foto’s  tonen het oude nederzettings gebied rond de vulkaan Mount Vesuvius. Het is duidelijk te zien uit de resten in de regio dat de bewoners van Pompeii een luxe en indrukwekkende levensstijl genoten.

Deze lagen van lava en basalt zijn het belangrijkste bewijs dat een vulkaanuitbarsting en aardbeving daar ooit plaatsvond. In ieder geval in het meer van Loeth, ook wel bekend als de Dode Zee, bevindt zich direct boven een seismisch actief gebied, met andere woorden, een aardbeving riem:

De basis van de Dode Zee is geplaatst op een door een aardverschuiving veroorzakende breuklijn. Deze vallei ligt op een breuklijn die zich uitstrekt van het Taberiye meer in het Noorden, en het midden van de Arabah vallei in het zuiden.230

Het technische aspect van de ramp die de mensen van Loeth ondergingen, is geopenbaard in studies uitgevoerd door geologen. Deze hebben aangetoond dat de aardbeving die het volk van Loeth uitgeroeid had tot stand kwam als gevolg van een zeer lange breuklijn. De rivier de Jordaan daalt een totaal van 180 meter gedurende zijn 190 km lengte. Dit, en het feit dat de Dode Zee 400 meter onder de zeespiegel ligt, bewijst samen dat er in en rond dit gebied ooit een belangrijke geologische evenement heeft plaatsgevonden. 

Deze interessante structuur van de rivier de Jordaan en de Dode Zee bevatten slechts een deel van de scheur of spleet die door dit gebied loopt. Het begint op de hellingen van de Toros-gebergte en loopt zuidwaarts langs de zuidelijke oevers van de Dode Zee, door de Arabische woestijn, de Golf van Aqaba bereikend, vanwaar het de Rode Zee kruist voordat het eindigt in Afrika. Er is grote vulkanische activiteit in die gebieden waar de lijn doorheen passeert. In feite is dit zodanig gebeurt dat de zwarte basalt en lava kunnen worden gevonden in de bergen van Galilea in Israël, in een deel van de hoge plateaus in Jordanië, de Golf van Aqaba en andere gebieden.

Al deze overblijfselen en geografische kenmerken laten zien dat er een belangrijke geologische evenement in de Dode Zee heeft plaatsgevonden.

De december 1957 editie van het tijdschrift National Geographic bevatte deze uitspraken over dit onderwerp:

De berg van Sodom, een dorre woestenij, stijgt fors boven de Dode Zee. Niemand heeft ooit de vernietigde steden Sodom en Gomorra gevonden, maar wetenschappers geloven dat ze zich bevonden in het Dal van Siddim tegenover deze kliffen. Het is mogelijk dat vloedwateren van de Dode Zee hen overspoelden na een aardbeving.231

Een van de stukken van de informatie over deze verwoeste stad is zoals geopenbaard in Surah Al-Hijr 76-dat deze steden zich nog steeds op de hoofdlijn bevinden. Geografen hebben deze regio geïdentificeerd als op een lijn naar het zuid-oosten van de Dode Zee, dat zich uitstrekt van het Arabische schiereiland naar Syrië en Egypte.

Toen keerden Wij haar (de stad) ondersteboven en deden Wij op hen stenen van harde klei neerkomen. Voorwaar, daarin zijn zeker Tekenen voor degenen die er lering uit trekken. En voorwaar, zij (de stad) ligt aan een (nog) bestaande weg. En voorwaar, daarin is zeker een Teken voor de gelovigen. (Koran, 15:74-77)

229. Keller, Und die Bibel hat doch recht, 75-76.uparrow

230. “Le Monde de la Bible” (The World of the Bible), Archeologie et Histoire, July-August 1993.uparrow

231. G. Ernest Wright, “Bringing Old Testament Times to Life,” National Geographic 112, December 1957, 883.uparrow

 

]]>
http://nl.harunyahya.com/nl/Wonderen-Van-De-Koran /221527/de-steden-van-sodom-enhttp://nl.harunyahya.com/nl/Wonderen-Van-De-Koran /221527/de-steden-van-sodom-enThu, 19 May 2016 22:58:25 +0300
DE OZONLAAG BIJ DE POLEN TIJDENS DE ZONSOPGANGhttp://nl.harunyahya.com/nl/Wonderen-Van-De-Koran /160408/de-ozonlaag-bij-de-polenhttp://nl.harunyahya.com/nl/Wonderen-Van-De-Koran /160408/de-ozonlaag-bij-de-polenTue, 26 Mar 2013 12:16:30 +0200
iddialaracevap.blogspot.com ahirzamanfelaketleri.blogspot.com ingilizderindevleti.net