De Islam Veroordeelt het Terrorisme

Download het boek

Download (DOC)
Download (PDF)
Reacties

Hoofdstukken van het boek

< <
10 / total: 10

Conclusie: Aanbevelingen aan de Westerse Wereld en Moslims

Hij is Die duidelijke tekenen aan Zijn dienaar nederzendt om jullie uit de duisternis naar het licht te brengen
(Koran, 57:9)

Ook al gaan er decennia - of eeuwen - voorbij, er is één onveranderlijk feit: terrorisme blijft vernietigen. In vele delen van de wereld leven mensen in angst voor het terrorisme. Sterker nog, deze angst is niet beperkt tot dreigingen van andere landen. In veel landen worden mensen in hun eigen land geconfronteerd met dreigingen van hun medeburgers of geloofsgenoten. De geactualiseerde informatie in het voorwoord van deze nieuwe editie onthult de angstaanjagende omvang die het terrorisme vandaag de dag heeft bereikt. Dit is voldoende bewijs om aan te tonen dat politieke of militaire maatregelen, die tot nu toe zijn genomen om het probleem van het terrorisme op te lossen, allemaal hebben gefaald.

Vandaag de dag is de westerse wereld bezorgd over organisaties die onder het mom van de islam terreur gebruiken en deze bezorgdheid is niet misplaatst. Het is duidelijk dat degenen die de terreur uitvoeren en hun aanhangers volgens de internationale juridische criteria berecht moeten worden. Er moeten echter meer effectieve strategieën worden nagestreefd om tot haalbare oplossingen voor deze problemen te komen. Het foutieve onderwijssysteem dat ten grondslag ligt aan het terrorisme moet serieus worden genomen, en de waarheden moeten bij elke gelegenheid worden uitgelegd om de verkeerde ideeën die voorkomen uit het darwinistische en materialistische onderwijs evenals uit het fanatisme (kwezelarij) te vervangen.

De voorafgaande beschouwingen laten zien dat terreur geen plaats heeft in de islam, en dat het een misdaad is tegen de gehele mensheid. Het onthullen van de inherent tegenstrijdige natuur van het concept van ‘islamitische terreur’ geeft ons een belangrijke uitgangspunt:

1) De komende tijd vereist dat alle landen met de nodige voorzichtigheid, gevoeligheid en wijsheid handelen. De internationale gemeenschap moet de mogelijkheden aangrijpen om in vrede naast elkaar te leven en moet openstaan voor alle suggesties en hier naartoe werken. Dit is alleen mogelijk als ze elkaar beter leren kennen en geschiedenis, religie, kunst, literatuur, filosofie, wetenschap, technologie en cultuur bestuderen.

2) Dat de islam een religie is van liefde, vriendschap, vrede en broederschap moet in alle opzichten worden toegelicht en islamitische gemeenschappen moeten worden aangemoedigd om dit feit te begrijpen. De oplossing voor het bestrijden van radicale groeperingen in islamitische landen moet geen 'gedwongen secularisatie' zijn. Integendeel, een dergelijk beleid zal alleen maar een reactie ontketenen bij de massa. De oplossing ligt in het verlaten van het radicale gedachtegoed dat gemengd is met darwinistisch onderwijs en te spreken over de islam in overeenstemming met de Koran. Dit resulteert in het omarmen van de waarden van de Koran, zoals mensenrechten, democratie, vrijheid, hoge moraliteit, wetenschap, spiritualiteit en esthetiek en in de verschijning van een moslim model dat de mensheid zinvolle blijdschap en gelukzaligheid zal bieden.

3) Eén van de bronnen van het terrorisme is kwezelarij en de oplossing daarvoor is educatie. Zoals in de vorige hoofdstukken in detail uitgelegd, presenteert kwezelarij een foutief, vreselijk, liefdeloos en hatelijk begrip van het geloof. Aan de kringen die sympathie hebben voor het terrorisme moet eenvoudig duidelijk gemaakt worden dat terreur in tegenstrijd is met de islam, en dat het alleen op grote schaal de islam, de moslims en de mensheid schaadt. Deze mensen moeten worden opgeleid, zodat ze worden gereinigd van kwezelarij.

4) Om het terrorisme, wiens wortelen in het communistische, fascistische, racistische en andere valse ideologieën ligt, te bestrijden, moeten naar lange termijn culturele oplossingen worden gezocht. Tegenwoordig vormen de darwinistische voorschriften de basis van het onderwijssysteem in landen over de hele wereld. Maar zoals we al eerder hebben benadrukt is het darwinisme een onjuiste ideologie die de mens als een dier beschouwt, die zich alleen ontwikkeld door te vechten om te overleven; iets wat de onderliggende basis van alle vormen van terrorisme vormt. Een ideologie die voorspelt dat alleen degenen die de macht hebben zullen overleven en oorlog beschouwt als een deugd, is zoals een enorme moeras dat nooit zal ophouden rampen op de wereld te brengen. Gezien de situatie is er, naast de juridische en andere maatregelen die getroffen zullen worden om het terrorisme te bestrijden, ook een dringende behoefte aan een krachtige, wereldwijde onderwijscampagne. De blootstelling van het ware gezicht van de misleiding van het darwinisme en het materialisme, en de instructie in de waarden die God voor de mensen heeft geopenbaard, moeten de fundamenten vormen van dit onderwijs. Vrede en stabiliteit zijn alleen haalbaar door het leven volgens de goede waarden van de ware religie. Zonder het droogleggen van dit moeras, is het niet mogelijk om de wereld te ontdoen van rampen.

Dunya insanlari

Onze hoop is dat deze maatregelen zullen helpen om de wereld te ontdoen van terrorisme en alle andere bekrompen, wrede en barbaarse opvattingen. Wanneer zij zich op een juiste manier gaan houden aan de vredige christelijke cultuur die zij vertegenwoordigen, zullen landen zoals de Verenigde Staten, die zichzelf als “een natie onder God” omschrijft, een vriend van de moslims worden. In de Koran vestigt God de aandacht op dit feit en informeert ons dat christenen degenen zijn die "Het meest aanhankelijk zijn tegenover hen die geloven". (Koran, 5:82)

In het verleden hebben sommige onwetende mensen dit feit verkeerd geïnterpreteerd en conflicten en gevechten veroorzaakt tussen deze twee religies. Om de herhaling van angstaanjagende scenario's in onze tijd te voorkomen, die gepropageerd zijn met onzinnige slogans als "De botsing van beschavingen" of "De heilige oorlog tegen het westen", moeten ware christenen en moslims samenkomen en gaan samenwerken.

De ontwikkelingen die in de nasleep van de recente gebeurtenissen plaatsvonden geven aan dat de zaden voor deze samenwerking al zijn gezaaid. Dergelijke ernstige daden van terrorisme als 9/11, welke de christelijke en de islamitische gemeenschappen dichter bij elkaar heeft gebracht, heeft ertoe geleid dat veel christenen meer te weten zijn gekomen over de religie van de islam en heeft moslims aangemoedigd om grotere inspanningen te leveren om de islamitische moraal die in de Koran staat beschreven te communiceren.

Al deze ontwikkelingen zijn bemoedigende aanwijzingen dat mensen de islamitische waarden beter zullen begrijpen en in staat zullen zijn om zich te ontdoen van alle vooroordelen die ze hadden. Met de wil van God zal de 21e eeuw de tijd zijn waarin mensen werkelijk zullen erkennen dat de verspreiding van de islamitisch waarden de unieke manier is voor het realiseren van de begeerde vrede op de wereld.

Hij is God, de Schepper, de Maker, de Vormgever. Aan Hem behoren de mooiste namen toe. Alles wat in de hemelen en op de aarde is verheerlijkt Hem. Hij is de Almachtige, de Alwijze. (Koran, 59:24)

 

They said "Glory be to You!
We have no knowledge except what You have taught us.
You are the All-Knowing, the All-Wise."
(Qur'an, 2: 32)

 

10 / total 10
U kunt Harun Yahya's boek De Islam Veroordeelt het Terrorisme online lezen, deel het op sociale netwerken zoals Facebook en Twitter, download het op uw computer, gebruik het voor uw huiswerk en scripties, en publiceer, kopiëer of reproduceer het op uw eigen websites of blogs zonder een auteursrechtvergoeding te betalen, zolang u deze site erkent als referentie.
About this site | Maak uw Website | Add to favorites | RSS Feed
Alle materialen kunnen gekopieerd, geprint en gedistribueerd worden, mits verwijzing naar deze site.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.blogspot.com ahirzamanfelaketleri.blogspot.com ingilizderindevleti.net