De Islam Veroordeelt het Terrorisme

Download het boek

Download (DOC)
Download (PDF)
Reacties

Hoofdstukken van het boek

< <
8 / total: 10

De Islam Heeft Vrede en Harmonie naar het Midden-Oosten Gebracht

O jullie die geloven,
betreedt allen de volledige vrede (islam) en volgt niet de voetstappen van de satan.
Hij is voor jullie een duidelijke vijand.
(Koran, 2:208)

De geschiedenis is altijd getuige geweest van vrede, rechtvaardigheid en liefde in de landen die door islamitische heersers werd bestuurd en die zich hielden aan de richtlijnen van de Koran. De bestuursmaatregelen in de landen die veroverd werden tijdens het leven van de profeet Mohammed (vzmh) zijn belangrijke voorbeelden en laten het succes zien van hen die in de voetsporen van Gods boodschappers traden en niet afweken van de moraal van de Koran en hebben hierdoor vreedzame samenlevingen opgericht. De ware rechtvaardigheid, gerechtigheid en eerlijkheid, die in de Koran wordt beschreven, werd in de tijd van deze heersers verwezenlijkt waardoor er een model voor de volgende generaties ontstond.

Het land Palestina en zijn hoofdstad Jeruzalem, waar aanhangers van de drie goddelijke religies samenleven, zijn belangrijk in de zin dat ze hebben laten zien hoe moslims vrede en stabiliteit brengen in gebieden waar ze heersen. Voor het grootste deel van de laatste 1400 jaar heeft de islamitische heerschappij voor vrede gezorgd in Jeruzalem en Palestina.

De Vrede En Rechtvaardigheid Die Door Kalief Omar Naar Palestina Werd Gebracht

Jeruzalem was de hoofdstad van de joden tot aan het jaar 71 na Chr. In dat jaar voerde het Romeinse leger een grootscheepse aanval uit op de joden en verbanden hen op een wrede manier uit het gebied. In die tijd begon de joodse diaspora, Jeruzalem en zijn omgeving werd een verlaten gebied.

Jeruzalem werd echter opnieuw een belangrijke plaats met de aanvaarding van het christendom in de tijd van de Romeinse keizer Constantijn. Romeinse christenen bouwden kerken in Jeruzalem. Het nederzettingsverbod voor joden in de regio werd opgeheven. Palestina bleef onder Romeins (Byzantijns) territorium tot de 7e eeuw. De Perzen veroverden het gebied voor een korte periode, maar de Byzantijnen veroverden het later weer terug.

Een belangrijk keerpunt in de geschiedenis van Palestina was in het jaar 637, toen het werd veroverd door het islamitische leger. Dit betekende nieuwe vrede en harmonie in Palestina, dat eeuwenlang het toneel was geweest van oorlogen, verbanningen, plunderingen en bloedbaden en dat met elke nieuwe bezetting opnieuw gewelddadigheden aanschouwde. Met de komst van de islam was een nieuw tijdperk begonnen, waarin mensen van verschillende geloven in vrede en harmonie konden samenleven.

Palestina werd ingenomen door Hazrat Omar, de tweede kalief na de profeet (vzmh). Het binnentreden van de kalief in Jeruzalem, die tolerantie, degelijkheid en vriendelijkheid liet zien aan de mensen met verschillende geloven, introduceerde het glorieus tijdperk dat op het punt stond te beginnen. Karen Armstrong beschrijft de verovering van Jeruzalem door Hazrat Omar (ra) in de volgende termen in haar boek Holy War (De Heilige Oorlog):

De citadel van Jeruzalem, een gekleurde lithografie door L. Haghe naar D. Roberts, 1841.

De kalief Omar trad Jeruzalem op een witte kameel binnen, begeleid door de magistraat (rechter) van de stad, de Griekse Patriarch Sophronius. De kalief vroeg om onmiddellijk naar de Tempelberg gebracht te worden. Daar knielde hij en bad hij op de plek waar zijn vriend Mohammed (vzmh) zijn Nachtelijke Reis had gemaakt. De patriarch keek met ontzetting hiernaar en dacht dit moet het schrikbeeld van de verwoesting zijn, wat de profeet Daniel voorspelde; dit moet antichrist zijn die de laatste dagen zou inluiden. Vervolgens vroeg Omar om de christelijke heiligdommen te zien en terwijl hij in de kerk van de heilige graf was, werd het tijd voor het islamitische gebed. De patriarch nodigde hem uit om te bidden waar hij nu was, maar Omar wees dit hoffelijk af. Hij legde uit dat als hij zou knielen en bidden in de kerk, sommige moslims de gebeurtenis zouden willen vastleggen door daar een moskee op te richten en dat zou betekenen dat ze de heilige begraafplaats zouden moeten slopen. In plaats hiervan ging Omar bidden op een kleine afstand van de kerk, en inderdaad, direct tegenover de heilige graf is daar nog steeds een kleine moskee te vinden die opgedragen is aan de kalief Omar.

De andere grote moskee van Omar werd gebouwd op de Tempelberg als gedenkteken van de islamitische verovering, samen met de moskee Al-Aqsa, ter nagedachtenis van Mohammeds Nachtelijke Reis. Jarenlang hebben de christenen de plaats van de verwoeste joodse tempel gebruikt als vuilnisstortplaats van de stad. De kalief hielp de moslims eigenhandig mee het vuilnis op te ruimen en de moslims bouwden daar twee heiligdommen en zo vestigden zij de islam in de derde meest heilige stad van de islamitische wereld.20

Met de islamitische verovering van Jeruzalem werd de stad een veilige haven waarin alle drie de religies konden samenleven in vrede. John Esposito schrijft:

Toen in 638 de Arabische legers Jeruzalem veroverden, bezetten ze een centrum, wiens heiligdommen een pelgrimsoord van de christenen vormden. Kerken en de christelijke bevolking werden met rust gelaten. joden, die lange tijd verbannen waren door de christelijke heersers, mochten terugkeren, leven en bidden in de stad van Salomo en David.21

De Omarmoskee

De overeenkomst - beschreven in de vorige pagina's - dat kalief Omar had ondertekend samen met de patriarch van Jeruzalem toen hij Jeruzalem binnentrad, is een gevolg van zijn mededogen.

Kortom, moslims brachten civilisatie in Jeruzalem en in heel Palestina. In plaats van barbaarse overtuigingen, die geen respect hadden voor de heilige waarden van andere mensen en die hen doodden simpelweg voor verschillen in het geloof, heerste er de rechtvaardige, tolerante en gematigde cultuur van de islam. Na de verovering door Hazrat Omar leefden moslims, christenen en joden samen in vrede en harmonie in Palestina. Moslims probeerden nooit met dwang mensen te bekeren, maar sommige niet-moslims die zagen dat de islam de ware religie was bekeerden zich uit vrije wil.

De vrede en harmonie in Palestina duurde zo lang als de moslims in de regio heersten. Aan het einde van de 11e eeuw trad een buitenlandse invasiemacht de regio binnen en het geciviliseerde land van Jeruzalem werd op zo'n barbaarse en gewelddadige manier verwoest en geplunderd, zoals nog nooit eerder gezien was. Deze barbaren waren de kruisvaarders.

De Wreedheid Van De Kruisvaarders In Palestina

Terwijl de leden van alle drie de religies in Palestina in vrede samenleefden, besloten de christenen in Europa om een kruistocht te organiseren. Na de oproep van Paus Urban II op 27 november 1095 tijdens het concilie van Clermont, gingen meer dan 100.000 mensen uit heel Europa op weg naar Palestina om het Heilige Land te bevrijden van de moslims en de legendarische rijkdom van het Oosten te vinden. Na een lange en uitputtende reis en veel plunderingen en slachtpartijen onderweg, bereikten ze Jeruzalem in 1099. De stad viel na een belegering van bijna 5 weken en de kruisvaarders trokken binnen. En ze oefenden gewelddadigheden uit zoals de wereld zelden had meegemaakt. Alle moslims en joden werden aan het zwaard geregen.

De vrede en harmonie in Palestina, die standhield sinds Hazrat Omar, kwam met een verschrikkelijk bloedbad tot een einde. De kruisvaarders schonden alle ethische wetten van het christendom, een religie van liefde en mededogen, en verspreidden terreur in naam van het christendom.

De moslims en joden van Jeruzalem werden brutaal afgeslacht door de kruisvaarders

De Rechtvaardigheid Van Saladin Ayyubi

De barbaarse kruisvaarders maakten Jeruzalem tot hun hoofdstad en vestigden een Romeins koninkrijk wiens grenzen strekte van Palestina tot aan Antiochië. Maar het heerschap van de kruisvaarders, die barbaarsheid naar Palestina brachten, duurde niet lang. Saladin verenigde alle islamitische vorstendommen onder zijn vaandel en versloeg in 1187 de kruisvaarders in de slag bij Hattin. Na deze slag werden de twee leiders van de kruisvaarders, Reinoud van Chatillon en Koning Guy, naar Saladin gebracht. Saladin executeerde Reinoud van Chatillon, die berucht was geworden door de verschrikkelijke slachterij en wreedheden die hij had begaan tegen de moslims, maar liet Koning Guy gaan, aangezien hij niet dezelfde misdaden had gepleegd. Palestina zag opnieuw de ware betekenis van rechtvaardigheid.

Onmiddellijk na Hattin en op dezelfde dag dat de Profeet Mohammed (vzmh) in een nacht was meegenomen van Mekka naar Jeruzalem, trad Saladin Jeruzalem binnen en bevrijdde het van de 88 jaar durende bezetting door de kruisvaarders. Toen de kruisvaarders 88 jaar geleden de stad veroverden, vermoordden ze alle moslims in de stad en waren om dezelfde reden bang dat Saladin hetzelfde zou doen met hen. Maar hij raakte geen enkele christen in de stad aan. Hij gaf alleen bevel aan de Latijnse (katholieke) christenen om de stad te verlaten. De orthodoxe christenen, die geen kruisvaarders waren, mochten in de stad blijven en hun godsdienst in alle vrijheid belijden. In de woorden van John L. Esposito,"Het islamitische leger was grootmoedig in hun triomf, wat ze doorgaans in hun strijd waren. Burgers bleven gespaard; kerken en heiligdommen bleven onaangetast…Saladin bleef bij zijn woord en toonde barmhartigheid voor de niet-militairen."22

Karen Armstrong beschrijft de tweede verovering van Jeruzalem met de volgende woorden:

Op 2 oktober 1187 kwamen Saladin en zijn leger Jeruzalem binnen als overheersers en voor de volgende 800 jaar zou Jeruzalem een islamitische stad blijven. Saladin bleef bij zijn woord en veroverde de stad volgens de hoogste islamitische idealen. Hij nam geen wraak voor het bloedbad in 1099, zoals de Koran dat adviseert (16:127), en nu dat de vijandigheden waren opgehouden, eindigde hij het doden (2:193-194). Geen enkele christen werd gedood en er waren geen plunderingen. Het losgeld was bewust zeer laag gehouden… Saladin liet, zoals de Koran gebiedt, veel van hen kosteloos vrij. Zijn broer al-Adil was zo bedroefd door de toestand van de gevangenen, dat hij Saladin om duizend van hen voor zijn eigen dienst vroeg en hen vervolgens zonder enige tegenprestatie vrijliet… Alle islamitische leiders waren verontwaardigd over het gegeven dat de rijke christenen vluchtten met al hun rijkdommen, die gebruikt had kunnen worden als losgeld voor alle gevangenen. De patriarch, Heraclius, betaalde zijn 10 dinar losgeld net zoals de rest en was zelfs voorzien van een speciale escorte om zijn vermogen te beschermen tijdens zijn reis naar Tyrus.23

Kortom, Saladin en de moslims behandelden de christenen met grote genade en rechtvaardigheid en toonden zelfs meer mededogen dan hun eigen leiders hadden gedaan. Niet alleen de christenen, maar ook de joden beleefden vrede en veiligheid met de islamitische verovering van Jeruzalem. De beroemde Spaans-Joodse poëet Yuda al-Harazi drukte zijn gevoelens in een van zijn volgende werken als volgt uit:

Saladin viel in 1187 Jeruzalem binnen en bevrijdde het van 88 jaar bezetting door de Kruisvaarders. Terwijl hij de meeste bekendheid geniet door deze militaire triomf, was Saladin ook erg vergevingsgezind naar de kruisvaarders, evenals naar alle andere christenen. Hoewel de Kruisvaarders onuitsprekelijke wreedheden hadden toegebracht aan de moslims, eiste Saladin geen wraak op hen en er raakte geen inwoner gewond toen hij Jeruzalem bevrijdde.

"God besloot dat de heilige plaats niet meer zou rusten in handen van de zonen van Esau; dus in 4950 van de schepping (1190 n. Chr.) ontwaakte God de geest van Saladin, de prins van de kinderen van Ismaël (Salah al-Dien) die een wijs en moedig man was. Hij veroverde Jeruzalem met zijn leger en kondigde aan dat hij alle kinderen van Efraim zou accepteren, waar ze ook vandaan komen. En dus kwamen we uit alle hoeken van de wereld om hier te gaan wonen. We leven hier nu in de schaduw van de vrede."24

Na Jeruzalem, gingen de kruisvaarders door met hun barbaarsheid en de moslims met hun rechtvaardigheid in andere steden van Palestina. In 1194 executeerde Richard Leeuwenhart, die in de Britse historie als een grote held wordt geportretteerd, 3.000 moslims in het kasteel van Acre, waaronder vele vrouwen en kinderen. Hoewel de moslims getuige waren van deze gewelddadigheid, gebruikten ze nooit dezelfde middelen. Ze hielden zich aan het bevel van God: "…laat de vijandigheid van een volk, omdat zij jullie de toegang tot de Masdjid al Haram (de heilige Moskee) verhinderen, jullie niet tot geweld aansporen…" (Koran, 5:2) en gebruikten nooit geweld tegen onschuldige burgers. Ze gebruikten nooit meer geweld dan noodzakelijk was, zelfs niet tegen de kruisvaarders die ze versloegen.

De gewelddadigheid van de kruisvaarders en de rechtvaardigheid van de moslims hebben weer eens een historisch feit bewezen: een heerschappij die gebaseerd is op de principes van de islam, maakt het mogelijk om samen te leven met mensen van verschillende godsdiensten. Dit feit bleef 700 jaar lang, tot na Saladin, aangetoond; in bijzonder tijdens het Ottomaans bewind.

Saladin en Guy de Lusignan na de slag van Hattin in 1187

Koning Richard executeerde in het Kasteel van Acre meedogenloos 3.000 islamitische burgers, onder wie veel vrouwen en kinderen.

 

Voetnoten

19. The Alarm Newspaper Article, "Bakunin's Ground-Work for the Social Revolution," 1885 Dec. 26, p. 2

20. Karen Armstrong, Holy War, pp. 30-31

21. John L. Esposito, Islam: The Straight Path, p. 58

22. John L. Esposito, Islam: The Straight Path, p. 59

23. Karen Armstrong, Holy War, p. 185

 

8 / total 10
U kunt Harun Yahya's boek De Islam Veroordeelt het Terrorisme online lezen, deel het op sociale netwerken zoals Facebook en Twitter, download het op uw computer, gebruik het voor uw huiswerk en scripties, en publiceer, kopiëer of reproduceer het op uw eigen websites of blogs zonder een auteursrechtvergoeding te betalen, zolang u deze site erkent als referentie.
About this site | Maak uw Website | Add to favorites | RSS Feed
Alle materialen kunnen gekopieerd, geprint en gedistribueerd worden, mits verwijzing naar deze site.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."