De Islam Veroordeelt het Terrorisme

Download het boek

Download (DOC)
Download (PDF)
Reacties

Hoofdstukken van het boek

< <
2 / total: 10

Inleiding

God beveelt rechtvaardigheid en het goede en het geven aan verwanten
en Hij verbiedt zedeloosheid en het verwerpelijke en opstandigheid.
Hij onderricht jullie, hopelijk zullen jullie je laten vermanen.
(Koran, 16:90)

Als moslims veroordelen wij nadrukkelijk de terroristische aanslagen van 11 september 2001 op de twee grote steden in Amerika, die tot de dood en verwonding van duizenden onschuldige burgers heeft geleid.

PKK IRA

Eeuwenlang zijn er in verschillende delen van de wereld verschillende terreurdaden door verschillende groepen voor verschillende doeleinden uitgevoerd. Soms door een communistische organisatie, soms door een fascistische groep en soms zijn radicale en separatistische groeperingen verantwoordelijk voor deze daden. De 17 November in Griekenland, de RAF en de neonazi's in Duitsland, de ETA in Spanje, de Rode Brigades in Italië en vele andere organisaties vermoordden onschuldige en weerloze mensen door middel van terreur en geweld. De PKK heeft de afgelopen 30 jaar in Turkije terreur gepleegd en aanslagen uitgevoerd wat resulteerde in het martelaarschap van tienduizenden mensen.

Door de aanslagen van 9/11 werd de zeer belangrijke vraag naar de werkelijke bron van het terrorisme het belangrijkste punt op de wereldagenda. Op deze manier werd de gehele wereld duidelijk gemaakt dat de islam een religie van vrede en tolerantie is, die mensen tot mededogen en gerechtigheid oproept. Veel wereldleiders, toonaangevende mediaorganisaties en televisie- en radiostations verklaarden dat de ware islam in de Koran de gewelddadigheid afkeurt en naar vrede tussen mensen en naties streeft. Kringen uit het westen, die de moraal van de islam kennen en die goed geïnformeerd zijn over de ware islam zoals God het in de Koran beveelt, hebben duidelijk opgemerkt dat de woorden "islam" en "terreur" niet samengaan en dat terreuraanslagen in geen enkele religie is geoorloofd.

Dit boek berust op het feit dat de bron van het terrorisme, die wij nadrukkelijk veroordelen, onmogelijk uit een Goddelijke religie kan voortkomen en dat er in de islam geen plaats is voor terrorisme. Dit wordt duidelijk gemaakt in de Koran, de enige bron van de islam, evenals in de tradities van vele islamitische leiders met op de eerste plaats de Profeet Mohammed (vzmh). Maar toch zijn er groepen in de geschiedenis geweest die de religie van de islam geïnterpreteerd hebben met verzonnen hadiths en bijgeloof die geproduceerd werden na de Koran. Als gevolg van het volgen van een dergelijk bijgeloof dat geweld rechtvaardigt, hebben deze groepen vele terroristische gruweldaden uitgevoerd die onze mooie religie strikt verbiedt.

Dit boek onthult, in het licht van de verzen uit de Koran en de godsdienstige praktijken van onze Profeet Mohammed (vzmh) en aan de hand van voorbeelden uit de geschiedenis, dat de islam het terrorisme verbiedt en naar vrede en veiligheid in de wereld streeft.

Het is algemeen bekend dat er al eeuwenlang verschillende terreurdaden in verscheidene delen van de wereld gepleegd worden. Elk van deze terreurdaden worden door verschillende organisaties gepleegd en elk met andere doelen. Soms is het een communistische organisatie, soms een fascistische organisatie en soms zijn het radicale en separatistische splintergroeperingen die de verantwoordelijkheid voor zulke aanslagen opeisen. Terwijl landen zoals Amerika recentelijk vaak het doelwit zijn van racistische en marginale terroristen, zijn de Europese landen het voornaamste doelwit van gewelddadigheden door terroristische organisaties. 17 November in Griekenland, RAF (Rote Armee Fraktion) en neonazi's in Duitsland, ETA in Spanje, IRA in Groot-Brittannië, de Rode Brigade in Italië en vele andere organisaties proberen door terreur en gewelddadigheid gehoor te krijgen door onschuldige en weerloze mensen te vermoorden. De PKK, een marxistische en stalinistische terreurorganisatie, heeft in de afgelopen 30 jaar in het zuidoostelijke deel van Turkije terreuraanslagen uitgevoerd wat resulteerde in het martelaarschap van tienduizenden mensen.

De aard van het terrorisme verandert met veranderende wereldomstandigheden en verhoogt zijn impact en kracht met nieuwe middelen die mogelijk gemaakt worden door de hoogwaardige technologie. Vooral een communicatiemiddel zoals het internet vergroot het operatie- en invloedbereik van terroristische activiteiten aanzienlijk.

Behalve de terreurorganisaties die uit het westen komen, zijn er ook terreurorganisaties die hun oorsprong in het Midden-Oosten vinden. Deze groeperingen plegen overal in de wereld aanslagen. Dat de daders van zulke terreurgroeperingen christelijke, islamitische of joodse namen hebben, geeft aanleiding voor sommigen om verkeerde beweringen te maken die niet in overeenstemming zijn met de Goddelijke openbaringen. De waarheid is echter dat zelfs als de terroristen een islamitische naam hebben, de terreur die ze beoefenen niet als "islamitische terreur" gekenmerkt kan worden, net zoals het geen "joodse terreur" of "christelijke terreur" genoemd kan worden, wanneer de daders joden of christenen zijn. Het is zo omdat het absoluut niet acceptabel is om onschuldige mensen te vermoorden in naam van een Goddelijke religie, zoals we in de volgende delen van het boek nader zullen onderzoeken. Deze mensen interpreteren de heilige Geschriften die God aan de mensen voor vrede en broederschap heeft gezonden schromelijk verkeerd en door hun zelf verzonnen bijgeloof, voeren ze geweld tegen mensen van verschillende overtuigingen en daarmee legitimeren ze volledig het schenden van hun geloof in het proces. We moeten ons bewust zijn dat er onder degenen die in Washington en New York omkwamen, mensen waren die van de Profeet Jezus (vzmh) (christenen), de Profeet Mozes (vzmh) (joden) en de Profeet Mohammed (vzmh) (moslims) hielden. Onschuldige mensen doden is een grote zonde dat, tenzij God het vergeeft, tot bestraffing in de hel zal leiden. Niemand die gelovig en Godvrezend is zal zo'n daad uitvoeren.

De aanvallers, ongeacht het geloof zij aanhangen, kunnen zulke gewelddadigheden begaan ofwel uit onwetendheid of met de bedoeling de religie te misbruiken voor hun eigen doeleinden, of vanwege hun vijandigheid tegenover religie. Zulke gewelddadigheden vervreemden mensen van het geloof en wekken haat op tegenover gelovige mensen. Daarom is elke aanslag op onschuldige mensen, die uit 'geloofsovertuiging' wordt gepleegd, als het ware een aanslag op het geloof.

De religie beveelt liefde, genade en vrede. Terreur daarentegen is de tegenpool van religie; het is wreed, meedogenloos, eist bloedvergieten en brengt een hoop ellende. Indien dit het geval is, moet de oorsprong van een terroristische daad gezocht worden in ongeloof of in radicale standpunten die de geboden van religie verkeerd interpreteren en niet in de religie zelf. Mensen met een fascistische, communistische, racistische, materialistische of radicale kijk op het leven moeten worden verdacht als potentiële daders. De naam of de identiteit van de schutter is niet belangrijk. Als hij zonder blikken of blozen onschuldige mensen kan vermoorden, is hij geen gelovige en kan hij onmogelijk een Goddelijke religie vertegenwoordigen. Om deze reden is "islamitische terreur" een onjuist en verkeerd begrip dat in tegenspraak is met de boodschap van de islam. Want in de islam is er geen plaats voor terrorisme. Terreur (d.w.z. onschuldige mensen vermoorden) is juist een grote zonde volgens de islam en moslims zijn ervoor verantwoordelijk om zulke daden te voorkomen en de wereld vrede en gerechtigheid te brengen.

 

2 / total 10
U kunt Harun Yahya's boek De Islam Veroordeelt het Terrorisme online lezen, deel het op sociale netwerken zoals Facebook en Twitter, download het op uw computer, gebruik het voor uw huiswerk en scripties, en publiceer, kopiëer of reproduceer het op uw eigen websites of blogs zonder een auteursrechtvergoeding te betalen, zolang u deze site erkent als referentie.
About this site | Maak uw Website | Add to favorites | RSS Feed
Alle materialen kunnen gekopieerd, geprint en gedistribueerd worden, mits verwijzing naar deze site.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.blogspot.com ahirzamanfelaketleri.blogspot.com ingilizderindevleti.net