< <
7 / total: 8

Conclusie

Geen enkele andere duivelse ideologie heeft de wereld ooit zo omvat en volledige gemeenschappen beïnvloed als de communistische ideologie. Dit is zo’n gevaarlijke filosofie dat ze de islamitische, christelijke en joodse wereld, heidenen, atheïsten, boeddhisten en eenvoudig gezegd mensen van alle geloofssystemen en culturen en naties heeft gevangengezet en niemand is er ooit in geslaagd zich te verzetten tegen de communistische ideologie om er een eind aan te maken.

De communistische ideologie heeft sinds de dag waarop ze voor het eerst verscheen onophoudelijk bestaan. Soms was ze op de voorgrond en heeft ze de macht gegrepen, terwijl ze zich op andere momenten heeft teruggetrokken en haar activiteiten in het geheim heeft voortgezet. Maar het is nooit mogelijk geweest om er volledig vanaf te raken. De 20e eeuw en de eindtijd waarin we leven, wanneer de invloed van de antichrist door de hele wereld gezien is, zijn periodes geweest van deze bloeddorstige en gevaarlijke ideologie en haar vreselijkste wreedheid en meedogenloosheid. Vele landen in de wereld hebben zich min of meer openlijk overgegeven aan de communistische ideologie. Het darwinisme, dat de infrastructuur van het communisme vertegenwoordigt, is de officiële ideologie geworden van alle landen. Terwijl vele landen communistische dictators sterk bekritiseren, onderrichten ze ironisch genoeg het intellectuele systeem dat hen voedt, het darwinisme en materialisme, in hun eigen scholen aan hun eigen kinderen, alsof het een wetenschappelijk feit is. Kinderen die zijn grootgebracht met een darwinistische basisopleiding kunnen gemakkelijk overstappen op een materialistische, communistische manier van denken. De regeringen van landen zijn daarom constant met hun eigen handen nieuwe communistische militanten aan het produceren.

Dat is waarom een van de grootste voortekenen die zijn onthuld door onze Profeet Mohammed (vzmh) zich voordoet in de eeuw waarin wij leven – de wereld wordt meegesleurd in de richting van rampen in grote wanorde. De heersers van landen bevelen dat hun eigen mensen worden afgeslacht, landen worden elke dag wakker met de dreiging van kernwapens, terroristische daden worden uitgevoerd, de ene na de andere en verraderlijke aanvallen, waarvan niemand weet wanneer ze komen, maken de mensen doodsbang. De lichamen van jonge soldaten, moeders en kinderen liggen op de straten van moslimlanden, terwijl de wereld vanaf de zijlijn eenvoudigweg min of meer passief toekijkt naar de gebeurtenissen en betekenisloze platitudes uitkraamt. De naam van de plaag die dit toebrengt aan de wereld is het communisme en het communisme wordt steeds sterker en komt elke dag dichterbij de wereldoverheersing.

Degenen die uit hun luie zetel naar de gebeurtenissen kijken, die vragen zich af “Bestaat het communisme nog steeds in de wereld?” of “Geloven mensen nog in het darwinisme?”. Degenen die zichzelf opsluiten in hun eigen kleine wereld en er niet in slagen de tragedie te zien waar de mensheid naartoe gaat, zijn allereerst verantwoordelijk voor dit klimaat van angst en terreur. Degenen die weigeren om tot actie over te gaan, passief reageren en bewust het darwinistisch-communistische systeem steunen, terwijl de hoofdreden van terreur en wreedheid voor iedereen duidelijk zichtbaar is en wat er moet gedaan worden om deze gigantische dreiging volledig uit te roeien in detail uiteengezet is, hebben de vloek van Turkse martelaren en van onze broeders die als martelaar gedood zijn in andere islamitische landen over zichzelf gebracht. Ze geven zich als makke schappen over aan het atheïstisch-communistisch systeem dat de hele wereld onder zijn invloed heeft gebracht en kijken zwakjes naar wat er aan het gebeuren is en aanvaarden de overheersing van dit bloeddorstige systeem, iets dat een ware moslim nooit zou kunnen doen. Dit zijn de daden van de zwakkeren en krachtelozen, degenen die geen geloof, ideologie en doel hebben, die geen hoop hebben en die slechts willen leven, eten en slapen.

Het communistische systeem mag dan wel over de hele wereld een machtige ideologie zijn, maar het is een verrassend eenvoudige zaak om door middel van een krachtig geloof in de Waarheid (in God) deze valse en bijgelovige ideologie intellectueel te vernietigen. Omdat elk intellectueel systeem, ideologie, filosofie en zeker het geloof onder de controle van onze Almachtige Heer staat en zal ineenstorten en verdwijnen wanneer God het beveelt. Desalniettemin wenst de Almachtige God moslims te gebruiken als instrumenten in de vernietiging van deze communistische ideologie die de wereld in bloed wil drenken. Om die reden moeten moslims:

◉ Aan God gebonden zijn met een diep geloof;

◉ Islamitische eenheid tot stand brengen en een einde brengen aan de verdeeldheid in de islamitische wereld;

◉ Deelnemen aan wetenschappelijke, anti-darwinistische activiteit die de darwinistisch-materialistische ideologie over de hele wereld zal uitroeien;

◉ Zich verenigen tegen valse ideologieën;

◉ Het systeem van liefde, vrede, broederschap en rust tot stand brengen dat in de Koran wordt bevolen.

We mogen niet vergeten dat de belangrijkste reden voor wanorde, conflict en plagen in de wereld is dat moslims niet verenigd zijn. God heeft de verdeeldheid onder moslims onthuld als de oorzaak van beroering en corruptie in de volgende woorden:

Degenen die niet gelovig zijn, zijn elkaars bondgenoten en beschermers. Als jullie niet op deze manier handelen [elkaar steunen en beschermen], zal er beroering zijn in het land en grote corruptie. (Soera al-Anfal, 73)

pembe çiçek

Mensen die thuis televisie kijken en hun avondmaal eten, alsof ze zich niet bewust zijn van de onderdrukking die overal ter wereld plaatsvindt, enkel geld en comfort willen en zeggen dat iedereen voor zichzelf moet zorgen, die moslims die de strijd tegen atheïstisch-darwinistisch-communistische ideologieën achterwege laten op een moment dat deze de wereld verstikt en die vijandig staan tegenover andere moslims, moeten bevreesd zijn dat ze de oorzaak zijn van de beroering en de corruptie die in het vers wordt vermeld. De Almachtige God wil dat moslims zich verenigen. En Hij zal een moslimeenheid creëren die zeer krachtig is, waarin iedereen nauw in liefde en broederschap met alle anderen verbonden is, die op Gods weg streeft met al zijn macht. In een ander vers zegt onze Heer, “God bemint hen die ter wille van Hem in geordende gelederen strijden, als een hecht gebouw.” (Soera as-Saff, 4). Een dergelijke eenheid zal onvermijdelijk overwinnen. De darwinistisch-communistische ideologie, die tot nu toe niet is uitgedaagd en niet door enig geloof of ideologie tot zwijgen is gebracht, zal voor het eerst in 5000 jaar verpletterd worden en verdwijnen in confrontatie met waar geloof en vertrouwen. Voor dat doel is het essentieel dat moslims gelovig, vastberaden en moedig zijn, dat ze in God vertrouwen, dat ze liefdevol en vol enthousiasme in eenheid handelen. Alle macht en kracht behoort aan God en Hij zal de islamitische morele waarden installeren en valsheid uitroeien:

dua eden çocuklar

God heeft aan degenen onder jullie die geloof hebben en goede daden verrichten beloofd dat Hij hen de nakomelingen zal maken in het land zoals Hij degenen voor hen nakomelingen heeft gemaakt en Hij zal voor hen hun religie, waarmee Hij tevreden is, stevig vestigen en hen in plaats van hun angst veiligheid geven. Zij aanbidden Mij, zonder iets met Mij te associëren. Al wie daarna ongelovig is, zij zijn de dwalenden.
(Soera an-Nur, 55)

 

Zij zeiden: “Geprezen bent U,
wij hebben geen kennis behalve wat U ons heeft onderwezen.
U bent de Alwetende, de Alwijze.”
(Soera al-Baqara: 32)

 

7 / total 8
U kunt Harun Yahya's boek De Verraderlijkheid en Wreedheid van de PKK online lezen, deel het op sociale netwerken zoals Facebook en Twitter, download het op uw computer, gebruik het voor uw huiswerk en scripties, en publiceer, kopiëer of reproduceer het op uw eigen websites of blogs zonder een auteursrechtvergoeding te betalen, zolang u deze site erkent als referentie.
About this site | Maak uw Website | Add to favorites | RSS Feed
Alle materialen kunnen gekopieerd, geprint en gedistribueerd worden, mits verwijzing naar deze site.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top