< <
6 / total: 8

Hoofdstuk 5: De Enige Echte Oplossing Voor Het Communisme: Anti-Darwinistische, Anti-Materialistische Propaganda

Het Is Het Darwinisme Dat Het Communisme Voedt En Die Ideologie Moet Eerst Wetenschappelijk Worden Opgeheven

In Turkije is er veel moeite gedaan om het van de plaag van de separatistische terreurorganisatie PKK te bevrijden:

◉ Ontelbare troepen zijn naar het Zuidoosten van het land gestuurd, waar er ontelbaar veel conflicten hebben plaatsgevonden.

◉ Miljarden dollars zijn uitgegeven en raketten, bommen, geweren en tanks zijn aangekocht.

◉ Verkenningsvliegtuigen en Herons zijn ingezet.

◉ Er zijn veldstudies uitgevoerd.

◉ Speciaal getrainde militaire eenheden zijn opgezet. Er zijn nieuwe tactieken ontwikkeld.

◉ Er zijn defensieve technieken ontwikkeld.

◉ Scenario’s van een overeenkomst met de leider van de separatistische terreurorganisatie, Öcalan, zijn voorgesteld en er zijn pogingen geweest om bemiddelaars te betrekken.

◉ Er zijn pogingen geweest tot politieke manoeuvres en mensen hebben gedacht dat er een oplossing kan worden bereikt door middel van demagogische methodes en het overwinnen van de leiders van de terreurorganisatie of terroristische militanten.

◉ Er zijn wapenstilstandsovereenkomsten gemaakt.

◉ Er zijn pogingen geweest om de militanten van de terreurorganisatie PKK uit de bergen te lokken met zwakke toenaderingen zoals “Ga naar huis naar jullie moeder om warme soep te eten.”

◉ Er zijn klaagzangen gezongen tijdens de begrafenis van martelaren en deze zijn in de kranten en urenlang op televisie getoond vanuit de overtuiging dat dit een psychologische impact op terroristen zal hebben.

◉ Communistische PKK-militanten zijn opgeroepen om “...aan hun geweten te denken en mededogend te zijn en lief te hebben.”

◉ Communistische PKK-terroristen, die de concepten van de staat, religie en het gezin volledig verwerpen en geen ander pad kennen dan geweld en terreur, zijn ‘veroordeeld’.

◉ Communistische PKK-militanten zijn opgeroepen om “...uit de bergen neer te dalen en als broeders te leven.”

◉ Mensen hebben zich ingebeeld dat als communistische terroristen worden uitgenodigd om “terug te keren naar het huis van hun vader en hun moeders soep te eten” als ze worden getrouwd en beloftes krijgen over de opbouw van hun eigen thuis, dat ze dan zullen worden overtuigd.

◉ Uiteindelijk is men onzin beginnen uit te kramen zoals “…laat ons het Zuidoosten aan de terroristen geven zodat we ons met z’n allen kunnen ontspannen.”

Terwijl dit allemaal aan de gang was, zijn de conflicten in Zuidoost-Turkije onophoudelijk blijven doorgaan. Turkse troepen, die vechten om het thuisland en haar inwoners te beschermen voor de goedkeuring van God, blijven de marteldood sterven. Noch het sturen van versterkingen, noch de kunstmatige oplossingen die hierboven worden opgesomd, hebben iets goeds opgeleverd. En het is onmogelijk dat ze een oplossing zouden bieden omdat het ofwel niet gelukt is het probleem echt te begrijpen ofwel wordt begrip met opzet voorkomen. En gezien de mislukking om het probleem echt te begrijpen, is het onmogelijk om er een oplossing voor te vinden.

Het is natuurlijk onmogelijk dat zwakke, vruchteloze en krachteloze voorzorgsmaatregelen, die gericht zijn op communistische militanten die volledig handelen uit ideologische belangen, enig resultaat kunnen leveren. De fundamentele oplossing wordt over het hoofd gezien, maar mensen beelden zich in dat de problemen kunnen worden opgelost door nieuwe wapens te testen, meer troepen naar de regio te sturen, professionele troepen op te leiden, zich bezig te houden met psychologische propaganda tegen communistische militanten, overeenkomsten, vredesoproepen en wapenstilstanden. Maar de waarheid is dat:

◉ Geen enkele communist ooit enig belang hecht aan oproepen om zich te gedragen met een goed geweten. Voor hem is geweld de eerste weg om zijn doelen te bereiken en psychologische manieren om hem te overtuigen werken nooit. Een terrorist beschouwt gevoelens van liefde, mededogen en sympathie als pure zwakheid en ziekte, emoties die dringend moeten worden uitgeroeid. En hij zal degenen die hem op zo’n manier benaderen behandelen als lachwekkend.

◉ Een communist zal oproepen om “…terug te keren naar zijn ouderlijk huis en zijn moeders soep te eten” nooit enigszins logisch vinden. Volgens zijn eigen ideologie is het gezin in ieder geval een concept dat uitgeroeid moet worden en hij gedraagt zich simpelweg op die manier.

◉ De tranen en klaagzangen van de moeders van martelaren zullen een communist altijd in verrukking brengen. Ze geven hem het gevoel dat hij zijn doelen aan het bereiken is omdat wat hij doet als een vereiste van zijn ideologie aan de wereld wordt gemeld in krantenkoppen en op de televisie. Diegenen die zich inbeelden dat huilende moeders gevoelens van medelijden zullen opwekken in communistische militanten zijn zich niet bewust van de omvang van de ramp. Hoe meer berichten over martelaren de PKK-militanten horen en hoe meer huilende moeders ze zien, hoe meer hun toewijding aan de organisatie groeit en versterkt wordt.

◉ Over veroordelingen in de zin van “Wat zijn jullie monsterlijk!” verheugt de communist zich altijd. Hij beeldt zich in dat door zich op een monsterlijke manier te gedragen, hij zich op de meest perfect manier houdt aan Lenins nalatenschap. Hoe schrikwekkender hij zich gedraagt, hoe beter hij de communistische ideologie toepast. Gevoelens van medelijden voor de vijand worden beschouwd als een verraad van de communistische denkwijze.

Daarom;

Hoewel de militaire maatregelen waarnaar we gekeken hebben in dit boek inderdaad noodzakelijk en belangrijk zijn voor de nationale strijd tegen terreur, kunnen ze nooit een definitieve oplossing vormen voor de communistische terreur in Zuidoost-Turkije.

Zelfs als separatistische terroristische PKK-militanten geneutraliseerd worden en overtuigd worden om af te dalen uit de bergen, zelfs als de plaatsen waar ze wonen geïdentificeerd worden en al hun hinderlagen worden verijdeld, zal dat nooit de opkomst van nieuwe communisten en nieuwe terreurdaden voorkomen en zal dat die plaatsen nooit volledig verlossen van de dreiging van het communisme.

Omdat;

De IDEOLOGIE die het communisme voedt nog steeds in leven is. Zolang het moeras onaangeraakt overleeft zal het communistische militanten blijven produceren. De enige manier om het moeras droog te leggen is via een wetenschappelijke en intellectuele campagne.

komünizm ve katliamlar

Een Pervers Intellectueel Systeem Kan Slechts Worden Uitgeschakeld Door Ideeën En Kennis

Een PKK-terrorist ondergaat darwinistisch en materialistisch onderwijs lang voor hij wordt opgeleid in wapens. Van jongs af aan leert hij de basis van het darwinistische en materialistische denken in de scholen die zijn opgericht door de separatistische terreurorganisaties en in hun bijeenkomsten. Hij wordt aangeleerd de vereisten van de stalinistische, marxistische en leninistische ideologie toe te passen. Boeken, tijdschriften en radio- en televisieprogramma’s worden intensief gebruikt voor dat doel. Fysieke instructies komen later. De mentale en ideologische opleiding moet eerst worden voltooid. Een pervers geloofssysteem wordt op die manier in hun hersenen gevestigd. Met andere woorden, een eenzijdige opvoeding heeft al snel een hypnotisch effect. Aangezien de jonge persoon in kwestie enkel darwinistisch en materialistisch onderwijs ervaart en aangezien hij volledig openstaat voor demagogie, schiet het darwinistische perspectief snel wortel in zijn gedachten. Hij begint het leven te beschouwen als een slagveld en menselijke wezens te zien als dieren. Hij beschouwt zulke verheven deugden als morele waarden, religieuze overtuigingen, liefde, mededogen en altruïsme als, God verhoede, zwakte en ziekte. Volgens dit perverse geloof is het doden van iemand een standaard toepassing van natuurlijke selectie – de idee dat de sterkeren de zwakkeren uitroeien om te overleven. Hij begint zich toe te wijden aan de valse ideologische regels van het darwinisme als een geloofssysteem. Als die infrastructuur is gevestigd, is het gemakkelijk een pistool in zijn hand te geven en hem naar de strijd te sturen. Met dit perverse geloof in zijn gedachten, zal hij doen wat het marxisme verlangt. Hij zal ofwel doden of sterven. Ideologisch gezien heeft hij zich al aangemeld voor dat idee. Hij beschouwt het als eenvoudig en gedraagt zich er heel gemakkelijk naar.

want to learn creation

Wij willen over de waarheid van de schepping leren

Het gevaar dat ons confronteert is daarom niet pistolen, kogels en wapens, maar slechts een idee. Het is niet terreur dat het gevaar vormt in Zuidoost-Turkije en de wereld; het gevaar is een materialistische, darwinistische en communistische ideologie. En deze perverse ideologie kan niet worden verslagen met geweren, veroordelingen en een zwak beleid. IDEOLOGIE KAN ENKEL EN ALLEEN WORDEN VERSLAGEN DOOR IDEEËN EN IDEOLOGIE. ER IS SIMPELWEG GEEN ANDERE OPLOSSING.

Als de wereld vrij wil zijn van de plaag van communistische terreur, dan moet er een wereldwijde anti-communistische en anti-materialistische intellectuele strijd zijn. Degenen die zo’n strijd als vruchteloos en onnodig beschouwen, die het darwinisme beschouwen als een theorie die strikt beperkt is tot gebeurtenissen in de natuur, zijn zich over het algemeen niet bewust van het gevaar waarmee ze te doen hebben. De logica van de terreurorganisatie PKK is precies dezelfde als die door Stalin, Lenin, Mao en Pol Pot gebruikt werd toen ze de ideologische vereisten van het darwinisme uitvoerden. Hoewel deze communistische leiders om te beginnen heel weinig aanhangers hadden, vanwege hun fanatieke toewijding aan hun perverse ideologie, waren ze al snel in staat om communistische terreur, wreedheid en onderdrukking toe te brengen op grote stukken grondgebied. Wat hen op dat moment onverslaanbaar maakte was dat ze een ideologie hadden, hoewel die pervers was en dat ze er volledig in geloofden. De enige reden waarom ze niet konden worden tegengehouden in hun eigen tijd en waarom de hele wereld rustig toekeek naar de barbaarsheid die zich voordeed in hun landen, was dat de andere kant geen ideologie had en geen ideologisch antwoord had op die barbaarsheid.

Er kon geen ideologisch antwoord gegeven worden omdat de hele wereld verplicht was het darwinisme te verdedigen, dat de infrastructuur voor communistische wreedheid vertegenwoordigt. Degenen die wél vochten tegen het communisme, de terreur en de wreedheid moesten in feite dezelfde ideologie verdedigen als de communistische terroristen zelf. Dat is de darwinistische dictatuur die de wereld overheerst. Die dictatuur is nog steeds aanwezig in een bijzonder krachtige vorm. In die mate dat, vanwege de druk van die dictatuur, academici die de ongeldigheid van het darwinisme hebben blootgelegd onmogelijk aan hun universiteiten konden blijven. De evolutietheorie wordt ongeveer overal ter wereld op een verplichte basis in onderwijsinstellingen onderricht, terwijl discussies over het feit van de creatie VERBODEN worden. Dit geldt in nagenoeg alle landen ter wereld, inclusief islamitische landen zoals Iran, Syrië, Egypte en Algerije en in op religie gebaseerde staten zoals Israël. Zolang het darwinisme overleeft, zal ook de dreiging van het communisme overleven. DE ENIGE – MAAR DAN OOK DE ENIGE – MANIER OM AAN DIE PLAAG TE ONTSNAPPEN IS DE VOLLEDIGE INTELLECTUELE VERNIETIGING VAN HET DARWINISME.

De Hele Wereld Heeft Zich Overgegeven Aan De Darwinistische Dictatuur Die De Infrastructuur Voor Terreur Voorbereidt

Aangezien de wereld zich heeft overgegeven aan de darwinistische dictatuur, wordt darwinistisch onderwijs in nagenoeg elk land in de wereld aan universiteiten, middelbare scholen, lagere scholen, kort gezegd, aan alle onderwijsinstellingen opgelegd. Het officiële onderwijs van het feit van de creatie en zeggen “God bestaat” is verboden in scholen. Alle onderwijsinstellingen worden verplicht een valse religie aan te leren die toeval heeft overgenomen als haar vermeende godheid. Degenen die in onderwijsinstellingen werken worden verplicht te zeggen “Evolutie is een feit.” Professoren in alle universiteiten moeten het darwinisme verdedigen en onderrichten. Alle belangrijkste pers en media behoren toe aan darwinisten en vertegenwoordigen een aanzienlijk deel van de darwinistische propaganda. Studenten mogen op school het darwinisme niet in twijfel trekken en het is onmogelijk voor degenen die dat wel doen om hun studie voort te zetten. Een universiteitsprofessor die vraagtekens zet bij de waarheid van de evolutietheorie zal zonder twijfel uit zijn functie worden gezet en zal worden verhinderd om zijn academische carrière verder te zetten. Dit is zo’n krachtige dictatuur dat kerken in Europa zich hebben moeten verontschuldigen bij Darwin. De Paus, de vertegenwoordiger van het christendom, heeft een conferentie moeten houden die de evolutietheorie verdedigt in zijn eigen huis, het Vaticaan.

Aangezien dat het geval is, is het niet verrassend dat het communisme een dreiging blijft vormen. Het communisme wordt constant gevoed door het darwinisme. Onder deze omstandigheden is het zelfs nog verrassender dat sommige mensen verrast zijn door het bestaan van terreur in de wereld. De darwinistische ideologie, de infrastructuur van terreur, overheerst letterlijk de hele wereld. Het wordt voortdurend onderricht. Ongeveer iedereen begint aan het leven met die kennis van jongs af aan. Daarom gedragen mensen zich ook als aanhangers van het communisme door het darwinisme te steunen of ze zich ervan bewust zijn of niet. Als degenen die zeggen “Ik ben tegen terrorisme” of “Ik wil wereldvrede en welzijn” het darwinisme verdedigen, dan veroorzaken zij (ook al is het op indirecte wijze) de moord, dood en strijd in de wereld en steunen zij haar intellectuele fundering. Communistische terreur wordt constant gevoed door deze sluwe list en haar intellectuele infrastructuur wordt hierdoor sterk gehouden.

De ideologische fundering die het communisme steunt, het darwinisme met andere woorden, wordt direct gesteund door regeringen en officiële instanties, wat het erg moeilijk maakt om tegen terroristen te zeggen dat ze hun wapens moeten achterlaten. Daarom is een breed opgezette intellectuele strijd tegen het communisme, een intellectuele strijd die alle landen van de wereld betrekt, uitermate dringend.

darwinist diktatörlük

De wereld heeft zich overgegeven aan de darwinistische dictatuur. Het is dus niet verwonderlijk dat het communisme nog steeds een bedreiging is. Ook al zijn sommige mensen zich niet bewust, de communistische ideologie wordt voortdurend door het darwinisme gevoed.

Wat Voor Intellectuele Studie?

Iedereen moet leren over het wetenschappelijke bewijs dat onthult dat het darwinisme onzin is:

darwinizmle ilmi mücadele

De evolutietheorie beschouwt toeval als haar valse god. De regelmaat, harmonie en schoonheid in de wereld weerleggen echter volledig de ideeën van de darwinisten. Daarom is het met het oog op het elimineren van de leugen van het darwinisme van groot belang voor mensen om te horen over de complexe functies in levende dingen en om met wetenschappelijk bewijs te laten zien dat deze dingen nooit door toeval kunnen zijn gevormd. Wanneer deze intellectuele activiteit plaatsvindt, zal de intellectuele basis van het communisme verdwijnen en zullen de bloedige ideologieën die massamoordenaars produceren tot het verleden gaan behoren.

Laten we onszelf er eerst en vooral aan herinneren dat het darwinisme, de intellectuele fundering van de communisten, de evolutietheorie met andere woorden, BEDROG IS. De intellectuele strijd tegen het communisme moet beginnen met de beschrijving van de nonsensicale aard van het darwinisme en er moet voor dat doel wetenschappelijk bewijs worden voorgelegd. Wat in wezen moet worden uitgelegd en geweten, om de ongeldigheid van deze rotte theorie bloot te leggen, zijn de volgende zaken:

◉ Het is onmogelijk dat ook maar één eiwit per toeval tot ontstaan komt en dat de idee dat het leven zich spontaan heeft gevormd daarom bedrog is.

◉ Het is onmogelijk dat door lukrake mutaties en toevallige gebeurtenissen levensvormen in andere levensvormen veranderen.

◉ Er bestaat geen enkel overgangsfossiel om aan te tonen dat levensvormen in een andere levensvorm veranderen.

◉ Integendeel, meer dan 350 miljoen fossielen documenteren dat levensvormen nooit veranderen, maar gedurende miljoenen jaren exact hetzelfde blijven.

◉ Darwinisten hebben allerlei fraudes gepleegd om hun theorieën, die geen wetenschappelijk basis hebben, gedurende vele jaren aan het volk op te leggen; ze hebben nepfossielen gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften en tentoongesteld in musea.

◉ Ze onderrichten nog steeds in schoolboeken over de fossielen, die als vals zijn bestempeld.

◉ Hier staat tegenover dat fossielen, die bewijzen dat levende wezens gecreëerd zijn, door darwinisten in opslagruimtes van musea verborgen worden gehouden.

◉ Onherleidbaar complexe structuren in levende wezens, zoals het oog, kunnen nooit of te nimmer ontstaan door het fictieve proces van evolutie.

(Voor meer details over dit onderwerp, zie ‘Darwinism Refuted’ en ‘Atlas of Creation’ van Harun Yahya)

evrim teorisinin çöküşü

1. Alle fossielen op aarde laten zien dat levende wezens al miljoenen jaren onveranderd zijn gebleven. De 125 miljoen jaar oude krekel uit de Krijt-periode op de foto is een van de belangrijkste bewijzen van dit feit.

2. Valse schedels en valse mensapen

Bedrog, demagogie en propaganda zijn de basistechnieken van de darwinisten. Omdat de theorie van de evolutie verstoken is van enig wetenschappelijk bewijs, wil het de indruk wekken dat “bewijs bestaat” om te kunnen overleven. Dat is de reden waarom de geschiedenis van de evolutietheorie vol met valse fossielen zit, die nadien uit de literatuur en andere onware berichten zijn verwijderd. Inderdaad, elk fossiel geproduceerd als bewijs voor de evolutie is in de afgelopen jaren ontkracht en elke leugen over de evolutie die is gepubliceerd, is wetenschappelijk weerlegd.

Er moet werk worden verricht om de darwinistische propaganda tegen te houden

Een van de eerste stappen in de intellectuele strijd tegen de separatistische terreurorganisatie PKK moet zijn om de darwinistische propaganda tot stilstand te brengen. De wet moet voorkomen dat de staat onderwijs aanbiedt op zijn eigen radio- en televisiestations, onder de invloed van de darwinistische dictatuur, die de ideologie van de PKK voedt - het darwinisme - en dat ze deelneemt aan diezelfde propaganda. Ook moet het darwinistische onderwijs op scholen en universiteiten door de staat bij wet worden rechtgezet. Daarom moet de steun, die de staat biedt aan de darwinistische ideologie uit eigen hand, eerst worden stopgezet.

darwınizmle ilmi mücadele

De grondwet moet worden gewijzigd zodat de wetenschappelijke bewijzen van de creatie naast het darwinisme worden onderricht in het curriculum

Vanwege de druk van de darwinistische dictatuur die op dit moment de wereld in haar greep houdt, verplicht de staat het onderwijs van het darwinisme in scholen. Dit moet met een onmiddellijke wijziging van de Turkse grondwet tot een einde worden gebracht. Als darwinistisch onderwijs niet volledig verwijderd kan worden in scholen, dan moet de grondwet worden gewijzigd om een onderwijsprogramma toe te staan waarin het bewijs voor de creatie wordt uitgelegd naast het darwinisme. Anders gezegd, indien gewenst kan het darwinisme nog steeds als een theorie onderwezen worden, maar het wetenschappelijke antwoord erop moet ook worden onderricht in scholen en universiteiten.

Wanneer bijvoorbeeld de darwinistische bewering dat “het leven per toeval begon in modderwater” moet worden opgenomen in schoolboeken, moet ook het wetenschappelijke feit dat “geen enkel eiwit per toeval kan ontstaan” uitgelegd worden. Als bijvoorbeeld de onwetenschappelijke darwinistische bewering dat “alle soorten van elkaar afstammen en miljarden overgangssoorten op een of ander moment hebben bestaan” moet verschijnen in schoolboeken, dan moet het feit dat “er geen enkel overgangsfossiel bestaat” ook worden uitgelegd. Studenten moet worden verteld, wanneer ze worden geconfronteerd met deze darwinistische bewering, dat er meer dan 350 miljoen perfecte fossielen bestaan die tonen dat levende wezens nooit geëvolueerd zijn.

Bij deze aanpassing aan het curriculum, zal het bewijs dat is ontdekt door de wetenschap worden vermeld naast beweringen van de evolutietheorie. We doelen hiermee niet op de Koran of religieus onderwijs. Het vermelden van wetenschappelijke feiten is de vorm die onderwijs in alle gevallen zou moeten aannemen en deze noodzakelijke aanpassing moet zo snel mogelijk gemaakt worden door een wijziging van de grondwet.

Allah, evolution

1. GOD BESTAAT , EVOLUTIE IS EEN BEDROG

De wetenschappelijke ongeldigheid van de evolutietheorie moet worden beschreven in visuele en geschreven media en in boeken, brochures en tijdschriften

Elk huis, elke school en elk koffiehuis, vooral in Turkije, moet bereikt kunnen worden via televisie en radio, via boeken en brochures. Het is erg belangrijk dat de mensen op elke mogelijke manier wordt getoond dat het darwinisme het vreselijkste wetenschappelijke bedrog is dat ooit is uitgevoerd. Verschillende tv-kanalen moeten enkel daarvoor gereserveerd worden en boeken met anti-darwinistische inhoud moeten vooral in het Zuidoosten worden uitgedeeld. Er moeten informatieve programma’s worden voorbereid voor kinderen en het ware gelaat van de darwinistische onzin moet worden blootgelegd in radio- en televisieprogramma’s.

1. GOD IS DE SCHEPPER VAN ALLES
2. DE EVOLUTIETHEORIE IS NIET WETENSCHAPPELIJK

Het is buitengewoon belangrijk om via allerlei publicaties te verspreiden dat de evolutie onzin  is en om iedereen hiervan bewust te maken.

Wat voor soort intellectuele activiteit?

Maatschappelijke organisaties moeten de wetenschappelijke ongeldigheid van het darwinisme bespreken

Als de staat darwinistische propaganda niet kan tegenhouden in haar eigen instellingen vanwege de vernietigende en onderdrukkende invloed van de darwinistische dictatuur, dan moeten maatschappelijke organisaties betrokken worden. Nationale en lokale privé-televisiestations moeten doeltreffende activiteiten ondernemen omtrent het onderwerp. Films en documentaires over de ongeldigheid van de evolutietheorie moeten bijna elk uur getoond worden en breed opgezette wetenschappelijke informatie over het onderwerp moet worden voorzien. Verschillende organisaties moeten informatieve folders over het onderwerp voorbereiden en er moeten vooral in onderwijsinstellingen bijeenkomsten worden georganiseerd om het publiek te informeren over het gevaar van het communisme en de evolutietheorie.

Fossieltentoonstellingen en conferenties moeten worden opgezet

Een van de meest doeltreffende manieren om de ongeldigheid van het darwinisme aan te tonen is de organisatie van fossieltentoonstellingen. Gratis fossieltentoonstellingen zullen zowel de interesse van de mensen wekken als mensen die zien dat gefossiliseerde levensvormen gedurende miljoenen jaren onveranderd zijn gebleven overtuigen dat evolutie nooit heeft plaatsgevonden. Daarnaast zullen kleine bijeenkomsten of conferenties erg invloedrijk zijn. Iemand die het wetenschappelijk bewijs van de ongeldigheid van de evolutietheorie op een conferentie ziet, zal dat gedurende zijn leven nooit meer vergeten. Bovendien zal hij wat hij leert aan iedereen rondom hem vertellen.

darwin, fossil

 

1. FOSSIELEN BEWIJZEN DAT DE EVOLUTIE EEN LEUGEN IS
2. EEN HISTORISCHE LEUGEN: DE EVOLUTIETHEORIE
3. ER BESTAAT GEEN EVOLUTIE
4. DARWIN WAS EEN GROTE LEUGENAAR
5. EVOLUTIE IS BEDROG

Tentoonstellingen over fossielen en conferenties zijn zeer belangrijk om mensen te laten zien dat de feiten over de evolutie onzin zijn. Slechts een klein wetenschappelijk bewijs zal genoeg zijn voor hen om te beseffen dat de evolutie onzin is en de waarheid zal zich steeds breder verspreiden.

Individuele activiteiten moeten worden aangemoedigd

Individuele activiteiten zijn ook bijzonder belangrijk in de anti-darwinistische propaganda. Onze mensen kunnen zoveel mogelijk boeken kopen die het darwinisme verwerpen en ze gratis uitdelen. Ze kunnen kleine pamfletten voorbereiden, die korte details bevatten over de ongeldigheid van het darwinisme en ze uitdelen in dorpen en steden in de omgeving. Ze kunnen op plaatsen waar mensen regelmatig afspreken, in cafés, koffiehuizen, restaurants, treinstations enz. lezingen geven over de onwaarheid van het darwinisme.

Het is niet noodzakelijk dat iemand, die dit soort dingen wil doen, een grote hoeveelheid kennis bezit. De evolutietheorie zal ineenstorten onder het gewicht van slechts twee punten:

◉ Het feit dat het onmogelijk is dat ook maar één eiwit per toeval ontstaat,

◉ Het feit dat, hoewel er geen enkel overgangsfossiel bestaat, er meer dan 350 miljoen fossielen zijn die tonen dat levensvormen hetzelfde blijven, met andere woorden, dat ze gecreëerd zijn.

Het volstaat, om het darwinisme ten val te brengen, om slechts over deze twee punten geïnformeerd te zijn en die informatie te verspreiden. De werken van Harun Yahya zijn de meest doeltreffende bronnen die gebruikt kunnen worden voor dergelijke activiteiten. Alle soorten werken kunnen gratis gedownload worden van de websites van Harun Yahya en gratis boeken worden overal in het land uitgedeeld. De documentaires van Harun Yahya kunnen vrij worden getoond op allerlei tv-stations over het hele land. Bovendien zijn deze werken uiterst waardevolle referentiebronnen, aangezien ze de wetenschappelijke ongeldigheid van het darwinisme op een breed opgezette en toegankelijke manier uiteenzetten. Zelfs een korte activiteit, gebaseerd op deze werken, zal heel doeltreffend zijn.

harun yahya eserleri

1. 350 MILJOEN FOSSIELEN BEWIJZEN DAT DE EVOLUTIE NIET BESTAAT

Door middel van persoonlijke activiteiten kan iedereen het feit dat het darwinisme een misleiding is onder zo veel mogelijk mensen verspreiden. Het uitdelen van kleine folders, praten in cafés, koffiehuizen en restaurants, het schrijven van artikelen op het internet en effectief gebruikmaken van sociale netwerksites zijn enkele van de manieren om dit te doen.

Het is onmogelijk dat iemand die de ongeldigheid van de evolutietheorie inziet opnieuw een darwinist wordt

Dit punt moet worden benadrukt: zodra iemand geleerd heeft dat de evolutietheorie bedrog is en dat ze overeind wordt gehouden door demagogie, is er geen manier om hem opnieuw in de evolutie te doen laten geloven. Sommige mensen mogen soms volhouden dat ze nog evolutionisten lijken te zijn, zelfs nadat ze de wetenschappelijke bewijzen hebben gezien dat evolutie een leugen is. Ze mogen zelfs de indruk geven dat ze sterk gekant zijn tegen de feiten die evolutie weerleggen. Maar dat weerspiegelt niet de werkelijkheid. Een dergelijk persoon zal zeker geconcludeerd hebben dat evolutie onzin is. Maar bezorgdheid voor zijn carrière, onwil om zijn darwinistische vrienden te verliezen of misschien een onvermogen om toe te geven dat een theorie, die hij gedurende vele jaren heeft omhelsd, eigenlijk onzin is, kunnen voorkomen dat hij dat hardop zal verkondigen. Maar hij zal zeker – MAAR DAN OOK ZEKER – privé tot een dergelijke conclusie zijn gekomen.

Het is gemakkelijk om iemand in een donkere kamer te overtuigen dat alles buiten ook donker is. Maar zodra hij gedurende een seconde door het raam de zon heeft gezien, zal het onmogelijk zijn hem er opnieuw van te overtuigen dat het buiten donker is. Het is hetzelfde met darwinistische drogredenen. Het volstaat dat mensen slechts één keer bewust worden van het wetenschappelijke bewijs dat evolutie weerlegt. Daarna, ongeacht wat de darwinisten ook doen, is er geen manier om die persoon te overtuigen dat evolutie echt is. Daarom, ongeacht waar of hoe de anti-darwinistische activiteit plaatsvindt of op hoeveel mensen ze is gericht, zal ze altijd, elke keer, resultaten opleveren. Het is belangrijk dat iedereen op de meest uitgebreide en doeltreffende manier gemobiliseerd wordt om zich in te zetten voor deze intellectuele strijd.

anti darwinist, fossils
Anti-Darwinistisch Onderwijs Is Overal Zeer Belangrijk, Met Name in Het Zuidoosten van Turkije

1. 350 MILJOEN FOSSIELEN BEWIJZEN DAT DE EVOLUTIE NIET BESTAAT
2. OPLOSSING VOOR HET PKK-PROBLEEM

De websites van Harun Yahya moeten met het oog op het elimineren van het darwinisme overal waar mogelijk worden gedeeld. Deze sites documenteren gedetailleerd de onzin van de evolutie en zorgen voor vlekkeloze bewijzen van de schepping. Al deze werken bevatten zeer belangrijke informatie en kunnen gratis worden gedownload.

Wat Zal Het Resultaat Zijn Van Anti-Darwinistische En Anti-Materialistische Intellectuele Activiteit?

Op dit moment is er geen intellectueel systeem dat gekant is tegen het communisme. De ideologische infrastructuur van het communisme wordt uitgezaaid door intensief onderwijs en het gebrek aan enig tegengekant intellectueel systeem is een groot gat. De huidige plagen komen voort uit dat tekort.

Anti-darwinistische en anti-materialistische informatieve activiteit zal dat gat vullen omdat activiteit op dat front is wat communisten het minst verwachten en verlangen. Dit is wat communisten en alle terroristen sinds de tijd van Lenin het meest hebben gevreesd, letterlijk hun ergste nachtmerrie. Een communist is niet bang om in een schietpartij betrokken te raken, in de bergen te leven, honger te lijden of te sterven. Maar de idee van de ondergang van de darwinistische en materialistische ideologie vult hem met angst, omdat de ondergang van de darwinistische en materialistische ideologie alles zal uitroeien waarin hij gelooft en waarop hij vertrouwt. Op deze manier zal het bijgeloof in zijn verstand verdwijnen. En hij zal geen kracht meer hebben om zich toe te leggen op opleidingen in de bergen of een geweer te dragen of te sterven of te doden.

Allah, man, women
Anti-Darwinistisch Onderwijs Is Overal Zeer Belangrijk, Met Name in Het Zuidoosten van Turkije

1. GOD SCHIEP DE MENS EN HET HELE UNIVERSUM
2. DE TURKS-ISLAMITISCHE UNIE

Anti-darwinistische activiteit is de vorm van oppositie die communisten het meest vrezen en niet verwachten, omdat ze weten dat met de ineenstorting van het darwinisme hun bloedige ideologieën zullen verdwijnen, dat de mensen zich zullen wenden tot God en dat de wereld zich zal bewegen in de richting van een Islamitische Unie.

Anti-darwinistische en anti-materialistische activiteit zullen het hart van de communistische beweging treffen. Iemand die tot dan alle indoctrinatie van de evolutietheorie heeft geloofd, dat hij en het universum per toeval zijn ontstaan, dat geen entiteit in de wereld een doel heeft en dat alle menselijke wezens slechts een diersoort zijn, zal plots beseffen dat hij niet zonder reden gecreëerd is. Hij zal het perverse geloof in zijn verstand verliezen. Het omhelzen van de communistische ideologie en doden of sterven omwille van die ideologie zal plots betekenisloos worden. Er zal geen aanmoediging zijn om te doden en sterven. Hij zal met ontzetting beseffen dat hij heeft gewerkt voor een leeg en dwaas doel en dat de beloftes, die zijn gemaakt door de darwinistische ideologie, hol zijn. Terreur, geweld, het aanvallen van mensen, corruptie, verraad en het onderdrukken van anderen zullen ogenblikkelijk uit zijn gedachten verdwijnen en hij zal niet langer de kracht hebben om in het communisme te geloven.

bal arısı

Wat samen met de anti-darwinistische activiteit gedaan moet worden is mensen vertellen over de tekenen die leiden tot het geloof. Iemand die bijvoorbeeld de buitengewone capaciteiten van de honingbij ziet, kan nooit geloven dat het bij toeval tot stand kwam.

Het volstaat dat er eenmaal aan hem wordt bewezen dat het darwinisme onzin is. Ongeacht hoe hard hij het ontkent of hoe hard hij probeert trouw te blijven aan zijn ideologie, die kracht zal zeker verdwijnen. En naarmate hij zijn kracht en volharding verliest, zal er geen doel overblijven. Het zal niet nodig zijn zo’n persoon te overtuigen niet te doden en een einde te maken aan terreur en geweld. Die mening zal, terwijl de ideologie ineenstort, zich van nature in zijn verstand vormen. Alle ideeën waarin hij geloofde en waaraan hij toegewijd was als darwinist zullen plots al hun betekenis verliezen.

Iemand die beseft dat het darwinisme onzin is, zal ook beseffen dat hij niet zonder reden leeft en zal daarom vragen “wat is de betekenis van mijn bestaan in deze wereld?” Wanneer hij beseft dat er een doel is voor zijn bestaan, zal hij zeker het absolute bestaan van God begrijpen. Hij zal beseffen dat God andere mensen, zoals hijzelf, heeft gecreëerd als juwelen van creatie, dat hij een waardevolle dienaar is, dat hij een ziel heeft en aan het lot onderhevig is. Het enige dat nog moet gebeuren is dat zo’n persoon God leert kennen en hem Zijn Macht en Vermogen tonen. De meest doeltreffende manier om dat te doen is door de tekens te beschrijven die tot geloof leiden.

Tekens die leiden tot geloof zijn kunstwerken die mensen dichter bij God brengen. Het is noodzakelijk om van dichtbij te onderzoeken wat God creëert en het glorieuze detail erin te zien om Hem echt te kennen en te appreciëren. De buitengewone werking van het menselijke lichaam, de ontwikkeling van een baby in de baarmoeder en het mirakel van de geboorte, de onberispelijke structuur van de cel, de ongelooflijke datacapaciteit en het pure kunstenaarschap van DNA, de vlekkeloze structuur van het oog, de verbazingwekkende details in de vlucht van een vlieg, het vermogen van de spin om een web te weven, de constructie van de honingraat door bijen, het fotosynthesesysteem op aarde; kortom, alles in de natuur, zijn tekens die leiden tot geloof. Pas wanneer iemand deze bewijzen van perfecte creatie in de natuur en zijn eigen lichaam ziet en onderzoekt, kan hij de Eigenaar van deze kunstwerken appreciëren. En dit laat hem groeien in geloof. Iemand die God met passie liefheeft door Zijn creaties te onderzoeken, die Zijn macht en vermogen begrijpt, zal vanaf dan alles doen voor God, zijn beminde. Dat is de reden waarom de tweede belangrijkste intellectuele actie na anti-darwinistische en anti-materialistische activiteit is om de mensen te vertellen over de tekens die tot geloof leiden.

Anti-darwinistische intellectuele activiteit zal de dreiging van het communisme niet enkel in Turkije, maar overal ter wereld uitroeien

Anti-darwinistische en anti-materialistische activiteit moet over de hele wereld plaatsvinden. Het doel is hier niet enkel om Turkije te verlossen van de plaag van terrorisme en communisme, maar om de hele wereld ervan te bevrijden. Dat is de reden waarom anti-darwinistische en anti-materialistische activiteit over de hele wereld verspreid moet worden. Wanneer dat gebeurt, zullen alle landen, die onder de dreiging van terreur leven, in staat zijn zich te ontspannen, landen die elkaar bedreigen met oorlog zullen tot rust komen en Westerse landen die nu in de richting van de plagen van racisme, vooroordelen en xenofobie gaan, zullen de waarheid zien. Arabische landen zullen zoals alle landen ontsnappen aan de corruptie van het darwinisme en kortom alle tweedracht die zich voordoet op de wereld zal tot een einde komen en de wereld zal een veilige plaats van vrede en rust worden.

Aangezien Noord-Korea communistisch is, voert het momenteel kernproeven uit voor de ogen van de wereld. Omdat China darwinistisch is, roeit het constant zijn eigen burgers uit. De reden waarom broeders tegen broeders vechten in Egypte, Libië en Syrië is de dominantie van het darwinisme. De wrede stammenoorlogen in Afrikaanse landen verschenen allen na de opzettelijke verspreiding van de valse darwinistische logica van superieure rassen naar die landen. De manier van denken, die de hoofden van mensen die vermoord waren in Rwanda als voetbal gebruikten, is de darwinistische manier van denken. De manier van denken die de vingers van martelaren in Afghanistan als souvenirs houdt, is de darwinistische manier van denken. Het darwinisme ligt aan de basis van racistische wreedheid, die aan de dag werd gelegd door fascistische terreur in Europese landen, louter omdat mensen een andere huidskleur hebben of uit een ander land komen. Het is het darwinisme dat mensen van zulke superieure deugden zoals liefde, mededogen en altruïsme afkeert, hen zielloos en intolerant maakt, hen vatbaar maakt voor plagen, woede en haat. Het darwinisme is daarom niet enkel voor Turkije, maar voor de hele wereld, een grote dreiging. Het moet absoluut worden uitgeroeid. De enige manier om dat te doen is de anti-darwinistische, anti-materialistische intellectuele activiteit die hierboven in detail is beschreven.

Het is verbazingwekkend hoe sommige mensen er vandaag de dag nog steeds in slagen deze oplossing, die een definitieve oplossing zal bieden, te weerstaan. Ze slagen er niet in om de meest heldere en zekere oplossing voor terrorisme in acht te nemen omdat ze niet op een eerlijke en rationele manier naar de zaken kijken. De idee van de noodzaak voor anti-darwinistische en anti-materialistische activiteit is de meest waardevolle en belangrijke weg naar een oplossing die voor hun neus wordt geplaatst. Er niet in slagen om een dergelijke weg naar een oplossing te gebruiken, zo’n krachtig idee weerstaan en dan doen alsof ze naar een oplossing zoeken met zwakke, onsuccesvolle methodes en politieke manoeuvres, is het toppunt van onoprechtheid. Er is geen andere methode om tegen terreur te strijden behalve door middel van een intellectuele campagne. Er is een gigantisch moeras van terrorisme en de enige manier om dat moeras droog te leggen, is in groot detail uit de doeken gedaan. Maar dat idee weerstaan en er nog steeds niet in slagen de noodzakelijke intellectuele activiteiten uit te voeren betekent niets minder dan de wereld uit handen geven aan communistische terreur. Degenen die weigeren het enige antwoord op de plaag van terreur te zien, zullen deze grote verantwoordelijkheid moeten dragen.

sevgi ve sevgisizlik

Als gevolg van de anti-darwinistische activiteit zal  de darwinistische, communistische manier van denken, die de mensen liefdeloos maakt en de wereld in een plaats van duisternis verandert, wijken voor een wereld vol plezier, licht, liefde, vreugde en vrede. Mensen zullen niet langer misleid worden en zij zullen zich realiseren dat vrede en veiligheid de manier is waarop het leven geleefd moet worden.

Na De Anti-Darwinistische Activiteit, de “Turks-Islamitische Unie”

Onze Koerdische broeders in het Zuidoosten van Turkije zijn uitermate vrome, eerlijke, deugdzame en onzelfzuchtige mensen. We moeten zonder vertraging voorkomen dat communistische terroristen onze stralende mensen daar bedreigen. Om die fraaie en vlekkeloze morele waarden te beschermen en om ervoor te zorgen dat ze in vrede en veiligheid kunnen leven, moet de darwinistische, materialistische en communistische manier van denken uit de regio worden gezuiverd en de Turks-Islamitische Unie dringend worden gevestigd.

De Turks-Islamitische Unie is een eenheid van liefde en het hart. Turkije zal de rol aannemen van een grote broer, een pionier, een dienaar in die unie. Dat is waarom de unie bekend zal staan als de Turks-Islamitische Unie. Aangezien volgens de islam geen enkel ras superieur kan zijn aan een ander, zal er geen besef zijn van ‘rassensuperioriteit’ in deze unie. Alle ‘Turkse’ burgers die in Turkije wonen – Koerden, Circassiërs, Zaza, Laz, Bosniërs, Georgiërs, Arabieren enz. – zullen deel uitmaken van de eenheid, net zoals alle moslimlanden en gemeenschappen in de wereld.

Verenigd zijn zal een enorme kracht schenken aan de Turks-Islamitische wereld. Het zal onmogelijk zijn, behalve als God dat wenst, om deze eenheid, gebaseerd op de sterkste fundering ter wereld, de liefde van God, te verzwakken of uiteen te doen vallen.

dinlerin birliği

De Turks-Islamitische Unie zal, ongeacht religie, taal, ras, cultuur of natie iedereen omarmen. Niemand zal gekleineerd, onderdrukt, vernederd of slecht behandeld worden. Broederschap, vrede en veiligheid zullen zich met de Turkse Islamitische Unie in de hele wereld vestigen.

De Turks-Islamitische Unie zal alle misverstanden tussen moslimlanden oplossen en vrede brengen naar de islamitische wereld en zal ook een preventieve kracht zijn tegen elke soort beweging die aanspoort tot oorlog en conflict in de hele wereld. Daarom zullen, dankzij de fundering van de Turks-Islamitische Unie, Amerika, Europa, China, Rusland, Israël, kortom alle landen ter wereld, moslim of niet, in rust en vrede leven. Het terreurprobleem zal tot een einde komen, de toegang tot ondergrondse bronnen en grondstoffen zal gewaarborgd worden, de economische en sociale orde zal beschermd worden en culturele en sociale conflicten zullen volledig worden uitgeroeid.

Zoals de geleerde Bediüzzaman zei zal de Turks-Islamitische Unie tot stand komen met een bondgenootschap van moslims, christenen en joden. De listen van degenen die tot nu toe conflict hebben proberen te verspreiden onder gelovigen zullen gedwarsboomd worden en gelovigen over de hele wereld zullen hun krachten bundelen om een eenheid te creëren. Voor de eerste keer in de geschiedenis zal een gigantische macht verschijnen die zich afzet tegen alle perverse communistische en materialistische systemen. Daarom zal de Turks-Islamitische Unie niet alleen voor moslims maar ook voor alle christenen en joden de redding zijn.

Niemand zal binnen de Turks-Islamitische Unie lijden. Niemand zal vermoord worden vanwege zijn geloof, huidskleur of geloofsovertuigingen. Niemand zal vervolgd worden en niemand zal arm of onderdrukt zijn. Er zal geen angst zijn en geen problemen in het rechtssysteem. Er zullen geen onopgeloste misdaden zijn. Er zal geen armoede en nood zijn. Niemand zal tot honger worden veroordeeld terwijl anderen schatrijk zijn. Er zal geen wanhoop zijn en iedereen zal in hoop, vreugde en gemak leven. Niemand zal onwetend en ongeïnformeerd gelaten worden. Er zal veel belang gehecht worden aan onderwijs en uitermate ontwikkelde en goed opgeleide gemeenschappen zullen naar voren treden.

Handel zal tot leven komen binnen de Turks-Islamitische Unie en de economie zal sterker worden. Het integrale geheel, dat zich ontwikkelt tussen de landen van de wereld in de economische, politieke en culturele arena’s, zal de minder ontwikkelden snelle vooruitgang laten maken en toestaan dat hulpbronnen op de meest efficiënte manier worden gebruikt. Economische groei zal investeringen in wetenschap en technologie doen toenemen. Samen met economische groei zal er een natuurlijke groei komen in onderwijsniveaus en zal de gemeenschap in vele richtingen groeien.

teknoloji, şehir

De Turks-Islamitische Unie zal sinds lange tijd economische welzijn brengen. De hele wereld zal rijk worden en commerciële activiteiten zullen enorm toenemen.

Door middel van de gemeenschappelijke markt, die zal worden opgezet, zullen goederen die in het ene land geproduceerd worden gemakkelijk in een ander verkocht kunnen worden, zonder vast te zitten met douane- en quotaproblemen. De commerciële sfeer zal groeien, het marktaandeel van alle landen zal toenemen, export zal groeien en het industrialiseringsproces zal als resultaat daarvan versnellen. Herstel van de economie zal weerspiegeld worden in technologische vooruitgang.

De economische crisis zal verdwijnen. Deze stand van zaken zal zich daarom over de hele wereld verspreiden. De hele wereld zal rijk worden en de handel zal snel groeien.

In deze context rust er een grote verantwoordelijkheid op de schouders van de Turkse natie. Het is de plicht van Turkije om de Turks-Islamitische wereld te leiden die vrede, overvloed en welzijn zal brengen aan de hele wereld. Het leiderschap van de Turks-Islamitische wereld zal een van Turkije’s belangrijkste taken ooit zijn. DIT IS EEN VAN DE BELANGRIJKSTE PLICHTEN WAARMEE DE TURKSE NATIE GECONFRONTEERD WORDT. Met andere woorden, de plicht van de Turkse natie is niet om alleen Turkije te redden, maar alle landen ter wereld en wereldvrede en welzijn tot stand te brengen.

Wat zal de Turks-Islamitische Unie aan onze Koerdische broeders brengen?

Wanneer het gaat over de Turks-Islamitische Unie, stellen sommige mensen de nogal onwetende vraag “En zullen de Koerden dan niet worden toegelaten in deze eenheid?” Die vraag komt voort uit het feit dat ze er niet in slagen het doel en de objectieven van de eenheid te begrijpen.

Wanneer de Turks-Islamitische Unie is gevestigd, zullen onze Koerdische broeders een van de eerste groepen zijn om er hun plaats in te nemen.

Aangezien ze zowel Turks als moslim zijn, zullen onze Koerdische broeders van nature deel zijn van deze gemeenschap. De geruchten in kwestie zijn deel van dezelfde ziekelijke manier van denken die onze Koerdische broeders altijd probeert af te schilderen als inherent gescheiden van ons. Dergelijke houdingen moeten nooit worden toegelaten en alle pogingen van mensen met verborgen motieven en die conflict trachten te verspreiden tussen Turken en Koerden, moeten tot niets gebracht worden.

kürt halkı

Onze Koerdische broeders zullen de eerste zijn die hun plaats in de Turks-Islamitische Unie zullen innemen. Zij zullen worden bevrijd van de druk van de PKK en het label van tweederangs burgers dat de PKK hen al voor zo vele jaren heeft opgeplakt, zal verdwijnen en zij zullen genieten van het leven als broeders, in vrede, overvloed en welzijn.

De Turks-Islamitische Unie is de enige oplossing waardoor ook onze Koerdische broeders op hun gemak in vrede en overvloed kunnen leven, bevrijd van de onderdrukking van de separatistische terreurorganisatie PKK. Het huidige doel van de separatistische terreurorganisatie, zoals we reeds in detail hebben besproken, is de opsluiting van onze Koerdische broeders in een uitermate kleine regio door hen te misleiden met uitspraken over de vestiging van hun eigen staat, om hen op elke mogelijke manier te gebruiken en allerlei problemen en moeilijkheden toe te brengen. En de communistische manier van denken kan nooit en heeft nooit iets anders gebracht dan lijden en rouw.

De Turks-Islamitische Unie zal korte metten maken met deze lelijke list die de separatistische terreurorganisatie wil begaan tegen onze Koerdische broeders. Eerst en vooral, zodra de Turks-Islamitische Unie is opgezet, zal de dreiging van de PKK geschiedenis worden. De PKK, die zichzelf op dit moment als heel sterk beschouwt door het effect van de darwinistische dictatuur en de verdeling tussen moslims, is doodsbang voor het vooruitzicht van een dergelijke eenheid. Zodra de Turks-Islamitische Unie is gevestigd zal er geen behoefte zijn aan afschrikwekkende methodes tegen de communistische terreurorganisatie, inspanningen om ze te overwinnen of zelfs gewapende strijd ertegen. De terreurorganisatie zal binnen enkele uren na de vestiging van de Turks-Islamitische Unie UIT EIGEN BEWEGING verdwijnen uit de regio. De dreiging van de communistische, separatistische terreurorganisatie PKK zal worden toegewezen aan de voetnoten van de geschiedenis.

Op dit moment wil de PKK onze Koerdische broeders in een uitermate klein stuk land opsluiten. De Turks-Islamitische Unie zal dat plan dwarsbomen. Onze Koerdische broeders zullen bevrijd worden van de druk om in een erg klein stuk grondgebied te gaan leven en zullen zich openen naar de wereld. Zoals te voorspellen, zullen, zodra de Turks-Islamitische Unie is gevestigd, de nationale grenzen louter symbolisch zijn. Reizen tussen landen die verenigd zijn onder de paraplu van de Turks-Islamitische Unie zullen plaatsvinden met enkel identiteitskaarten en geen paspoorten of visa. Landen en politieke structuren zullen blijven zoals ze zijn, maar de grenzen zullen geopend worden voor liefde en vriendschap. De eerste stappen in deze richting zijn al ondernomen. Visumvereisten tussen Turkije en veel andere landen zijn achterwege gelaten. Men is zelfs begonnen met paspoortvereisten achterwege te laten. Deze zaken zijn voorbodes van een uitstekende vooruitgang naar een Turks-Islamitische Unie.

güzel hayat, mutluluk, Türk İslam birliği

Met de Turks-Islamitische Unie zullen grenzen puur symbolisch zijn. Lidstaten en de politieke regimes zullen blijven zoals ze zijn, maar de grenzen zullen toegangspoorten tot liefde en vriendschap worden.

Aangezien de grenzen van de Turks-Islamitische Unie de hele wereld zullen omvatten, kunnen onze Koerdische broeders, indien zij dat wensen, op hun land in het Zuidoosten blijven leven onder de unie. Of als ze willen, kunnen ze naar andere landen reizen, zonder angst om bedreigd of lastiggevallen te worden.

Bovendien zullen onze Koerdische broeders bevrijd worden van de vreselijke betichting dat ze tweederangsburgers zijn, een die de separatistische terreurorganisatie PKK systematisch probeert op te leggen. Onze Koerdische broeders zijn de meest gewaardeerde mensen, die de meest verheven deugden bezitten en wiens moraal volledig gevormd is door de islamitische waarden. Wanneer de Turks-Islamitische Unie is gevestigd, zullen hun rechten altijd beschermd zijn en zullen ze nooit of te nimmer tot slachtoffer gemaakt worden. Als ze immers in het klimaat van rijkdom, veiligheid en welzijn leven dat door de Turks-Islamitische Unie wordt voortgebracht, zullen ze ook genieten van de liefde en het respect dat komt van de schoonheden die door islam geschonken wordt. Ze zullen nooit meer in hun leven worden onderdrukt en blootgesteld worden aan communistische dreigingen en druk. De Turks-Islamitische Unie zal betekenen dat onze Koerdische broeders in de meest perfect vorm van het leven zullen genieten dat ze verdienen, in het klimaat waarin ze het meest gelukkig kunnen zijn.

Dat is de belofte van onze Almachtige Heer. Met de wil van God, door bijeen te komen en in vrede te leven, zullen alle moslims hun grootste verplichting aan God vervuld hebben. Onze Heer zegt in een vers:

God bemint hen die ter wille van Hem strijden in geordende gelederen, als een hecht gebouw. (Soera as-Saff, 4)

dindar, Kuran okuyan çocuk

De Turks-Islamitische Unie zal de vuile plannen van de PKK laten mislukken en onze nobele, waardige Koerdische broeders zullen overal in de wereld kunnen leven zoals zij dat willen.

 

6 / total 8
U kunt Harun Yahya's boek De Verraderlijkheid en Wreedheid van de PKK online lezen, deel het op sociale netwerken zoals Facebook en Twitter, download het op uw computer, gebruik het voor uw huiswerk en scripties, en publiceer, kopiëer of reproduceer het op uw eigen websites of blogs zonder een auteursrechtvergoeding te betalen, zolang u deze site erkent als referentie.
About this site | Maak uw Website | Add to favorites | RSS Feed
Alle materialen kunnen gekopieerd, geprint en gedistribueerd worden, mits verwijzing naar deze site.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.blogspot.com ahirzamanfelaketleri.blogspot.com ingilizderindevleti.net