< <
8 / total: 8

Conclusie

De 21ste eeuw zal net als de 20ste eeuw een tijd van terreur en geweld blijven, tenzij de noodzakelijke maatregelen getroffen worden en de diepgewortelde oplossingen worden genomen. De ideologische bestrijding tegen het terrorisme moet daarom aanvankelijk gestart worden met aandrang, om zeer grote aantallen mensen te omvatten. Deze strijd zal op het niveau van ideeën bestreden moeten worden – tussen mensen die in de ware godsdienstige ethiek geloven, die liefhebbend, vergevend, medelevend en in vol bezit van hun geweten zijn; en die hun kracht putten uit onwetendheid, arrogantie en geweld.

In een heilig vers (Soerat Hoed:116), vraagt onze Heer, “Waarom waren er onder de geslachten die vóór u waren dan geen verstandige mensen, die het verderf op aarde konden verhinderen…”. De gelovigen zouden de deugd moeten bezitten die God in dat vers beschrijft. Terwijl de terroristen door geweld hun doelstellingen hopen te bereiken, zouden de gelovigen moeten weten dat het ware succes slechts kan worden bereikt door zich strak aan de godsdienst van God vast te klemmen, en dienovereenkomstig te handelen. Als de Joden, Christenen en Moslims samen in die strijd toetreden, in de geest van respect voor alle geloven en ideeën, dan zullen zij, met de wil van God, van definitief succes genieten.

manzara

Een terrorist zou van buiten alle fundamentele bronnen betreffende zijn geloof kunnen leren. Maar toch is een dergelijke persoon nog onbewust van één duidelijke waarheid die hem geluk en inspiratie zal brengen, zowel in deze wereld als het volgende. Dat omdat hij in zijn hele leven is opgeleid door radicale ideologieën, in de context van het idee dat het leven een slagveld is waarin slechts de sterken overleven, waar geweld en onderdrukking de enige middelen van overleving zijn. Iedereen die tot het terrorisme zijn toevlucht neemt, ongeacht zijn godsdienst, ras of natie, moet begrijpen dat hij onder de invloed van een misleidende filosofie handelt, dat uiteindelijk afstamt van het materialistische en Darwinistische denken, hoewel het soms zich voordoet als een godsdienstig idee.

Zij die tot het seculaire terrorisme hun toevlucht nemen, zijn onbewust van het feit dat God en het Hiernamaals bestaan; dat deze wereld slechts een plaats van de beproeving is; en dat zij die oprecht geloven en hun godsdienstige plichten uitvoeren gered zullen worden. Zij die tot het zogenaamde “godsdienstige” terrorisme hun toevlucht nemen, zijn verre van het begrip van Gods bevelen tegen ellende en de waarde van het menselijke leven dat “…voor wie een ziel doodt – niet (als vergelding) voor een ziel of het verderf zaaien op aarde – het is alsof hij alle mensen doodde en dat voor wie iemand laat leven, het is alsof hij alle mensen deed leven”. (5:32)

Op dit punt, daalt een grote verantwoordelijkheid op alle ware gelovigen, ongeacht hun godsdienst. De joden moeten de verklaringen van het Oude Testament niet negeren die de mensen aanmanen tot vrede en tolerantie, en ook moeten zij alle andere Joden uitnodigen tot het bestrijden van het terrorisme – met inbegrip van het staatsterrorisme dat door Israël op de bezette gebieden wordt aangewend. Op dezelfde manier zouden de Christenen alle andere Christenen moeten aanmanen, terwijl zij de moraliteit die het meest geliefd is bij Allah als hun gids nemen. Zij zouden ook moeten beklemtonen dat “de oorlog tegen terreur” niet vertaald moet worden in gewelddadige wraak, en dat een vreedzaam “tegen-terrorisme” verkozen zou moeten worden, aangezien het Christelijke geloof het volgende afkondigt: “gezegend zijn de vredestichters”. Men zou niet moeten vergeten dat het terrorisme afstamt van verkeerde ideeën en dat de basisstrijd tegen het terrorisme op het niveau van ideeën zou moeten zijn. De gelovigen moeten verklaren dat deze ideeën verkeerd zijn volgens zowel hun theorie als praktijk. Geen idee kan door middel van geweld, onderdrukking en wreedheid heersen; en despotisme kan nooit zegevieren.

De ideologie van de terrorist is gebouwd op zand. Zijn stichtingen kunnen gemakkelijk weggevaagd worden door een juiste onderwijscampagne te mobiliseren. Oprechte gelovigen in alle delen van de wereld kunnen helpen de onwetendheid te beëindigen die het terrorisme kweekt door oplossingen te zoeken, boeken en artikelen te schrijven, het bevorderen van onderwijsactiviteiten en het verspreiden van hun eigen cultureel erfgoed.

 

Zij zeiden: “Geprezen bent U,
wij hebben geen kennis behalve wat U ons heeft onderwezen.
U bent de Alwetende, de Alwijze.”
(Koran, 2:32)

 

8 / total 8
U kunt Harun Yahya's boek Slechts Liefde Kan het Terrorisme Bestrijden online lezen, deel het op sociale netwerken zoals Facebook en Twitter, download het op uw computer, gebruik het voor uw huiswerk en scripties, en publiceer, kopiëer of reproduceer het op uw eigen websites of blogs zonder een auteursrechtvergoeding te betalen, zolang u deze site erkent als referentie.
About this site | Maak uw Website | Add to favorites | RSS Feed
Alle materialen kunnen gekopieerd, geprint en gedistribueerd worden, mits verwijzing naar deze site.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.blogspot.com ahirzamanfelaketleri.blogspot.com ingilizderindevleti.net