< <
2 / total: 8

De Bloedige Slachtoffer van Terreur

Het terrorisme is één van de ernstigste dreigingen die onze 21ste -eeuwwereld onder ogen zien, omdat het terrorisme geweld als de enige manier ziet om politieke doelstellingen te bereiken. Het bijzondere doel of probleem hangt af van het individuele wereldbeeld van de terrorist. In de ogen van een terrorist, kunnen de politieke dilemma’s en de conflicten die door etnische en culturele verschillen worden veroorzaakt alleen door geweld worden opgelost. Geen groep kan krijgen wat het wil, behalve door “bloed en ijzer’.

De terrorist gelooft dat zijn doelstelling, namelijk zijn eisen afdwingen, de propaganda van zijn organisatie uitspreiden – slechts kan worden bereikt door het samenstel van de maatschappij te beschadigen; wanneer ongerustheid, vrees en conflict tot stand komen om het dagelijkse leven te overheersen. Sommige groepen trachtten uit het klimaat van chaos voordeel te halen dat hun acties bewerkstelligen. Zij denken dat het gemakkelijker zal zijn om hun doelstellingen te bereiken waar de sociale stabiliteit is ingestort en waar de individuen te gronde zijn gericht met vrees en onzekerheid. Van vernietiging, beweren zij, zal volgens hen “oprechtheid en rechtvaardigheid” toenemen. Maar de gedachte dat handelingen van terrorisme oprechtheid en rechtvaardigheid tot stand kunnen brengen, of dat problemen door geweld kunnen worden opgelost, is een vreselijke fout. Het geweld werkt averechts: Iedereen die door het zwaard leeft zal door het zwaard omkomen.

In de koran, beschrijft God dergelijke mensen als “degenen die het verbond met Allah na de bekrachtiging ervan schenden en die verbreken wat Allah bevolen heeft om te verbinden en die verderf zaaien op de aarde…”. Tot dusver, zijn zij erin geslaagd om het aantal sterfgevallen onder de onschuldige mensen – en onder hun eigen verdedigers eveneens – te verhogen. Elk jaar veroorzaken terroristische aanvallen duizenden in vrees en bezorgdheid te leven en aan economisch schade te lijden, zonder diegenen te vermelden die gewond of gedood zijn.

Het Terrorisme Is Dicht Bij Huis!

Bhagwan Shee Rajneesh

Bhagwan Shee Rajneesh, leider van een vervormde cultus die 750 mensen in Oregon vergiftigde, hier te zien met zijn aanhanger.

Er zijn geschat 500 terroristengroepen in de wereld. Deze omvatten internationale kartels die de handel in drugs controleren, wapens en prostitutie, evenals ondergrondse organisaties, marginale bewegingen, diverse radicale ideologische groepen, en afwijkende aanbiddingen dat naar verluidt handelingen opvoert in naam van de goddienst. Vele terroristenorganisaties werken binnen de grenzen van hun eigen landen, maar een aantal kiezen hen als doel die zij als “vijandelijke” landen hebben vastbesloten aan te vallen, door aanvallen op prominente plaatsen en individuen te richten die, volgens hen, een reusachtige openbare reactie zal onthullen. Van de reactie, hebben zij tot doel om bekendheid te bereiken, in feite beruchtheid, welke zij hopen hun macht te vergroten.

Hoewel er terrorisme sinds de vroegste tijden heeft bestaan, door esoterische organisaties als Sicarii of Assassins, en in de moderne tijd zijn gebloeid door revolutionaire kaders als de sans-cullottes van de Franse Revolutie of de Russische Nihilisme in de 19e eeuw, kwam zijn bedreigingen werkelijk gedurende de 20ste eeuw voort, welke een uitbarsting van terroristische handelingen en het aantal terroristen die hen begingen meemaakte. De massavernietigingswapens en de snelle vooruitgang van de technologie maakten terroristenaanvallen veel gemakkelijker en verhoogden hun vernielingskracht enorm.

The Oregon attack

De aanval van Oregon was een belangrijke teken van de bedreiging die door de terroristengroepen werd gevormd die biologische wapens bezitten.

In de jaren ’60, begonnen de mensen ernstig benieuwd te zijn naar wat zou kunnen gebeuren, als een terroristengroep erin slaagde om één of ander soort kernwapen te verwerven dat in sterfgevallen van tientallen duizenden zou kunnen resulteren. Een biologische of chemische aanval zou de gehele bevolking kunnen vernietigen. Geen dergelijke aanval is gelukkig gebeurd. Maar wel verhoogde in de jaren ’90 de kansen van dergelijke aanvallen. Deze bezorgdheid verhoogde slechts met de instorting van de Sovjetunie en het verzwakken van de controle over zijn kernarsenaal. De verspreiding van het Internet en het vergemakkelijken van alle vormen van inlichtingen verhoogde de vrees nog meer.1 De vrees van het terrorisme werd het onderwerp van honderden films en boeken. Rapporten werden geschreven over mogelijke gevolgen; het onderzoek werd uitgevoerd. Nu, maar al te duidelijk, zouden de terroristen verder dan welbekend kunnen gaan, handelingen kunnen beperken zoals het bombarderen, diefstallen bewapenen, kapingen en ontvoeringen, om alle gemeenschappen aan te vallen. Dergelijke aanvallen zouden door verre controle of computers kunnen worden uitgevoerd, zonder directe menselijke tussenkomst.

Een aantal recente angsten in de V.S. die biologische wapens zoals de bloedzweer bacteriën impliceert, openbaarde de schaal van bedreigingen die door bio-terrorisme en biologische wapens worden gevormd. Met behulp van een ervaren chemicus in een eenvoudig laboratorium, kunnen de terroristen nu het leven van duizenden mensen bedreigen. Een van de eerste voorbeelden kwam in 1984 voor, toen 750 mensen in vier restaurants werden vergiftigd in een kleine stad in Oregon.2

Later, openbaarde men dat een Hindoes-geïnspireerde vervormde Cultus onder de leiding van Baghwan Shree Rajneesh verantwoordelijk was. De discipelen hadden salmonella’s bacteriën op hun landbouwbedrijven gekweekt en hen in saladebuffet in restaurants geplaatst. In 1995, gaf de Aum Shinrikyo (“hogere waarheid”) groep het vergiftgas sarin vrij in het ondergrondse metrosysteem van Tokio, welke tot de dood van 12 mensen leidde en nog eens tot 5.500 andere verwonde mensen. De verdere onderzoekingen openbaarden dat de groep geprobeerd had biologische wapens in zijn eigen laboratoria te construeren – om enkel te openbaren hoe groot een bedreiging het terrorisme stelt aan de publiek.3

Aum Shinrikyo

Aum Shinrikyo

De aanval van Oregon was een belangrijke teken van de bedreiging die door de terroristengroepen werd gevormd die biologische wapens bezitten.

In de 21ste eeuw speelt de computertechnologie een belangrijke rol in terroristenaanvallen. Ondertussen, gaan meer “conventionele” manieren van het terrorisme, zoals het bombarderen, brandstichtingaanvallen, kapingen en ontvoeringen, nog steeds voort over de hele wereld, van Europa tot Amerika, en van Azië tot Afrika. Sinds 1962, bijvoorbeeld, hebben de leden van de ETA (Euskadi Ta Askatasuna) terroristenorganisatie, die voor de onafhankelijkheid van het Baskische gebied vechten, vele terroristenaanvallen in Spanje uitgevoerd, resulterend in sterfgevallen van meer dan 800.4 Jarenlang kwam het Ierse Republikeinse Leger (IRA) met zijn bloedige aanvallen in het wereldnieuws om onafhankelijkheid van Noord-Ierland te bereiken. Het centrale doel van IRA is om de Britse controle over Noord-Ierland te beëindigen en om de hereniging van het eiland Ierland te bereiken. Over het algemeen heeft het in Noord-Ierland en Londen gewerkt, maar ook betrok het bij het bombarderen van diverse Europese landen zoals Duitsland. Sinds 1969, hebben de terroristenaanvallen van IRA, en de Britse methode betreffende het “antiterrorisme”, sterfgevallen van meer dan 3.200 veroorzaakt.5 Miljoenen dollars aan schade is veroorzaakt door IRA bombardementen van luchthavens en ondergrondse stations, opnieuw gericht op burgers. Gedurende een Europese Voetbalkampioenschap op 15 juni, 1996, resulteerde een IRA gebombardeerde auto, in een winkelcentrum van Manchester, in zowat 200 verwondingen.

Momenteel kan geen land, zich door deze soorten bedreigingen veilig voelen. Enkele voorbeelden die net werden benoemd, tonen enkel aan hoe diep het terrorisme is gekomen om het leven van volkeren te beïnvloeden. Het is niet meer het probleem van enkel een paar specifieke naties, het is een bedreiging die de hele mensheid onder ogen zien. Omdat niemand kan vertellen wanneer, waar of hoe de terroristen zullen mishandelen, kan de bestrijding van hen niet meer als de plicht van een handvol landen of organisaties worden beschouwd. Het terrorisme, dat de hele wereld vernietigt, kan slechts worden opgelost wanneer goedbedoelde mensen elkaar steunen in het zoeken naar vrede, vriendschap en broederschap.

Het Donkere Gezicht Van Het Terrorisme

UNITA guerrillas

On August 10, 2001, more than 250 died in an attack on a train by UNITA guerrillas fighting for Angolan independence.

Het terrorisme dient momenteel het lijden en de fysieke schade over de hele wereld toe. Niet alleen in de Verenigde Staten, maar ook in de Afrikaanse landen zoals Oeganda, Angola en Nigeria; in de Europese Naties zoals Groot-Brittannië, Frankrijk en Spanje; in Aziatische landen zoals Japan, en in heel het Middenoosten en Latijns-Amerika. Op elke ogenblik kunnen de burgers tegenover een terroristenaanval komen te staan, hetzij zittend thuis of tijdens een filmtheater, in een winkelcentrum, tijdens het berijden van een bus, of op hun werk. Natuurlijk heeft de capaciteit van het terrorisme om de huizen van volkeren in te gaan geleid tot aanzienlijke bezorgdheid en ongerustheid. De mensen zijn aarzelend om overvolle gebieden in te gaan of om een openbaar vervoer te gebruiken; hun dagelijks leven wordt ondraaglijk. Maar dat is precies wat het terrorisme wil bereiken, namelijk om de gehele gemeenschap in vrees en ongerustheid te laten leven.

Het bewijsmateriaal van de vreselijke aanvallen in de hele wereld bevestigt zeker die zorg. In 1996, waren er 296 incidenten met 314 doden en 2.912 verwonde mensen. In 1997, begon het werkingsgebied van het terrorisme zich uit te breiden: van de 439 aanvallen, werden 398 gericht op het werk of niet-ambtelijke gebouwen, leidend tot het verlies van 139 burgerlijke levens, 39 van hen ambtenaren of militaire manschappen.6

Volgens De V.S. Departement van Buitenlandse Zaken, doorzag de hoeveelheid terroristenaanvallen in 2000 een acht percentenstijging ten opzichte van het jaar 1999, met 423 sterfgevallen en 791 verwondingen. Tussen 1981 en 2000, was het totale aantal doden, voortvloeiend uit terroristenaanvallen, 9.184.7 Noch omvatten deze cijfers alle mensen die in alle terroristenaanvallen in de hele wereld stierven. Het rapport onderzocht slechts die aanvallen die door internationale terroristenorganisaties zijn veroorzaakt, en niet die opgelegd zijn door lokale terroristengroepen. In Turkije alleen waren er 11.866 terroristenaanvallen tussen 15 augustus, 1984 en 31 oktober, 2001, welke de levens kostte van 5.605 veiligheidspersoneel en 4.646 burgers. Verder waren er 16.562 veiligheidskrachten en 5.091 burgers verwond.8

De fysieke en economische schade van de terroristenacties voegen nog een andere sobere omvang aan het beeld toe. De chaos en anarchie die door dergelijke incidenten worden veroorzaakt, verhinderen investeringen in beïnvloede gebieden. De aanvallen die op de economische infrastructuur worden gericht houdt niet alleen de ontwikkeling achter. De bestaande middelen worden ook vernietigd, welke economische moeilijkheden creëert die het sociale leven over een breed spectrum van gebieden belemmeren, in het bijzonder het onderijs. De militaire kosten voor de strijd tegen het terrorisme leggen nog een andere last op. Deze afwending van middelen die voor het opheffen van levensstandaards zou moeten worden besteed, beïnvloed niet alleen de natie in kwestie, maar ook de volledige wereldeconomie.

ETA, IRA

Jarenlang vermoordden de militanten van ETA en IRA vele burgers en veroorzaakten zij grote fysieke schade in Spanje en Groot Brittanië.

Deze samenvatting openbaart het onverbiddelijke beeld dat het terrorisme vertegenwoordigt – welke vernietiging aanbrengt over de hele wereld en zeer grote schade aan het menselijke leven veroorzaakt.

The 1980s saw the end of Guzman's teaching career and the beginning of ongoing terrorism all over Peru. Like the Japanese kamikazes during World War II, Guzman and the Shining Path romanticized death. They believed it was a small price to pay for the rewards awaiting them beyond what Guzman called the "river of blood." Many innocent civilians were abducted, raped, tortured and killed; over one percent of the population died brutal deaths related to political violence. To further their cause, Guzman--then commonly known as "President Gonzalo"--and his Shining Path sought out and killed people of especially modest means, including teachers, mayors and civic leaders.10

World-Wide Terrorism Events

World-Wide Terrorism Events, Graphs

1. Africa
2. Asia

3. Eurasia
4. Latin America

5. Middle East
6. North America

7. Western Europe

 

Terrorism Events Between 1981-2000

Graphs, Terrorism Events Between 1981-2000

Grafieken die door de U.S. Departement van Buitenlandse Zaken werd voorbereid. De bovenste grafiek toont de regionale distributie van terroristenincidenten tussen 1995 en 2000 aan. De onderste grafiek geeft de chronologische distributie van dergelijke incidenten vanaf 1981 tot 2000 weer.

For years, the Shining Path inflicted physical and psychological damage, forcing the Peruvian public to live in fear That is a natural consequence of terrorism and, as will be emphasized throughout this book, love is the only way of defeating its root causes. Such a love for humanity will overcome the blind hatred and political necrophilia that terrorism is fed from.

Assam

Op 30 augustus, 1996, stierven 300 mensen toen een bom in een trein explodeerde in het gebied Assam in India. De aanval wordt verondersteld uitgevoerd te zijn door separatist Bodo guerrillas.

As a result of bomb explosions at the U.S. embassies in Kenya and Tanzania on August 7, 1998, 224 people were killed and hundreds were injured.

Als resultaat van bomexplosies bij U.S. ambassades in Kenia en Tanzania op 7 augustus, 1998, werden 224 mensen gedood en honderden werden verwond.

On October 21, 1999, a rocket attack on a crowded shopping center in the Chechen capital of Grozny resulted in 110 deaths and 400 injuries.
On October 21, 1999, a rocket attack on a crowded shopping center in the Chechen capital of Grozny resulted in 110 deaths and 400 injuries.

Op 21 oktober, 1999, resulteerde een raketaanval op een overvol winkelcentrum in het Tsjetsjeense kapitaal van Grozny in 110 sterfgevallen en 400 verwondingen.

De Bloedige Terreur Van Het Lichtende Pad

Abimeal Guzman, Peru's Shining Path, a Maoist terrorist organization

Het lichtend pad van Peru, een maoïstische terroris- tenorganisatie, heeft meer dan 30.000 mensen gedood. Het bovenste linkerbeeld toont Abimael Guzman,
de leider van de organisatie.

Deze Marxistische-Leninistische-Maoistische guerrillagroep is in Peru van kracht. Opgericht in de jaren ’60 door Abimael Guzman, een professor van filosofie, werd de organisatie oorspronkelijk beschouwd als enkel een andere politieke beweging. In de jaren ’70, nochtans, werd het lichtend pad omgezet in een primitieve guerrillagroep die nu één van de bloedigste terroristenorganisaties in de wereld is.

Guzmans verklaringen van steun voor geweld zijn bijzonder merkwaardig. In 19 april, 1980, verklaarde de leider van het lichtend pad het volgende, “De toekomst ligt in wapens en kanonnen”.9 Één van zijn guerrilla-aanhangers prijsde het gebruik van geweld: “Het bloed maakt ons sterker… en als het stroomt, doet het ons geen kwaad, maar geeft het ons sterkte”. De organisatie verklaarde openlijk dat zijn strijd door het gebruik van geweld werd voortgebouwd en debatteerde hoe dit in Peru zou kunnen worden verhoogd. Dientengevolge, werden zowat 30.000 Peruvianen gedood in het conflict.ichtend pad van Peru, een maoïstische terroristenorganisatie, heeft meer dan 30.000 mensen gedood.In de jaren ’80 zag men het einde van Guzmans onderwijscarrière, en het begin van het terrorisme in heel Peru.

Net zoals de Japanse kamikazes tijdens de tweede wereld oorlog, romantiseren Guzman en het lichtend pad de dood. Zij geloofden dat het een kleine prijs was om te boeten voor de beloningen die hen stond te wachten achter wat Guzman “de rivier van het bloed” noemde. Vele onschuldige burgers werden ontvoerd, verkracht, gemarteld en gedood; meer dan één percent van de bevolking stierf aan wrede sterfgevallen met betrekking tot politiek geweld. Om hun proces te bevorderen, zochten en doodden Guzman – die toen algemeen bekend stond als “President Gonzalo” – en zijn lichtend pad vooral de bescheiden bemiddelde mensen, met inbegrip van leraren, burgemeesters en burgerleiders.10

Jarenlang legde het lichtend pad fysieke en psychologische schade op, welke de Peruviaanse bevolking dwong in vrees te leven wat een natuurlijk gevolg is van het terrorisme, en zoals door dit boek zal worden benadrukt, is de liefde de enige manier om zijn worteloorzaken te verslaan. Een dergelijke liefde voor het mensdom zal de blinde haat en de politieke necrofilie waarvan het terrorisme wordt opgevoed overwinnen.

 

Eindnoten

1. Vladimir Orlov, Anton Khlophov, Nezavissimaia Gazeta, Moskova, Le Courrier International, No: 571, 11-17 October 2001, pp. 99-100

2. Asli Zülal, Biyolojik Silahlar, (Biological Weapons), Bilim ve Teknik, no. 407, October 2001, p.44

3. Asli Zülal, Biyolojik Silahlar, (Biological Weapons), Bilim ve Teknik, no. 407, October 2001, p.44

4. http://www.terrorismfiles.org/organisations/basque_fatherland_and_liberty.html

5. http://www.terrorismanswers.com/groups/ira.html

6. http://www.cia.gov/cia/di/products/terrorism/index.html

7. Patterns of Global Terrorism 2000, Department of State Publication Office, Nisan 2001,

http://www.usis.usemb.se/terror/rpt2000/yearinreview.html

8. http://www.teror.gen.tr/turkce/rakamlarla/index.html

9. http://www.worldtrek.org/odyssey/latinamerica/050899/050899team.html (emphasis added)

10. http://www.worldtrek.org/odyssey/latinamerica/050899/050899team.html

2 / total 8
U kunt Harun Yahya's boek Slechts Liefde Kan het Terrorisme Bestrijden online lezen, deel het op sociale netwerken zoals Facebook en Twitter, download het op uw computer, gebruik het voor uw huiswerk en scripties, en publiceer, kopiëer of reproduceer het op uw eigen websites of blogs zonder een auteursrechtvergoeding te betalen, zolang u deze site erkent als referentie.
About this site | Maak uw Website | Add to favorites | RSS Feed
Alle materialen kunnen gekopieerd, geprint en gedistribueerd worden, mits verwijzing naar deze site.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.blogspot.com ahirzamanfelaketleri.blogspot.com ingilizderindevleti.net