De steden van Sodom en Gomorra

De Profeet Loetht (vzmh) leefde in dezelfde tijd als de profeet Ibrahim (vzmh) en werd gestuurd als een boodschapper naar een naburige stam aan de profeet Ibrahim (vzmh). Die stam voerde, volgens de koran,  een perversie uit die nooit eerder op de wereld was gezien; homoseksualiteit. Toen de Profeet Loeth (vzmh) tegen de mensen zei om een van de grootste zonden te verlaten en hen de boodschap van Allah doorgaf, wezen ze hem af. Ze ontkenden dat hij een profeet was en gingen door met hun afschuwelijke levensstijl. Als gevolg hiervan werd de stam door Allah vernietigd in een vreselijke ramp. 

En gedenkt Loeth, toen hij tot zijn volk zei: ‘’Begaan jullie zedeloosheid die nog niemand van de bewoners van de werelden voor jullie heeft begaan? Voorwaar, jullie naderen zeker wellustig mannen in plaats van vrouwen. jullie zijn zelfs een overschrijdend volk. (Koran, 7:80-81)

En Wij deden een regen (van stenen) op hen neerkomen. Zie dan hoe het einde was van de misdadigers! (Koran, 7:84)

Voorwaar, Wij zullen een zware bestraffing uit de hemel neerzenden op de bewoners van deze stad omdat zij zware zonden begingen. En voorzeker, Wij hebben een duidelijk Teken achtergelaten voor een volk dat begrijpt. (Koran, 29:34-35)

Deze stad, waar de profeet Loeth (vzmh) woonde en die later werd vernietigd, heet "Sodom" in het Oude Testament. Het lijkt erop dat deze mensen, die in het noorden van de Rode Zee leefden, werden vernietigd op een wijze die verenigbaar is met de beschrijving in de Koran. Bij de archeologische opgravingen is gebleken dat de stad in de buurt van de Dode Zee lag aan de huidige Israëlisch-Jordaanse grens. Volgens de wetenschappers, is het gebied bedekt met grote afzettingen van zwavel. Om deze reden, is er geen leven in de vorm van dieren of planten daar te vinden, en de regio staat als een symbool van de vernietiging.  

De Heer van de Hemelen en de aarde en wat er tussen is, als jullie overtuigden zijn. Er is geen God dan Hij, Hij doet leven en sterven, jullie Heer en de Heer van jullie voorvaderen. (Koran, 44:7-8)

Zwavel is een element dat verschijnt als gevolg van vulkanische uitbarstingen. Er is inderdaad een duidelijk bewijs in de koran dat de methode van de vernietiging aardbevingen en vulkaanuitbarstingen was. De Duitse archeoloog Werner Keller zegt het volgende over het gebied:

Samen met de basis van deze machtige kloof, die precies door dit gebied loopt, dook de Valei van Siddim, incusief Sodom en Gomorrah, op een dag in de afgrond. Hun vernietiging kwam tot stand door een grote aardbeving die waarschijnlijk gepaard ging met explosies, bliksem, uitstoot van natuurlijk gas en gewone branden .... De verzakking liet vulkaankrachten vrij die over de gehele lengte van de breuklijn hadden liggen sluimeren. In de bovenste vallei van Jordanie vlakbij Bashan zijn nog steeds reusachtige kraters van uitgewerkte vulkanen; grote stukken lava en diepe lagen van basalt zijn op de kalkstenen oppervlakte gestort.

Bovenstaande foto’s  tonen het oude nederzettings gebied rond de vulkaan Mount Vesuvius. Het is duidelijk te zien uit de resten in de regio dat de bewoners van Pompeii een luxe en indrukwekkende levensstijl genoten.

Deze lagen van lava en basalt zijn het belangrijkste bewijs dat een vulkaanuitbarsting en aardbeving daar ooit plaatsvond. In ieder geval in het meer van Loeth, ook wel bekend als de Dode Zee, bevindt zich direct boven een seismisch actief gebied, met andere woorden, een aardbeving riem:

De basis van de Dode Zee is geplaatst op een door een aardverschuiving veroorzakende breuklijn. Deze vallei ligt op een breuklijn die zich uitstrekt van het Taberiye meer in het Noorden, en het midden van de Arabah vallei in het zuiden.230

Het technische aspect van de ramp die de mensen van Loeth ondergingen, is geopenbaard in studies uitgevoerd door geologen. Deze hebben aangetoond dat de aardbeving die het volk van Loeth uitgeroeid had tot stand kwam als gevolg van een zeer lange breuklijn. De rivier de Jordaan daalt een totaal van 180 meter gedurende zijn 190 km lengte. Dit, en het feit dat de Dode Zee 400 meter onder de zeespiegel ligt, bewijst samen dat er in en rond dit gebied ooit een belangrijke geologische evenement heeft plaatsgevonden. 

Deze interessante structuur van de rivier de Jordaan en de Dode Zee bevatten slechts een deel van de scheur of spleet die door dit gebied loopt. Het begint op de hellingen van de Toros-gebergte en loopt zuidwaarts langs de zuidelijke oevers van de Dode Zee, door de Arabische woestijn, de Golf van Aqaba bereikend, vanwaar het de Rode Zee kruist voordat het eindigt in Afrika. Er is grote vulkanische activiteit in die gebieden waar de lijn doorheen passeert. In feite is dit zodanig gebeurt dat de zwarte basalt en lava kunnen worden gevonden in de bergen van Galilea in Israël, in een deel van de hoge plateaus in Jordanië, de Golf van Aqaba en andere gebieden.

Al deze overblijfselen en geografische kenmerken laten zien dat er een belangrijke geologische evenement in de Dode Zee heeft plaatsgevonden.

De december 1957 editie van het tijdschrift National Geographic bevatte deze uitspraken over dit onderwerp:

De berg van Sodom, een dorre woestenij, stijgt fors boven de Dode Zee. Niemand heeft ooit de vernietigde steden Sodom en Gomorra gevonden, maar wetenschappers geloven dat ze zich bevonden in het Dal van Siddim tegenover deze kliffen. Het is mogelijk dat vloedwateren van de Dode Zee hen overspoelden na een aardbeving.231

Een van de stukken van de informatie over deze verwoeste stad is zoals geopenbaard in Surah Al-Hijr 76-dat deze steden zich nog steeds op de hoofdlijn bevinden. Geografen hebben deze regio geïdentificeerd als op een lijn naar het zuid-oosten van de Dode Zee, dat zich uitstrekt van het Arabische schiereiland naar Syrië en Egypte.

Toen keerden Wij haar (de stad) ondersteboven en deden Wij op hen stenen van harde klei neerkomen. Voorwaar, daarin zijn zeker Tekenen voor degenen die er lering uit trekken. En voorwaar, zij (de stad) ligt aan een (nog) bestaande weg. En voorwaar, daarin is zeker een Teken voor de gelovigen. (Koran, 15:74-77)

229. Keller, Und die Bibel hat doch recht, 75-76.uparrow

230. “Le Monde de la Bible” (The World of the Bible), Archeologie et Histoire, July-August 1993.uparrow

231. G. Ernest Wright, “Bringing Old Testament Times to Life,” National Geographic 112, December 1957, 883.uparrow

 

2016-05-19 22:58:25

About this site | Maak uw Website | Add to favorites | RSS Feed
Alle materialen kunnen gekopieerd, geprint en gedistribueerd worden, mits verwijzing naar deze site.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top