BELANGRIJKE TOELICHTINGEN OVER DJINNS


Uit het interview met Dhr. Adnan Oktar op 27 maart 2010 op Gaziantep Olay TV

ADNAN OKTAR: Er is eigenlijk een prachtig systeem op aarde, maar Allah schept dit op zo een manier dat de mensen dit gewoon worden en beschouwen als normaal. Men is bijvoorbeeld bang voor djinns, maar eigenlijk moet men meer schrik hebben voor zichzelf. Want in zo een kleine plaats wordt de wereld gevormd, dit is een merkwaardiger voorval om verbaasd en bang te worden. Dus wat betekent dat in zo een kleine plaats een onmeetbare ruimte gevormd wordt? En wat betekent dat honderden mensen, honderden entiteiten te zien zijn?

PRESENTATRICE: Dit kan een mirakel zijn.

ADNAN OKTAR: Hij zegt dat een djinn gevormd wordt als een beeld en dat hij daarom schrik krijgt. Wat ben jij dan? Jij bent ook een beeld. Wordt jij als een mens ook niet in de hersenen gevormd als een beeld? Wat wil je dan van die arme stakkers? De djinns vinden de mensen heel raar. Ze vinden de steden zeer vreemd. Ze kunnen ook niet begrijpen waarom ze gebouwd zijn en waarvoor ze nodig zijn. Je weet dat zij een dergelijk probleem niet hebben, ze voeden zich enkel met water. Water is hun enige behoefte. Iedereen die djinns oproept weet dat, hun enige probleem is water.

PRESENTATRICE: Is dat waar meneer? Hebben ze geen huizen etc.?

ADNAN OKTAR: Neen, ze wonen gewoon in de huizen. Ze leven gezamenlijk met heel hun gezin, ze vestigen zich in bijna alle huizen. Maar ze doen niemand iets verkeerds.

PRESENTATRICE: Dus kan het dat er ook in ons huis zijn?

ADNAN OKTAR: Er zijn er in bijna alle huizen, ze wonen daar en doen niemand iets verkeerds. Dus de mensen fantaseren dat zelf. Er bestaan ook engelen. Bijvoorbeeld op dit moment hebben we aan beide kanten, links en rechts een engel. We zijn daar behoorlijk gelukkig mee, met de zeer mooie engelen alhamdulillah, ze zijn zegeningen, er bestaan ook beschermengelen. Kijk, er bevindt zich een beschermer voor jou en één achter je rug. Kijk, dus mensen hebben zowel van voor als van achter beschermengelen en zij beschermen ons met Allahs wil en toestemming. Maar wij beseffen dat niet eens. We krijgen dat wel als informatie, maar we kunnen hen niet zien.

PRESENTATRICE: Sommigen denken dat enkel kinderen beschermengelen hebben, wanneer een kind iets slechts zou overkomen en dat dit voorkomen wordt, zeggen ze: “De engelen hebben hem beschermd.”

ADNAN OKTAR: Neen, iedereen heeft er, zonder uitzondering. Ze voeren hun beschermtaak enkel uit wanneer Allah hen een bevel geeft. Daarbuiten doen ze dat niet. Zoals je weet zijn zij helemaal gehecht aan Allah. Het doel hiervan is dat we hier genot zullen bij hebben wanneer we dit zullen zien in het Hiernamaals. Terwijl we op aarde leven, zijn we nu aan het praten. Het is hier eigenlijk vol met hen, maar we kunnen hen niet zien. In het Hiernamaals zal Allah ons bijvoorbeeld dit gesprek tonen. Dan zullen wij dit zeer leuk vinden, we zullen er genot bij hebben, dat zal een zegening zijn. Want Allah zegt de absolute waarheid. Wanneer we dit leven zullen bekijken in het Hiernamaals, zullen we zeggen: “wat een gezelschap, we waren ons niet bewust met wie we daar praatten.”

PRESENTATRICE: Meneer, ik denk dat in het Hiernamaals de djinns ons niet zullen kunnen zien. Ik heb gehoord dat wij hen daar zullen kunnen zien, maar zij ons niet.

ADNAN OKTAR: De djinns en de mensen zullen in het Paradijs zijn, dat is wat ik weet. Meer weet ik niet.

PRESENTATRICE 2: Ze zullen samengebracht worden met de mensen, of niet meneer?

ADNAN OKTAR: Ik denk dat ook.

PRESENTATRICE 2: Want aangezien er staat: “Ik heb de mensen en de djinns geschapen opdat ze Mij zouden aanbidden,” zullen zij ook rekenschap afleggen, of niet?

ADNAN OKTAR: Ja. Maar ze zijn zeer vreemde entiteiten. Ze houden zich bijvoorbeeld bezig met onbenulligheden. Ze liegen bijvoorbeeld ongelooflijk veel. Normale mensen liegen niet zo veel. Ze liegen als gekken, 99% van hen zijn zulke leugenaars. Dat is ondenkbaar, ik hoor het van vrienden die daarmee bezig zijn, ze zijn ondenkbare leugenaars. Maar zij die gelovig zijn, zeggen de waarheid. Om de waarheid te zeggen moeten ze zich zeer sterk concentreren. Maar het is verbazingwekkend dat ze steeds de waarheid zeggen als het om iets belangrijks gaat. Maar als het over koetjes en kalfjes gaat, doen ze zeer moeilijk. Maar als het onderwerp van levensbelang is, zeggen ze meteen het juiste, wat het is. Zij staan ook helemaal onder de controle van Allah. Wanneer Allah hen het bevel geeft, doen ze wat ze moeten doen. Ik ga op een dag eens vragen aan mijn vrienden dat het volk hen bijvoorbeeld vragen stelt, ze kunnen bijvoorbeeld iets verbergen voor hun ogen en zij kunnen dat zeggen. Zo kan het ook zijn, ik plan om dat eens tijdens een live-uitzending te doen. Ze kunnen bijvoorbeeld bellen en dat vragen, maar het moet natuurlijk willekeurig gebeuren welke beller we kiezen. Het zou bijvoorbeeld zeer goed zijn als het een bekende materialistische, darwinistische persoon zou zijn. Dat zou betrouwbaarder zijn. We kunnen bijvoorbeeld aan een bekende materialist, een bekende atheïst vragen om op dat moment iets op te schrijven in een schrift of een boek. Waar hij wil, hij mag een bladzijde openen en dat zeggen, dat kan ook. Of hij kan iets in het geheim opschrijven in een kladschrift, maar er moeten natuurlijk mensen van ons bij hem zijn, om te tonen dat het juist is. Want daar zal ook een live-uitzending gebeuren, we zullen dat dus live doen. Daar moet ook een live-uitzending gebeuren. Op dat moment zullen onze vrienden dat vragen aan die djinn en hij zal zeggen wat hij heeft opgeschreven, inshaAllah. We kunnen zoiets doen, inshaAllah. Als ze akkoord gaan natuurlijk.

PRESENTATRICE 1: Zullen wij daar ook zijn? Ik ben benieuwd meneer. Zullen wij er ook zijn?

ADNAN OKTAR: Neen, ik denk daaraan als een project, ik heb nog geen definitieve beslissing genomen, dat kan zijn. Ik had er kort geleden aan gedacht, dat zou goed zijn inshaAllah. In de tijd van de Mahdi (as) zullen de djinns tevreden zijn, de mensen tevreden zijn en de engelen zullen blij zijn, dus ze zullen steeds gelukkig zijn. Alles waar jullie op dit moment bang voor zijn, zal opgeheven worden. Dus de mensen zullen er gezond uitzien. Je zult geen ongelukkige mensen zien. Kijk, ik zie buiten bijvoorbeeld jonge meisjes, ze zijn steeds ongelukkig. Dus ik zie zeer sporadisch opgewekte mensen. Ik zie zeer weinig mensen die met liefde kijken. Niemand kan naar het gezicht van een ander kijken, er is geen vertrouwen. Maar in de tijd van de Mahdi (as) zal iedereen vrienden worden met elkaar, iedereen zal elkaar begroeten op straat. Men zal zeer blij en gelukkig zijn. Iedereen zal elkaar zien als een broeder of een vriend. Men zal elkaar enorm vertrouwen, de huizen zullen geen slotsystemen of sleutels meer hebben, de mensen zullen vrij en mooi kunnen leven zoals ze willen. Dus er zal niemand een ander verwijten, beliegen of in de steek laten, de mensen zullen opgeleid worden door de Mahdi (as) en onder zijn geestelijke leiderschap zeer vreugdig en mooi leven, inshaAllah. De economische welvaart zal helemaal gevestigd worden, de oorlogen zullen beëindigd worden, er zullen geen oorlogen meer gevoerd worden, men zal geen geld meer beleggen in wapens, dus er zal geen staat zal geld steken in het bewapenen. Zoals jullie weten wordt een groot aandeel van de begroting van staten gestoken in het bewapenen. Daar wordt het meeste geld in gestoken. Daar zal geen meer geld in gestoken worden. Dat geld zal helemaal gebruikt worden voor het bouwen van huizen en het kopen van voeding en kleren voor de armen. Er zal overvloed zijn. Dus er zullen zeer veel goederen in overschot zijn. Daarom staat er in de hadith dat doordat er een groot overschot zal zijn aan goederen, de mensen zullen willen teruggeven wat hen gegeven werd als geschenk uit barmhartigheid. Dus ze worden beschaamd. Er zijn zeer veel goederen, zeggen ze, zeer veel. Er is zelfs een man in de hadith die overgeleverd werd van onze Profeet (vzmh), die uit zijn gulzigheid zodanig veel goederen neemt, maar hij kan zijn ogen niet geloven, hij wil meer en meer nemen doordat hij voordien gekweld werd door armoede. Hij neemt en neemt. Uiteindelijk schaamt hij zich voor wat hij genomen heeft en zegt hij: “ik wil het teruggeven, ik heb veel teveel genomen.” Ze antwoorden: “Wij nemen niet terug wat wij gegeven hebben” en ze accepteren dat niet. Dus er zal zoveel welvaart zijn.

PRESENTATRICE 1: U verkondigt steeds goed nieuws meneer. Moge Allah tevreden zijn.

ADNAN OKTAR: Neen, jullie zullen het zien, ik ben hier ook, jullie zullen het ook zien. Er is niets dat ik gezegd heb dat niet is uitgekomen en bewezen. Alles wat ik gezegd heb, is gebeurd. Ik geef een van de grootste bewijzen. Ik zei onlangs dat alle visumverplichtingen zullen afgeschaft worden, kijk ze worden allemaal afgeschaft voor de Turks-Islamitische Unie, we zitten aan 60 landen. Waarom zouden de visumverplichtingen zomaar afgeschaft worden? Waarom zou dat in deze periode gebeuren? Ze zeiden: “de aarde warmt op.” Ik zei dat zoiets niet waar was en dat het juist veel zou beginnen regenen en wat ik zei bleek inderdaad juist te zijn en wat alle wetenschappers over de hele wereld zeiden bleek verkeerd te zijn. Kijk ik zei dat de economische crisis 7 jaar zal duren, 7 jaar. Neen, zeiden alle economisten, ze zal nog geen 1 jaar duren, ze zal eindigen. Uiteindelijk heeft heel de wereld geaccepteerd wat ik zei en ze hebben gezegd dat ze inderdaad 7 jaar zal duren. IMF heeft officieel verklaard dat de economische crisis 7 jaar zal duren. De tekenen heb ik 20 jaar geleden beschreven in mijn boeken. Ze zijn allemaal exact uitgekomen, één voor één. Ik heb nooit iets teruggenomen wat ik gezegd heb, dat ik dat zou terugnemen inshaAllah. Kijk, ik zeg dat jullie binnen 10 jaar alles wat ik zeg, zullen zien, ik ben hier, jullie zijn hier ook, jullie zullen het allemaal zien.

PRESENTATRICE 1: Meneer, dat de visumverplichtingen afgeschaft worden toont eigenlijk dat er vertrouwen gevestigd wordt, niet?

ADNAN OKTAR: Natuurlijk, dat toont dat er broederschap en vriendschap gevestigd wordt.
Is het gedaan? We zullen pauzeren, oké.

PRESENTATRICE 1: Beste kijkers, we gaan verder met dit mooi gesprek van waar we gebleven waren inshaAllah.

ADNAN OKTAR: Büşra heeft mij tijdens de onderbreking gevraagd of de djinns de mensen niet aantasten. Neen, ze doen dat niet. Het gaat dan in het algemeen om een geestesziekte of iets psychologisch. Dat heeft daarmee te maken. Ze zien hallucinaties, ze leiden aan zenuwzwakte. Dus ze horen geluiden die er niet zijn, ze zien beelden die er niet zijn, zo iets is er niet. De djinns staan onder de controle van Allah, ze kunnen nooit zulke ongecontroleerde handelingen verrichten. Dus ze doen niets om de mensen en vooral de moslims bang te maken. Zoiets kan niet.

PRESENTATRICE 1: Bestaan er geen boze djinns meneer?

ADNAN OKTAR: Ja maar ze bezitten geen dergelijke kracht. Allah geeft hen geen dergelijke toestemming, zoiets is er niet, inshaAllah. Dus ze maken vooral de moslims niet ongerust, inshaAllah. Zoiets is dus niet gezien. Het is niet gezien dat ze iets slechts doen tegen een moslim.

PRESENTATRICE 2: En kunnen ze iets doen tegen de ongelovigen?

ADNAN OKTAR: Daar kan ik natuurlijk geen garantie voor geven. Zulke incidenten ken ik niet. Maar ik heb dat niet gehoord bij moslims, inshaAllah. De djinns zullen dat niet doen bij mensen die in Allah geloven en zich overgeven aan Allah.

 


 


2010-05-30 02:26:28

About this site | Maak uw Website | Add to favorites | RSS Feed
Alle materialen kunnen gekopieerd, geprint en gedistribueerd worden, mits verwijzing naar deze site.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top