HET BEDROG VAN ''SYNTHETISCH LEVEN'' VAN DE DARWINISTEN

De laatste tijd is een verslag dat benadrukt wordt door darwinistische publicaties, actueel. Een deel van een kunstmatig vervaardigde DNA-molecule werd overgedragen naar de kern van een andere cel en er werd waargenomen dat dit DNA functioneerde binnen de cel. Dit onderwerp dat door diverse darwinistische publicaties naar voor geschoven werd onder misleidende titels zoals "Daar is de synthetische bacterie" en "Wetenschappers maken synthetisch leven" (Allah (God) is verheven) is tot een instrument gemaakt voor darwinistische speculaties. Bepaalde publicaties zoals de Financial Times hebben zelfs beweerd dat de evolutionisten hun eindeloze dromen over het vervaardigen van leven uit niet-leven uiteindelijk hebben vervuld. Maar het onderzoek in kwestie geeft geen antwoord op de vraag hoe het leven begon, waar de darwinisten op geen enkele manier op kunnen antwoorden. In tegendeel: deze studie is een significant bewijs voor de complexiteit van het DNA van de cel.
 

Mycoplasma mycoides


De verduidelijkingen over het onderwerp zijn als volgt:

•    Na het kunstmatig instellen van een gen van een Mycoplasma (Mycoplasma mycoides) in het laboratorium, heeft de Amerikaanse wetenschapper J. Craig Venter dit vervolgens geplaatst in de celkern van een ander mycoplasma en de cel bleef functioneren met dit DNA.

•    De uitgevoerde procedures verschillen niet van de bekende kloontechnieken.

•    Een kopie genomen uit het DNA van Mycoplasma mycoides, bestaande uit 1,08 miljoen basensequenties, werd geregeld onder laboratoriumomstandigheden en overgebracht naar een andere levende cel.

•    Er werd geen nieuw DNA vervaardigd, er werd geen informatie geproduceerd die voordien niet bestond en er werd geen kunstmatige DNA-sequentie uit het niets geschreven in het laboratorium. Het DNA bestaat al in de cel. De uitgevoerde procedure is niets meer dan het nemen van het bestaande DNA met buitengewoon veel informatie en dat in een andere cel stoppen na het opnieuw geordend te hebben.

•    De ordening in kwestie kon uitgevoerd worden onder de controle van de bewuste wetenschappers die zich bewust waren van de buitengewone complexiteit van de informatie in het DNA, in de meest geavanceerde laboratoria, onder gecontroleerde omstandigheden, met een bestaand voorbeeld dat door Allah is geschapen uit het niets en door jarenlang te experimenteren.

•    Deze kloonprocedure van één enkele bacterie kon alleen uitgevoerd worden als het resultaat van een meer dan 10-jaar durend onderzoek dat 40 miljoen dollar kostte, door een kernteam van 20 wetenschappers, met duizenden anderen in de achtergrond.

•    Deze inspanningen van wetenschappers om een al bestaand model te kopiëren met bewuste mensen in een gecontroleerde omgeving, hebben duidelijk aangetoond dat zonder een bestaand model, zonder een bewuste tussenkomst en zonder technische apparatuur zelfs geen kopie van de complexe structuur in kwestie zou kunnen worden vervaardigd.

•    De ontwikkeling in kwestie is uitstekend voor de wetenschap. Met het vorderen van de genoomstudies zal het mogelijk worden om DNA te kopiëren van levende cellen en dit te stoppen in andere cellen. Met de toestemming van Allah zullen deze onderzoeken gebruikt worden voor tal van gunstige doeleinden, zoals de genezing van allerlei ziekten. Maar dit zijn allemaal bewuste ingrepen in bestaande structuren. Het presenteren van deze bewuste en gecontroleerde experimenten, uitgevoerd op al bestaande structuren, als bewijs voor evolutie, is niet alleen misleidend, maar ook een indicatie voor de wanhoop van darwinisten. Het is zwakke speculatie gebruikt door de darwinisten die niet in staat zijn om het ontstaan en de complexiteit van het leven te verklaren.

•    Als de darwinisten hun beweringen willen bewijzen, moeten ze in staat zijn om de onderdelen van het leven UIT HET NIETS TE PRODUCEREN. Daarna moeten ze uitleggen hoe dit zonder een bewuste tussenkomst zou kunnen gebeuren als het resultaat van blinde toevalligheden, in een ongecontroleerde omgeving die buitengewoon gevaarlijk is voor het leven. Maar de darwinisten zijn niet in staat om zelfs MAAR EEN ENKEL EIWIT te produceren onder gecontroleerde omstandigheden en als gevolg van een bewuste tussenkomst. Het is dan ook onmogelijk dat ze dit kunnen doen.

•    Bij dit onderzoek hebben darwinistische wetenschappers eigenlijk zelf nog eens bewezen dat de complexiteit van het leven en zelfs de kleinste component van het leven, niet toevallig kan ontstaan.

•    Het moet duidelijk gemaakt worden dat dit resultaat NIET GELIJK IS AAN LEVEN. De levende cel is een geheel dat bestaat uit talloze complexe onderdelen en kan enkel gevormd worden als deze allemaal aanwezig zijn op dezelfde plaats en tijd en een complexe organisatie vormen. Het kopiëren van een buitengewoon complexe DNA is niets meer dan het namaken van een heel klein deel van een reeds bestaand systeem. De darwinisten die in verrukking raken door het bestaan van DNA die verkregen werd door te kopiëren, zijn met onoverkomelijke belemmeringen verwijderd van het verklaren van het ontstaan van het eerste levende wezen dat ze zich inbeelden, of met andere woorden de imaginaire eerste cel.

•    Bovendien en als belangrijkste, heeft het onderzoek in kwestie NIETS TE MAKEN MET HOE HET LEVEN IS ONTSTAAN. Deze studie helpt de darwinisten niet uit hun impasse over de oorsprong van het leven. Deze diepe impasse, die het darwinisme effectief ontkracht, groeit steeds en zorgt ervoor dat het darwinisme totaal instort.

•    Jim Collins, professor biomedische technologie aan de Universiteit van Boston, verzet zich tegen de speculaties over het kloononderzoek ter sprake en zei het volgende in het tijdschrift Nature:

“Het werk dat vermeld werd door Venter en zijn collega's is een belangrijke stap vooruit in ons vermogen om organismen in te stellen. Maar het betekent niet dat nieuw leven gemaakt werd vanaf nul.[1]
 
Conclusie:

Een kenmerk van darwinisten is dat ze hun inspanningen om structuren die de glorie van de schepping aantonen, na te maken, met een groot lettertype op de voorpagina van darwinistische publicaties plaatsen en deze op die manier tot een deel maken van het darwinistisch gezeur. Het darwinistisch gezeur is onlangs begonnen op grote schaal gebruikt te worden in deze tijd waarin de wetenschap de ongeldigheid van de evolutietheorie aangetoond heeft. Dit betekent dat de darwinisten het verschrikkelijk benauwd hebben.

Voor de evolutietheorie, die het leven tracht te definiëren als iets heel eenvoudigs, moeten de bouwstenen van het leven net zo simpel zijn. Zozeer zelfs, dat alles over het leven moet overeenkomen met deze valse en oppervlakkige beweringen van de darwinisten die alles proberen te verklaren met toeval. Als de bewering van de darwinisten waar zou zijn, zou daarom de denkbeeldige eerste cel waarvan ze beweren dat ze ontstaan is uit modderig water, niets anders mogen zijn dan de met water gevulde ballon die door Darwin gepostuleerd werd. Maar de waarheid is heel anders. Zelfs maar een van de eiwitten die deel uitmaken van levende wezens, heeft een uiterst complexe structuur. Darwinistische wetenschappers over de hele wereld streven al 150 jaar lang voor één ding, maar slagen daar absoluut niet in: EEN ENKELE EIWIT PRODUCEREN.

Om die reden zijn de hulpeloze spartelingen van de darwinisten die het klonen van DNA als bewijs willen presenteren voor evolutie en op die manier hun gezeur willen voortzetten, niet in staat om iets af te doen aan een belangrijk feit of om mensen te misleiden. Dit belangrijk feit is de buitengewone complexiteit van het leven. De schaal van de inspanningen die nodig zijn om één enkel deel van dit complex leven te begrijpen of om een kopie ervan te kunnen vervaardigen, maakt dat duidelijk. Maar terwijl dat deze mensen gedurende tientallen jaren in het laboratorium bezig waren om een enkel DNA te begrijpen, voerden de glorieuze DNA-moleculen in elk van de 100 triljoen cellen in hun lichaam in een weergaloos systeem en regelmaat de taken uit die hen geïnspireerd werden. Want hun Schepper is Allah. Allah schiep ze uit het niets. Almachtige Allah is de Heer van alle dingen, de Schepper van de hemel en aarde. Elke voorbijgaande dag zal de wetenschap steeds nieuwe bewijzen leveren die onze Heer prijzen. Alle nieuwe wetenschappelijke ontdekkingen zullen de bewijzen blijven tonen van deze majestueuze schepping. Allah openbaart in een vers:

Zie! Aan Allah behoort alles dat in de hemelen en op aarde is en weet dat Allahs belofte waar is. Maar de meesten onder hen beseffen het niet. (Soera Joenos, 55)

 [1]“Artificial life? Synthetic genes 'boot up' cell, Reuters,

http://www.reuters.com/article/idUSTRE64J5RY20100520?feedType=nl&feedName=usmorningdigest
 


2010-05-27 10:40:32

About this site | Maak uw Website | Add to favorites | RSS Feed
Alle materialen kunnen gekopieerd, geprint en gedistribueerd worden, mits verwijzing naar deze site.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top