DE PLANNEN GESMEED DOOR DE DAJJAL, STAAN ONDER DE CONTROLE VAN ALLAH

Dit feit mag nooit vergeten worden: De Dajjal, die de oorzaak is van het onheil van het darwinisme dat de mensen gedurende een anderhalve eeuw bedrogen heeft, is een entiteit die onder de controle is van Allah. Het onheil van het dajjalisme, dus van de vrijmetselarij, was van zo een grote omvang dat het, buiten de oprechte gelovigen, bijna iedereen met zich meenam. Maar hoe groot de valstrik van de vrijmetselaars ook mag zijn; men mag niet vergeten dat Allah alle gesmede plannen, zal tenietdoen. Om de mensen te beproeven, om de ware moslims aan te wijzen, om hen op te leiden en om vele andere wijsheden, heeft Allah de activiteiten van de duivel op het aardoppervlak en dus ook het dajjalisme in het lot geschapen en het dajjalisme is zo geschapen dat het nu zal verliezen. Dus de valstrikken van de ontkenners zullen, zonder Allahs toestemming, nooit kunnen zegevieren. Alah openbaart dit geheim in een vers:

 
En zij hadden hun plannen reeds gesmeed maar hun plannen zijn bij God, al waren hun plannen zó dat er bergen door zouden worden verzet. (Soera Abraham, 46)
 
Gedurende de geschiedenis hebben zij die ontkennen en de mensen willen aansporen tot ontkenning, verschillende plannen gesmeed. Maar de gesmede plannen werden, in overeenstemming met Goddelijke wet, tenietgedaan en teruggestuurd naar de eigenaar. Dit is een wet van Allah. Onze Heer openbaart in zijn verzen:
 
... Maar toen een waarschuwer tot hen kwam, deed het hen slechts in afkeer toenemen. Evenals in aanmatiging op aarde en in het smeden van boze plannen. Maar het slechte komplot is een val voor hen alleen die het maken. Verwachten zij slechts de handelwijze waarmee de vroegere (volkeren) werden behandeld? Gij zult in de handelwijze van Allah nooit een verandering aantreffen, noch zult gij de handelwijze van Allah ooit gewijzigd vinden. (Soera Faatir, 42-43)
 
De plannen gesmeed door de vrijmetselarij, die het dajjalisch systeem is, en haar gedachtegoed, zullen ook dezelfde afloop kennen. Het darwinisme is een valstrik die door de vrijmetselaars speciaal uitgezet is om de mensen te kunnen weerhouden van het geloof in Allah. Maar hoe groot, effectief en omvangrijk de gesmede plannen ook zijn, ze staan allemaal onder de controle van Allah. Zowel de Dajjal als zijn verraderlijk systeem bestaan enkel met de toestemming van Allah. Zoals vermeld wordt in het vers "En gij zult niets anders willen dan hetgeen Allah wil." (Soera el-Insaan, 30), is niemand in staat om iets te willen buiten hetgeen Allah wil; uiteraard heeft niemand genoeg macht om een plan te smeden of om deze plan uit te voeren.
 
Het darwinisme verkeert op dit moment in dezelfde toestand. Deze valstrik, die opgezet is door de Dajjal, is in overeenstemming met de belofte van Allah tenietgedaan. Omdat darwinisten niet wisten dat hun lelijk plan al van in het begin geschapen was als teniet gedaan, raakten ze in opperste verrukking toen ze zagen dat hun propaganda resultaten opleverde en dachten dat ze de overwinning zouden kunnen behalen. Ze hadden zich zelfs niet kunnen voorstellen dat Allah onvermijdbaar voor hun ondergang zou zorgen en dat men plots met hen zou beginnen spotten terwijl dat ze over de hele wereld zouden heersen. Ze waren ook ver van het begrijpen van de wet die door Allah geschapen is; dat de waarheid steeds zal overwinnen. Telkens wanneer ze zagen dat hun valstrikken niet slaagden, zochten ze nieuwe valstrikken, maar ze kunnen niet vatten dat ook deze geschapen worden als reeds tenietgedaan. Zo zal heel het pervers systeem van de Dajjal steeds verliezen en het verliest ook steeds.
 
Allah vermeldt in de Koran dat de plannen gesmeed door de ontkenners, teruggestuurd zullen worden naar hen:
 
Willen zij een plan smeden (tegen u)? Maar de ongelovigen zullen door hun eigen plan worden gevangen. (at-Toer, 42)
 
Vandaag is het verdedigen van het darwinisme zowat een reden om zich te schamen. Het is nergens voor nodig dat darwinistische publicaties herhaaldelijk proberen om valse berichten naar voren te brengen, dat darwinisten hopeloos op zoek zijn naar mensen die lezingen kunnen geven, dat ze – omdat ze geen overgangsvormen hebben - tentoonstellingen over evolutie proberen te organiseren met kartonnen posters waar denkbeeldige schetsen op staan of dat darwinistische wetenschappers klagen over de fossieltentoonstellingen en de Scheppingsatlas. Het is nu te laat. Het darwinisme lijdt de grootste nederlaag van de wetenschapsgeschiedenis. Deze valstrik is met Allahs toestemming voortaan teniet gedaan. Allah zal de waarheid laten heersen over het aardoppervlak. Allah openbaart in een vers:
 
... Maar God zal de leugen uitvagen en de Waarheid door Zijn woord bevestigen. Voorzeker, Hij weet wat in de harten is. (Soera asj-Sjoera, 24)
2010-05-20 01:21:15

About this site | Maak uw Website | Add to favorites | RSS Feed
Alle materialen kunnen gekopieerd, geprint en gedistribueerd worden, mits verwijzing naar deze site.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top