HET BEDROG VAN HET DARWINISME IS NU VOORBIJ

Het materialisme levert al eeuwenlang een psychologische strijd, die het van in het begin al verloren heeft tegen het geloof in Allah (God). De materialisten die niet kunnen vatten dat Allah het verkeerde onvermijdelijk zal weerleggen, blijven volgens hun eigen verstand strijden met al hun macht. Het is bewezen dat het heelal met de Big Bang ontstaan is met volume nul, dus uit het niets is geschapen en dat het net zoals vermeld wordt in de verzen van Allah, aan het uitzetten is, 

maar de materialisten hebben een strijd gevoerd tegen deze feiten met onlogische beweringen om de mensen te laten geloven in de onzin dat materie eeuwig is. De kwantumfysica heeft aangetoond dat materie, in dezelfde zin als licht, slechts uit golven bestaat, maar omdat materialisten menen dat materie absoluut bestaat en er niets is buiten materie, hebben ze steeds manieren gezocht om de waarheid te omzeilen. Talloze vorderingen van de wetenschap en vooral de vondsten van de paleontologie hebben wetenschappelijk bewezen dat de evolutietheorie ongeldig is, maar de materialisten hebben, volgens henzelf, volhard in hun verloren strijd door toch te bedrieglijk te suggereren dat de levende wezens geëvolueerd zijn. De wetenschap heeft het materialisme voortdurend slagen toegebracht en de materialisten hebben steeds tegengestribbeld. Het materialisme heeft op de wetenschappelijke bewijzen geantwoord met een psychologische strijd. Dit is exact waarop gedoeld wordt met het darwinistisch bedrog. 

 
Dit is zo ver gegaan dat het Nobelgeëerde professoren, wetenschappers, paleontologen, microbiologen, zoologen en wetenschapsschrijvers heeft samengebracht en hen een onzinnig bedrog zoals "er waren moleculen in het water; de modder is door de invloeden van het toeval en de tijd de cel geworden" gezamenlijk heeft laten zeggen zonder een schaamtegevoel. Deze mensen hebben een zodanige magie teweeggebracht dat miljoenen mensen als gevolg van deze psychologische strijd zijn beginnen geloven dat vetdruppels die in het water vielen, veranderden in cellen, dat er een vis stappend het water verliet, dat de eerste vogel in de geschiedenis vliegend kwam uit een ei van dinosaurussen, dat de apen met de tijd veranderden in de mensen die ontdekkingen doen, beschavingen stichten, technologieën ontwikkelen, computersoftware programmeren en raketten lanceren naar de ruimte. 
 
Een wetenschapper wordt geëerd met de Nobelprijs omdat hij “slechts een aspect van een deel” van de weergaloze bouw van de cel heeft ontdekt, dat voordien door niemand ontdekt kon worden. Maar diezelfde wetenschapper vindt er niets verwerpelijks aan om na het ontvangen van zijn prijs, aan zijn studenten het sprookje te vertellen dat die cel toevallig uit een hoopje modder ontstaan is. Ondanks dat hij meegewerkt heeft aan talloze wetenschappelijke onderzoeken, weerhoudt hij zich niet van het presenteren van grote voorbeelden van bedrog zoals de Piltdown man, de vervalste embryoschetsen van Haeckel en de bewering van de industriële kleuring van de motten, aan zijn studenten als de grootste bewijzen voor evolutie. 
 
Op die manier brengt het effect van de magie van de vrijmetselarij, dat het dajjalsysteem is, de darwinisten in zo een betreurenswaardige toestand. De Dajjal heeft met het darwinisme bijna alle hersenen bereikt, de mensen gedurende een lange periode bedrogen, gelogen en fraude gepleegd. Een groot deel van de mensen hebben deze leugen blindelings, onwetend en onbewust geloofd, hebben zichzelf jarenlang als een deel van een dierenras beschouwd, zijn daardoor zelfs wild en achteloos geworden en hebben afstand genomen van hun verantwoordelijkheden tegenover Allah. Door gebruik te maken van het darwinisme, heeft de Dajjal, dus de vrijmetselarij, een van de grootste misleidingen van de wereld verspreid over het aardoppervlak. Door de bijdragen van de Dajjal, werd het darwinisme het grootste massabedrog in de geschiedenis. 
 
Maar dit succes van de vrijmetselaars die het dajjalsysteem verspreiden, is een vals succes. HET BEDROG VAN HET DARWINISME IS NU VOORBIJ. 
 
In de 21ste eeuw, waar we nu in zijn, zijn alle fraudes van het darwinisme blootgelegd. Men heeft begrepen dat al de voorbeelden van overgangsvormen, die de laatste 150 jaar door de darwinisten naar voor geschoven werden, vals zijn. Er zijn opgravingen gedaan in zowat heel de wereld, er zijn meer dan 250 miljoen fossielen gevonden, maar men heeft duidelijk gezien dat hier geen enkele overgangsvorm tussen zit. Het is begrepen dat alle fossielen, prachtige wezens voorstellen en dat een groot deel van die wezens, vandaag nog leeft. Mensen hebben met de bewijzen ingezien dat levende wezens ontstaan zijn met hun hedendaagse uitzicht en dat ze geen enkele verandering doormaakt hebben. Met deze waarheden hebben de mensen ook begrepen waarom darwinisten de fossielen hebben verborgen en waarom ze getracht hebben om de wetenschappelijke bewijzen te verstoppen van de mensen. Dankzij de vondsten van wetenschapstakken zoals microbiologie, paleontologie, moleculaire biologie en genetica, is duidelijk bewezen dat de evolutietheorie een theorie is waarvan het plaatsvinden onmogelijk is. 
 
Daarnaast is het gezien dat de darwinisten zich opstellen tegen het geloof in Allah en de waarheid van de schepping en dat ze daarom het darwinisme omarmen als een perverse religie. Zo is ook begrepen waarom darwinisten zoveel soorten bedrog en fraude gepleegd hebben om de mensen te kunnen misleiden. Er bestaan veel bewijzen die evolutie weerleggen. De mensen hebben zich duidelijk gerealiseerd dat evolutie een bedrog is. Ze zijn zich bewust dat de evolutietheorie door geen enkel bewijs ondersteund wordt. Het is voortaan, als het Allah niet wil, onmogelijk dat ze beïnvloed zullen worden door het darwinistisch bedrog.
 
Mensen zijn gegaan naar tentoonstellingen die de ongeldigheid van de evolutietheorie tonen en hebben de levende fossielen bestudeerd. Ze hebben elk fossiel met hun eigen handen afgetast en met hun eigen ogen gezien. Ze hebben bewonderend geleerd dat levende wezens gedurende miljoenen jaren geen veranderingen hebben doormaakt en niet zijn geëvolueerd. Ze hebben elke pagina van de Scheppinsatlas voorzichtig bestudeerd en zijn zelf overtuigd dat de soorten die vandaag leven, ook miljoenen jaren geleden met dezelfde eigenschappen bestonden. Ze hebben begrepen dat elk moment dat het aardoppervlak onderzocht en bestudeerd wordt, er steeds bewijzen tevoorschijn komen voor de waarheid van de schepping. Ze hebben duidelijk en verbaasd gezien dat de darwinisten de oproep dat ze “één enkele overgangsvorm moeten exposeren” op de bekendste pleinen van de wereld, met een stilte hebben beantwoord. De darwinistische propaganda is ontmaskerd en het is met boeken, Dvd’s, internetpublicaties, lezingen en televisie-interviews uitgebreid verteld aan de mensen dat ze dit bedrog niet moeten steunen. 
 
Over de hele wereld hebben mensen die de bewijzen van het bedrog gezien hebben, een grote intellectuele verlichting doormaakt, ingezien dat ze gedurende vele jaren bedrogen zijn geweest en hebben hier een terechte reactie op getoond. Ze hebben zich gekeerd tegen dat de onzin van het darwinisme op scholen aan hun kinderen onderwezen wordt, ze hebben gereageerd op geplande evolutietentoonstellingen en evolutielezingen, dus op de darwinistische propaganda, en ze hebben de darwinisten duidelijk uitgedaagd. Studenten hebben tijdens biologielessen debatten gevoerd met hun pro-darwinistische leerkrachten over de wetenschappelijke irrationaliteit en het gebrek aan bewijzen van de evolutietheorie. Mensen die gedurende lange jaren bedrogen werden omdat ze het ware gezicht van de evolutietheorie niet kenden, hebben nadat ze bewust werden en inzicht verwierven over het darwinisme, zich met verbazing gerealiseerd hoe ze jarenlang bedrogen werden en ze hebben hun bezwaar hardop uitgedrukt. De darwinisten weten nu ook dat het darwinisme over de hele wereld gestorven is en dat het, buiten als Allah het wil, onmogelijk is dat het opnieuw rechtstaat en de mensen met dezelfde methoden bedriegt.
 
Een van de grootste aanwijzingen van deze grote wereldwijde intellectuele verlichting, zijn de enquêtes die door verschillende media en internetsites afgenomen werden. Bijvoorbeeld, volgens de nationale enquête die afgenomen werd door het persbureau Associated Press en de NBC, willen 86% van de Amerikanen nu dat de waarheid van de schepping ook in de scholen onderwezen wordt. Volgens de resultaten van een enquête die op 8 juli 2007 op de internetsite van de Duitse krant Süddeutsche Zeitung verscheen, is het percentage van degenen die evolutie weigeren, 87%. In de enquête op 17 april 2007 van de internetsite van de Duitse krant Die Welt is dit 86%. Volgens de enquête die op 4 mei 2007 afgenomen werd op de internetsite van de Zwitserse krant Blick, gelooft 85% in de waarheid van de schepping. Volgens de enquête op 16 februari 2007 van de internetsite van de Franse krant Science Actualités, gelooft 92% niet in evolutie. Volgens een nieuwsartikel van de krant Guardian van 2 februari 2009, toont een enquête die afgenomen is in Engeland, dat slechts 25% van de Engelsen in de evolutietheorie van Darwin gelooft. Volgens een nieuwsbericht dat op 06.07.2009, op de gemeenschappelijke internetsite van de Franse Nouvel Observateur en Science et Avenir gepubliceerd werd, is in de Franse scholen geconstateerd dat het aantal studenten die in de evolutietheorie geloven, sterk gedaald is en het artikel ter sprake heeft dit gekoppeld aan de enorme effecten van de Scheppingsatlas in Frankrijk. Darwinistische profesoren beschouwen deze enorme verwondingen van het darwinisme als “ernstig”, “triest” en “een schande” voor het darwinisme. 
 
De Zweedse Embryoloog Soren Lovtrup zegt het volgende over de hedendaagse toestand van het bedrog van het darwinisme:
 
Ik denk dat niemand zal ontkennen dat het zeer verkeerd is als alle takken van een wetenschap steunen op een valse theorie. Maar dit is wat gebeurt in de biologie: De mensen discussiëren al lang de problemen van de evolutie met het “jargon van Darwin” - ‘adaptatie’, ‘selectionele druk’, ‘natuurlijke selectie’ etc. – en door dit te doen, geloven ze dat ze zullen bijdragen aan het verklaren van natuurverschijnselen. Maar daar slagen ze niet in... 
 
Ik geloof dat de mythe van het darwinisme op een dag beschouwd zal worden als het grootste bedrog van de wetenschapsgeschiedenis.
 
Op dit moment wordt de waarheid dat het darwinisme het grootste bedrog van de wetenschapsgeschiedenis is, op een snel tempo verspreid over de hele wereld. De pogingen van officiële instellingen zoals de Europese Raad om de waarheid van de schepping te bemantelen, demonstreren de hevige paniek van de darwinisten over het onderwerp. Het is nooit eerder in de geschiedenis gezien dat een raad, die staten vertegenwoordigt, een bedrog verdedigt en een officiële beslissing neemt om een fraude te steunen. Dit is de toestand waarin de darwinistische paniek de aanhangers van het darwinisme in de 21ste eeuw in heeft gebracht. De darwinisten denken dat autoritaire overheidsbeslissingen, het opleggen van evolutie in het leerplan, het trachten te verbergen van de waarheid van de schepping van de leerlingen door het gerecht op een partijdige manier te gebruiken en het maken van eenzijdige suggesties, dit bedrog zullen blijven voortzetten. Maar de oprechte mening van miljarden mensen in de wereld over het bedrog van het darwinisme, overtreft alle methoden die op dwang steunen en het resultaat dat daarmee geboekt kan worden. 
 
Geen enkel darwinist kan met een wettelijk verbod een overtuiging waar de mensen intellectueel in geloven, veranderen. Geen enkele darwinist kan, door te dwingen en op te leggen, de mensen in een theorie doen geloven die met talloze bewijzen ontkracht is. Dit is, als Allah het niet wil, onmogelijk. Het darwinistisch spel is afgelopen. Vandaag, in de 21ste eeuw, kunnen mensen de waarheden bereiken zoals ze willen en van de bronnen die ze willen. Dus het verbieden, het bemantelen en het uitoefen van druk, zullen de darwinisten nooit het gewenst resultaat geven en de intellectuele reacties op het darwinistisch bedrog zullen alsmaar groeien. 
 
Almachtige Allah, de Heer van de werelden, is de Heerser over alle entiteiten. De valstrikken van de Dajjal zullen deze waarheid niet kunnen verbergen van de mensen. Allah openbaart in een vers het volgende: 
 
“Zij wensen Allahs licht door hun mond te doven, maar Allah zal Zijn licht vervolmaken, hoewel de ongelovigen er afkerig van zijn.” (Soera as-Saff, 8)
2010-05-20 00:53:09

About this site | Maak uw Website | Add to favorites | RSS Feed
Alle materialen kunnen gekopieerd, geprint en gedistribueerd worden, mits verwijzing naar deze site.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top