IS KENNIS VAN HET ARABISCH EEN VEREISTE OM EEN GOEDE MOSLIM TE ZIJN?

Een van de belangrijkste voorwaarden om een ware moslim te zijn, is oprechtheid. Om een gelovige met Taqwa (Godsvrees) te zijn, is het niet belangrijk of men al dan niet Arabisch kan spreken, maar wel dat men veel van Allah houdt, Hem zeer sterk vreest en zo veel mogelijk het welbehagen van Allah beoogt en zoekt. Er kan niet beweerd worden dat iedereen die Arabisch kan spreken een goede moslim is en dat iedereen die geen Arabisch kan spreken, geen moslim kan zijn. Er spreken in de wereld ongeveer 280 miljoen mensen Arabisch. Deze mensen beheersen de grammatica, de zinsbouw en de uitspraak van het Arabisch zeer goed. Maar een groot deel van deze mensen worden atheïsten, verdedigen het materialisme of ideologieën die strijdig zijn met de religieuze moraliteit, zoals het communisme of het fascisme. Degenen die in Irak, Egypte, Libië, Syrië, Algerije, Marokko en Tunesië de moslims onderdrukten en ervoor zorgden dat een groot aantal moslims gevangengehouden werden onder zware omstandigheden, kunnen ook zeer goed Arabisch spreken. 

 
In de filosofieafdelingen van vele universiteiten die lesgeven in het Arabisch, worden lessen gedoceerd die volgens hun eigen laag verstand de Islam, de Koran (de Koran is hier vrij van) en Onze Profeet (Onze Profeet (Allahs zegeningen en vrede zij met hem) is hier vrij van) bekritiseren. In vele landen van de wereld bestaan er een groot aantal universiteiten met de afdeling Arabische taal en cultuur en er studeren hier duizenden mensen af. Maar een groot deel van deze mensen zijn materialisten, communisten en zelfs atheïsten. Een behoorlijk groot aantal mensen kan zeer goed Arabisch spreken, maar trachten met hun onwetende logica Onze Profeet (Allahs zegeningen en vrede zij met hem) te beledigen. Er bestaan ook mensen die Arabische schriften zeer vlot en correct kunnen lezen. Er bestaan vrijmetselaars, communisten en fascisten die Soera al-Fatiha zeer goed kunnen lezen. Daarom is een logica van “wie Arabisch kan spreken, is een goede moslim”, verkeerd. In Turkije, met 70 miljoen inwoners, kunnen niet zeer veel mensen Arabisch spreken, maar wordt de Islam uitstekend beleefd.
 
Er moet ook vermeld worden dat er in de hadiths staat dat de Mahdi (as) geen Arabisch zal kunnen spreken. De Mahdi (as) is een zeer verheven persoon, waar de hele islamitische wereld met verlangen op wacht en zelfs de profeet Jezus (as) zal zich onder zijn gezag stellen. Said Nursi zegt dat de Mahdi (as) zal komen “als zowel muceddid, als mojtahed, als rechter, als mahdi, als mentor, als de grootste kutub." Deze eerbiedwaardige persoon zal geen Arabisch kunnen spreken, maar sommige van zijn naaste leerlingen zullen, ondanks dat ze geen Arabieren zijn, Arabisch kunnen spreken. In de "el-Cevabu'l-Mustakim"die door Muhyiddin Ibnu'l-Arabi -kuddisa sirruh- geschreven is om de vragen die Hakim et-Tirmizi -kuddisa sirruh- stelde in "Hatmu'l-awliya", te beantwoorden, staat:
 
"Degene die hier toe in staat zal zijn, zal zeer sterk lijken op je stamvader (dus op Mohammed, vrede zij met hem). HIJ (DE MAHDİ (AS)) ZAL DE ARABISCHE TAAL NIET ZO GOED KUNNEN SPREKEN, MAAR OP GEBIED VAN MORALITEIT ZAL HIJ NIET VAN HEM VERSCHILLEN. HIJ (DE MAHDİ (AS)) IS VAN DE MIDDELGROTE SOLDATEN. DE PERIODE VAN DEZE GROND ZAL EINDIGEN MET HEM EN DE BEVOOGDING ZAL BIJ HEM EINDIGEN. Hij (DE MAHDİ (AS)) heeft een helper die ‘Levend’ heet. Zijn aard is geestelijk, zijn uiterlijk is menselijk." (El-Cevabu'l-Mustakim amma Seele anhu et-Turmizi el-Hakim, Bayezid, nr.: 3750, het blad 242b) (Licht Boven Licht de Sleutel van de Hart, DE OPSTANDING EN DE TEKENEN geopenbaard door Allah Ta’Ala en verkondigd Door de Boodschapper van Allah, Vrede zij met hem, ÖMER ÖNGÜT / Uitgeverij Hakikat Pagina: 288)
2010-05-12 00:56:13

About this site | Maak uw Website | Add to favorites | RSS Feed
Alle materialen kunnen gekopieerd, geprint en gedistribueerd worden, mits verwijzing naar deze site.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top