VOOR EEN GELOVIGE IS HET ONVERENIGBAAR MET DE GODSDIENST TE ZEGGEN ''IK BEN NIET STERK GENOEG'' IN EENDER WELKE SITUATIE

Menselijke wezens zijn beslist entiteiten zonder macht om iets te doen. Net zoals voor alle levende wezens is het Allah alleen Die menselijke wezens creëert en ervoor zorgt dat ze handelen zoals ze doen. Vandaar is het in dit oogopzicht correct voor een persoon om in bepaalde situaties te zeggen 'Ik ben niet sterk genoeg'. Maar het is erg oneerlijk om dezelfde terminologie te gebruiken binnen een ander logisch kader en het dan voor te stellen als verenigbaar met de godsdienst. Bijvoorbeeld, er bestaat geen twijfel over wat een oprecht en toegewijd persoon zou antwoorden wanneer hij gevraagd wordt om wat degelijke morele deugd te tonen, 'Ik heb geen macht van mezelf, en voor die reden ben ik daartoe niet sterk genoeg'. Dergelijke persoon probeert te vermijden dat hij leeft volgens die morele deugd door zichzelf eraan te herinneren dat hij enkele van de fundamentele elementen van de godsdienst voor zijn eigen doeleinden kan gebruiken.

Het is een feit dat gelovigen getest worden tijdens het leven in deze wereld. Natuurlijk hebben mensen geen macht en het is Allah Die alles schept. Maar Allah gaf mensen ook een bewustzijn, waarmee we slecht van goed kunnen onderscheiden, en waarmee we waarde-oordelen kunnen vormen en ten alle tijde de beste en meest correcte actie kunnen kiezen. Mensen moeten hun hulpeloosheid en nood aan Allah erkennen. Terzelfdertijd hebben ze ook een verantwoordelijkheid selectief te zijn en te leven volgens de morele waarden, waar Allah het meeste van houdt – dit door het gebruik van hun gezond verstand, bewustzijn en mogelijkheden.

Vandaar dat, wanneer een persoon zich in een moeilijke situatie bevindt, en hij zegt: “Almachtige Allah, ik ben slechts een hulpeloos wezen; mijn kracht is niet voldoende voor de taak behalve als Allah het wil, en ik kan dit alleen maar doen indien Allah dat wil”, en wanneer hij dan in het licht van dit idee handelt, dan is dit een onjuiste manier van handelen. Gelovigen vergeten nooit hun hulpeloosheid voor de oneindige macht van Allah, maar ze weten ook dat indien Allah dat wenst, Hij zijn oneindige kracht in Zijn dienaars kan leggen en dat Hij hen de kracht kan geven om eender welke moeilijkheid aan te kunnen.

Het is bijzonder belangrijk voor gelovigen te leven met dit bewustzijn van geloof. Het is niet volgens het geloof voor een persoon te denken dat hij enige macht heeft los van Allah (Allah staat daar absoluut boven), of om te denken dat elke kracht of zwakte en hulpeloosheid, aan hem opgelegd door Allah, hem toebehoort. Allah is oneindig machtig. Allah kan het meest onmogelijke gemakkelijk maken, of op een moment dat Hij kiest, iets scheppen wat onmogelijk leek. Vandaar moeten gelovigen het soort taal gebruiken waarbij ze uitdrukking geven aan hun geloof in de oneindige macht van Allah. Hij dient het soort taal te gebruiken, dat toont dat hij persoonlijk hulpeloos is en dat hij dankzij de almacht van Allah en dankzij de zegeningen van Allah, de meest verfijnde morele waarden kan tonen, zelfs in de moeilijkste situaties.

Inderdaad, vele verzen uit de Qur’an vertellen ons dat er ‘gemakkelijkheid is in elke moeilijkheid’ en dat ‘Onze Heer gemakkelijkehid en een uitweg zal schenken aan die dienaars die Hem vrezen en die ontzag voor Hem hebben’. Vandaar dat, wanneer we in een moeilijke situatie verzeild raken en we het niet alleen kunnen oplossen, we het moeten bekijken vanuit het perspectief van deze geheimen van de Qur’an en we moeten zeggen: “Alles wat Allah voor me creeërde, het is het beste voor me. Alles wat Allah tot nog toe voor mij schiep, is tot nog toe het beste voor me geweest. En omdat ik een Muslim ben, zal Hij verdergaan met het beste aan me te geven. Ik ben een hulpeloos wezen en ik heb nood aan Allah. Ik zoek mijn toevlucht bij Allah, ik smeek Allah om hulp en in hem plaats ik mijn vertrouwen, Hij zal de ergste moeilijkheden gemakkelijk voor me maken en Hij zal me zegenen met de spirituele kracht die ik nodig heb om de moeilijkheden te overwinnen”.
 
Allah zal, insha’Allah, alle moeilijkheden vergemakkelijken voor eenieder die met dergelijk geloof handelt, en voor eenieder die zijn vertrouwen in Hem legt. Allah zal deze persoon een enorme kracht en sterkte geven waarvan hij niet wist dat hij die had. Deze kracht, waarmee Allah de gelovigen zegent, en de manier waarop hij alle moeilijkheden gemakkelijk maakt voor hen en hen de uitweg toont, staan in de Qur’an als volgt beschreven:

VOORZEKER, HIERIN LIGT EEN BOODSCHAP VOOR MENSEN DIE GOD DIENEN. (Surat Al-Anbiya’: 106)

... EN VOOR HEM DIE ALLAH VREEST, ZAL HIJ EEN UITWEG BEREIDEN. (Surat at-Talaq: 2)

... EN DEGENEN DIE ALLAH VREZEN, ZAL HIJ VAN HET NODIGE VOORZIEN DOOR ZIJN GEBOD. (Surat At-Talaq: 4)

O profeet, zeg tot de gevangenen die in uw handen zijn: "ALS ALLAH ENIG GOED IN UW HART VINDT, ZAL HIJ U BETER GEVEN DAN HETGEEN VAN U IS WEGGENOMEN en zal Hij u vergeven". Allah is Vergevensgezind, Genadevol. (Surat At-Talaq: 7)

EN WIJ ZULLEN UW WEG EFFENEN TOT GEMAK. (Surat Al-Al’a: 8)

[Wat hem betreft die] HET GOEDE AANVAARDT,  WIJ ZULLEN ZIJN WEG EFFENEN TOT WELSLAGEN. (Surat al-Layl: 6-7)

VOORWAAR, ZO KOMT GEMAK NAAST ONGEMAK. VOORWAAR, GEMAK KOMT NAAST ONGEMAK. (Surat al-Inshirah: 5-6)

2010-02-27 16:14:05

About this site | Maak uw Website | Add to favorites | RSS Feed
Alle materialen kunnen gekopieerd, geprint en gedistribueerd worden, mits verwijzing naar deze site.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top