GELOVIGEN MOETEN OP HUN HOEDE ZIJN NIET BEDROGEN TE WORDEN DOOR DE HOPELOOSHEID DIE SATAN WIL OPDRINGEN

Satan probeert gevoelens van onveiligheid, wanhoop over de toekomst en een pessimistische visie op gebeurtenissen op te leggen aan zij, die hem te vriend nemen. Hij wil niet dat mensen hun geloof onderhouden, gehoorzaam zijn aan Allah, zich onderwerpen aan het lot of mensen zijn, die vertrouwen op Allah en die optimistisch en vol enthousiasme zijn. Dit omdat dit karakteristieken zijn, die Allah behagen en die ons dichter bij Hem brengen, en die essentieel zijn indien men volgens de morele waarden van de godsdienst wenst te leven. Satan wil niet dat mensen dichter tot Allah komen of dat ze op een enthousiaste en gedreven manier volgens Zijn religie leven. Daarom probeert hij constant gevoelens van vermoeidheid, pessimisme en wanhoop bij mensen op te roepen door hopeloosheid aan te moedigen.

Een iets wat Satan de gelovigen wil laten doen, maar daartoe niet in staat is, is het wanhopen bij schijnbaar onwelgekomen situaties. Satan heeft geen macht over oprechte gelovigen en kan hen niet aan zijn kant dwingen. Door hun geloof houden gelovigen zich vast aan de geboden en advies van Allah. Optimisme is een gebod dat door Allah zeker werd geopenbaard in de Qur`an. Vandaar is er geen twijfel over hoe een gelovige zich dient te gedragen in dergelijke situaties. In Zijn verzen vertelt Allah de gelovigen het volgende, "...Do not despair of solace from Allah. No one despairs of solace from Allah except people who are unbelievers." (Surah Yusuf, 87). Gelovigen zorgen er dus voor niet in dergelijke gedachtegangen te vervallen.

Pessimisme word ook veroordeeld in andere verzen van de Qur`an en het wordt beschreven als een negatieve karaktertrek van ontkenners. De verzen vertellen ons het volgende:

De mens wordt niet moe het goede te vragen; maar als het kwade hem treft vertwijfelt hij en wordt wanhopig. En als Wij hem barmhartigheid tonen nadat enige kommer over hem is gekomen, zal hij zeker zeggen: "Dit komt mij toe en ik denk niet dat het Uur zal plaatsvinden. Maar indien ik tot mijn Heer word teruggebracht zal ik zeker bij Hem het allerbeste vinden." Doch Wij zullen stellig de ongelovigen alles vertellen wat zij deden en Wij zullen hen zeker een zware straf doen ondergaan.  (Surah Fussilat, 49-50)

Zij, die in de tekenen van Allah en de ontmoeting met Hem niet geloven, wanhopen aan Zijn barmhartigheid; dezen zullen een smartelijke straf ontvangen. (Surat Al-'Ankabut, 23)

Mensen, die vervallen in hopeloosheid en rebellie, zitten gevangen in Satan`s val en gehoorzamen zijn bevel. Maar gelovigen, die altijd optimistisch zijn en hoopvol naar de toekomst kijken, verkrijgen Allah`s goedkeuring en de verdienste van het Hiernamaals, alsook een gelukkig leven in deze wereld als zegen van Allah. Omdat ze in alle omstandigheden optimistisch blijven, streng vasthouden aan de Qur`an en hechte vrienden van Allah worden, is het voor Satan onmogelijk hen te bedriegen en wanhoop aan hen op te dringen. Aangezien dit één van de belangrijke onderdelen is van de essentie van de morele waarden van de religie zijn gelovigen heel angstvallig daaromtrent, net zoals ze zijn in alle Qur’anische aangelegenheden.

Een ander aspect van dit onderwerp is dat Satan niet wil dat mensen volgens de religie van Allah leven en daarom wenst dat ze onreligieuze levensstijlen aannemen – waar pessimisme een deel van is. Het is zo erg dat pessimisme in sommige samenlevingen letterlijk een levensfilosofie wordt. De mensen die Satan onder zijn invloed kan brengen, blinken uit in liederen, films en geschriften die pessimisme en wanhoop uitdrukken.

Toch is pessimisme onvernigbaar met menselijke redenerin, logica en de mogelijkheid tot het maken van gezonde beslissingen. Pessimisme beschadigt de mentale en fysieke gezondheid en is een psychologische afwijking die zelfs, afhankelijk van de ernstigheid, tot zelfmoord kan leiden. Men kan van dergelijke mensen niet verwachten dat ze volgens de morele waarden van de Qur`an gaan leven. En dit dient Satans doeleiden ten volle. Op deze manier leidt hij mensen immers van het pad af, weg van de morele waarden van de godsdienst en weg van enige verwachting van het Hiernamaals. Hij veroordeelt hen tot eeuwig lijden aan zijn zijde. Dit is Satans grootste doel doorheen de geschiedenis van de mens.

Een persoon zonder hoop verspreid die negativiteit en pessimisme rondom hem. Met dit gedrag gedraagt hij zich als Satans helper, want door hem moedigt Satan het gedachtegoed aan, dat hij in mensen wil inprenten. Door dergelijke gedachtegang aan te nemen, stelt een persoon zich bewust of onbewust ten dienste van Satan. Maar de mens werd gecreëerd om Allah en Zijn religie te dienen, en niet Satan.

2010-02-06 00:51:51

About this site | Maak uw Website | Add to favorites | RSS Feed
Alle materialen kunnen gekopieerd, geprint en gedistribueerd worden, mits verwijzing naar deze site.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top