Het Bestaan van Allah

Download het boek

Download (DOC)
Download (PDF)
Reacties

Hoofdstukken van het boek

< <
1 / total: 5

Introductie

Kijk eens om u heen vanuit de stoel waar u zit, u zult opmerken dat alles in de kamer ‘gemaakt’ is: de muren, de stoffering, het plafond, de stoel waar u op zit, dit boek dat u in uw handen heeft, de tafel en het glas dat er op ligt en talloze andere dingen. Geen van deze voorwerpen is in uw kamer aanwezig uit eigen beweging. Zelfs de simpele lussen in het vloerkleed zijn gemaakt door iemand: zij zijn niet spontaan of per toeval ontstaan.

Een persoon die op het punt staat een boek te lezen, weet dat dit boek geschreven is door een auteur met een bepaalde bedoeling. Het komt niet in hem op dat dit boek zomaar ineens ontstond of per toeval daar is. Op dezelfde manier zal een persoon die een beeld ziet, niet twijfelen dat dit beeld gemaakt is door een beeldhouwer. Niet alleen kunst, maar zelfs een paar bakstenen op elkaar, overtuigen een persoon al van het feit dat zij op elkaar zijn gestapeld door iemand met een bepaald plan. Daarom moet overal waar orde is, hetzij klein of groot, ook een stichter en beschermer van deze orde aanwezig zijn. Als er op een dag iemand tegen u zou zeggen dat ruw ijzer en kool zomaar bij elkaar zijn gekomen om zonder reden staal te vormen, welke plotseling de Eiffeltoren vormde, uit zichzelf, zou u dan hem en diegenen die hem geloven niet voor zwakzinnig verklaren?

De bewering van de evolutietheorie, de unieke methode voor het ontkennen van het bestaan van Allah verschilt niets van het bovengenoemde. Volgens de theorie zijn aminozuren per toeval gevormd door anorganische moleculen. Aminozuren vormden op hun beurt per toeval eiwitten en tot slot vormden de eiwitten per toeval levende wezens. Maar de waarschijnlijkheid dat een levend wezen per toeval is gevormd, is kleiner dan de waarschijnlijkheid dat de Eiffeltoren gevormd is per toeval, omdat zelfs de simpelste levende cel nog complexer is dan elke menselijke vervaardiging.

Hoe is het dan mogelijk om te denken dat de balans, het evenwicht in de wereld, tot stand is gekomen door toeval, terwijl de buitengewone harmonie zelfs met het blote oog waarneembaar is? Het is de meest onredelijke bewering om te zeggen dat het universum, waarvan elk punt het bestaan van zijn Schepper bewijst, tot stand is gekomen uit zichzelf.

Daarom moet er een eigenaar zijn van de orde en het evenwicht, die overal te zien zijn, van ons eigen lichaam tot de verste uithoeken van het onvoorstelbaar grote universum. Dus, wie is deze Schepper Die alles zo subtiel geordend en gecreëerd heeft?

Hij kan niet zomaar een materieel iets zijn dat aanwezig is in het universum, omdat Hij een Wilskracht moet zijn Die al bestond vóór het universum en Die het universum geschapen heeft.

Religie leert ons de identiteit van onze Schepper, Wiens bestaan we kunnen ontdekken met ons verstand en ons vermogen om te redeneren. Door wat Hij aan ons heeft geopenbaard als religie, weten wij dat Hij Allah is, de Barmhartige en de Genadevolle, Die de hemelen en de aarde gecreëerd heeft uit niets.

Ofschoon de meeste mensen capabel zijn om dit feit te begrijpen, leven zij zonder zich hiervan bewust te zijn. Als zij naar een schilderij van een landschap kijken, vragen zij zich af wie de schilder van dit doek is. Daarna loven zij de artiest voor zijn mooi stukje kunstwerk. Ondanks het feit dat zij talrijke originelen van dat schilderij kunnen zien op het moment dat zij om zich heen kijken, slaan zij geen acht op het bestaan van Allah, Die de Enige Eigenaar is van al deze originele schoonheden. Eigenlijk is er geen langdurig onderzoek nodig om het bestaan van Allah te begrijpen. Zelfs als een persoon vanaf zijn geboorte maar in één kamer zou verblijven, dan nog zou hij ontelbare bewijzen kunnen zien om het bestaan van Allah te bevatten.

Het menselijk lichaam zit zodanig vol met bewijzen, dat je enkele encyclopedieën nodig hebt om alles te beschrijven. Zelfs een paar minuten je gedachten laten gaan over deze zaken is genoeg om het bestaan van Allah te begrijpen. De orde en het evenwicht worden beschermd en gehandhaafd door Allah.

Het menselijk lichaam is niet de enige bron van bewijs. Al het leven in elke vierkante millimeter van de aarde, waarneembaar voor de mens of niet, dient als bewijs om over na te denken. De wereld zit boordevol met levende wezens, van eencellige organismen tot planten, van insecten tot zeedieren en van vogels tot mensen. Als je een handjevol aarde zou nemen en er even naar zou kijken, dan zou je ontdekken dat zelfs hierin een verscheidenheid aan leven met verschillende eigenschappen aanwezig is. Hetzelfde is waar over de lucht die je inademt. Zelfs je huid bevat vele levende schepseltjes welke namen hebben die onbekend zijn voor velen. In de ingewanden van alle levende wezens leven miljoenen bacteriën en eencellige organismen, die helpen bij de vertering van het voedsel. De dierenpopulatie op aarde is vele malen groter dan de populatie mensen. Als we dan ook nog de plantenwereld bekijken, dan zien we dat er geen enkel stukje aarde is zonder leven. Al deze schepselen, die verspreid zijn over een gebied van miljoenen vierkante kilometers, hebben een verschillende lichaamsstructuur, een verschillende levenswijze en een verschillende bijdrage aan het ecologische evenwicht. Het is absurd te stellen dat dit alles ontstond, zonder doel of reden. Geen levend wezen ontstond door eigen toedoen en eigen inspanningen. Het toeval kan niets voortbrengen.

Het bestaan van Allah bewijst zichzelf met ontelbare bewijzen in het universum. Het is een feit, dat geen enkel persoon in de wereld deze waarheid niet vanuit zijn hart zou aanvaarden. Toch ontkennen zij het, ‘met onrechtvaardigheid en arrogantie in hun ziel’, zoals verklaard wordt in de Qoer’aan. (Soera an-Naml, 14)

Dit boek is geschreven om deze werkelijkheid onder ogen te brengen, waar sommige mensen zich van afkeren (omdat het in tegenstelling is met hun interesses) en ook om de zinloosheid van de redeneringen te onthullen, waarop sommige onware beweringen gebaseerd zijn. Dit is waarom vele diverse onderwerpen aangehaald worden in dit boek.

Diegenen die dit boek lezen, zullen wederom de onbetwistbare bewijzen van het bestaan van Allah zien en getuigen zijn dat het bestaan van Allah alle dingen omvat: de ‘rede’ besluit dit. Zoals Hij deze allesdoordringende orde heeft geschapen, zo ook is Hij Diegene Die het onophoudelijk handhaaft en onderhoudt.

Bigbang büyük patlama

Voorwaar, wanneer Hij Zich iets voorneemt is Zijn gebod slechts: "Wees", en het wordt.
(Soera Ja Sien, 82)

 

1 / total 5
U kunt Harun Yahya's boek Het Bestaan van Allah online lezen, deel het op sociale netwerken zoals Facebook en Twitter, download het op uw computer, gebruik het voor uw huiswerk en scripties, en publiceer, kopiëer of reproduceer het op uw eigen websites of blogs zonder een auteursrechtvergoeding te betalen, zolang u deze site erkent als referentie.
About this site | Maak uw Website | Add to favorites | RSS Feed
Alle materialen kunnen gekopieerd, geprint en gedistribueerd worden, mits verwijzing naar deze site.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.blogspot.com ahirzamanfelaketleri.blogspot.com ingilizderindevleti.net