Moderne slaven die nog bevrijd moeten worden van hun ketenen

Je bent wellicht een van degenen die denken dat de slavernij ongeveer 150 jaar geleden werd afgeschaft. De reden dat je dat denkt, is omdat je waarschijnlijk een reguliere baan hebt die je vrijwillig hebt gekozen.

Gedwongen arbeid werd jaren geleden wettelijk verboden in de meeste landen van de wereld, vooral in Europa. Eveneens werd in artikel 4 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens slavernij en dwangarbeid verboden.

Maar in veel delen van de wereld, waaronder Europa, worden mensen nog steeds gedwongen om te werken als slaven, ondanks deze wettelijke verboden. Er is op vele manieren sprake van dwangarbeid, waaronder mishandeling, bedreiging, chantage, opsluiting, detinering, inbeslagname van paspoorten en het aflossen van schulden.

Moderne slavernij is niet alleen een probleem in onderontwikkelde landen, zoals velen denken. Moderne slaven zijn te vinden in het hart van Europa. Dit is niet een of ander goed verborgen praktijk zoals velen zouden denken; het vindt plaats recht voor de ogen van de hele wereld. Bijna elke dag is er een nieuw artikel over moderne slaven in de pers, waarvan er onlangs een werd gepubliceerd door Euronews.

Het rapport gaat over twee vluchtelingen genaamd Peter en Sara, die gedwongen worden om in Londen als slaven te werken. Mensensmokkelaars vonden Peter in Griekenland toen hij 15 jaar oud was en verkochten hem als seksslaaf; Sara is een Aziatische student die 15 uur per dag moet werken. Ze mochten beiden door middel van doodsbedreigingen geen contact opnemen met immigratiekantoren. In hetzelfde verhaal was een andere 'slaaf' iemand die voor 13 pond per dag moest werken en werd geslagen en gevangengezet om te voorkomen dat hij zou ontsnappen. De titel van het stuk is eigenlijk de samenvatting van het hele artikel: "Dit is de exploitatiecatalogus van de 21e eeuw..."

Hoewel het officiële aantal mensen dat als slaven wordt behandeld in Groot-Brittannië, naar verluidt ongeveer 10.000 tot 13.000 is, kan het werkelijke aantal meer dan 80.000 zijn. Er is ronduit sprake van een slavenmarkt in Londen. De politie meldt dat de mensen die voor verschillende doeleinden gedwongen worden om als slaaf te werken, een koper vinden voor 13.000 euro per persoon.

Feitelijk is Londen niet de enige plek waar 'moderne slavernij' een probleem is. Volgens de 'Modern Slavery Index 2017' van de Maplecroft Institution, zijn Roemenië, Griekenland, Italië, Cyprus en Bulgarije de Europese landen waar het grootste aantal slachtoffers van slavernij te vinden zijn. (2)

Volgens UNICEF is het aantal vluchtelingenkinderen sinds 2010 vervijfvoudigd, tot een aantal van meer dan 300.000. Unicef-directeur Justin Forsyth wijst erop dat een meerderheid van de vluchtelingenkinderen alleen reist en gemakkelijk blootgesteld wordt aan geweld, seksueel misbruik, verkrachting, drugsverslaving en dwangarbeid.

Het aantal moderne slaven in het Verre Oosten is veel groter dan in Europa. Bangladesh, China, India, Indonesië, Maleisië, Myanmar, de Filippijnen en Thailand zijn de landen waar moderne slavernij het meest voorkomt. Volgens de Internationale Arbeidsorganisatie zijn 40,3 miljoen mensen gedwongen om als slaven te werken; bij ongeveer 25 miljoen van hen is er sprake van dwang en geweld. (4)

Het rapport dat de ILO heeft gepubliceerd onthult de omvang van gedwongen arbeid.  Illegaal geld dat op deze manier verkregen wordt bereikt jaarlijks een bedrag van $ 150 miljard, waarvan $ 99 miljard wordt verdiend door seksueel misbruik. De winst van de bouw, productie, mijnbouw, water, elektriciteit en transportdiensten bedraagt $ 34 miljard, terwijl degenen die werken in huishoudelijke diensten een winst van $ 8 miljard opleveren. De winst die wordt verdiend door dwangarbeid wordt niet gedeeld met deze werknemers, en er wordt ook geen belasting betaald. Het blijkt dat door deze situatie het aantal gedwongen arbeiders in de wereld vandaag de dag gestegen is tot 25 miljoen. (5)

Naarmate de migratie van Noord-Afrika en het Midden-Oosten naar Europa toenam na de Arabische lente, is er ook een grote toename van het aantal slavernij-gevallen. Sommige Europese landen proberen het migratieprobleem te omzeilen door hun toevlucht te nemen tot fysieke maatregelen om immigranten en vluchtelingen uit hun grenzen te houden. Helaas doen ze geen moeite om zich te concentreren op de bron van migratie en oplossingen te vinden om het probleem op te lossen.

Om slavernij op wereldwijde schaal te voorkomen, is het noodzakelijk om regionale conflicten te stoppen en moet het algehele welvaartsniveau van onderontwikkelde regio's worden verhoogd; het is ook noodzakelijk om de slecht evenwichtige inkomensverdeling in deze landen te elimineren. Om dit te bereiken is het noodzakelijk dat de regering oplossingen ontwikkelt voor starters, om problemen aan te pakken zoals een gebrek aan arbeidsmogelijkheden en onderwijs, en om deze succesvol toe te passen.

De fundamentele oplossing voor het probleem ligt echter in het versterken van dergelijke materiële maatregelen samen met spirituele educatie.  Het egocentrische en egoïstische begrip dat alleen betrekking heeft op zelfcomfort, een mentaliteit geboren uit materiële bezorgdheid, moet worden vervangen door een mensgericht perspectief gebaseerd op samenleven en samenwerking. Het is noodzakelijk om met feiten aan te tonen dat zuiver materialistische belangen alleen economische en sociale vernietiging van landen en samenlevingen met zich meebrengen, en de geest van samenwerking moet worden ontwikkeld als een vervanging van deze mentaliteit. Er is een grote taak hierin weggelegd voor de overheden, niet-gouvernementele organisaties en de media. Gericht zijn op menselijk beleid in plaats van volledig gebaseerd op eigenbelang, via een veelzijdige campagne, zal de belangrijkste stap zijn in het oplossen van het vluchtelingenprobleem.:

Referenties:

Kerem Congar, 'The system of exploitation' in Britain and refugees used as 'slaves', Euronews July 15 2016, http://tr.euronews.com/2016/07/15/ingiltere-deki-somuru-duzeni-ve-kole-olarak-kullanilan-multeciler

Verisk Maplecroft, Modern Slavery Index 2017, 10 Ağustos 2017, https://maplecroft.com/portfolio/new-analysis/2017/08/10/20-eu-countries-see-rise-modern-slavery-risks-study/

Christopher Tidey, Five-fold increase in number of refugee and migrant children traveling alone since 2010 – UNICEF, UNICEF 17 May 2017, https://www.unicef.org/media/media_95997.html

Forced labour, modern slavery and human trafficking, http://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/lang--en/index.htm

BBC, 150 billion dollars per year through modern slavery, May 20 2014, http://www.bbc.com/turkce/ekonomi/2014/05/140520_moder_kolelik

Artikel van de heer Adnan Oktar in Daily News (South Africa)

2018-01-03 05:04:46

About this site | Maak uw Website | Add to favorites | RSS Feed
Alle materialen kunnen gekopieerd, geprint en gedistribueerd worden, mits verwijzing naar deze site.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top