Het Redden van Onschuldigen

Kinderen behoren tot de mooiste zegeningen in deze wereld. Het zijn onschuldige, volwaardige, zuivere, lieve personen die alles met een positieve blik bekijken. Voor hen is iedereen goed, alles is een wonder om ontdekt te worden. Het is onmogelijk om een wereld zonder hen voor te stellen; een wereld zonder hun mooie gezichten, zielen en blij gelach zou onaanvaardbaar zijn. Ze zijn zo kostbaar, zodra ze een kamer binnenkomen, zou iedereen hen moeten complimenteren en laten zien hoeveel respect en waardering ze verdienen.

Het is duidelijk dat er geen enkele verstandig persoon zich zou willen voorstellen, laat staan kunnen aanzien dat een kind iets wordt aangedaan. Evenzo is er geen twijfel dat elke goede en gewetensvolle persoon er alles aan zou doen om kinderen te beschermen en hun geluk garanderen. En in de wereld van vandaag is er in dat opzicht nog veel te doen.

Volgens een UNICEF-verslag, worden driekwart van de kinderen in de wereld (van twee tot vier jaar oud), wat neerkomt op 300 miljoen, blootgesteld aan huiselijk geweld (hetzij in de vorm van psychische agressie en / of lichamelijk geweld). Elke zeven minuten wordt er een jongere gedood in een daad van geweld. In 2015 alleen al verloren 82.000 tieners het leven als gevolg van gewelddadigheden.

Seksueel geweld is grotendeels het probleem, en zowel jongens als meisjes zijn bijzonder kwetsbaar na de puberteit. Volgens enquêtes werden negen miljoen meisjes (van 15 tot 19 jaar) overal ter wereld gedwongen tot geslachtsgemeenschap of andere seksuele handelingen alleen al in het afgelopen jaar.

En voorspelbaar, is dat de toenemende onstabiliteit in het Midden-Oosten en Noord-Afrika kinderen en jongeren in die regio meer risico lopen.  Door het geweld in deze regio's worden meer tieners in het Midden-Oosten en Noord-Afrika gedood dan in alle andere regio's samen. Hoewel slechts 6% van de tieners in de wereld in deze regio's woont, zijn meer dan 70% van de sterfgevallen ten gevolge van geweldsdelicten tegen jongeren.

Een interessant punt over geweld tegen kinderen en jongeren is dat in de VS, een niet Latijn–Amerikaanse zwarte tiener 19 keer meer kans heeft om te worden vermoord dan een niet Latijns-Amerikaanse blanke tiener. Volgens UNICEF zou de Verenigde Staten een van de top 10 dodelijkste landen ter wereld zijn. ","Als het percentage moorden onder niet Latijn-Amerikaanse zwarte jongens landelijk werd berekend.

Het is vanzelfsprekend dat dit zeer verontrustende cijfers zijn. Kinderen zijn de meest kwetsbaren in onze wereld en ze verdienen geluk, troost, liefde, mededogen en bescherming.  Ze mogen geen vijandigheid, agressie of geweld ervaren.

Een ander aspect van het probleem is de gevaarlijke implicaties van het geweld waarmee de kinderen worden geconfronteerd. Volgens wetenschappers, geven zenuwbanen die zich tijdens de eerste 1000 dagen van het leven vorm aan de ontwikkeling van de hersenen. Om deze verbindingen echter gezond te houden, heeft een kind niet alleen voldoende voeding en stimulatie nodig, maar ook bescherming tegen geweld. Volgens onderzoeken kan blootstelling aan traumatische gebeurtenissen leiden tot buitensporige stressniveaus, wat betekent dat het stressreactiesysteem van het lichaam actief blijft. Dit kan op zijn beurt de structuur van de hersenen tijdens de ontwikkelingsfase negatief beïnvloeden. Dit is vanzelfsprekend een grote bedreiging voor de toekomst van onze wereld.

Het maakt niet uit hoe groot de gevaren zijn waarmee ze worden geconfronteerd, deze prachtige personen zijn niet in staat om zichzelf te verdedigen. Daarom is het onze plicht om hen te beschermen.

Wat kan er gedaan worden om deze verontrustende trend te stoppen? Behalve dat er hulp aan de kinderen gegeven kan worden uit de conflictgebieden, in de vorm van asiel in veilige landen,  zijn er veel levensvatbare stappen die op zijn minst het probleem kunnen verlichten. Zoals op bijna elk ander gebied, kan educatie en bewustwording enorm helpen.

Regeringen en NGO's kunnen vergaande campagnes voor kinderen en volwassenen organiseren. Terwijl ouders worden opgeleid in de ontwikkeling van het kind en methodes van ongewelddadige discipline en probleemoplossende vaardigheden, kunnen kinderen van bepaalde leeftijden worden opgeleid om naar de autoriteiten te gaan als ze op een of andere manier worden gepest of zich bedreigd voelen.

Geweld tegen kinderen moet zwaar bestraft worden door wetten en de hiervoor genoemde campagnes gericht op volwassenen, moeten de consequenties van dergelijke acties benadrukken. Mensen die schuldig worden bevonden aan het onderwerpen van kinderen aan geweld moeten publiekelijk worden beschaamd, voordat ze worden bestraft met strenge straffen.

Het publiek moet in het algemeen worden opgeleid en aangemoedigd om kinderen te beschermen, en moet worden aangespoord om de autoriteiten te waarschuwen als zij vermoeden dat een kind mogelijk het slachtoffer van misbruik is. Mensen die kinderen helpen en redden van bedreigingen en gevaren moeten op brede schaal worden erkend en beloond worden voor hun moed.

Wanneer de autoriteiten zich bewust worden van een dreiging tegen een kind, moeten zij onmiddellijk ingrijpen en het kind in kwestie de hoogste mate van bescherming bieden, terwijl de verdachte streng wordt gestraft voor deze bedreigingen. In dergelijke gevallen, dienen personen nooit in contact te komen met het kind tenzij een bewapende officier het kind begeleidt.

Een systeem van voogdij kan worden ingesteld waar vrijwilligers, die verschillende psychologische en fysieke tests hebben doorlopen die hun betrouwbaarheid bevestigen, die de taak krijgen om beschermer van het kind te zijn. Zonder de ouders te beledigen, moet er een ongehinderde verbinding tot stand komen tussen het kind en de voogd en als om welke reden dan ook, het kind zich niet veilig voelt en geen hulp kan krijgen van zijn ouders, moet het kind in staat zijn om de voogd te bereiken. Als de ouders misbruik blijken te maken, gewelddadig zijn of op de een of andere manier ondoeltreffend zijn in hun taak om het kind te beschermen, moet de voogd wettelijk verplicht zijn om alles in het werk te stellen om het kind te beschermen, en zorgen voor het welzijn van het kind. Het onderhoud en de levensvatbaarheid van dit systeem moeten voortdurend worden bewaakt, de voogden moeten routinematig worden gecontroleerd op hun mentale en fysieke gezondheid en het kind moet routinematig worden gecontroleerd om er zeker van te zijn dat er geen probleem is in de manier waarop hij of zij wordt behandeld door de ouders of de voogd.

Professionele verpleegkundigen en maatschappelijk werkers moeten regelmatig bezoeken brengen, vooral aan bepaalde huizen met een hoog risico, waarvan zij denken dat kinderen mogelijk worden mishandeld.

Pesten op scholen mag nooit worden getolereerd en moet strafbaar worden gesteld. Bovendien moeten kinderen worden opgeleid en aangemoedigd worden om op te komen voor elkaar en tegen pesters. Het is van cruciaal belang om kinderen het belang van morele waarden in te boezemen, zoals compassie, zorgzaamheid, onzelfzuchtigheid, dapperheid en liefhebbendheid tegenover anderen.

 

Kinderen hebben onze hulp en begeleiding nodig: Het is onze plicht als mens om op te staan en de kwetsbaren te verdedigen die het zelf niet kunnen en dit is ook onze plicht voor de toekomst van onze wereld.  Indien we de trend van geweld tegen kinderen niet stoppen, is het onwaarschijnlijk dat onze toekomstige generaties gezond,  en gezond van geest kunnen zijn om in de toekomst de besluitvormers van onze wereld te worden.

Artikel van Adnan Oktar in Kashmir Reader (India):

http://kashmirreader.com/2017/11/16/saving-the-innocent/

2017-12-04 12:57:53

About this site | Maak uw Website | Add to favorites | RSS Feed
Alle materialen kunnen gekopieerd, geprint en gedistribueerd worden, mits verwijzing naar deze site.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top