Voordat Je Spijt Krijgt

Download het boek

Download (DOC)
Download (PDF)
Reacties

Hoofdstukken van het boek

< <
6 / total: 6

Om in het Hiernamaals Geen Spijt Te Hebben

Waarom zal Allah jullie bestraffen, indien jullie dankbaar zijn en geloven. En Allah is Waarderend, Alwetend. (Surat an-Nisa:147)

Mensen zijn geschapen met veel zwakheden en onvolkomenheden. We vergeten veel dingen en maken vele fouten gedurende ons leven. Echter door berouw te hebben, iets wat Allah ons als een grote gunst schenkt, is het altijd mogelijk om onze fouten te verbeteren. De wereld is zelfs voor dit doel geschapen: we worden getraind, getest en gezuiverd van onze fouten in deze wereld. Het is waarschijnlijk dat wij grote spijt hebben van onze fouten of van de manier waarop wij ons leven geleid hebben. Het is echter altijd nog mogelijk om deze spijt goed te maken. Nadat wij deze spijt gevoeld hebben, kunnen we berouw vragen en op de vergiffenis van Allah hopen.

Your Lord knows best what is in your selves. If you are righteous, He is Ever-Forgiving to the remorseful. (Surat al-Isra: 25)

In de Koran geeft Allah het goede nieuws dat Hij elke zonde zal vergeven als men maar oprecht berouw heeft. Allah kent onze binnenste gedachten en alle woorden die wij voor onszelf houden. Hij weet of wij wel of niet trouw zijn aan Hem. Allah beschrijft in de Koran hoe nabij Hij bij Zijn dienaren is.

Jullie Heer weet beter wat er in jullie zielen is, als jullie oprechte mensen zijn. Voorwaar; dan is Hij voor de berouwvollen Vergevingsgezind. (Surat al-Isra: 25) 

Een ander belangrijk feit komt hier naar boven; na de dood is het niet mogelijk om de fouten en zonden die begaan zijn in de wereld goed te maken tenzij Allah het anders wilt. We hebben dus geen moment te verliezen. De minuten zijn in een oogblink voorbij en met elk voorbijgaand moment komen we dichter bij de dood. We kunnen ook nooit voorspellen wanneer we met de dood zullen worden geconfronteerd. De datum, het uur en de minuut van overlijden kunnen wij nooit weten. Wij zullen allen zeker sterven op een dag en zullen ons moeten verantwoorden voor onze daden in de aanwezigheid van Allah.

Om deze redden moet de mens altijd in gedachten houden dat hij elk ogenblik zou kunnen sterven. Als hij geen spijt wil in het Hiernamaals moet hij zijn leven opnieuw bekijken.

Als het nu de tijd zou zijn om de engelen van de dood te ontmoeten, zou je je dan kunnen verantwoorden voor alle jaren die je in de wereld hebt doorgebracht?

Wat heb je tot nu toe gedaan om de goedkeuring van Allah te verdienen?

Ben je precies genoeg geweest in het volbrengen van de geboden van Allah?

Een persoon zou voor deze vragen negatieve antwoorden kunnen hebben. Als hij echter berouw toont en oprecht een verbintenis aangaat om een leven te leiden waarmee hij de tevredenheid van Allah verdient dan kan hij op de vergiffenis van Allah hopen. De Boodschapper van Allah (saas) zocht vaak de vergiffenis van Allah:

Bij Allah, ik zoek de vergiffenis van Allah en keer mij berouwvol tot Hem elke dag meer dan zeventig keer. (Bukhari)

Wij moeten onze toevlucht in Allah zoeken Die Al-Ghaffar is (De Vergever, Hij die de Alvergevende is), Al-Halim (De Verdraagzame, Hij die mild is) en At-Tawwab (De Aanvaarder van berouw). Allah zal zeker de beloningen geven aan de mensen die volhouden en die vaak tot Hem keren. Hij zal zeker Zijn dienaren vergeven die geloven en Hij zal hun goede daden belonen volgens het beste wat zij deden. In een vers vermeldt Allah dit goede nieuws al volgt: 

Wat bij jullie is, zal vergaan, maar wat bij Allah is, is blijvend. En Wij zullen degenen die geduldig waren zeker belonen met hun beloning, volgens het beste van wat zij plachten te doen. Wie het goede doet, man of vrouw, en hij gelooft: voorwaar, aan hem geven Wij een goed leven. En Wij zullen hen zeker belonen met hun beloning, volgens het beste van wat zij plachten te doen. (Surat an-Nahl: 96-97) 

De Boodschapper van Allah (saas) riep de gelovigen op om standvastig te zijn in het doen van goede daden en gaf hen het goede nieuws dat zij hiervoor beloond zouden worden door Allah:

De Profeet (saas) zei, “Ga door met het doen (van goede daden), iedereen zal het makkelijk vinden om dat te doen (wat hem zal leiden naar zijn voorbestemde plaats)”. Daarna reciteerde hij “Wat betreft degene die geeft en (Allah) vreest. En in de goede beloning gelooft. Wij zullen voor hem het gemakkelijke vergemakkelijken. En wat betreft degene die gierig is en zich behoefteloos waant. En die de goede beloning loochent. Wij zullen voor hem het moeilijke vergemakkelijken”.(Surat al-Lail 5-10)(Bukhari)

Vergeet nooit dat we op elk moment door de dood gegrepen kunnen worden en al zijn we vol spijt is het mogelijk dat wij nooit meer de kans zullen krijgen om onze fouten in deze wereld te verbeteren. Om deze reden moeten we geen tijd verliezen met het tonen van berouw aan Allah en met het naleven van Zijn geboden en de sunnah van de Profeet (saas). Dit is de enige manier om een dienaar te zijn aan wie Allah Zijn genade en liefde schenkt. Dit is ook de enige manier om het paradijs te bereiken, het eeuwige verblijf wat door Allah klaargemaakt is voor Zijn oprechte gelovigen.

"Verheerlijkt bent U,
wij hebben geen kennis behalve van wat U ons onderwezen heeft.
U bent de Alwetende, de Alwijze.
(Qoer-aan Soerat al-Baqara: 32)

 

6 / total 6
U kunt Harun Yahya's boek Voordat Je Spijt Krijgt online lezen, deel het op sociale netwerken zoals Facebook en Twitter, download het op uw computer, gebruik het voor uw huiswerk en scripties, en publiceer, kopiëer of reproduceer het op uw eigen websites of blogs zonder een auteursrechtvergoeding te betalen, zolang u deze site erkent als referentie.
About this site | Maak uw Website | Add to favorites | RSS Feed
Alle materialen kunnen gekopieerd, geprint en gedistribueerd worden, mits verwijzing naar deze site.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top