< <
1 / total: 8

Inleiding: Degenen die Turkije Willen Verdelen Zouden Deze Regels Met de Nodige Zorgvuldigheid Moeten Lezen

In het zuidoosten van Turkije wordt een listig spel gespeeld. Het doel is om aanvankelijk het zuidoosten, dan Turkije en uiteindelijk de hele wereld communistisch te kunnen maken. Krankzinnige stemmen die zeggen “laten we met de PKK om de tafel zitten” of “laten we de PKK een stuk land in het zuidoosten geven” dienen, bewust of onbewust, hetzelfde doel: een communistische wereldstaat.

PKK'ya çözüm gazete küpürleri

Een groot gedeelte van de mensen zijn zich niet eens bewust van deze ernstige dreiging. Ze hebben het idee dat als een stuk land wordt weggegeven, als om de tafel wordt gezeten met de PKK en Öcalan wordt overtuigd, het terrorisme op het Turks grondgebied tot een einde zal komen. Sommige van hen die voorstander zijn van deze voorgestelde opdeling zijn voormalige communisten. Het merendeel van deze mensen leken, om geen aandacht te trekken, in de loop der jaren van standpunt te zijn veranderd. Maar als de meest felle aanhangers van het communisme voerden zij een geheime propaganda en doen dat nu nog steeds. Ze proberen systematisch het idee te propageren dat “het de beste oplossing is om een stuk land weg te geven” om dit verraderlijke idee af te beelden als legitiem. Het Turkse volk wordt gedwongen te denken dat “dit de enige overgebleven oplossing is”. Door dit te doen plannen ze om onze Koerdische broeders en heel Turkije mee te slepen in een ramp. Ze proberen deze list te realiseren door gebruik te maken van zachte woorden en milde indoctrinatie, onder de dekmantel van “wij zijn onschuldig, wij worden onderdrukt, dit is onze enige redding”. Ze proberen het communisme en zijn gewelddadigheid, dat zoveel pijn, wreedheid en conflicten in de 20e eeuw in de wereld heeft veroorzaakt, te doen herleven.

Het doel van dit boek is om de ware doelstellingen van de communistische terreurorganisatie PKK bloot te leggen, net als het spel dat wordt gespeeld met onze Koerdische broeders en de verwrongen manier van denken van de mensen die voor een verdeling van Turkije zijn.

Er is hier nog een ander punt dat de aandacht moet krijgen. Deze separatistische terreurorganisatie is niet gewoon een terroristische groep die gestoeld is op de aspiraties van het Koerdische nationalisme. DE PKK IS EEN DARWINISTISCHE, COMMUNISTISCHE, STALINISTISCHE EN LENINISTISCHE ORGANISATIE DIE HET KOERDISCHE NATIONALISME ALLEEN ALS MIDDEL GEBRUIKT OM ZIJN EIGEN BELANGEN TE BEHARTIGEN.

hayali Kürdistan bayrağı

Het besef van dit feit geeft een heel ander perspectief dan wat over het algemeen bekend is over de PKK en over de maatregelen die er tegen genomen moeten worden. Na het lezen van dit boek zullen degenen die denken dat ze het terreurprobleem in het zuidoosten van Turkije op kunnen lossen door het opdelen van het land en degenen die zeggen “laten we wat grond geven en ons ontdoen van het probleem” een veel beter idee hebben over de plaag waarmee ze te maken hebben.

Voordat we de details van deze verschrikkelijke plaag verder uiteen gaan zetten:

Türk - Kürt kardeşiz

Moet de PKK zich dit realiseren!

turkey, kurdistan

De definitieve oplossing voor terreur is om haar intellectuele fundamenten te vernietigen. Dat is alleen mogelijk door middel van anti-darwinistische en anti-materialistische wetenschappelijke activiteit.

Wij zullen nooit een communistische opstand in het zuidoosten van het land toestaan en wij zullen zeker nooit ook maar het kleinste stukje grond aan de PKK afstaan. Zoals Mustafa Kemal Atatürk duidelijk heeft gemaakt “Communisme is de grootste vijand van de Turkse wereld. Waar het gezien wordt moet het daarom met de grond gelijk gemaakt worden” en we zullen ons aan dit principe houden en communisme nooit toestaan ons land te betreden.

Degenen die de weg vrij willen maken voor het communisme door te zeggen “laten we wat land opgeven om er een eind aan te maken” moeten zich dit realiseren:

Het weggeven van land zal geen vrede in Turkije brengen; integendeel, het zal slechts leiden tot een nog grotere tragedie. De Turkse natie heeft geen problemen met het offeren van martelaren, maar we zullen nooit toestaan dat er ook maar een klein stukje land van ons vaderland wordt opgeofferd. Er is niet eens een hele kleine mogelijkheid dat dit ooit gaat gebeuren.

En het Turkse volk moet zich dit realiseren:

özerklik gazete küpürleri

De terreurorganisatie PKK moet dit weten; wij zullen geen centimeter grond afstaan aan communisten!

Het opgeven van zelfs het kleinste stukje van ons vaderland zou het verlies van de waardigheid, de eer, de nobelheid, de sterkte en het bestaansrecht van het Turkse volk betekenen. DAT ZAL NOOIT GEBEUREN. We hebben maar een akkoord met de PKK. De grondslag van die overeenstemming zijn de weergaloze woorden van Atatürk:

"Het is cruciaal voor de Turkse natie om een trots en eerbaar leven te leiden. De Turk heeft een geweldig en waardig karakter, zelfvertrouwen en bekwaamheid. EEN DERGELIJKE NATIE ZOU EERDER MOETEN VERDWIJNEN DAN LEVEN IN GEVANGENSCHAP. Derhalve: ONAFHANKELIJKHEID OF DE DOOD!” Mustafa Kemal Atatürk

Een ding dat degenen die achter de separatistische terreurorganisatie PKK en communisme in het algemeen staan en degenen die een plek voor zichzelf proberen te veroveren in het oosten van het land, zich moeten realiseren is dat we nooit zullen toestaan dat ons vaderland wordt verdeeld. Een tweede zeer belangrijk punt is dat we nooit communisme in Turkije of in de wereld zullen toestaan. Dit boek laat het publiek de enige effectieve manier zien om tegen het communisme te strijden. Dat is door middel van een intellectuele strijd en het openbaren van de waarheid over het darwinisme. ANTI-DARWINISTISCHE INFORMATIE IS DE GROOTSTE NACHTMERRIE VAN ELKE COMMUNIST. ALS GOD HET WIL, ZAL DEZE INTELLECTUELE STRIJD VOORGOED AFREKENEN MET HET COMMUNISME.

Terrorisme Kan een Halt Toegeroepen Worden als de Terreurorganisatie PKK Afstand Neemt van Haar Marxistisch-Leninistische Ideologie

öcalan, pkk

Het “oplossingsproces” dat erop gericht was de terroristische organisatie PKK haar wapens neer te laten leggen, wat de staat en de regering met grote vastberadenheid nastreven, was tot dan toe succesvol uitgevoerd. De heer Erdoğan, die toen premier was, legde de nadruk op “één enkele natie, één enkele vlag, één enkel land en één enkele staat” en dit was al vanaf het begin en vooral tegenwoordig, bij een gebrek aan bezwaren hiertegen, een zeer belangrijke en geschikte uitspraak om het vertrouwen van het volk te vergroten. De rationele en de vooruitziende houding van de heer Erdoğan en zijn vastberaden weerstand tegen de opdeling zijn ook een mooie uiting van zijn goede geweten. Het feit dat vanaf dat moment de terreurorganisatie PKK relatief minder zichtbaar was dan dat ze in het verleden was, vergrootte ook het vertrouwen in het succes van dat initiatief.

Öcalan had echter in die tijd diverse dingen gezegd die toen in de pers waren verschenen en die ook belangrijk zijn bij het laten zien dat er geen noemenswaardige veranderingen zijn in zijn ideeën of die van de PKK.

Uit gesprekken tussen afgevaardigden van de BDP, bekend bij het publiek als de Imralı Minutes en Abdullah Öcalan is duidelijk geworden dat noch zijn denkwijze, noch zijn perverse stalinistische filosofie, die terreur als legitiem beschouwt, veranderd zijn en dat hij geen gewetensbezwaren heeft om het land in een bloedbad te veranderen.

Uitspraken van Öcalan in deze gesprekken:

◉ “Er zal een commissie worden opgericht die op zoek gaat naar de waarheid. Deze zal onder toezicht staan van ‘rationele figuren’. Dat is wanneer we ons terug zullen trekken. We zullen naar de dorpen teruggaan. Als ze deze dingen niet doen, zullen we ons niet terugtrekken. De guerrillabeweging zal zelfs nog groter worden op de plek waar we ons naar toe terugtrekken. Ik ben het er niet mee eens dat de guerrillabeweging zal stoppen als we ons terugtrekken. Er is Syrië en er is Iran. We hebben op het moment 50.000 manschappen in Syrië, 10.000 in Kandil en 40.000 in Iran”.

“Als ze dit niet doen, zullen ze erachter komen dat ze te maken hebben met een meer geavanceerd plan.”

“Als ik succes heb, zullen er geen KCK of andere gedetineerden meer zijn. Als dit niet gebeurd, zal er een oorlog van het volk komen met 50.000 mensen. Er zullen mensen sterven. Dit zal niet mijn schuld zijn. Iedereen moet echter weten dat ‘we zullen leven, we zullen vechten als nooit tevoren’.”

“Onze klasse en onze mensen wisten niet hoe meedogenloos onze oorlog was”.

“De Koerden moeten een zelfverdedigingsmacht ontwikkelen”.

Zoals uit de uitspraken hierboven blijkt, denkt Öcalan dat als de – voor de PKK – juiste omstandigheden en voorwaarden gerealiseerd worden, er teruggegaan wordt naar terreur, een stalinistische revolutie en separatistisch geweld.

Aan de andere kant zegt Öcalan dat er gebruikgemaakt zal worden van de KCK, die het hooggerechtshof beschouwt als een terroristische organisatie, om te herstructureren in de regio en het gebied waar de terroristen van de PKK zich naar terugtrekken en dat veel meer nieuwe leden zich zullen vestigen in de plekken waaruit de PKK weggaat. Bovendien zegt Öcalan dat de strijdmachten van de PKK al het land uit zijn, maar dat als het nodig zou zijn, deze weer terug kunnen komen en een burgeroorlog kunnen beginnen.

Öcalan legt in zijn woorden vooral de nadruk op de ‘zelfverdedigingsmacht’, die gevormd zou zijn door de KCK en een gewapende strijdmacht is van de zogezegde parallelle staat. Deze illegale groeperingen, waarnaar verwezen wordt als ‘zelfverdedigingsmachten’, zijn bedoeld om de oprichting van een PKK-staat te ondersteunen en om de mensen in de regio voor te bereiden op een oorlog. Dit wordt door Öcalan aan de organisatie geïnstrueerd om vooral de aandacht daarop te richten.

Samenvattend

Mustafa Kemal Atatürk

1.Öcalan spreekt over een oorlog van het volk, over het vertegenwoordigen van het linkse deel van Turkije en het staande houden van de Dev Genç revolutionaire gedachtegang. Dit geeft aan dat hij het idee van het “opbouwen van een staat gebaseerd op marxistisch-leninistische principes”, zoals de officier van het Hof voor de Staatsveiligheid in Ankara heeft vastgesteld, niet heeft losgelaten.

2.Hij geeft bevelen om gewapende terroristische strijdkrachten op te bouwen en te onderhouden voor een bewapende terroristische opstand.

3.Hij beveelt dat de marxistisch-leninistische leer zoveel mogelijk verspreid wordt onder zijn achterban en geeft bevelen voor een toename van het aantal militanten.

4. Hij wil dat de mensen uit de regio voorbereid zijn op een burgeroorlog.

Naast dit alles, laten stukken uit de pers ook zien dat de ideeën van Abdullah Öcalan over een federatie en autonomie niet veranderd zijn:

“De Koerden zullen zich vrij kunnen uitspreken en regeren. Het kan een allergische reactie veroorzaken als we hier nu regelgeving voor laten maken, maar in de toekomst kan het wel.”

“Dit zal onze houding zijn; als het basisprincipe zich voordoet, zullen we het gebruiken. Jullie kunnen er een wet voor maken of dit niet doen. De democratische rechten en solidariteit van etnische groepen en gebieden worden binnen de territoriale integriteit van Spanje gegarandeerd. We hebben hier gisteren over gediscussieerd. Onze historische en culturele identiteit maken deel uit van ons erfgoed. Ze moeten zichzelf vrij kunnen uitdrukken, dit geldt ook voor de organisatie en het bestuur en ze hebben het recht te leven en deze rechten zijn gewaarborgd.“

De reden waarom Öcalan en vooral de BDP Spanje aanhalen is dat in de Spaanse grondwet staat dat de autonomie, die aan Baskenland is gegeven, de integriteit van Spanje niet zal beschadigen en dat de autonome structuur grondwettelijk gewaarborgd wordt. Feit is echter, dat de situatie in Spanje niet is zoals eerder op werd gehoopt.

Spanje heeft momenteel 17 autonome gemeenschappen en twee autonome steden. De autonome regio Catalonië in het noordoosten van Spanje heeft vele jaren gevochten voor haar onafhankelijkheid. Op het moment dat de economie op zijn slechtst was en de werkloosheid 25%, wilde het economische onafhankelijkheid van het bestuur in Madrid en diverse wettelijke veranderingen. Catalaanse politici hebben al signalen afgegeven voor een afscheiding door te zeggen dat “als we de statuswijziging niet binnen de Spaanse wet kunnen bewerkstelligen, zullen we naar een manier zoeken om dit te doen met de lokale Catalaanse wet”. De 1,5 miljoen mensen die ze gemobiliseerd hebben, trokken op 11 september 2012 door de straten van Barcelona om onafhankelijkheid te eisen, terwijl ze riepen “Catalonië, een nieuwe Europese staat”.

In het Duitse tijdschrift Der Spiegel schreven Fiona Ehlers, Hans Hoyng, Christoph Schult en Helene Zuber over dit fenomeen dat “de kredietcrisis de positie van Europese separatisten versterkt”.

We moeten niet vergeten dat de PKK een marxistisch-leninistische terreurorganisatie is die sterk geworden is door propaganda. Jonge mensen die naar de bergen trekken om zich aan te sluiten, ondergaan in de zogenaamde ‘academies’ nog enkele maanden ideologisch onderwijs. Nadat ze zich hebben aangesloten bij de marxistisch-leninistische ideologie wordt hen wapens gegeven om een “Koerdistan op te bouwen dat gebaseerd is op deze ideologie”. Het is duidelijk dat in het geval dat ze enige vorm van autonomie in de regio bereiken, ze een onderdrukkend marxistisch-leninistisch-stalinistisch systeem aan het Koerdische volk zullen opleggen. De terreurorganisatie droomt ervan in de beginfase sterker te worden door het ontvangen van materiële, militaire en politieke ondersteuning van de centrale regering en plant daarna deze autonomie te wijzigen naar een volledig volwassen onafhankelijke communistische Koerdische staat. Dit is, niet alleen voor de Koerdische bevolking maar voor het hele Midden-Oosten, een uiterst gevaarlijk plan. Het zal zonder twijfel uitmonden in bloedvergieten. Daarom is het cruciaal om tijdens de onderhandelingen altijd deze gevaren in het achterhoofd te houden.

De oprichting van een Turks-Islamitische Unie is iets wat de Turkse Republiek nooit kan opgeven. Het enige doel in het kader van dit ideaal is sterk te worden en een grootse eenheid op te richten naar het voorbeeld van de Europese Unie en versnippering en verdeeldheid te voorkomen. Als deze doelstelling realiteit wordt, zullen niet alleen de Koerden, maar ook de Turken, Lazen, Abchazen, Tsjerkessen en alle andere volkeren, die de regio en het land rijk is, kunnen genieten van vrede, rust, gemak en comfort.

tek devlet tek millet, tek vatan tek bayrak

EEN NATIE, EEN VLAG, EEN LAND, EEN STAAT

Is Het Mogelijk Tot Öcalan Te Prediken?

De Profeet Abraham (vzmh) predikte tot Nimrod. Hij liet hem niet achter. De Profeet Mozes (vzmh) liet de farao niet achter om wie hij is. Hij volgde het bevel van God op en predikte tot hem.

Onze Profeet (vzmh) predikte tot de antichristen van zijn tijd, zoals Abu Jahil en Abu Lahab.

Ook Hazrat Mahdi (vzmh) zal in zijn eigen tijd de meer dan 30 antichristen uitnodigen tot het geloof. Hij zal de opdracht volbrengen die God in de Koran openbaart en waarvoor hij alle moslims verantwoordelijk houdt: “amr bi'l maroof wa nahi an al-munkar” in andere woorden, om te “...bevelen wat goed is en te mijden wat slecht is.”

De morele waarden van de Koran eisen dat er gepredikt wordt tot Abdullah Öcalan en dat hij opgeroepen wordt om te geloven. Het is niet acceptabel om niet tot de antichristen van deze tijd, zoals Abdullah Öcalan, te prediken; het moet gedaan worden omdat dit een vereiste is van de Koran. Of hij het prediken wel of niet accepteert, dit is wat God beveelt in de Koran.

Het feit dat de heer Adnan Oktar, als voortrekker van de Mahdi, een exemplaar van de ‘Atlas of Creation’ aan Abdullah Öcalan heeft gestuurd en Öcalan en de PKK heeft opgeroepen om afstand te doen van het communisme en zich tot de Islamitische Unie te wenden, om tot inkeer te komen en te gaan leven volgens de Koran, is ook wat de morele waarden van de Koran eisen.

Het is onverenigbaar met de geest van de Koran om te zeggen, “hoe kunnen we tot de farao of Nimrod prediken?” “Men kan niet tot Abu Jahil en Abu Lahab prediken”.

Mensen die geen kennis hebben van de Koran kunnen deze methode van de Koran die door God is geopenbaard vreemd vinden, maar het juiste om te doen is het gehoorzamen van de Koran.

“Ga, jij en je broeder, met Mijn tekenen en vergeet Mij je niet te herinneren. Ga naar de farao; hij heeft de grenzen overschreden. En spreek zachtmoedig tot hem, misschien laat hij zich vermanen of toont hij vrees.” (Soera Ta Ha, 42-44)

En toen, na hen, stuurden Wij Mozes met Onze tekenen naar de farao en zijn vooraanstaande kring, waarop zij deze (Onze tekenen) ten onrechte afwezen. Zie het uiteindelijke einde van de onruststokers. (Soera al-A'raf, 103)

quran

Analyses Door de Heer Adnan Oktar Uitgezonden op A9 Tv – 1

De PKK denkt dat een gewapende strijd resultaten oplevert en gelooft dat het met gemak Turkije kan opdelen. We laten nooit toe dat Turkije wordt opgedeeld.

ADNAN OKTAR: de PKK denkt dat het goed georganiseerd is in het zuidoosten en dat ze een grote massa bereiken. Ze denken dat het marxistisch gedachtegoed aan de macht kan komen door middel van verkiezingen, met andere woorden, dat ze met verkiezingen Turkije kunnen opdelen. Ze geloven dat ze resultaten kunnen boeken voor afscheiding in een referendum. En daarom denken ze dat een marxistische, stalinistische partij gemakkelijk aan de macht kan komen door een volksstemming. Met andere woorden, ze proberen erop te wijzen dat de gewapende strijd resultaten heeft opgeleverd en als dit niet lukt, zullen ze een tandje erbij doen totdat dit wel zo is. De Koerden zijn ons erg dierbaar. We zullen ons land of onze medeburgers nooit opgeven aan de communisten. Dat kunnen ze vergeten. We zullen nooit ook maar een centimeter land opgeven. (11 januari 2013; A9 TV)

De oprichting van de PKK was een complot van de vermeende terroristische organisatie Ergenekon

ADNAN OKTAR: sommige kringen proberen de indruk te wekken dat Öcalan de man is “die Turkije zal redden” omdat hij een held zou zijn die ons van diverse plagen, terreur en anarchie zou redden. “De staat kan je niet redden, maar Öcalan zal dit wel doen; met andere woorden, hij is sterker dan het leger en de politie. Hij is zo goed en gezegend dat je hem echt moet waarderen”. Dit is het idee dat ze je proberen te geven. En dat is iets verschrikkelijks.

De man is een ijskoude moordenaar. Een fanatiek moordenaar. Hij is iemand die voor tienduizenden martelaren bij onze militairen en politie heeft gezorgd. Ik kan maar niet begrijpen waarom ze dit soort dingen zeggen. Wat is hun doel? Om te beginnen zal onze mening over deze man als natie nooit veranderen. Een levenslange gevangenisstraf. Hij zou normaal gesproken opgehangen worden, maar dit is omgezet naar een levenslange gevangenisstraf. Ik zeg niet dat hij slecht behandeld zou moeten worden. Hij moet net als ieder ander behandeld worden. Hij moet de Koran lezen en de verzen onthouden en zichzelf onderrichten. Hij zou zich moeten bekeren tot God, bidden en zichzelf voorbereiden voor het hiernamaals. Het hiernamaals is waar hij verantwoording moet afleggen. Hij zal in het hiernamaals verantwoording moeten afleggen voor tienduizenden martelaren. Hij zou moeten nadenken over hoe hij dat kan uitleggen. Hij zou dag en nacht moeten bidden.

adnan oktar

Ze zouden daarom moeten stoppen te proberen om een goed plaatje van deze man neer te zetten. Onze mening als natie zal nooit veranderen. We zullen nooit iemand Turkije laten opdelen. We zullen nooit het zuidoosten opgeven aan de communisten. We zullen nooit toestaan dat onze moeders en zusters onderdrukt worden door communistische bendes. We zullen nooit een gewelddadig regime, zoals dat van Pol Pot, toestaan. We zijn niet van plan paspoorten nodig te hebben om daarheen te gaan. We zullen het nooit, maar dan ook nooit toestaan.

We weten wat Öcalan en de PKK zijn. Het is niet nodig dit onderwerp te rekken. De PKK zou niet moeten proberen ons te verblinden. Dingen te zeggen zoals “We gaan ergens anders heen als er een akkoord wordt bereikt” Je kunt weggaan voor een koffiepauze en weer terugkomen. “We zullen onze wapens neerleggen”, zeggen ze. Ja, dat zullen ze doen, maar daarna zullen ze terugkomen met modellen die tien keer zo nieuw zijn. Waar ze afstand van zouden moeten doen, is de abnormale gedachtegang in hun hoofden en het darwinisme en het materialisme moeten worden uitgeroeid, wil dat gebeuren.

Abdullah Öcalan is een communist, een marxist en een stalinist. Noch hij, noch de organisatie zal afstand doen van hun ideeën. Als Abdullah Öcalan zou proberen de organisatie te ontmantelen, zou de organisatie hem terechtstellen als ze hem te pakken krijgen. En ze zouden nooit zijn leiding accepteren of hem zelfs serieus nemen. Tienduizenden hebben hun leven gegeven en nog eens tienduizenden zijn naar de gevangenis gegaan vanwege het communisme. Wat verwacht je dat hij zal zeggen? Hij gaat ze heus niet vertellen “Jullie hebben allemaal je tijd verspild, dus ga nu uit elkaar en ga naar huis”. “Waarom?” “Omdat ik dat vandaag een goed idee vind”. Dan wordt verwacht dat wij zeggen “Wat een geweldige man is Abdullah Öcalan. Hij heeft Turkije verlost van terreur en anarchie”.

Sommige mensen in de media proberen de daden van Abdullah Öcalan te bagatelliseren. Ze zetten hem eerst neer als een wetmatig, vriendelijk figuur en zeggen dan “Kijk, dit is de man die je gered heeft. Waarom zit hij in de gevangenis? Ben je hem dan niet dankbaar? Heeft hij je niet gered? Zonder hem zou je verdronken zijn in bloed. Hij heeft je gered van anarchie en terreur, wat wil je nog meer? Hij is sterker dan de staat! Zoek bescherming bij hem! Respecteer en waardeer hem. Abdullah Öcalan is een groots man.” Wie denken deze mensen voor de gek te houden? Geen kind zou hierin trappen.

Mensen die hierin geloven, moeten tot hun positieven komen. Dit is gewoon een project dat bedoeld is om de acties van Abdullah Öcalan legaal te maken, niets meer en niets minder. Het is niet mogelijk om onze natie hiermee te misleiden. Ga de mensen op straat ernaar vragen als je dat wilt. Niemand zal het ermee eens zijn.

Onze regering zal nooit meegaan met zoiets. Tayyip Erdoğan is ongelofelijk alert. We zien de operaties en dergelijke van de KCK. De regering heeft een duidelijke stelling tegen de PKK ingenomen. De houding van de minister van Binnenlandse Zaken is overduidelijk. Onze premier doet met zijn woorden geen concessies aan de PKK. Ik beschouw het gedrag van de premier als zeer juist en gepast.

Maar sommige leden van de pers zijn zo dwaas om te proberen de daden van Abdullah Öcalan legaal te laten lijken en schilderen hem af als een plezierig persoon. Ze verspillen hun tijd. Ze proberen dit al maanden of jaren te bereiken. Ze houden wat er om hun heen gebeurt in de gaten, maar zoiets zal absoluut niet gebeuren.

Ik schrijf over wat ons volk denkt. Ga een willekeurig persoon op straat ernaar vragen. Mijn volk is een sterk en heldhaftig volk. Zij vergeten niet wat hun is aangedaan. We hebben tienduizenden martelaren begraven. Moeders bezoeken elke dag de graven van hun kinderen, die als martelaar gestorven zijn. Boven elk graf wappert een vlag. Onze dierbare moeders geven de graven elke dag water en verzorgen de bloemen. Ze zeggen verzen op uit de Koran.

Ze proberen de indruk te wekken dat deze martelaren voor niets gestorven zijn, dat de politieagenten voor niets een martelaarsdood stierven. Mijn broeder, het is niet gemakkelijk voor ons geweest om Anatolië toe te eigenen. Het ging niet vanzelf of wel soms? Er moest hard gewerkt worden. Zonder inzet, geloof en de Koran was het niet gelukt. We zullen het land dat we veroverd hebben met geloof en de Koran niet weggeven aan een handjevol bandieten. We zullen onze moeders, zusters, broeders en grootvaders niet aan communistische bendes overlaten. (2 januari 2013; A9 TV)

harun yahya, website

Het neerleggen van wapens is alleen mogelijk met ideeën. Zolang ideeën hetzelfde blijven, kunnen de wapens veranderen, maar zullen ze nooit neergelegd worden.

DİDEM ÜRER: de terrorist Nuriye Kesebir, een van de leiders van de organisatie die namens de PKK bij de gesprekken van Oslo aanwezig was, legde een verklaring af die onze analyse van de manier waarop de PKK tegen wapens aan kijkt, bevestigde. Ze zei “onze wapens zijn geen probleem voor ons, ze zijn voor ons een zelfverdedigingsmiddel. Als ze ons vertellen onze wapens neer te leggen en weg te gaan, betekent dit dat ze ons niet kennen en dat ze ons bespotten. Wie vertelt een guerrillabeweging die over een dergelijk groot gebied is uitgespreid nou wat te doen? Die wapens kunnen alleen neergelegd worden als het doel waarvoor ze in eerste instantie werden opgepakt, bereikt is. Als er tot een oplossing gekomen is, dan kunnen we het erover hebben om onze wapens neer te leggen. En dat betekent niet ze neerleggen, het betekent het praten over de situatie waar we heen willen, namelijk ‘autonomie’. We zullen onze wapens niet loslaten tot dat gebeurt.”

ADNAN OKTAR: dit geeft de manier waarop ze denken goed weer. Dit beschrijft wat ze zelf onderling oprecht denken. Waarom zouden ze hun wapens neerleggen? Ze zeggen dat ze alleen het type wapen zullen veranderen, maar dat ze nog steeds wapens zullen hebben; ze zullen deze niet wegdoen. Waarom zouden ze? Het neerleggen van wapens kan alleen bereikt worden met ideeën.

Als de PKK de Islamitische Unie accepteert, als dat goede idee zich onder hen verspreidt, dan zal de Islamitische Unie zich snel verspreiden. Dat zal goed voor hen en goed voor het volk zijn.

Wat zal er gebeuren als ze de Islamitische Unie omarmen? Iran zal dan van oost naar west bij hen horen, Jordanië en Izmir zullen ook van hen zijn. Ze zullen overal kunnen gaan en staan. Ze zullen overal kunnen wonen. Ik heb het over onze broeders uit het zuidoosten. Anders zullen ze door de PKK vastzitten in de bergen van Mardin. Door jullie zullen ze vastzitten in de bergen van Siirt. Jullie zorgen dat ze vastzitten in dat koude, barre klimaat. Communisten uit Noord-Korea zullen komen, Chinese communisten zullen komen, raketten zullen worden geïnstalleerd, geavanceerde wapens zullen komen en zelfs oude mannen van 60 jaar zullen bewapend worden. Ze zullen moeders bewapenen en er zal een enorm communistisch leger opgericht worden. Als natie zullen we iets dergelijks nooit toestaan, we zullen ons land nooit laten opdelen. We geven onze broeders in het zuidoosten niet op aan communistische bendes.

harun yahya, adnan oktar

De reden waarom sommige Koerden in het zuidoosten de PKK steunen is dat ze denken dat dit de manier is om te ontkomen aan het lijden dat wordt veroorzaakt door de vermeende terreurorganisatie Ergenekon. Maar de vrijheid en bevrijding waarnaar ze verlangen, kan hen gegeven worden door de Islamitische Unie.

ADNAN OKTAR: een eigenschap van onze mensen in het zuidoosten is dat ze niet van onderdrukking houden. Iedereen wil altijd vrij zijn. Zoals ik laatst al zei, zijn bedreigingen niet de enige reden waarom sommige mensen de PKK steunen. Ze kunnen zeggen “als, moge God het verhoeden, er een andere structuur komt, autonomie of een federatie, dan kijkt er niemand meer op ons neer”. Op het gebied van het geloof, denkt een groot deel van hen “we zullen vrij zijn om onze religieuze verplichtingen uit te voeren. We zullen ons kunnen kleden zoals we willen. De hoofddoek zal een vrije keuze zijn en we zullen tulbanden kunnen dragen als we hiervoor kiezen. We zullen volgens de islam leven zoals wij dat geschikt vinden”. Ze zeggen “we zullen zaken kunnen doen zoals we willen, zonder dat we belasting hoeven te betalen”. Maar ze denken vooral “er zal niemand boven ons staan om ons te vernederen”.

De reden waarom onze broeders zo denken is het beleid uit het verleden. De vermeende terreurorganisatie Ergenekon en degenen die haar zienswijzen deelden, vernederden constant onze broeders uit het zuidoosten, namen hen nooit serieus en praatten neerbuigend tegen hen. Ze gedroegen zich ontzettend neerbuigend tegen hen. Ze maakten het op alle mogelijke manieren duidelijk dat ze hen verachtten en niet wilden. Ze gedroegen zich op een manier alsof ze een stuk slimmer en beter waren dan hen. Ze probeerden ook het idee te benadrukken dat Koerdisch zijn een reden was om je te schamen.

Ze zeiden, in andere woorden “wij zijn Turken, dus wij zijn superieur”, maar in genetische zin en niet in de morele zin van het woord. Ze kwamen met de gedachte “wij zijn genetisch superieur aan jullie. Wij zijn jullie heren. Ze hebben ons boven jullie geplaatst. Jullie moeten je schikken naar je heren”. Onze dierbaren verdroegen die arrogantie jarenlang geduldig. Ze werden geslagen, uitgescholden en beledigd. Sommigen van hen gingen zich ervoor schamen om Koerd te zijn. Ze waren Koerden maar wilden het niet toegeven. Als je ze vroeg waar ze vandaan kwamen, zeiden ze “ik kom uit Ağrı", er heerste een ijskoude stilte. Alsof het een van de ergste misdaden in de wereld was om een Koerd te zijn. Uit wat ik heb gezien en van mensen heb gehoord, voelden die dierbaren van ons zich daarom echt minderwaardig. Ze zeggen “ik kom uit het zuidoosten”, maar niet “ik ben Koerd”. Ik heb dat met mijn eigen ogen gezien, moge God het verhoeden.

Deze verachtelijke types, zonder enig karakter, hebben mijn dierbaren zo onderdrukt dat zij gezorgd hebben dat ze depressief werden. Er moeten maatregelen genomen worden om deze immoraliteit en verschrikkelijke gang van zaken recht te zetten. Mijn broeder, je bent een gewoon mens, een dienaar van God. Als je morele waarden zo gebrekkig zijn, wat heb je er dan aan om Turks te zijn?

Sommigen denken dat de Islamitische Unie ineens ten tonele verscheen toen dingen echt goed gingen. Ze stelden zich zo voor dat dit sterke geloof in de Islamitische Unie verscheen net voordat ze hun doelen gingen bereiken. Ze raakten in paniek. De idee van een Islamitische Unie ontstond net wanneer zij dachten dat heel Turkije op het punt stond om zich op te delen, moge God het verhoeden en toen ze op het punt stonden om het zuidoosten aan de communisten over te laten. We zeggen nu de “Turks-Islamitische Unie”. Als de Turks-Islamitische Unie ontstaan was als een dergelijk racistisch idee, als het gebaseerd was op de superioriteit van het Turkse ras, dan zou deze ideologie van het begin af aan gefaald hebben, omdat iedereen weet dat deze ideologie faalt. De wereld zou zich verenigen en in verzet komen tegen het idee van de superioriteit van het Turkse ras; ze zouden het verpletteren. Niemand zou er in meegaan. Gelukkig is er niet een dergelijke bewering gedaan en zal dit ook in de toekomst niet gebeuren.

Dus alles wat er overblijft is de Islamitische Unie, de Islamitische Unie zal versterkt worden met het systeem van de Mahdi. Het zal in de intellectuele aanval gaan, met de wil van God, omdat de Islamitische Unie een constructie is die door 1,5 miljard mensen gesteund wordt en er een is die zeer goede resultaten kan bereiken. (17 januari 2013; A9 TV)

a9 tv, harunyahya tv

De PKK zegt “Als jullie ons het zuidoosten geven, kan er tijdelijk vrede en een einde aan het bloedvergieten komen”

adnan oktar, harun yahya

DİDEM ÜRER: de eerste van de begrafenissen voor de drie leden van de PKK die overgekomen zijn uit Frankrijk, vond plaats in Diyarbakır en er waren bijna 2000 mensen bij aanwezig. Er werd gewaarschuwd dat er problemen zouden kunnen ontstaan en er werden verregaande voorzorgsmaatregelen genomen. Maar, misschien voor de eerste keer, ging een massabijeenkomst van de BDP stilletjes en zonder problemen voorbij en er werden geen posters van Öcalan ontrold. Het verslag hiervan werd in de kranten geïnterpreteerd als een blijk van oprecht verlangen naar vrede en oplossing van de BDP en de PKK.

ADNAN OKTAR: ze zeggen nog steeds hetzelfde. Ik kan de woorden hier maar niet begrijpen. Al vanaf het allereerste begin zeggen ze “we willen geen bloedvergieten, laten we het probleem vredig oplossen”. Ze zeggen niet echt iets wezenlijks, ze zeggen alleen dit. Ze zeggen het al 30 jaar. “Ons verlangen is zeer duidelijk en eenvoudig” zeggen ze. Niet de BDP, de PKK. “Er is hier een regio, Mardin, Diyarbakır, Siirt en die regio hoort bij ons. We willen daar met jullie goedkeuring een staat oprichten. Maak dingen nou niet moeilijk voor ons. Anders zal er bloed vloeien. Verleen ons dus een gunst. Dan zullen we ons goed, beleefd, eerlijk en netjes gedragen. We zullen niet met de vlag gaan zwaaien. We zullen alles doen wat jullie zeggen. Maar jullie moeten dit voor ons doen” zeggen ze. En wat als we dat niet doen? “Dan breken we de boel af”. Ze blijven zichzelf maar herhalen. “Vrede is een groot goed, we hebben vrede bereikt. Vrede”. Weten we dan niet wat vrede is? Vrede is in ieder geval iets waar moslims zich mee onderscheiden. Wie wil er nu oorlog? Alsof we hebben gezegd dat we op bloedvergieten zitten te wachten, alsof het volk smeekt om bloed. Dan komen ze en ratelen ze door over vrede alsof ze verwachten dat we gaan zeggen “geweldig idee. We hebben daar nooit aan gedacht. Dit is de eerste keer dat we hieraan denken”. Dat is wat ze zeggen, “laten we vrede stichten”. Wat zei Stalin? “Geef deze regio aan ons zonder er een drama van te maken”. Als je dat doet, zal Stalin je als braaf jongetje behandelen. Maar als je het niet doet, maakt hij alles met de grond gelijk. Het gaat hetzelfde met de PKK. Ze zeggen “we vragen jullie heel beleefd om Abdullah Öcalan te laten gaan en dan kan hij leider van de staat worden. Wij willen leven in een onafhankelijke buurstaat, als een communistische staat”. Ze zeggen “We zien echt niet wat hiermee het probleem is”. Ze blijven doorgaan over vrede, vrede, vrede: dat is ook wat wij willen. Niemand wil oorlog. Noem een normaal persoon die oorlog wil. Niemand wil het. (18 januari 2013; A9 TV)

Öcalan en de PKK zouden spijt moeten betuigen en zich tot de islam en de Koran moeten wenden. Ze zouden de Islamitische Unie moeten steunen. Als ze dat doen, zal er welvaart, sociale gerechtigheid en blijdschap in de hele regio heersen.

ADNAN OKTAR: zal ik je vertellen wat de PKK zou moeten doen? En weet je wat voor Abdullah Öcalan het beste zou zijn? Hij zou spijt moeten betuigen en zich tot de islam en de Koran moeten wenden. Hij zou ook de Koran moeten lezen. Dat geldt ook voor de jonge leden van de PKK. Die zouden de Koran moeten lezen en zich tot de Islamitische Unie moeten wenden. Ze zouden de Islamitische Unie moeten omarmen. De hele regio zou dan gered zijn. Iedereen: Afghanistan, Pakistan, de Koerden, de Lazen, de Tsjerkessen, ze kunnen zich dan allemaal eindelijk ontspannen. Een explosieve economische groei, grote sociale rechtvaardigheid, schitterende architectuur en kunst, groot plezier en een groot gevoel van broederschap zal zich overal ontvouwen. Er is geen andere optie. Anders zullen ze ten onder gaan; God zal het nooit toestaan. Als ze een goede indruk willen maken, moeten ze zich tot God wenden. Ze hoeven niks van andere mensen te verwachten. Ze moeten zich tot God wenden. Ze moeten tot God bidden en berouw tonen. Ze zouden de Koran moeten lezen en de verzen in hun hoofd moeten prenten. Ze moeten de waarheid zien. En de andere leden van de PKK moeten zich ook tot de islam en de Koran wenden. Laten we de Islamitische Unie verspreiden over de wereld; de hele mensheid moet zich naar geluk, plezier en vrede haasten. Laat er een eind komen aan oorlogen en bewapening. Dat materiaal zou in plaats van voor wapens in fabrieken gebruikt moeten worden voor wasmachines en koelkasten. Ze zouden ernaar moeten streven om het staal en het koper en wat er ook in de wapens zit, te gebruiken in fabrieken voor goede doelen. Laten we van de wereld een betere plek maken. Laat de hele wereld leven in vrede. Laat iedereen broeders zijn. Laat er een volledige wetgeving en rechtvaardigheid zijn. Op het moment zijn mensen behoedzaam met de wet. Ze vertrouwen de wet in veel delen van de wereld niet. Het is een wereld zonder gerechtigheid. In een groot deel van de wereld is het rechtssysteem corrupt en dit zorgt ervoor dat mensen lijden, alsof het de belangrijkste taak van het rechtssysteem is om mensen in de gevangenis te laten zetten, ze bang te maken en te laten lijden. De belangrijkste taak van het recht zou moeten zijn om mensen te bevrijden en om ze te leiden naar het goede. Het zou ten goede van de mensen moeten komen, niet hun situatie slechter moeten maken, maar in veel delen van de wereld is het rechtssysteem een gereedschap geworden om mensen te onderdrukken of om ze te laten lijden. Het systeem beangstigt mensen, terwijl ze het zouden moeten beschouwen als een zegen en ze zouden het ten goede moeten aanwenden. Dat is hoe het zal zijn aan het Einde der Tijden. Mensen zullen het rechtssysteem als een zegen zien. (17 januari 2013; A9 TV)

 

1 / total 8
U kunt Harun Yahya's boek De Verraderlijkheid en Wreedheid van de PKK online lezen, deel het op sociale netwerken zoals Facebook en Twitter, download het op uw computer, gebruik het voor uw huiswerk en scripties, en publiceer, kopiëer of reproduceer het op uw eigen websites of blogs zonder een auteursrechtvergoeding te betalen, zolang u deze site erkent als referentie.
About this site | Maak uw Website | Add to favorites | RSS Feed
Alle materialen kunnen gekopieerd, geprint en gedistribueerd worden, mits verwijzing naar deze site.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
FİKREN İKTİDAR OLMAK, SAYIN ADNAN OKTAR'IN DARWINİZMİ VE MATERYALİZMİ...
DEĞERLİ AĞABEYİMİZ NAZİF OKUMUŞ’UN DÜŞÜNMEYİ GÖZ ARDI ETTİĞİ BAZI ÖNEMLİ...
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ’A AÇIK MEKTUP
YENİ PARALEL DEVLET YAPILANMALARINA DİKKAT
BURHANİYE T TİPİ KAPALI CEZAEVİNDE BULUNAN ARKADAŞLARIMIZIN CAN...
MUHAFAZAKAR VE DİNDAR CAMİALARDAKİ KARDEŞLERİMİZE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
ADALET, SADECE KENDİNDEN OLAN İÇİN DEĞİL HERKES İÇİN SAVUNULMALIDIR
SAYIN BARIŞ PEHLİVAN’A DOSTANE BİR HATIRLATMA
MÜSLÜMAN, ONA BAKANIN TAM OLARAK KENDİSİNİ GÖRDÜĞÜ TERTEMİZ BİR AYNA...
GAZETECİ MİNE G. KIRIKKANAT’IN 18.05.2021 TARİHLİ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMINA...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN EDİRNE'DEN BATMAN BEŞİRİ CEZAEVİNE NAKLEDİLME...
SAYIN ADNAN OKTAR’A SUİKAST PLANLARI MI YAPILIYOR? BATMAN KAPALI CEZA...
SAVCI SERDAR AKAN'A GÜVENMİYORUZ
İNSANLARI AÇIKÇA VE SAYISIZ KERELER ÖLÜMLE TEHDİT EDEN ÖZKAN MAMATİ'NİN...
ALİ EYÜBOĞLU, YOK HÜKMÜNDEKİ BİR MAHKEME KARARINI SAVUNMAK YERİNE,...
KİN VE NEFRETLE YOĞRULMUŞ KÜÇÜK, SEFİL VE HAYSİYETSİZ BİR GÜRUHUN...
SAYIN ADNAN OKTAR’I ÖVMEK SUÇ DEĞİLDİR
DİNSİZ-ATEİST ARDINDAN DA KOMÜNİST BİR TÜRKİYE OLUŞTURMAK İSTEYENLERİN...
YARGIDAKİ ADALETSİZ VE ANORMAL UYGULAMALAR ULUSAL BASININ TEPKİSİZLİĞİNDEN...
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUPTUR
“ÇAMUR AT KURTUL!” AHLAKSIZLIĞI HUKUK ADINA DAYATILAMAZ
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN BEYEFENDİYE AÇIK MEKTUPTUR
TBAV’DAN CUMHURİYET GAZETESİNİN "MÜGE ÖĞÜTÇÜ" KONULU HABERİNE TEKZİPTİR
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA AÇIK MEKTUP–BAZI ÖZEL SEÇİLMİŞ HAKİM VE SAVCILARIN...
TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ BEKA SORUNLARINDAN BİRİ GENÇ KESİMLE İLETİŞİMİ...
EMNİYET GENEL MÜDÜR YARDIMCISI MUSTAFA ÇALIŞKAN 2018 SENESİNDEKİ...
BULUNDUKLARI YERE, SAYIN ADNAN OKTAR’IN 40 YILLIK FİKRİ MÜCADELESİ...
TÜM DOSYANIN YALAN VE İFTİRA DOLU OLDUĞU MÜGE ÖĞÜTCÜ’NÜN "SÖZDE" ETKİN...
HAKAN EROL İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRALARINA CEVAPLAR
DÖRT AYAKLI ORGANİZE BİR YAPININ BASKI VE ZORLAMALARI ALTINDA SÜRDÜRÜLEN...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERK EDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SABAH MEDYA GURUBU İSA TATLICAN'A KARŞI DİKKATLİ OLMALIDIR
ZAFER ARAPKİRLİ'NİN KRT TV'DE HAKAN EROL İLE YAPMIŞ OLDUĞU RÖPORTAJDA...
BARIŞ TERKOĞU VE AYŞENUR ARSLAN HAKKINDA NE YAZIK Kİ YANILMIŞIZ
CÜBBELİ AHMET HOCA’YA NEFRET ÜSLUBU YAKIŞMIYOR. TÜM MÜSLÜMAN CEMAAT VE...
BİZLERE YÖNELİK BİTİP TÜKENMEYEN SALDIRI VE İFTİRALAR, TEHLİKELİ BİR CAMİA...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'İN SAMİMİYETLE İMTİHANI
SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ'YE AÇIK MEKTUP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN 15 MART 2021 TARİHLİ CEZAEVİ FOTOĞRAFI UÇANKUŞ TV...
ÖZKAN MAMATİ’NİN, TUTUKLANMAKTAN KURTULMAK İÇİN, NEFRET VE HUSUMET...
SAYIN ADNAN OKTAR’A YÖNELİK TEHDİT VE SUİKAST HAZIRLIĞINDA OLAN BAZI...
SAĞ VE SOL BİRBİRİNİN DÜŞMANI DEĞİL AYNI VATANIN GÜZEL İNSANLARI, AYNI...
DİNİN TAHRİF EDİLMESİNDEN ENDİŞE DUYANLAR ASIL, İSLAM’LA DARWİNİZMİ...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN GÜZEL SÖZLERİNDEN, SEVGİ SANATI
DECCALİYETİN KULLANIŞLI SİLAHI DARWİNİZMİ ELİNDEN ALMAK, HÜKÜMETİMİZE...
SABAH GAZETESİ YAZARI SN. FERHAT ÜNLÜ HABER VE YORUMLARINDA SAMİMİ VE...
DÜNYADAKİ DECCALİYET ŞU AN İNGİLİZ DERİN DEVLETİDİR
MEHDİYETİ ANLATMANIN DEVLETİN BEKASINA YÖNELİK HİÇBİR TEHDİT...
KALABALIKLAŞAN CEZAEVLERİ İLE KÖTÜLEŞEN KOŞULLAR VE GEBZE KADIN KAPALI...
DEĞERLİ BASIN MENSUPLARIMIZ! EN DOĞRU VE BAŞARILI YAYIN VİCDANINIZA UYAN...
ADNAN OKTAR DAVASINDA YAŞANAN TARİHTE GÖRÜLMEMİŞ HUKUK FACİASI TÜRKİYE'DE...
AKİT MEDYA GRUBU SAHİBİ SAYIN KARAHASANOĞLU KARDEŞLER VE GAZETENİN ÖNDE...
CAMİAMIZLA FETÖ VE IŞİD ARASINDA ZORAKİ BENZERLİK KURMA ÇABALARI...
ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRA VE YALAN İHBARLARINA İTİBAR EDEREK...
BİTMEK TÜKENMEK BİLMEYEN DİJİTAL ARŞİV MASALLARI
GİZLİ DOSYA ADI ALTINDA YÜRÜTÜLEN KARANLIK VE HUKUKSUZ FAALİYETLER...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERKEDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SAYIN PERİNÇEK VE AYDINLIK CAMİASINI ARAMIZDAKİ İDEOLOJİK FİKİR...
BUGÜN SAYIN ADNAN OKTAR’I DEKOLTE SEBEBİYLE ELEŞTİRENLER GEÇMİŞTE TAM...
1999 YILINDAKİ KAN KAMPANYASININ, DEVLETİN KURUMLARI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN...
“BU DOSYADAN CEZA ÇIKMAZ YENİ BİR OPERASYON YAPIN” MANTIĞI, BİR HUKUK...
GENÇLERİMİZİN DİNDEN UZAKLAŞMALARI HIZLA ÖNLEM ALINMASI GEREKEN ÖNEMLİ BİR...
BASIN MENSUPLARI ADLİ EMANETTEKİ ARKADAŞLARIMIZA AİT RUHSATLI VE HİÇBİR...
İSTİNAF MAHKEMELERİNİN ETKİSİZ OLDUKLARINA DAİR SÖYLENTİLER HAKKINDA SAYIN...
SAYIN ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN KORONA OLMAMIŞTIR. ŞAİBELİ BİR KORONA TESTİ...
AÇIK GÖRÜŞLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI EN TEMEL İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNE...
ODA TV’NİN PROVOKATİF YAZILARA DEĞİL HUKUKU, ADALETİ, BİRLİĞİ VE...
GEBZE KADIN KAPALI CEZAEVİNDE KORONA BULAŞTIRILAN ARKADAŞIMIZIN HAYATINDAN...
VERYANSIN TV, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ BİR YAYIN ANLAYIŞINI BENİMSEMELİDİR
ADALET VE ŞEFKAT HERKES İÇİN İSTENMEDİKÇE TÜRKİYE’DE HUKUKSUZLUK, ZULÜM VE...
HUKUK DIŞI YILDIRMA OPERASYONLARI SADECE CAMİAMIZI DEĞİL HÜKÜMETİMİZİ VE...
SAYIN YAŞAR OKUYAN'IN CAMİAMIZA GÜYA OPERASYONUN BİLGİSİNİ VERDİĞİ İDDİASI...
GEBZE CEZAEVİNDE KORONAYA KARŞI GEREKLİ ÖNLEMLER ACİLEN ALINMALI
PROF. DR. SEFA SAYGILI’NIN SAYIN ADNAN OKTAR HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARI...
SÖZCÜ GAZETESİ YAZARI SAYIN AYTUNÇ ERKİN, KENDİSİNİN DE ÇOK İYİ BİLDİĞİ...
ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU'NUN HAYAL ÜRÜNÜ KİTABI, ADNAN OKTAR’IN İSMİYLE ÜNLÜ OLMA...
SAYIN HAKAN URAL'IN “NELER OLUYOR HAYATTA” İSİMLİ PROGRAMDA CAMİAMIZ...
ARKADAŞ CAMİAMIZA YÖNELİK GAYRİ HUKUKİ TEHDİTLER DEVAM EDİYOR; HUSUMETLİ...
CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUP
VERYANSIN TV’DE YAYINLANAN AV. ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU RÖPORTAJINA CEVABIMIZDIR
UÇAN KUŞ TV ADLI KANALIN YÖNETİCİLERİ VE PROGRAM YAPIMCILARI KİN VE NEFRET...
SABAH GAZETESİ GERÇEKLERİ ÇARPITMADAN, TARAFSIZ VE İLKELİ HABERCİLİK...
"ADNAN OKTAR DAVASI"NDA HALA KULLANILMAYA ÇALIŞILAN ETKİN PİŞMANLIK...
ADALET BAKANIMIZ SAYIN ABDÜLHAMİT GÜL'E AÇIK MEKTUP
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
CÜBBELİ AHMET HOCA'YA NUR SURESİ'NİN 23. AYETİNİ TEKRAR HATIRLATIYORUZ
DEVLETİMİZDEN DEĞİL DE ANGLOSAKSON BARONLARDAN EMİR ALAN SİYASİLER ACİLEN...
CAMİAMIZA KENDİLERİNCE İFFET DERSİ VERMEYE KALKANLARIN ASIL MESELESİ FİKRİ...
GECEYARISI CEZAEVİ NAKİLLERİ VE GERİ PLANDAKİ SAVCI TALİMATI
GAZETECİ RUŞEN ÇAKIR'A AÇIK MEKTUP
@DREYFUS.TURK İSİMLİ INSTAGRAM SAYFASININ CAMİAMIZLA HİÇBİR İLGİSİ VE...
ASTRONOMİK CEZALAR İÇİN "HAYALİ KIZLARIN İFFETİNİ KORUMA" GEREKÇESİ
ADNAN OKTAR DAVASI: YARGILANMADAN MÜEBBET
ANAL TECAVÜZ TEKNİK OLARAK İMKANSIZDIR. BU KONUDA ALEYHİMİZE YAPILAN...
YARGILAMA HAKKINDAKİ GERÇEKLER VE BAZI BASINDAKİ BOŞA SEVİNÇ NİDALARI
KUMPASÇILARIN HEDEFİNDE BU KEZ DE INSTAGRAM, TWITTER VE DİĞER SOSYAL MEDYA...
SAYIN BARIŞ TERKOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
TEK CÜMLELİK İFTİRAYLA MASUM BİR GENÇ KIZA 40 YIL HAPİS CEZASI
ADNAN OKTAR DAVASINDA "18 YAŞIN ALTINDAKİ KIZLARIN İSTİSMARI" YALANI
EBRU ŞİMŞEK OLAYININ İÇYÜZÜ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN 10 BİN YILLIK CEZAYI GÜLEREK KARŞILAMASI BAZI...
DAVA DOSYAMIZDA TEK BİR DOĞAL MÜŞTEKİ YOKTUR
CAMİAMIZDA EVLİLİK BEKLENTİSİNE KAVUŞAMAYAN BAZI KIZLAR BUNUN HINCIYLA...
GERÇEK DIŞI HABERCİLİĞİ BENİMSEYEN BİR KISIM BASIN HALKIN GÖZÜNDE GÜVEN VE...
HİÇBİR SUÇ OLMADIĞINI ÇOK İYİ BİLDİKLERİ İÇİN RESMİ MAKAMLAR ARAMIZA POLİS...
DOSYADAKİ SADECE 25 MÜŞTEKİ VE ETKİN PİŞMAN SANIĞIN İFADELERİNDEKİ 1000'E...
YABANCI HUKUKÇU VE AKADEMİSYENLER, ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ ETKİN PİŞMAN...
CUMHURİYET GAZETESİNE CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
ETKİN PİŞMAN OLMAYA ZORLANAN ARKADAŞLARIMIZA OYNANAN OYUN
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
"FİKREN İKTİDAR OLMAK" ANCAK SAYIN ADNAN OKTAR'IN İLMİ VE FİKRİ...
TÜRKİYE'DE HUKUK RAFA MI KALKTI?
'ORAL YOLDAN TECAVÜZ' İDDİALARI GERÇEK DIŞIDIR
ESKİ TAKİPSİZLİK VE ZAMAN AŞIMI KARARLARI YARGILANANLAR ALEYHİNDE...
CAMİAMIZA YÖNELİK 2 YILLIK GİZLİ TEKNİK TAKİPTE TEK BİR SUÇ DELİLİ DAHİ...
ÇİZGİ ROMANLARLA, PORNO FİLMLERDEN ALINAN GÖRÜNTÜLERLE KARALAMALAR YAPMAYA...
ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN “NAMAZI MİNİ ETEKLE KILABİLİRSİNİZ” DEMEMİŞTİR...
Sn. Adnan Oktar’ın Mahkemede Söylediği Son Sözü
GAZETECİ SAYIN İSMAİL SAYMAZ 'A AÇIK MEKTUP
BASIN MENSUPLARIMIZI ADİL VE TARAFSIZ HABERCİLİĞE DAVET EDİYORUZ
ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ HTS KAYITLARI HUKUKEN SUÇLAYICI YÖNDE DELİL OLARAK...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN İSMİNİ KOYMASININ ARDINDAN BİRÇOK DEVLET BÜYÜĞÜMÜZ VE...
CAMİAMIZA DÜZENLENEN OPERASYONDA "GENELEV VE FUHUŞ MAFYASI" ÖNEMLİ BİR ROL...
SN. ADNAN OKTAR, ESKİ GAZETECİ MEHMET BARANSU İLE SADECE BİR KEZ, 2011...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI ÇIKMAK, FETÖ'NÜN İNFAZ LİSTESİNE GİRMEK...
İDDİANAMEDE, KANDİLLİ'DEKİ EVDE SÖZDE "KULE" OLARAK ADLANDIRILAN BİR ODADA...
İDDİANAMEDE, SN ADNAN OKTAR'IN KENDİSİNİ GÜYA "MEHDİ RESUL" İLAN ETTİĞİNE...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ GECESİ SN. ADNAN OKTAR'IN A9 TV'DEN GECE BOYUNCA...
İDDİANAMEDEKİ EVLİLİK KONUSUNDAKİ SUÇ İSNATLARI GEÇERSİZDİR
15 ARALIK 2020 SALI GÜNÜ YAYINLANAN "ADNAN OKTAR ARKADAŞ GRUBUNA...
FETÖ’YE YARDIM İDDİASI BÜYÜK BİR İFTİRADIR
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."