Vergane Volkeren

Download het boek

Download (DOC)
Download (PDF)
Koop het boek
Reacties

Hoofdstukken van het boek

< <
1 / total: 13

Inleiding

Dit is wat nieuws van de steden die Wij aan jou hebben overgelaten; hiervan staan sommigen en sommigen zijn (al omver) gemaaid. Wij hebben hen geen onrecht aangericht, maar zij hebben zichzelf onrecht aangedaan. Dus hun goden, anderen dan Allah die zij aanriepen baatten hen niet toen het Bevel van jullie Heer kwam, noch hebben zij hier iets aan toegevoegd anders dan vernietiging.
(Qoer-aan Soerah Hoed 100-101)

Allah schept de mens en geeft hem een spirituele en lichamelijke vorm, laat hem een bepaalde levensloop leiden en zal hem dan tot in Zijn nabijheid nemen door zijn dood teweeg te brengen. Allah schept de mens en volgens het vers “Zou Hij het niet moeten weten – Hij die schiep?” (Soerat al-Moelk: 14), is Hij degene Die weet en hem erkent, Die hem onderwijst en in zijn behoeften voorziet. Daarom is het enige doel dat een mens in het leven heeft het prijzen van Allah, Hem smeken en Hem aanbidden. Om dezelfde reden is de pure boodschap en de openbaring van Allah aan de mens doorgegeven door Zijn boodschappers de enige leiding voor de mens. De Qoer-aan is het laatste boek van Allah en Zijn ongewijzigde openbaring. Dit is de reden dat het onze verantwoording is de Qoer-aan aan te nemen als onze ware leidraad en om uitermate precies te zijn over al zijn beoordelingen. Dit is de enige weg tot redding in zowel deze wereld als daar voorbij. Daarom moeten we zeer voorzichtig en aandachtig onderzoeken wat de Qoer-aan aan ons doorgeeft en het verder bespiegelen. In de Qoer-aan verklaart Allah dat het doel van de openbaringen van de Qoer-aan is om mensen tot nadenken te stemmen:

Deze (Qoer-aan) is een boodschap voor de mensheid zodat zij daarmee gewaarschuwd moge zijn en dat zij moge weten dat Hij de enige God is. Geen heeft het recht aanbeden te worden behalve Allah en dat de mensen van begrip daarop acht slaan. (Qoer-aan Soerah Ibrahim: 52)

Het nieuws over voorgaande volken wat een groot deel van de Qoer-aan uitmaakt, is zeker één van de zaken die we zouden moeten overpeinzen. Een meerderheid van die volken wees de profeten die naar hen gestuurd werden af en lieten verder nog vijandigheid jegens hen zien. Vanwege hun onbeschaamdheid riepen zij de toorn van Allah over zichzelf af en zijn volkomen van de aarde gevaagd. De Qoer-aan vertelt ons dat deze verhalen van vernietiging een waarschuwing zouden moeten zijn voor volgende generaties. Er wordt bijvoorbeeld direct na een beschrijving van de straf die is gegeven aan een groep joden die opstandig waren tegen Allah in de Qoer-aan gezegd:

Dus hebben we deze bestraffing als een voorbeeld voor henzelf gemaakt en voor de latere generatie een les voor degenen die godvrezend zijn. (Qoer-aan Soerat al-Baqara: 66)

In dit boek zullen we een paar van de maatschappijen uit het verleden die vernietigd zijn vanwege hun opstandigheid tegen Allah opnieuw bekijken. Ons doel is deze gebeurtenissen te belichten van wie elk een “voorbeeld voor hun eigen tijd is”, zodat zij een “les” kunnen geven.

De tweede reden dat we deze vernietigingen onderzoeken is om de manifestaties uit de Qoer-aanverzen uitwendig, in de wereld, te tonen en de betrouwbaarheid van de verklaringen uit de Qoer-aan te laten zien. In de Qoer-aan garandeert Allah dat Zijn verzen in de buitenwereld te observeren zijn:

Alle lofprijzing en dank is aan Allah. Hij zal jullie Zijn tekenen laten zien, en jullie zullen het herkennen. (Qoer-aan Soerat an-Naml: 93)

En om hen te kennen en te identificeren is één van de primaire wegen die naar geloof leiden.

Bijna alle incidenten van vernietiging waarover in de Qoer-aan verteld wordt zijn “observeerbaar” en “te identificeren” geworden dankzij recente archiefonderzoeken en archeologische vondsten. In dit onderzoek behandelen we de sporen van sommige van deze verhalen van vernietiging die in de Qoer-aan worden genoemd. (Opgemerkt moet worden dat sommige van de volkeren waar de Qoer-aan over vertelt, niet tot de reikwijdte van dit boek horen, omdat in de Qoer-aan geen specifieke tijd en plaats van hen gegeven is, en zij alleen met hun opstandige gedrag en tegenwerking jegens Allah en Zijn boodschappers beschreven zijn en met de rampen die hen als resultaat overkwamen.)

Ons doel is om door hedendaagse ontdekkingen een licht op de realiteiten van de Qoer-aan te werpen en zo aan iedereen, zowel gelovigen als ongelovigen, de waarheid van de religie van Allah te tonen.

 

1 / total 13
U kunt Harun Yahya's boek Vergane Volkeren online lezen, deel het op sociale netwerken zoals Facebook en Twitter, download het op uw computer, gebruik het voor uw huiswerk en scripties, en publiceer, kopiëer of reproduceer het op uw eigen websites of blogs zonder een auteursrechtvergoeding te betalen, zolang u deze site erkent als referentie.
About this site | Maak uw Website | Add to favorites | RSS Feed
Alle materialen kunnen gekopieerd, geprint en gedistribueerd worden, mits verwijzing naar deze site.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top