IN DE KORAN IS ER GEEN VIJANDIGHEID TEGEN MENSEN VAN HET BOEK

 

Uit het interview met Dhr. Adnan Oktar op 21 juni 2011 om 00:30 op A9 Tv en Kaçkar Tv

 

ADNAN OKTAR: ...“Goedenavond, ik schrijf u vanuit Gaziantep.” Gaziantep, de plaats van dappere jongemannen. “Gisteren keek ik voor de eerste keer naar uw programma. Vandaag kijk ik weer en ik probeer om u te begrijpen. Maar ik begin u nu pas te begrijpen. Ik zag daar een dame daar een halsketting met een kruis”. Broeder, ze is een niet-moslim, alstublieft. Moeten we haar halsketting nu uittrekken? Volgens die mentaliteit moeten we kerken binnenvallen… dat kan niet. Dat is een uitdrukking van haar geloof, net zoals jij een maan met een ster draagt, draagt zij iets dat haar geloof vertegenwoordigt. We hebben er respect voor; dat is normaal, inshaAllah. Alle toeristen in Beyazıt hebben er een rond hun nek. Moeten we die nu een voor een inzamelen van rond hun nek? Moeten we die nu lostrekken? Je moet de betekenis van de kruis afbreken. Door de kruis los te trekken en te breken, kun je niets bereiken. Strijd tegen het geloof in de drie-eenheid.

Als je de drie-eenheid opheft, kan de kruis geen kwaad. Dan wordt dat een plusteken. De profeet Jezus Messias (vzmh) zal de kruis afbreken, dat is de betekenis daarvan. Anders moeten we ook alle ruiten afbreken. Alle ruiten hebben een horizontale en een verticale plank. Of niet soms? Dan zouden er geen ramen en ruiten overblijven in de wijken. Er zijn overal plustekens. Dan moet je alle wiskundeboeken scheuren. Belangrijk is dat de afgoderij erachter verdwijnt. Iemand vraagt “hoe kan ik een niet-moslim tot vriend nemen?”, inshaAllah. Tot een vriend op aarde. Hoe ga je hem de religie verkondigen zonder hem tot vriend te nemen? De profeet Jezus (vzmh) zal de religie verkondigen; zal hij dat doen als vijand? Ging onze Profeet (saas) de christenen aanvallen? Hij nam hen tot aardse vrienden. Als teken van vriendschap deed hij zijn gewaad uit, legde het neer en liet hen erop zitten; hij zei: “alstublieft”. De Boodschapper van Allah (saas) toonde respect.

Jullie kunnen niet zeggen dat het fout is, want het is juist. Want onze Profeet (saas) deed dat. Wij doen hetzelfde als onze Profeet (saas). We laten hen zitten, en vertellen hen de Eenheid van Allah. Je wordt eerst aardse vrienden, laat jezelf graag hebben, en praat daarna. Wie luistert naar de woorden van de vijand? Moedige knaap uit Antep, jij zegt: “ik wil met hen praten als vijanden.” Ze willen niet praten als vijand. Je moet eerst aardse vrienden worden. Moest ik deze kerel nu laten onderzoeken, dan zou blijken dat of zijn broer, zijn vader, of een familielid atheïstisch is. Jij geeft hem een kus op zijn voorhoofd. Je gaat naar zijn trouwfeest en danst de mastika met hem. Of je danst de misket, of wat dan ook, met een glas raki op je hoofd. Daarna kom je mij afvies geven. Zonder genegenheid in het hart, kunnen we de islam niet vertellen.

We kunnen het ook niet vertellen zonder aardse vrienden te zijn. Door iedereen als vijand te zien, zullen jullie de islam doen verdwijnen, Allah verhoede. Wij houden dat tegen. Het klinkt misschien als een verwijt, maar dit is de pure kwezelmentaliteit. Doe dat niet. Een vriend in de godsdienst is anders, een vriend op aarde is anders. Als een vriend op aarde kan je het hen vertellen. Die mensen komen naar hier en we geven hen steeds boeken mee. Ik vertel het elke dag, hun hart wordt warm voor de islam. Is het met je kwezelmentaliteit mogelijk om haar dit boek te geven? Om haar te bereiken? Dat ze warm wordt voor de islam? Ben je dermate steenhoofdig? Hij vraagt: “wat deed de Boodschapper van Allah (saas)?”. Hij ging naar hun etens en begrafenissen. Hij stond op toen een begrafenisstoet voorbijliep en liet die mensen op zijn gewaad zitten. Hij toonde hen respect en vertelde hen daarna de islam. Dit is beleefdheid. De islam moet zo verteld worden.

ADNAN OKTAR:... Dus hoe heeft hij die kinderen opgevoed? Broeder, wat een mentaliteit. Ik geef een voorbeeld van de Profeet (saas), hij zegt niet dat het fout is, maar beweert nog steeds het tegendeel. Legde onze Profeet (saas) zijn gewaad niet neer, liet hij er geen christenen en joden op zitten, praatte hij niet met hen? Jawel. Wat zeg je daarop? “Het is juist.” Wat vertel jij? Iets helemaal anders. Mogen we trouwen met christenen? We mogen trouwen met mensen van het boek. We mogen trouwen met joodse en christelijke vrouwen. Heeft Allah ons de Koran niet gegeven als een bewijs? Hij heeft ons de weg getoond, er bestaan daar verzen over. Moet ik nu in jou geloven, of in de Koran? Allah zegt; “jullie mogen hun voedsel eten.” Kun je het eten van je vijand eten?  Het is een rare mentaliteit, ze proberen de godsdienst te vernietigen met kwezelarij, wij hielden dat tegen. Dankzij ons kunnen jullie nu de islam belijden met jullie borst vooruit. Zelfs die gerustheid werd jou verleend door ons. Ze zouden je hoeven laten oprapen. Je zou geen adem kunnen nemen...

ADNAN OKTAR:... Lees voor, zodat die kerel het begrijpt.

ALTUĞ BERKER:InshaAllah.

-Enkele voorbeelden van de genegenheid en compassie, die onze Profeet (saas) toonde aan de mensen van het boek-

Onze Profeet (saas) stond toe dat de christenen van Najran hun eigen erediensten uitvoerden in Masjid an-Nabawi:

“De delegatie van de christenen van Najran kwamen in de namiddag toe in Medina, en bezochten Masjid an-Nabawi. Terwijl onze Profeet (saas) de salaat aan het verrichten was met zijn metgezellen, kwam de tijd voor de eredienst van de christenen, ze richtten zich naar het oosten en maakten zich klaar om hun eredienst uit te voeren. Sommige metgezellen wilden hen tegenhouden, maar onze Profeet (saas) verordende om hen vrij te laten en toe te laten dat ze hun erediensten verrichten.

“Toen de christenen van Najran onze Profeet Mohammed (saas) bezochten, legde hij zijn gewaad neer onder hen, en gebood hij om erop te zitten.”

Er bestaan overleveringen dat onze Profeet (saas) deelnam aan de huwelijksetens van de mensen van het boek, dat hij hun zieken bezocht en hen geschenken gaf.

Onze Profeet (saas) liet de zin “de godsdienst, kerken, het leven, de kuisheid en de bezittingen van alle christenen in het oosten en het westen, zijn onder de bescherming van de Profeet (saas) en alle gelovigen” schrijven over de christen Ibn Harris b. Ka’b en zijn volk, inshaAllah. De godsdienst, kerken, het leven, de kuisheid en de bezittingen van alle mensen van het boek zijn onder de bescherming van de gelovigen, inshaAllah.

ADNAN OKTAR: Zij zeggen niet dat we het mis hebben, maar ze blijven maar praten. Dus ze zeggen niet “nee, vriend, daar heb je het mis, die bron is verkeerd, zo een vers bestaat niet”. Bijvoorbeeld, Allah Ta’Ala zegt: “jullie mogen trouwen met de vrouwen van de mensen van het boek”. Wat zeg jij? Je ziet die mensen als duivels. Jij moet handelen volgens de Koran en de Soenna.

ALTUĞ BERKER: In Sahieh Muslim staat dat onze Profeet (saas) recht stond toen de begrafenisstoet van een joodse vrouw voorbij ging, inshaAllah.

ADNAN OKTAR:In Sahieh Muslim?

ALTUĞ BERKER: Ja, inshaAllah.

ADNAN OKTAR:Kom nu eens zeggen dat deze Hadith verkeerd is. Jij hebt het over haat voor die mensen, onze Profeet (saas) staat recht en toont respect voor hun begrafenis. Het is zelfs gericht naar haar begrafenis, niet haar persoon. Onder hun persoon legt hij zijn gewaad neer, en hij laat hen erop zitten. Wat zeggen jullie daarop?...

2011-08-16 11:22:13

About this site | Maak uw Website | Add to favorites | RSS Feed
Alle materialen kunnen gekopieerd, geprint en gedistribueerd worden, mits verwijzing naar deze site.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.blogspot.com ahirzamanfelaketleri.blogspot.com ingilizderindevleti.net