DE HEER ADNAN OKTAR VERTELT DAT HAZRAT MAHDI (VZMH) DE WERELD MOOIER ZAL MAKEN MET DE KRACHT VAN HOGE KUNST

“Hazrat Mahdi (vzmh), die zal heersen, is van het nageslacht van Ali. HIJ ZAL DEZE WERELD EEN HEEL ANDERE PLAATS MAKEN...” (Sjeik Muhammed b. Ibrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, blz. 169)

In tal van hadiths overgeleverd van onze Profeet (saas), wordt er gesproken van een periode genaamd “het Gouden Tijdperk”, waarin de profeet Jezus (vzmh) en Hazrat Mahdi (vzmh) samen de islamitische morele waarden zullen doen heersen in heel de wereld. Men begrijpt uit de hadiths dat in die periode van vergelijkbare aard zal zijn met de “Periode van Gelukzaligheid”. In de Hadith  “… kinderen zullen hopen dat ze volwassen waren, en volwassenen dat ze kinderen waren... deugdzame mensen zullen nog beter worden, zelfs slechten zullen goed behandeld worden.” (Kitab-ul Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Akhir Zaman, blz. 17)  van onze Profeet (saas), wordt het goede nieuws meegedeeld dat men in het Gouden Tijdperk een leven zoals een in het Paradijs zal genieten. Een van de kenmerken van deze periode die aan het paradijs doen denken, is dat er groot belang zal gehecht worden aan schone kunsten en esthetiek.

De heer Adnan Oktar heeft tijdens zijn interviews op verschillende data, vermeld dat Hazrat Mahdi, vanwege zijn krachtig geloof, diepe liefde voor Allah en verlangen naar het paradijs, de wereld mooier zal maken, op een manier vergelijkbaar met het paradijs.

In het Gouden Tijdperk, zal er dankzij de profeet Jezus (vzmh) en Hazrat Mahdi (vzmh), op alle momenten van het leven, rijkdom, welvaart, schoonheid, vooruitgang en kunsten heersen. In deze periode zullen mensen steeds schoonheden meemaken, samen met hun moraliteit, zullen ook de plaatsen waar ze leven, hun tuin, de inrichting van hun huis, hun kledij, de muziek waarnaar ze luisteren, hun amusementen, afbeeldingen en gesprekken, mooier worden. Al deze schoonheden zullen gerealiseerd worden doordat mensen zich helemaal zullen houden aan de morele waarden van de Koran. Dus de mensen zullen al de schoonheden die Almachtige Allah in de Koran meedeelt aan zijn dienaren, in deze periode kunnen beleven. Allah deelt in de Koran mee dat gelovigen ook op aarde een mooi leven zullen hebben:

Hetgeen gij hebt, zal voorbijgaan maar hetgeen bij Allah is, is blijvend. En Wij zullen degenen die standvastig zijn, voorzeker hun beloning geven naar het beste van wat zij doen. Die juist handelt, hetzij man of vrouw en een gelovige is, hun zullen Wij voorzeker een goed leven schenken; en gewis zullen Wij hen belonen naar hun beste werken. (Soera an-Nahl, 96-97)

Omdat in de tijd van Hazrat Mahdi (vzmh) rust en vreugde zullen heersen, zullen mensen inspiratie kunnen halen uit de schoonheden in hun omgeving

Aan de basis van kunst liggen het nadenken, het opmerken van fijnheden, het genieten van wat men ziet, en het kunnen presenteren ervan, zodanig dat anderen er ook van kunnen genieten. En de bron van deze mooie eigenschapen zijn de morele waarden van de Koran. Omdat in het Gouden Tijdperk de moraliteit van de Koran zal heersen onder de mensen, zal elk wezen en elke gebeurtenis geschapen door Allah, voor enorme opwinding zorgen, die  weerspiegeld zal worden in de kunst. In die periode zal de opvatting van kunst erg hoog zijn van niveau, en in alle duidelijkheid te zien zijn in de ruimtelijke ordening, bouwwerken, landschapsarchitectuur en centra voor onderwijs en kunst. Kunstenaars die naar de wereld kijken met de diepgang die Allah de mensen geeft door middel van de Koran, zullen prachtige kunstwerken teweeg brengen. Alle nieuwe dingen die ze uitproberen, zullen onevenaarbaar zijn, de mensen zullen een ongeziene opvatting van kunst gepresenteerd krijgen.

In het Gouden Tijdperk, waarin de morele waarden van de Koran zullen nagestreefd worden, zal iedereen leren om te genieten van schoonheden, en net als bij alles, ook bij de kunst kiezen voor het mooiste,  hetgeen dat het oog en de oor het meest behaagt. In de omgeving van rijkdom en welvaart, verleend door het Gouden Tijdperk, zullen kunstenaars prachtige werken kunnen voortbrengen. Zowel in de muziek, als in de andere takken van de kunst, zullen er talrijke, en diverse werken gemaakt worden. Er zullen ongeziene manieren van vermaak ontwikkeld, en films gemaakt worden, alle momenten van het leven, zullen heel vermakelijk zijn.

De heer Adnan Oktar vertelt in zijn live-interview op 30 april 2010 uitgezonden via de site www.HarunYahya.tv, deze schoonheden die er zullen zijn in de tijd van het Mahdisme:

ADNAN OKTAR: “In de tijd van het Mahdisme zullen mensen een heldere geest hebben. Dat zal een perfecte psychologische behandeling zijn. De samenleving zal psychologisch helemaal genezen. Mensen zullen geen geestesziekten meer hebben, Hazrat Mahdi (vzmh) zal heel de wereld behandelen en genezen van de zieke van vrees en influistering. Hij zal hen genezen van de angst voor de toekomst, wat een vreselijk probleem is, van het leed gebracht door de angst van onnadenkendheid, en van honderden soortgelijke psychologische problemen.

De hersenen zullen erg vitaal zijn. Ze zullen liefde en vriendschap heel stevig kunnen bevatten. Daarna zullen deze hersenen aangemoedigd worden tot kunst en wetenschap, zodat men perfecte kunst, perfecte wetenschap en perfecte comfort en moderniteit zal bereiken. De mooiste huizen, straten, tuinen en kledij. Nu denken jongeren bijvoorbeeld dat ze zich erg mooi kleden, in de tijd van Hazrat Mahdi (vzmh) zullen ze zien wat echt mooie kledij is. Want Bediuzzaman zegt dat Hazrat Mahdi (vzmh) ook “ook de meester van de kunst” is. Hij heeft het over “de wapens van kunst, vaardigheid en eenheid”. Maar sommigen doen alsof ze dat niet begrijpen. Ze zeggen dat hij ambacht bedoelt in plaats van kunst. Said Nursi zegt niet ambacht. Hij beheerst het Turks heel goed, en hij zegt “kunst, vaardigheid en eenheid”. Wat is vaardigheid? Vermogen, superioriteit, macht. De omgeving moet eerst en vooral heel mooi zijn, dat de straten, lanen en huizen, mooi, proper en ordelijk zijn, zorgt al voor een groot comfort.

De mensen zullen psychologisch evenwichtig zijn, je kunt alle mensen buiten vertrouwen. Je kunt hun woorden, manier van spreken, persoonlijkheid en karakter vertrouwen. De mooiste amusementen zullen er zijn. Jongeren denken dat ze zich niet zullen kunnen amuseren. Ze zullen zich kunnen amuseren op de beste manier. Zowel ouderen als jongeren zullen zich amuseren. Maar samen met Allah. Terwijl ze de Aanwezigheid van Allah intens voelen in hun hart, met een diepe genegenheid voor Allah, inshaAllah. Dus amusement en vreugde met liefde voor Allah is apart; amusement waarbij men Allah zogezegd vergeet, is anders. Er zal amusement zijn, zich bewust van Allah.

Men zal doelen op het mooiste van alles, de mooiste kleuren, vormen, geluiden, structuren, aansprekingen, gesprekken. Het doel in het systeem van de Mahdi (vzmh) is steeds het mooiste. Niet het schone, maar het schoonste. De mooiste laan, de mooiste gesprekken, de mooiste woorden, de mooiste kleren. Want het welbehagen van Allah ligt bij die “ste”. We hebben het hier bijvoorbeeld mooier gemaakt. We verdienen het welbehagen van Allah, indien we er het mooiste van maken, indien we de mooiste woorden gebruiken. Want in de Koran heeft Allah het over hen die “het schoonste volgen” en niet het schone. Voor het welbehagen van Allah moet men het schoonste volgen.”

“ER ZAL GEEN AFGEBROKEN PLAATS OVERBLIJVEN OP AARDE, HAZRAT MAHDI (VZMH) ZAL ALLES HERSTELLEN EN DOEN OPBLOEIEN.”(El  Mehdiyy-il Mev’ud, v.1, blz. 264)

 

In de tijd van Hazrat Mahdi (vzmh) zullen esthetiek en schoonheid verspreid worden over alle aspecten van het leven, wapens zullen vervangen worden door verstand, ideeëngoed, informatie, kunst en cultuur

Omdat in de tijd van Hazrat Mahdi (vzmh) de morele waarden van de Koran, verspreid zullen worden over heel de samenleving, zal ook het sociaal leven snel veranderen. Want aangezien mensen die de morele waarden van de Koran nastreven, hun verstand en geweten volgen, kunnen ze het juiste en mooie meteen opmerken, en slechte zaken vermijden. Daarom zal iemand die opgeleid is met de Koran, en zijn leven gefundeerd heeft op de morele waarden daarvan, ook grote diensten bewijzen in takken van de kunst, zoals muziek, schilderkunst en architectuur.

Almachtige Allah heeft in de Koran de opvatting van kunst, esthetiek en schoonheid in het dagelijks leven en in het paradijs, meegedeeld aan de gelovigen. Op grond van deze opvatting dienen mensen in alle domeinen van hun leven, de kunst en esthetiek in leven te houden. Moslims tonen hun schone opvatting van kunst, in tal van zaken waaronder, mooi praten, humoristisch zijn, een mimiek en een houding hebben die er mooi uitzien, de stem mooi gebruiken bij het spreken, een goede smaak hebben bij de keuze van kledij, de inrichting van het huis en de tuin, het kunnen koken van heerlijke maaltijden die er lekker uitzien, de tafel esthetisch kunnen inrichten, liefde tonen, bijvoorbeeld de liefde en genegenheid die gevoeld worden voor een kind, met alle hartelijkheid kunnen uitdrukken, of de liefde en het respect voor een oudere helemaal tot uiting kunnen brengen, en het verwelkomen van gasten.

Het Gouden Tijdperk zal een periode zijn waarin de kunst een aspect van het leven van elk mens weerspiegelt, en waarin de mensen steeds met hun kunstwerken, blik, woorden en houding, de andere mensen willen behangen.

De heer  Adnan Oktar verwoordt dit in zijn interview op 16 juni 2010 op Samsun AKS TV en TV Kayseri:

ADNAN OKTAR:We zitten in de periode van de profeet Jezus Messias (vzmh) en Hazrat Mahdi (vzmh). Zoals ik eerder zei, mogen noch joden, noch moslims voortaan wapens gebruiken. Nu geen wapens meer, maar broederlijkheid, verstand, ideeën, cultuur en kunst. Wapens waren een noodzaak om zich indertijd te verdedigen tegen heidense, polytheïstische agressie, die niet te stillen was met woorden. Anders stopten ze niet. Ze luisterden niet naar woorden, je kon niets doen. Ze vielen maar aan. Wanneer ze aanvielen moest men zich terecht verdedigen. Daarbij zegt Allah “overtreed de grens niet”. Oog om oog, tand om tand, niet meer...

… Maar nu zitten we in de periode van de profeet Jezus Messias (vzmh) en Hazrat Mahdi (vzmh). De wapen van de tijd van profeet Jezus Messias (vzmh) en Hazrat Mahdi (vzmh) zijn verstand, ideeën, informatie, kunst cultuur en vermogen om te overtuigen. Met boeken, Cd’s en films. We kunnen niemand overtuigen met meppen, vloekwoorden of moorden. We kunnen niet zeggen: “kom ik zal je mond en neus breken, ik zal je eens bekeren tot de islam, ik zal je overtuigen”. Als je hem afslaat, zal hij u ook afslaan. Hij zal het beantwoorden met meer geweld, zo gaat het dus niet. Het beste wat je in de eindtijd kan doen aan iemand die luistert naar woorden en met wie je kan praten, is overtuigen. Bediuzzaman zegt “naarmate zijn kracht van overtuigen en propaganda voeren zal vergroten”, over de Dajjal, zelfs de Dajjal zal dat gebruiken. “naarmate zijn kracht van overtuigen en propaganda voeren zal vergroten, zal die ziekte uitbreiden” zegt hij. De ziekte is het systeem van de Dajjal. Wat moeten moslims dus doen? Zij moeten ook hun vermogen om te overtuigen en te verkondigen, uitbreiden. Hoe gaat dat? Met kunst, wetenschap, verstand, liefde, door hun geest aan te spreken, met genegenheid, hierbij is geduld erg belangrijk. Men mag niet gehaast zijn of ontmoedigd worden...”

In de tijd van Hazrat Mahdi (vzmh) zullen bouwwerken er overweldigend en esthetisch uitzien, de wereld zal gezuiverd worden van vuiligheid

De verlangen van gelovigen naar het paradijs, zorgt ervoor dat ze hun omgeving veranderen in een plaats die op het paradijs lijkt. Het paradijs is ongetwijfeld een plaats met kunstwerken veel mooier dan wat de mensen zich kunnen inbeelden en beelden die zo feilloos zijn, dat geen mens ze op aarde kan bereiken. Maar de moraliteit van de Koran vereist dat we alle middelen moeten inzetten om de wereld te doen lijken op het paradijs.

Met zijn vastbeslotenheid en nauwlettendheid over het nastreven van de morele waarden van de Koran, zal Hazrat Mahdi (vzmh) zijn opvatting van properheid en esthetiek, ook doen schijnen op de bouwwerken. Alle plaatsen die de mensen gebruiken, zoals wegen, gebedshuizen, uitgaansgelegenheden, kantoren en huizen, zullen helemaal proper zijn. In kader van de bepaling “En reinig uw kledij. En vlied de onreinheid.” (Soera al-Muddathir, 4-5), zullen in het Gouden Tijdperk de reinigingsproducten beschikbaar zijn voor alle mensen, en zullen alle mensen hierbij gesteund worden. Naast de properheid van de kledij en leefomgeving van de mensen, zal er ook groot belang gehecht worden aan de reinheid van het milieu. In alle  bebouwde gebieden zal milieuvervuiling tegengegaan worden, alle oorzaken van luchtvervuilingen zullen opgelost worden.

De heer Adnan Oktar beschrijft tijdens zijn interview op 4 februari 2011 op Kocaeli TV de schoonheid  en properheid van de bouwwerken in de tijd van Hazrat Mahdi (vzmh) door te verwijzen naar de Ka’aba:

ADNAN OKTAR: "Maar het Turkse volk in het bijzonder is heel verlicht. De islam wordt hier erg elegant en proper belijd. Het is niet zoals in Egypte, en ook niet zoals in Saudi-Arabië. Het is erg elegant en proper. Breng bijvoorbeeld eens een bezoek aan het Topkapı Paleis of aan Dolmabahçe, het is er heel proper. Ik dacht vroeger dat ze in Mekka heel goed zorg droegen van de Ka’aba. Ze ontvangen heel veel geld. De grot van Sevr, de plaatsen waar onze Profeet (saas) pijn leed en wandelde, die grotten zijn helemaal verontreinigd, met olieverf, conservenblikken, ze hebben er een puinhoop van gemaakt. Ik heb er veel foto’s van. Het zijn foto’s van een kennis die op bedevaart ging. Ik was erg verschoten. Het is ongelofelijk. Broeder, het is zelfs een serieuze misdaad om zo een klein stukje afval daar te gooien. Het moet daar zo proper zijn als licht. Hoe durf je? Iemand heeft bijvoorbeeld zijn naam geschreven aan de ingang van de grot, met olieverf.

Van ik kwam hier in dat jaartal. Hoe idioot. En niemand zegt er iets op. Iedereen schreef daar. Lege petflessen, het is ondenkbaar. Ze breken historische gebouwen af. Ze bouwen overal hotels. Ze toonden me een foto met reusachtige hotels, wolkenkrabbers. Ik vroeg waar Ka’aba is. Je kon het ertussen zien als een klein plaatsje. De Ka’aba is helemaal omringd door grote gebouwen. Hoe durven ze? Het lijkt zelfs dat ze de Ka’aba bewust vervuilen. Daar zijn de afdrukken van de handen van onze Profeet (saas), in die grot. Ik heb niets tegen de goede, propere mensen, maar ze laten daar ook viezeriken binnen. Ze moeten beginnen met sterke eisen te stellen wie daar binnen mag. Hij moet lichamelijk hygiënisch, psychologisch evenwichtig en erg beleefd zijn, en hij mag er helemaal geen afval achterlaten. Wat een schande. In de tijd dat die gebieden van de Ottomanen waren, was het er proper en verzorgd. Ze waren er erg nauwlettend en zorgzaam over.

Nadat het in de handen is gekomen van die vrienden, is het helemaal anders beginnen gaan. Nu zal dat gebied onder de controle van Hazrat Mahdi (vzmh) komen. Mekka, Medina en heel de Hidjaz. Kijk naar de properheid, orde en schoonheid in die tijd. Kijk waar die wolkenkrabbers staan. Er mogen geen wolkenkrabbers staan rond de Ka’aba. Maak daar eens een groene tuin van, maak het eens breder. Laat er eens sneltreinen rijden, verschuif de stad en breng het in de oorspronkelijke toestand. Breng er groene grasvelden en tuinen. Neem de gronden waar onze Profeet (saas) over liep, in een zorgvuldige bescherming. Wij moeten daar de adem van onze Profeet (saas) voelen. De adem van onze Profeet (saas) zit in die grotten. Zijn vingerafdrukken zijn er, hij raakte het aan met zijn gezegende handen. Waarom laat je daar vuile mensen binnen? Er zijn daar ondenkbare dinges geschreven. Er bestaan van die onnozele mannen die woorden krassen in de bomen. Dat doen ze daar ook. Voor zover ik mee ben volgen zij een beleid van stilzwijgende degeneratie. Zo ziet men weer dat men Hazrat Mahdi (vzmh) in alle opzichten nodig heeft. Zowel om deze modernistische opvatting te stoppen, als om de pogingen om de godsdienst te vermengen met materialisme, tegen te gaan."

Hazrat Mahdi (vzmh) zal de onderwerpen van godsdienst, kunst en echte wetenschap aan iedereen leren, zowel aan jongeren als aan ouderen

Hazrat Mahdi (vzmh) zal de mensen leren dat wetenschap en kunst vorderen met de kracht van het geloof, en hij zal de onderwerpen van godsdienst, kunst en echte wetenschap, aan iedereen vertellen, zowel aan jongeren als aan ouderen.

De heer Adnan Oktar trekt tijdens zijn interview op 12 oktober 2010 op Gaziantep Olay TV de aandacht op het belang van dit onderwerp:

ADNAN OKTAR:"Ik heb het al gezegd; alles moet geleerd worden, zowel het Alawisme, als het Soennisme, als het Bektashisme. Dat is het belangrijke in het leven. Godsdienst, kunst en wetenschap. Wat is er nog? Mensen moeten opgeleid worden over deze hoofdonderwerpen van kunst, godsdienst en wetenschap. Er zijn drie belangrijke onderwerpen, en men moet in alle drie veel tijd steken. Kunst is ook zeer belangrijk. Kunst wordt onderwaardeerd. Er verschijnen geen kunstenaars of wetenschappers. Echte wetenschap moet zeer gewaardeerd worden, niet verzonnen wetenschap. De nieuwste, correcte wetenschappelijke feiten moeten onderwezen worden aan de jongeren en de ouderen, aan iedereen."

Hazrat Mahdi (vzmh) zal comfort en esthetiek brengen aan alle plaatsen die de mensen collectief gebruiken:

In de tijd van Hazrat Mahdi (vzmh) zal het leven van alle mensen gemakkelijker en mooier worden. Warm en koud water zullen steeds beschikbaar zijn in gebedsplaatsen, het openbaar vervoer zal comfortabel worden, mensen zullen niet meer verplicht worden om urenlang vast te zitten in vuile, onwelriekende, drukke plaatsen, technologieën zullen ontwikkeld worden, lanen zullen verbreed worden, asfalt zal blinkend, en zelfs wit zijn en lanen en straten zullen versierd worden met vruchtenbomen, dit zijn slechts enkele van de schoonheden.

In de tijd van Hazrat Mahdi (vzmh) zal ook het sociaal leven van de mensen erg rijk zijn. Rustplaatsen en parken zullen heel proper en toegankelijk zijn. Ook de liefde voor dieren zal aangemoedigd worden, er zullen plaatsen gemaakt worden, waar alle soorten dieren gerust geaaid en gezien kunnen worden. Zelfs dieren zoals leeuwen, panters en cheeta’s zullen getemd worden, zodat ze op straat kunnen lopen. Daarnaast zal het gif van dieren als de schorpioen en de slang, met wetenschappelijke methoden verwijderd worden, zodanig dat ze niet meer schadelijk zullen zijn voor de mens. Onze Profeet (vzmh) trok de aandacht op deze omgeving in de eindtijd:

"... De persoon zal zijn schapen en dieren bevelen om te gaan grazen, en zij zullen vertrekken, hoewel ze door de gewassen lopen, zullen ze er geen in hun mond nemen, slangen en schorpioenen zullen niemand kwaad doen, roofdieren zullen zitten voor de deur, maar niemand kwaad doen ..." (De Voortekenen van de Opstanding, blz. 245)

De heer Adnan Oktar vertelt in zijn interview op 21 augustus 2010 op Kocaeli TV dat alles wat goed is voor de mens, waaronder veel van Allah houden, blijdschap, schoonheid en vreugde, helemaal ervaren zullen worden in de tijd van Hazrat Mahdi (vzmh):

ADNAN OKTAR: "Voor de oprichting van de Turkse Islamitische Unie, moeten mensen een vreugde en liefde hebben. Daarmee bedoel ik liefde voor de mens, liefde voor Allah, liefde voor de kunst die daaruit voortvloeit, dus een verlangen opdat alles beter wordt. Men moet een geest hebben die wilt dat straten, onze manier van spreken, kledij, eten en drinken,  tafel, en alle andere dingen mooier worden.

Nu, de kracht in de kern, die onze handelingen bepaalt, is de godsdienst. We zijn blij dankzij de religie, ze geeft betekenis aan ons leven. Anders zou leven zinloos zijn, Allah verhoede. Wat maakt het uit of iemand die niet weet wat hij is, nu leeft of niet? Niets heeft dan nog betekenis. Het leven is mooi omdat we van Allah houden. Maar bij de modellen van religieuze mensen die ons gepresenteerd worden, zien we of verwende mensen, of bothoofden, maar er zijn natuurlijk ook veel mensen die heel goed zijn. Maar de meeste hebben een stijve, rare woordgebruik zonder liefde, we vinden weinig mensen met wie we die vreugde, blijdschap en schoonheid van de religieuze moraliteit, de liefde voor de kunst, en de feeststemming in ons hart, kunnen beleven. Er ontspringen rare mensen. Waarom zou dat een vereiste zijn van godsdienstig zijn? Het zijn rare mensen die op Beberuhi lijken. Ze zijn zo koud als ijs, als botten, ze zitten als een spijker en hebben geen uitdrukking in hun gelaat. Vroeger was er het politbureau, de Russen stelden zich op in de tijd van Brezjnev, mensen kregen schrik, hun gezicht leek van ijs. Hun gezicht lijkt van ijs, een en al bot, hun hoofd is erg verward. Dat moet ook ophouden. Godsdienst is een andere naam voor blijdschap, feest,  schoonheid, hetgeen dat goed en kwalitatief is, wat best is voor de mens. Het is een synoniem voor het kennen van en het voelen van een hartstochtelijke liefde voor Allah. Want daarvoor moet men houden van Allah. Dus onze broeders mogen deze tijdelijke tekortkoming niet serieus nemen. Binnenkort zullen Hazrat Mahdi (vzmh) en zijn leerlingen, die liefdevol en vreugdig leven, en de schoonheden van het leven en het paradijs op een verstandige manier presenteren aan de mensen, heersen over de hele wereld.”

Het Gouden Tijdperk zal een periode zijn waarin mensen naar het paradijs verlangen, en hopen op het welbehagen van Allah. Daarom zullen in deze periode de mensen, onder leiderschap van Hazrat Mahdi (vzmh) overal een kunst, esthetiek en schoonheid proberen te vestigen, die vergelijkbaar is met die in het paradijs. Allah beschrijft de omgeving in het paradijs in Soera al-Insaan:

“En Hij zal hen voor hun standvastigheid belonen met een tuin en kleren van zijde. Zich daarin nedervlijende op sofa's zullen zij het noch te koud noch te warm hebben. En de schaduw der bomen zal dicht over hen zijn en de trossen fruit zullen gemakkelijk bereikbaar worden gemaakt. En zilveren vaten zullen aan hen worden rondgereikt, en bekers Kristalhelder, uit zilver, in de juiste maat vervaardigd. En daarin zal hun een drank worden gegeven, vermengd met Gember. Van een bron genaamd: Salsabiel. En jonge mensen, die niet verouderen, zullen om hen rondgaan (om hen te bedienen). Wanneer gij hen ziet, denkt gij dat zij verstrooide paarlen zijn. En waarheen gij ook kijkt, zult gij een zaligheid voelen en een groot koninkrijk aanschouwen.” (Soera al-Insaan, 12-20) 

 

CONCLUSIE: In de tijd van Hazrat Mahdi (vzmh) zal de Turkse Islamitische Unie opgericht worden en deze unie zal een overweldigende beschaving zijn, die zal aanzetten tot kunst en esthetiek

De Turkse Islamitische Unie, die onder de leiderschap van Hazrat Mahdi (vzmh) opgericht zal worden, zal ervoor zorgen dat er pracht zal komen op aarde, en dat moslims als pioniers van de beschaving, de wereld zullen verlichten. De heer Adnan Oktar vertelt in verscheidene interviews over de prachtige beschaving die deze unie met zich mee zal brengen:

ADNAN OKTAR: “De wereld zal een gloednieuwe eeuw van beschaving binnentreden. Op vlak van wetenschap, kunst en esthetiek, inshaAllah. Vreugde, vertrouwen, vrede, deugd en schoonheden zullen heel de wereld in beslag nemen. Heel de wereld heeft de vuilheid en schande van de antichrist gezien. Nu zullen ze het licht, de properheid en warmte van het Mahdisme zien. Ze zullen de twee vergelijken, en zeggen: Oh God, wij waren precies in de hel, Allah zij dank. Ze zullen zien dat er een grote verschil is. Om dat reusachtig verschil te tonen, schept Almachtige Allah een dergelijke omgeving. (Het interview met Dhr. Adnan Oktar op Gaziantep Olay Tv, 15 februari 2011)

ADNAN OKTAR: "De beschaving die zal voortvloeien uit de oprichting van de Turkse Islamitische Unie, zal ook adembenemend zijn voor Europa en de rest van de wereld. Ze zullen zowat gechoqueerd worden door de vorderingen in de technologie, wetenschap, kunst, esthetiek en schoonheid. Ze zullen verschieten." (Het interview met Dhr. Adnan Oktar op Ekin TV, 9 maart 2009)

Men mag niet vergeten dat daar het Gouden Tijdperk een periode zal zijn waarin de morele waarden van de Koran perfect nagestreefd zullen worden, mensen de schoonheden die Allah in de Koran belooft aan de gelovigen, in deze periode zullen beleven. Allah openbaart in de Koran dat gelovigen ook op aarde een mooi leven zullen hebben:

"Hetgeen gij hebt, zal voorbijgaan maar hetgeen bij Allah is, is blijvend. En Wij zullen degenen die standvastig zijn, voorzeker hun beloning geven naar het beste van wat zij doen. Die juist handelt, hetzij man of vrouw en een gelovige is, hun zullen Wij voorzeker een goed leven schenken; en gewis zullen Wij hen belonen naar hun beste werken.." (Soera an-Nahl, 96-97)

In de Koran wordt de aandacht getrokken op het feit dat een omgeving waarin de bepalingen van Allah in de Koran nagevolgd worden, een “tehuis van vrede” zal worden, en dat mensen met een dergelijke moraliteit zowel op aarde meer schoonheden zullen beleven, als in het hiernamaals beloond zullen worden met een eeuwig leven in het paradijs:

“En Allah roept naar het tehuis van Vrede en leidt wie Hij wil naar het rechte pad. Er zal voor degenen die goede daden verrichten het goede zijn en nog meer. Zwartheid noch schande zal hun gezicht bedekken. Dezen zullen de bewoners van het paradijs zijn, zij zullen daarin vertoeven.”  (Soera Yunus, 25-26)


2011-08-08 10:47:12

About this site | Maak uw Website | Add to favorites | RSS Feed
Alle materialen kunnen gekopieerd, geprint en gedistribueerd worden, mits verwijzing naar deze site.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."