INDIEN IEMAND ZEGT ''IS DE ANTICHRIST GEKOMEN, IK ZIE HEM NIET'', TERWIJL HET ATHEÏSME 95 PERCENT VAN DE WERELD BEDEKT HEEFT, BETEKENT DIT DAT HET SPIRITUEEL OOG VAN DIE PERSOON GESLOTEN IS

 

Uit het interview met Dhr. Adnan Oktar op 2 februari 2011 op Kaçkar TV

 

ADNAN OKTAR: ...Alle sjeiks, alle leermeesters zijn het er unaniem over eens dat de Mahdi (vzmh) gekomen is. Nu de Mahdi (vzmh) gekomen is, kunnen de religieuze orden niet meer bestaan. Ze bestaan formeel, bij conventie. Hoe weten we dat de Mahdi (vzmh) gekomen is? Dankzij de honderden tekenen. Dat is indien je een echte moslim bent, indien je de Ahlus Soenna volgt, als je al deze hadiths weigert, kan je sowieso geen lid van een religieuze orde zijn. Een lid van een religieuze orde is iemand die het voorbeeld van onze Profeet (saas) volgt en met liefde op de Mahdi wacht. Kijk jij uit voor de komst van de Mahdi (vzmh)? Nee. Kijk je uit voor de islamitische unie? Nee. Wil je de Turkse Islamitische Unie? Nee. Wil je de profeet Jezus (vzmh)? Nee. Wat kan ik je dan nog zeggen? Jij bent een leugenaar.

Opdat ik je serieus zou nemen, moet jij zeggen “ik geloof in alle hadiths in de kutubi sitte”. Je moet bijvoorbeeld zeggen “El Kavlul Muhtasar Fi Alametil Mehdiyyil Muntazar en Ibn-i Hacer-i Mekki, zijn erg waardevol”. Je moet zeggen: “Ik heb Suyuti heel graag, hij is een betrouwbare geleerde. Ik kijk uit voor de komst van de Mahdi (vzmh). Ik wil de islamitische unie”. Weet je wat ik je dan zou vertellen? De hadiths die daarin staan. En Taner, zijn deze hadiths uitgekomen? Indien je neen zegt, bewijs ik het u. Indien je je desondanks verzet, dan ben je ziek.

Want het heeft geen zin om te ontkennen ondanks het bewijs. Want kijk er staat “in de maand ramadan zal er een maans- en zonsverduistering plaatsvinden, met 15 dagen ertussen.” Is dat gebeurd of niet? Ja. Zijn beide van de twee beschreven staartsterren gekomen? Ja. Is de komeet met twee blinkende uiteinden gekomen? Ja. Indien je dat ontkent, heb je slechte bedoelingen en ben je onoprecht. Dan hebben wij niets te zeggen tegen u. Hij vraagt bijvoorbeeld “Indien de antichrist gekomen is, waarom weten wij het dan niet”. Allah heeft een gordijn getrokken over je ogen, oren, hart en verstand, en je kunt het niet zien. Indien 95 percent van de wereld atheïst is, voor de eerste keer in de wereldgeschiedenis, hoe noemt men dit dan? Wat zal de antichrist doen na zijn komst? Gaat hij de wereld niet atheïstisch maken? Indien 95 percent van de wereld atheïstisch, darwinistisch en materialistisch geworden is, waar twijfel je dan nog over?

Wat zal de antichrist doen? Dit. Indien de hoofdtaak van de antichrist volbracht is, betekent dit dat de antichrist gekomen is. Stel dat de islamitische morele waarden overheersen in heel de wereld, ze overheersen helemaal inshaAllah. En er is een zekere persoon aan het hoofd. Moest dan een achterlijke komen vragen: “is de Mahdi (vzmh) gekomen? ik weet van niets.” Dan zouden we zeggen; “Kijk botterik, kijk steenhoofd, de Turkse Islamitische Unie is er, er is iemand aan het hoofd daarvan, en jij vraagt nog altijd of de Mahdi (vzmh) gekomen is?” Hoe noem jij dan? Steenhoofd. In de oude wijken van Istanbul zijn er granieten hoekstenen, nu verdwijnen die stilaan. Je weet wel die harde vierkante stenen, jouw hoofd is nog harder dan die stenen. Je bent een klassieke botterik. Nu waaruit concluderen we de komst van de Mahdi (vzmh)? Uit de wereldheerschappij van de islamitische morele waarden. Indien hij het dan nog vraagt, is hij een steenhoofd.

Indien er een overheersing van het atheïsme is, indien 95 percent van de wereld atheïstisch, darwinistisch en materialistisch geworden is, en hij dan nog vraagt “is de antichrist gekomen landgenoot, is hij een botterik. Een klassieke botterik zoals men ze kent. Ik noem jou nu geen botterik, maar je bent onwetend. Want degenen die het opzettelijk doen, noemen we botterik...

2011-08-03 11:22:31

About this site | Maak uw Website | Add to favorites | RSS Feed
Alle materialen kunnen gekopieerd, geprint en gedistribueerd worden, mits verwijzing naar deze site.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top