MOSLIMS EN JODEN MOETEN HET GOED NIEUWS VAN DE KOMST VAN HAZRAT MAHDI (VZMH), DUS VAN KONING MESSIAS, OP EEN DUIDELIJKE WIJZE VERKONDIGEN, ZE MOGEN NIET MISLEID WORDEN DOOR HET SYSTEEM VAN DE ANTICHRIST

Almachtige Allah heeft door middel van de ware religies die hij in de geschiedenis openbaarde, meegedeeld dat er dicht bij het einde van de wereld, een periode zal komen -de eindtijd-, vol met onheil, oorlog, onrecht en ongemak, waarin het aantal terreuraanslagen en moorden enorm zal toenemen, en men te maken zal krijgen met natuurrampen en economische crisissen. Allah Ta’Ala heeft het goed nieuws bekendgemaakt dat in deze laatste periode, waarin de aarde in een toestand van ordeloosheid zal verkeren, Hazrat Mahdi (vzmh) zal komen om heel de wereld te redden, door de mensen te begeleiden naar het rechte pad.

Deze blijde boodschap werd zowel aan de moslims, als aan de joden meegedeeld in hun eigen heilig boek. In de Koran vindt men belangrijke verwijzingen naar het systeem van de Mahdi en naar het overheersen van de islamitische moraliteit, in de hadiths overgeleverd van onze Profeet (saas), worden Hazrat Mahdi (vzmh) en de eindtijd ook met alle details beschreven. Op dezelfde manier wordt er ook in de Thora en in de Psalmen duidelijk meegedeeld wat er zal gebeuren in de eindtijd en dat Hazrat Mahdi (vzmh) zal komen als een leider en heerser, die de aarde vrede en vreugde zal brengen. Deze geliefde persoon, die in de Thora en de Psalmen namen waaronder MESSIAS, KONING MESSIAS EN SHILOH (hij die gezonden is, het geschenk van Allah)krijgt,is Hazrat Mahdi (vzmh) die zal komen in de eindtijd. Daarom moeten oprechte moslims en joden in de eindtijd, waarin we ons nu bevinden, de belofte van onze Heer in gedachten houden en HET SYSTEEM VAN DE MAHDI WILLEN, DE KOMST VAN HAZRAT MAHDI (VZMH) VERKONDIGEN EN DE PAD EFFENEN VOOR ZIJN KOMST. Dit is een belangrijke eredienst die zeker uitgevoerd dient te worden.

Aanhangers van de Antichrist Smeden Vuile Plannen om het Goed Nieuws van de Komst van Hazrat Mahdi (vzmh) te kunnen verbergen

Zoals men weet, zijn er in alle perioden aanhangers van de Antichrist geweest, die de komst van de profeten en van de verschillende ‘mahdi’s’, die naar verscheidene samenlevingen gestuurd werden, hinderlijk vonden en die daarom tegen hen streden. Deze personen zetten al hun materiele middelen en mogelijkheden in om een hevige strijd te voeren tegen de profeten en de spirituele leider van de tijd.Dit is een wet van Allah. Om de waarde en het belang van de spirituele strijd van de profeten en boodschappers te benadrukken, om de verdiensten van degenen die hen volgen te vermeerderen, en om het tot een schoonheid en beloning voor hen te maken in het Hiernamaals, schept Allah op aarde zo een strijd.Dit is een test; een schoonheid en zegening voor gelovigen.

Op dit moment, in de eindtijd waarin we ons nu bevinden, trachten verschillende kringen dezelfde duivelse methoden te gebruiken en dezelfde plannen te smeden. Ze proberen het goed nieuws van de komst van Hazrat Mahdi (vzmh) huichelachtig te verbergen van de mensen. Omdat de komst van Hazrat Mahdi (vzmh) de grootste nederlaag betekent voor de Antichrist, SPANNEN DE ANTICHRIST EN ZIJN VOLGELINGEN ZICH STERK IN OM HET GOED NIEUWS OVER DE MAHDI TE KUNNEN VERDOEZELEN. Een van de methoden die hierbij gehanteerd worden, is het aanhalen van de valse mahdi’s die in het verleden verschenen, om zo te suggereren dat de Mahdi van de eindtijd niet zou komen. Volgelingen van de Antichrist gebruiken deze methode om alle personen en groepen die verkondigen dat Hazrat Mahdi (vzmh) zal komen, te beschuldigen van leugens, bedrog, en het maken van valse beloften.

Als gevolg van deze intense propaganda van de Antichrist hebben een deel van de moslims en van de gelovige joden, die op de komst van Hazrat Mahdi (vzmh) –of van Koning Messias, zoals hij in de Thora genoemd wordt- wachten en zijn komst willen verkondigen; zich teruggetrokken vanwege de reacties en kritiek die ze kunnen ontvangen, en de druk en bespotting waarmee ze te maken hebben. Vanwege deze ervaringen opgedaan in het verleden, en het hevig beleid van intimidatiehandelen ze met gedwongenheid en zwijgen ze uit vrees voor druk. Zo verliezen ze tegen de Antichrist. De Antichrist probeert met PSYCHOLOGISCHE DRUK, INTIMIDATIE EN BEDREIGING DE GELOVIGE MOSLIMS EN GELOVIGE JODEN TE WEERHOUDEN VAN HET SPREKEN OVER HAZRAT MAHDI (VZMH) (OVER KONING MESSIAS) EN HET VERKONDIGEN VAN HET GOED NIEUWS VAN ZIJN KOMST.

Op dit moment laten zowel een deel van de moslims, als een deel van de joden, die ware voorstanders van de Mahdi zijn, ZICH MISLEIDEN DOOR DIT SPEL VAN DE ANTICHRIST, geven ze zich zo over aan een onnodige angst, en kiezen ze ervoor te zwijgen. Als een vereiste van de hoedanigheid van de eindtijd heeft deze geheime valstrik van de Antichrist daadwerkelijk effect op sommige mensen. Maar de komst van Hazrat Mahdi (vzmh) en van de profeet Jezus (vzmh) is een feit en GEEN PLAN VAN DE ANTICHRIST ZAL ERIN SLAGEN DIT TEGEN TE GAAN.

Ware voorstanders van Hazrat Mahdi (vzmh) mogen zich niet laten misleiden door het spel van de Antichrist

Dat er valse mahdi’s zouden verschijnen en dat de Antichrist de volgelingen van Hazrat Mahdi (vzmh) zou proberen tegen te houden, is een van de tekenen van de eindtijd, verkondigd door onze Profeet (saas). Daarom is de komt van valse profeten en mahdi’s in werkelijkheid een teken van de komst van de echte Hazrat Mahdi (vzmh). Een aantal hadiths over het onderwerp, die overgeleverd zijn van onze Profeet (saas), zijn:

De wereld zal niet tot een einde komen voordat er ongeveer dertig leugenaars gestuurd worden, die elk beweren dat ze de Boodschapper van Allah zijn. (Tirmizi, Fitan: 43; Ebu Davud, Melahim: 16)

De komst van zestig leugenaars die elk beweren dat ze als een Boodschapper gezonden zijn door Allah, De Enige Godheid. (Al-Burhan fi' 'Alamat al-Mahdi Akhir al-Zaman, p. 36)

De Antichrist zal uiteraard proberen om Hazrat Mahdi (vzmh) en zijn volgelingen, die hem intellectueel zullen overwinnen, tegen te houden. Oprechte gelovigen die met liefde gehecht zijn aan Allah, weten al dat ze een dergelijke beproeving zullen doorstaan, en gaan zo een intellectuele strijd aan.Daarom mogen de rotte valstrikken van de Antichrist, zijn valse overwinningen en methoden van bedreiging en intimidatie, DE GELOVIGEN NIET ONTMOEDIGEN, INTEGENDEEL, DIT MOET NET HUN ENTHOUSIASME EN KRACHT OM DE ISLAM TE VERSPREIDEN, VERGROTEN.

Indien een oprechte gelovige, hetzij moslim, hetzij jood, op de komst van Hazrat Mahdi (vzmh) wacht zonder te twijfelen aan de belofte van Allah, moet hij zich actief inspannen. Hij mag zich niet laten misleiden door de indoctrinatie van de kringen die de komst van Hazrat Mahdi (vzmh), althans volgens zichzelf, proberen tegen te gaan, en dit onderwerp proberen te doen vergeten. Hoe meer zij de komst van Hazrat Mahdi proberen te doen vergeten, DES TE MEER MOETEN OPRECHTE GELOVIGEN OVER HET SYSTEEM VAN DE MAHDI SPREKEN. Hoe meer gelovigen de eer van Hazrat Mahdi (vzmh) verheerlijken, zich uitspreken als een voorstander van hem, en over hem praten, des te meer zullen ze gezegend worden. Vanwege hun hartelijke en oprechte activiteiten, zullen de voorstanders van Hazrat Mahdi (vzmh) BELOOND WORDEN. Allah zal degenen die Hazrat Mahdi (vzmh), die Hij in de eindtijd zal sturen om het geloof te laten overheersen in heel de wereld, verheerlijken, de pad effenen voor hem en hem ondanks alle belemmeringen en intimidatie verdedigen, ongetwijfeldDE MOOISTE OVERWINNING EN RESULTAAT GEVEN.

Daarom mogen moslims en joden niet bang zijn om te spreken over Hazrat Mahdi (vzmh). Integendeel, dat oprechte gelovigen Hazrat Mahdi (vzmh) verheerlijken, is een mooie eredienst OM DE ANTICHRIST KWAAD TE KRIJGEN, TE ONTMOEDIGEN EN TE OVERWINNEN. De oplossing voor alle onheil in de eindtijd, de onenigheden in de wereld, het bloedvergiet, het onrecht, het terrorisme, de morele degeneratie en de atheïstische stromingen, is WILLEN DAT HAZRAT MADHI (VZMH) KOMT EN ZICH HIERVOOR INSPANNEN. Daarbuiten zal geen methode of voorzorgmaatregel, als onze Heer het niet wil, een oplossing zijn.

Oprechte moslims en oprechte joden moeten in hun hart geloven dat DE WERELD OP EEN METAFYSISCHE WIJZE WORDT GESCHAPEN en dat onze Heer, Almachtige Allah, verheven is boven alle oorzaken,en dat indien Allah Ta’Ala het wil, alle beelden, heel de omgeving en alle omstandigheden, onafhankelijk van ruimte en tijd, kan veranderen. ZE MOGEN NIET VERGETEN DAT ALLE KRACHT VAN ALLAH, DE HEER VAN DE WERELDEN, IS, bidden voor het waar worden van de belofte van Allah en de komst van Hazrat Mahdi (vzmh) en zich hiervoor inspannen. Almachtige Allah, Die Barmhartig is, zal uiteraard antwoorden op het gebed van oprechte gelovigen.MET DE TOESTEMMING VAN ALLAH ZAL HAZRAT MADHI (VZMH) ZEKER KOMEN EN ZAL DE OVERWINNING VAN HAZRAT MAHDI (VZMH) EN DE OPRECHTE GELOVIGEN DIE HEM VOLGEN, ZIJN. Dit is een ware belofte van Allah. Wat Allah beloofd heeft, zal zeker gebeuren.

En Hij is het, Die de hemelen en de aarde in werkelijkheid schiep. En de dag, waarop Hij zegt: "Wees", wordt het. Zijn woord is werkelijkheid; en aan Hem behoort het koninkrijk op de Dag waarop de bazuin zal worden geblazen. De Kenner van het onzichtbare en het zichtbare. Hij is de Alwijze, de Alkennende. (Soera el-Anaam, 73)


2011-05-18 12:24:40

About this site | Maak uw Website | Add to favorites | RSS Feed
Alle materialen kunnen gekopieerd, geprint en gedistribueerd worden, mits verwijzing naar deze site.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top