ESSENTIEEL IS HET ONSCHADELIJK MAKEN VAN HET GEDACHTEGOED VAN DE ANTICHRIST, DAT ZAL HAZRAT MAHDI (VZMH) DOEN

Onze Profeet (moge Allah hem zegeningen en vrede schenken) heeft, berustend op de openbaringen van Allah (God), de moslims gedetailleerde informatie gegeven over de gebeurtenissen in de eindtijd. Hij heeft uitvoerig uitgelegd in welke toestand de moslims zullen zijn in die tijd, wat ze zullen meemaken, waarop ze moeten letten, en op welke manier ze de oplossing zullen vinden. Net zoals in alle perioden van de geschiedenis, zal ook in de eindtijd een grote intellectuele strijd plaatsvinden tussen degenen die de satan volgen, en degenen die de Barmhartige volgen. De voornaamste satanische kracht van de eindtijd zal de antichrist zijn, en de schade die hij veroorzaakt, zal met de toestemming van Allah helemaal opgeheven worden door Hazrat Mahdi (vzmh).

In de Hadiths wordt verteld dat in de eindtijd een persoon genaamd "Masih ad-Dajjal", met één oog blind zal verschijnen, die de duivels zal commanderen, hen zal gebruiken om een hypnose-effect teweeg te brengen op de mensen, zal beweren dat hij een godheid is (Allah is verheven), en beroep zal doen op verscheidene valstrikken zoals hypnose en hallucinatie. Deze hypnose van de antichrist zal het merendeel van de mensen beletten de waarheid te zien en duidelijke feiten te bevatten, door deze hypnose zal de meerderheid van de mensen verkeren in een toestand van een soort van slaap. Degene die de hypnose van de dajjal zal opheffen, zal met de toestemming van Allah de profeet Jezus (vzmh) zijn. Het is zo dat wanneer de profeet Jezus (vzmh) zal verschijnen, "zelfs zijn adem" zal volstaan om de hypnose van de antichrist te stoppen, de Dajjal zal in confrontatie met de profeet Jezus (vzmh) verdwijnen en vergaan "zoals zout smelt in water".


 

BIJ HET ZIEN VAN DE PROFEET JEZUS (VZMH) zal de Masih ad-Dajjal, de vijand van Allah, VERGAAN ZOALS ZOUT DAT OPLOST IN WATER. (Sahih Muslim, v. 4/2221; Imam Sharani, Death, Doomsday, the Hereafter and the Portents of the End Times , Bedir Press, blz. 444)

Elke ongelovige die zijn geur [van de profeet Jezus] zal ruiken, zal sterven en zijn adem zal zo ver komen als zijn blikveld. Hij zal dan op zoek gaan naar hem [de Dajjal] totdat hij hem zal vangen bij de poort van Ludd, en hem zal doden.(Sahih Muslim)

 
 

Maar daarvoor zal een grote strijd plaatsvinden om het onheil veroorzaakt door de antichrist ongedaan te maken. En dit zal de voorname en belangrijke strijd in de eindtijd zijn. Onze Profeet (saas) heeft gezegd dat het onheil van de antichrist het grootste ooit zal zijn:

 

“Van de schepping van Adam (vzmh) tot de Dag des Oordeels is er geen onheil nog groter dan dat van de dajjal.” (Sahih Muslim; Al-Barzanji, Al-Isha'ah li-ashrat al-sa'ah, blz. 225)

 
Dus het echte gevaar voor de mensheid is niet de persoon van de antichrist, maar zijn onheil. Degene die dit groot onheil onschadelijk zal maken, is Hazrat Mahdi (vzmh) De antichrist zal een grootschalige afbraak verrichten met gebruik van het darwinisme, de religie van het atheïsme, met andere woorden, het onheil van de antichrist zal het darwinistisch, materialistisch en atheïstisch systeem zijn.

Zoals men weet heeft het darwinisme, dat de mensen hersenspoelt dat ze zogezegd een ontwikkelde diersoort zonder verantwoordelijkheden zijn, en dat conflict de enige manier is voor vooruitgang, gezorgd voor zelfzuchtige, meedogenloze, liefdeloze, genadeloze en gewelddadige generaties. Deze onwetenschappelijke gedachte die tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog ongeveer 350 miljoen mensen het leven kostte, laat ook vandaag de mensen lijden door terreur, anarchie, conflicten en burgeroorlogen op te hitsen. Het heeft voor een systeem gezorgd, waarin mensen elkaar vrezen, vertrouwen en vreugde helemaal verdwenen zijn, en mensen bijna bang zijn om op straat te komen. In dit systeem wint niet degene die gelijk heeft, maar degene die macht bezit, worden geluk en blijdschap vervangen door ongeluk en zorgen, vindt het merendeel van de mensen het normaal "zelfs hun vader niet te vertrouwen", denkt men dat genadeloosheid vereist is om overeind te blijven, en worden genegenheid, behulpzaamheid, zorg en compassie als een soort naïviteit beschouwd. Als gevolg daarvan ontstaan zieke samenlevingen van mensen die geestelijk en lichamelijk beschadigd zijn.

Hazrat Mahdi (vzmh) zal deze schade en ziekte opheffen. Bediuzzaman Said Nursi heeft vermeld dat een van de belangrijkste taken van Hazrat Mahdi (vzmh) het aan de hand van wetenschappelijke methoden monddood maken van het darwinisme en materialisme is:

Ten eerste: Doordat het materialisme en het naturalisme, door misbruik van natuurwetenschappen en filosofie, verspreid is over de mensheid, zal hij het geloof redden door eerst en vooral de filosofie en het idee van het materialisme, helemaal monddood te maken. (Emirdag Addendum, blz. 259)

 

Dus Hazrat Mahdi (vzmh) zal het darwinisme en materialisme met wetenschap en kennis onweerlegbare, op duidelijke bewijzen steunende antwoorden geven, hij zal aantonen dat het darwinisme een lege, achterhaalde theorie is, en de darwinistische dictatuur van de antichrist intellectueel met de grond gelijk maken. Met de sloop van het darwinisme zal de druk op het verstand van de mensen verdwijnen, en zullen mensen die vrij van vooroordelen zijn en vrij nadenken met een klare bewustzijn, de godsdienst binnenstromen.

In een periode waarin de effecten van het darwinisme verdwenen zullen zijn door de intellectuele werken van Hazrat Mahdi (vzmh), het onheil van de antichrist opgeheven zal zijn, en de religieuze moraliteit verspreid zal beginnen raken, zal de profeet Jezus (vzmh) verschijnen en de Masih ad-Dajjal onschadelijk maken. Hazrat Mahdi (vzmh) zal de grote strijd leveren, hij zal het systeem van de antichrist doen stoppen en dit onheil helemaal monddood maken, en de profeet Jezus (vzmh) zal de magie en massahypnose van de Dajjal opheffen. Bediuzzaman Said Nursi heeft ook gezegd dat de hypnose van Masih ad-Dajjal slechts gestopt kan worden door een profeet met wonderen, zoals de profeet Jezus (vzmh):

Degene die de vreselijke Dajjal, die zichzelf beschermt aan de hand van valse wonderen zoals magie en magnetisme en hypnose en die iedereen beïnvloedt, kan vernietigen en van beroep doen veranderen; kan slechts een PRACHTIGE EN WONDERLIJKE EN DOOR IEDEREEN AANVAARDE PERSOON ZIJN, de persoon in kwestie is de profeet Jezus vrede zij met hem, de profeet van alle mensen.(Stralen van het licht, blz. 592)

 

De mensen die als resultaat van de grote intellectuele strijd van Hazrat Mahdi (vzmh) de warmte en schoonheid van de morele waarden van de godsdienst zullen beginnen ervaren, zullen nadat de profeet Jezus (vzmh) de hypnose van de Dajjal opheft, wakker worden van een soort van slaap, en het aardoppervlak zal gevuld worden met vrede, gerechtigheid, vreugde en vertrouwen. Zo zal heel de wereld nog eens getuigen dat Allahs belofte waar is en dat voor degenen die partij kiezen voor Hem, de overwinning zeker is. 

Allah heeft verordend: "Voorwaar Ik en Mijn boodschappers zullen zegevieren." Voorzeker Allah is Sterk, Almachtig. (Soera al-Modjaadalah, 21)


2011-02-23 11:19:25

About this site | Maak uw Website | Add to favorites | RSS Feed
Alle materialen kunnen gekopieerd, geprint en gedistribueerd worden, mits verwijzing naar deze site.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.blogspot.com ahirzamanfelaketleri.blogspot.com ingilizderindevleti.net