DE DAG NA MORGEN: HET RECENTE ALARMERENDE KASSUCCES GEEFT VEEL STOF TOT NADENKEN

 
Bioscopen draaien momenteel een film die de aandacht van de hele wereld heeft getrokken : "De Dag na Morgen."
De Dag na Morgen is gebaseerd op een "wereldomvattende ramp," een onderwerp dat regelmatig wordt besproken en het onderwerp van vele filmscripts.
Om een korte samenvatting te geven van het onderwerp van de film:
Onderzoek naar de opwarming van de wereld door de klimatoloog Jack Hall (Dennis Quaid) duidt aan dat de Aarde binnenkort een nieuw klimaat zal ervaren.Hall getuigt dat een ijsberg met de grootte van Rhode Island, zich van het ijspak aan de Zuidpool afbreekt. Door dit na te gaan, komen eigenaardige meldingen betreffende het klimaat vanuit de hele wereld binnen. Hagelstenen met de grootte van grapefruit valt neer op Tokyo, een wind met een recordsnelheid begint te waaien in Hawai, er valt sneeuw in New Delhi, en tornado's blazen Los Angeles op. Professor Rapson, de collega van Hall, telefoneert vanuit Schotland om te bevestigen dat hun ergste vrees een realiteit is geworden. Hij zegt dat de recente klimaatswijziging nu een wereldwijde wijziging is geworden. Het smeltende ijs zet meer water in de oceanen af dan er zou moeten zijn en het wereldklimaat veranderd. Wereldwijde opwarming sleurt onze planeet naar een nieuwe Ijstijd. Deze verandering zal tot stand komen als het resultaat van één enkele zware storm. Iedereen, buiten Jack Hall, die zijn zoon in New York probeert te bereiken, begint zuidwaarts te vluchten, weg van de vriezende dood, die het nieuwe klimaat met zich meebrengt ...
Meer dan maar een filmscript te zijn wordt deze film, die over klimatologische voorspellingen handelt, plots waarheid, het schetst eigenlijk een gelijkaardige milieuramp. Het smelten van de ijspakken; groter dan normale hagelstenen; veranderingen groter dan "normaal" in het klimatologisch evenwicht; extreme droogtes, zware regens of onverwachte koude; verscheidene natuurgebeurtenissen opgemerkt in de wereld ... De Dag na Morgen schildert een verschrikkelijke scheuring van het natuurevenwicht af en zijn slaande gevolg op het menselijke leven, begeleid door wonderlijke speciale effecten.
Men zou verwachten dat iemand met verstand en geweten breedvoerig zou nadenken over het huidige "perfecte natuurevenwicht".
God schiep de Aarde, waarop we leven en het hele universum, op een ideale manier om in te leven. Wanneer dit evenwicht, onderhouden door wonderlijke precisie, wordt verstoord, dan zal het leven op Aarde op een ramp uitdraaien, zoals in de film geschetst is. Laat ons nu enkele voorbeelden van dit prachtige evenwicht voor de geest roepen.
De Aarde : De Prachtige Planeet
In tegenstelling tot al zijn buren in het Zonnestelsel, krioelt het op Aarde van leven. Er is een buitengewoon harmonieus evenwicht van leven in de lucht, op het land en in de zee. Miljoenen soorten dieren, planten, insecten of waterleven, allen met hun eigen zeer verschillende structuur, kleur en eigenschappen, die samen op deze heel speciale planeet leven. Het voortbestaan van leven, geschapen op Aarde is een groot wonder. Deze continuïteit wordt gegarandeerd door zeer speciale voorwaarden aangepast aan het leven. De minste wijziging in deze voorwaarden kan tot verschrikkelijke rampen op Aarde leiden. Niettemin, zulke ramp gebeurt niet in de afwezigheid van een tussenkomst van buiten. De Blauwe Planeet is op een wonderlijke manier geschapen, met een precisie die in staat is om alle levende dingen erop te ondersteunen, met een oneindig aantal van speciale karakteristieken.
De Afstand van de Aarde tot de Zon
Als de Aarde zo ver van de Zon zou zijn als Venus of Saturnus, dan zou er geen temperatuurevenwicht zijn om leven mogelijk te maken.De temperatuuromvang dat leven toelaat is een zeer strakke in de reusachtige temperatuuromvang van het hele universum.Onze Aarde is precies in dat strakke spectrum gelegen.
De Speciale Verdeling van Warmte op Aarde
De ideale temperatuur van de Aarde, de evenwichtige verdeling van warmte op de Planeet, is van noodzakelijk belang. Verscheidene speciale voorzorgsmaatregelen zijn genomen om dit evenwicht te behouden. De 23°27' hoek van de Aarde van schuine stand verhindert bovenmatige temperatuurverschillen tussen de Polen en de Evenaar. Was het niet door die schuine stand, dan zou het temperatuurverschil tussen de Polen en de Evenaar aanzienlijk toenemen en het bestaan van een atmosfeer geschikt om het leven te ondersteunen, onmogelijk worden. De landsvormen dragen ook bij in een evenwichtige temperatuursverdeling. Er is een temperatuursverschil van nabij de 100o C tussen de Evenaar en de Polen. Zou zo'n temperatuursverschil op Aarde, zonder aanzienlijke oppervlakteonregelmatigheden, gebeuren, dan zouden stormen met winden bij maxima van 1000 km/uur verwoesting op Aarde veroorzaken.Het feit is echter, dat de ongelijke oppervlakte van de Aarde hevige luchtstromen verhindert die door een dergelijk temperatuurverschil zouden kunnen worden veroorzaakt.
De Aarde is Speciaal beschermd
De atmosfeer die de Aarde omgeeft, vervult een noodzakelijke functie voor de overleving van het leven. Het smelt en vernietigd meteoren, grote en kleine, die de Planeet naderen en voorkomt dat ze op de grond vallen en letsels op levende dingen toebrengen.
Daarbij, filtert de atmosfeer schadelijke stralen van de ruimte. Het opvallendste aspect van deze eigenschap van de atmosfeer is de manier dat het slechts onschadelijke stralen, met andere woorden, zichtbaar licht, infra-rode stralen en radiogolven, doorlaat. Al deze stralen zijn essentieel voor het leven. Bijvoorbeeld, de ultraviolette stralen die worden doorgelaten op bepaalde niveaus zijn van groot belang voor planten om de fotosynthese te maken, en dus voor het overleven van alle levende dingen. Noch zijn de beschermende karakteristieken van de atmosfeer beperkt tot deze. Het is dankzij de atmosfeer dat de Aarde beschermd is van de gemiddelde vriezende -270o C koude van de ruimte.
Het is niet alleen de atmosfeer die de Aarde beschermt tegen schadelijke dingen. De "Van Allen Belts," een laag die uit het magnetisch veld van de Aarde, als een schild onze Planeet beschermt tegen schadelijke stralen. Deze stralen, die constant door de Zon en andere Planeten worden uitgezonden, zijn dodelijk voor mensen. In het bijzonder zouden de explosies van energie in de Zon, die gekend zijn als "zonneuitbarstingen", krachtig genoeg zijn om al het leven op Aarde te vernietigen, was het niet voor de Van Allen Belts. In de Koran vestigt God de aandacht op deze beschermende eigenschap van de hemel.
En Wij maakten de hemel als een beschermende kap, maar zij wendden zich af van zijn Tekenen. (Koran, 21: 32)
De Meting in Regen
Een ander voorbeeld van dit perfecte evenwicht op Aarde is "de meting in regen." Metingen tonen aan dat 16 miljoen ton water elke seconde verdampt van de Aarde. Dit betekent 505 triljoen ton jaarlijks. Dit is ook de hoeveelheid regen die op Aarde valt. Met andere woorden, water heeft een constante cyclus "in een specifieke meting," en in een constant evenwicht. Het leven op Aarde dankt zijn continuïteit aan deze watercyclus. Zelfs wanneer de mensheid alle technische hulpmiddelen ter zijner beschikking zou gebruiken, het zou deze cyclus nooit kunstmatig evenaren.
Zelfs het kleinste verschil in deze hoeveelheid zou binnen de kortste keren leiden tot een groot ecologisch onevenwicht en zou leiden tot het einde van het leven. Toch is er niets van dit reeds gebeurd; regen blijft in dezelfde hoeveelheden elk jaar vallen, zoals in de Koran vermeld :
En Degene Die uit de hemel water heeft doen neerdalen, volgens een bepaalde maat. Dan doen Wij daarmee dode aarde leven. Op die manier zullen jullie opgewekt worden. (Koran, 43: 11)
De beroemde Amerikaanse astronoom Hugh Ross somt enkele van de andere evenwichten op Aarde op :
Oppervlakte Zwaartekracht;
- Indien sterker: de atmosfeer zou teveel ammoniak en methaan vasthouden
- Indien zwakker: De atmosfeer van de Planeet zou teveel water verliezen
Dikte van de korst;
- Indien dikker : teveel zuurstof zou van de atmosfeer naar de korst overgedragen worden.
- Indien dunner : vulkanisch en tectonische activiteit zou te groot zijn
Omwentelingsperiode;
-Indien langer : dagelijkse temperatuurverschillen zouden te groot zijn
-Indien korter : atmosferische windsnelheid zou te groot zijn
Ozongraad in de Atmosfeer;
- Indien groter : oppervlaktetemperatuur zou te laag zijn
- Indien minder : oppervlaktetemperatuur zou te hoog zijn ; er zou teveel UV-straling aan de oppervlakte zijn.
Seismische Activiteit ;
- Indien groter : teveel levensvormen zouden vernietigd worden
- Indien minder : de voedingsmiddelen op oceaanbodems (van rivierreproductie) zouden niet gerecycleerd worden aan de continenten door tectonische ondersteuning.(1)
Dit prachtige evenwicht en al de levende dingen op Aarde zijn een bewijs van het bestaan van God en Zijn kunst om te scheppen. De minste verstoring van dit evenwicht zal een keten van rampzalige reacties betekenen, zoals in films wordt aangetoond. Elke rationele persoon die inzit met "De Dag na Morgen" moet stoppen met denken over dit verwonderlijk evenwicht.
Mensen worden uitgenodigd om dit in beschouwing te nemen met een vers van de Koran:
Hij schiep de hemelen en de aarde, zonder pilaren die jullie kunnen zien, en Hij plaatste op de aarde bergen opdat zij jullie niet zou doen wankelen, en Hij verspreidde daarop allerlei soorten dieren. En Wij zenden water uit de hemel, waarna Wij er allerlei soorten rijke gewassen op doen groeien. Dat is de schepping van Allah. (Koran, 31: 10-11)


Referenties :
1- Hugh Ross, The Fingerprint of God: Recent Scientific Discoveries Reveal the Unmistakable Identity of the Creator, Oranga, California, Promise Publishing, 1991, p 129-132

2005-07-15 13:11:06

About this site | Maak uw Website | Add to favorites | RSS Feed
Alle materialen kunnen gekopieerd, geprint en gedistribueerd worden, mits verwijzing naar deze site.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top