'KENMERKEN MET BETREKKING TOT DE GEEST' DIE GECODEERD ZIJN IN DE CHROMOSOMEN KUNNEN NIET VERKLAARD WORDEN DOOR EVOLUTIE

Allah (God) heeft elke vierkante meter van het menselijk lichaam geschapen met een unieke kunst. Allah, die in ons lichaam een uitermate vlekkeloze structuur teweeggebracht heeft bestaande uit de cellen en de organellen, de moleculen en de atomen waaruit zij op hun beurt samengesteld zijn, heeft de chromosomen tot een belangrijke factor gemaakt die een rol speelt in heel ons leven. De chromosomen die een mens vanaf zijn geboorte bezit, bepalen al de kenmerken die zich gedurende zijn leven zullen manifesteren in hem. Het is zelfs zo dat wanneer de persoon nog een bevruchte eicel is in de buik van haar moeder, al de fysische eigenschappen die hij zal hebben als hij geboren zal worden, zoals zijn oogkleur, zijn bloedgroep, de vorm van zijn hoofd en zijn skeletbouw al vastliggen in zijn chromosomen. Met andere woorden, in de DNA-code op de chromosomen liggen alle fysische kenmerken verborgen van nieuw leven dat geboren zal worden.

Een andere wonderlijke eigenschap van deze chromosomen, waar alle mensen 23 paar van hebben, is dat daarin ook kenmerken van de persoonlijkheid gecodeerd zijn. Net zoals dat in de chromosomen staat welke kleur de ogen en het haar zullen zijn bij de geboorte, is daarin ook gecodeerd welke karaktertrekken de persoon in kwestie gedurende zijn leven zal hebben. Dit is een aanwijzing dat heel het leven en alle daden van een mens als een geheel geschapen zijn door Allah. Allah kent ongetwijfeld ons verleden, onze toekomst en al onze daden, Hijzelf heeft ons uit het niets geschapen.

Net zoals bij de mensen, zijn ook bij de dieren - de katten, de honden, de bijen, de mieren en alle andere dieren - zowel de lichamelijke als de geestelijke kenmerken vooraf vastgelegd doordat de aminozuren in de DNA-moleculen in de chromosomen onderling in verschillende volgorden voorkomen om een genetische code vormen. Zo is bijvoorbeeld ook speciaal gecodeerd dat de bijen eeuwenlang van generatie op generatie er hetzelfde zullen uitzien en soortgelijke gedragingen zullen vertonen; dat ze bij het ontdekken van een nieuwe kolonie een geur zullen verspreiden om dit mee te delen aan hun soortgenoten, wanneer ze aangevallen zullen worden, ze zich zullen verzamelen aan de ingang van de korf om de vijand te verdringen, wanneer de temperatuur in de korf zal stijgen, ze waterdruppels zullen meebrengen om de broedcellen te besproeien en een groot aantal andere gedragingen zijn in de chromosomen van alle bijen die ooit geleefd hebben, gecodeerd als “instincten”. Alle gedragingen die beschreven worden als “instincten" gebeuren met de inspiratie van Allah. Zelfs evolutionisten die beweren dat alles toevallig tot stand gekomen is, zijn zich eigenlijk bewust van het feit dat eigenlijk alle kenmerken van levende wezens door Allah geschapen worden. Charles Darwin, de stichter van de evolutietheorie, geeft als volgt toe dat het onlogisch is om te ontkennen dat instincten geschapen zijn:

“Als laatste is dit misschien geen logisch besluit, maar voor mijn fantasie is het veel bevredigender om instincten zoals dat de jonge koekoek haar pleegbroers uit het nest werpt en de mieren aan slavernij doen, niet te beschouwen als speciaal gezegende of geschapen instincten, maar als kleine gevolgen van een algemene wet die leidt tot de vooruitgang van alle organische wezens –namelijk, vermenigvuldig, verander, laat de sterksten leven en de zwaksten sterven.” (Charles Darwin, Oorsprong der Soorten, p. 310)


 


2010-07-06 15:20:26

About this site | Maak uw Website | Add to favorites | RSS Feed
Alle materialen kunnen gekopieerd, geprint en gedistribueerd worden, mits verwijzing naar deze site.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.blogspot.com ahirzamanfelaketleri.blogspot.com ingilizderindevleti.net