Er is geen 'Onzichtbare Hand' in de Economie

In het interessante verhaal van de stad Nogales in Why Nations Fail, is het zo dat wanneer je een hek passeert,  je aan de andere kant een compleet andere levensstijl vindt. Aan de noordkant van de stad, Nogales Arizona genaamd, en binnen de grens van de Verenigde Staten, is het gemiddelde inkomen van een persoon $ 30.000 per jaar.

De meeste volwassenen hebben minstens een middelbare schoolopleiding gehad, en de meerderheid van de jongeren heeft een opleiding gehad. De burgers zijn gezond met een hoge levensverwachting. Aan de andere kant is het leven aan het zuiden van het hek compleet anders.

De meeste volwassenen in Nogales Sonora (in Mexico) hebben geen diploma, en de meerderheid van de jongeren gaat niet naar school. De criminaliteitcijfers zijn hoog en de democratie is ver te zoeken. De bewoners verkeren in slechte gezondheid.

Wat veroorzaakt deze extreme verschillen in levensstijlen, ondanks dat ze geografisch zo dichtbij zijn. De reden hiervan gaat terug tot de vroege periode van het kolonialisme, in de manier waarop verschillende samenlevingen werden gevormd. Er vond op dat moment een institutionele divergentie plaats en de repercussies ervan houden tot op de dag van vandaag stand.

De wrede denkwijze van het kolonialisme heeft overal ter wereld problemen veroorzaakt, vooral in de islamitische wereld. Om te voorkomen dat naties worden geschaad, zijn internationale unies gevormd in het belang van hun eigen nationale veiligheid en economie.

Net als de VN,de EU, kan de islamitische wereld heel goed een eigen centrale organisatie creëren.De economische rijkdom die verkregen wordt door een islamitische alliantie zal een einde maken aan wereldwijde sociale onrechtvaardigheid, armoede, honger, droogte of conflicten. Deze eenheid zal ook de naties naar een hoger opleidingsniveau brengen, en het middel zijn om nieuwe unies te vormen op basis van energie, technologie of handel.

De OIC, bestaande uit 56 Islamitische landen, functioneert niet op de gewenste manier en biedt geen ware solide oplossingen.De meerderheid van de moslimlanden, die in een gunstige geostrategische positie verkeren,beschikken ook over waardevolle energiebronnen zoals aardgas of olie.

Echter, omdat er geen eenheid is, worden deze waardevolle hulpbronnen niet productief gebruikt, en er is veel leed en armoede. Bijvoorbeeld, de Perzische Golf alleen al heeft tweederde van 's werelds ontdekte oliereserves.

Saoedi-Arabië heeft 19 procent van de oliereserves ter wereld, of te wel 266,58 miljard vaten. Nog eens 11 procent is te vinden in Irak,zeven procent in de VAE, negen procent in Koeweit, 10 procent in Iran, 25 procent in andere OPEC-lidstaten.Onderzoek dat is verricht in opdracht van het Amerikaanse Ministerie van Energie,  toont aan dat tussen 2000 en 2020 de olie-export in de regio met 125% zal toenemen.

Dit is een belangrijke aanwijzing dat de wereld zal blijven voldoen aan de meeste van haar energiebehoeften uit de Golfregio.Bovendien heeft het Midden-Oosten 40% van de aardgasreserves ter wereld;35 procent van deze reserves bevindt zich in de Golfregio. Wanneer deze en andere waardevolle bronnen van de andere islamitische landen effectief worden gebruikt, zullen ze de nodige middelen leveren om aan de behoeften van de islamitische wereld te voldoen.

Het is een bekend feit dat tijdens het proces van westerse industrialisatie en ontwikkeling,talloze oneerlijke praktijken de norm werden. Islamitische moraliteit daarentegen moedigt mensen aan niet alleen energiek en dynamisch te zijn,maar ook mededogend, onbaatzuchtig en rechtvaardig, waardoor dergelijke mogelijkheden worden geëlimineerd.

Tijdens de opkomst van de islamitische beschaving, hebben Moslims de wereldeconomie geleid en grote successen geboekt, vooral in de handel. Toen ze welvaart tot stand brachten ,waren het niet slechts een paar rijke individuen die ervan genoten, zoals het geval was in de westerse wereld. Integendeel,het werd verspreid in de samenleving, als een vereiste van de islamitische moraal.

Helaas,is er vandaag de dag nog een andere reden die ten grondslag ligt aan het armoedeprobleem: namelijk dat de rijkste een procent van de wereldbevolking,  ongeveer de helft van de totale wereldwijde rijkdom heeft verzameld.Tijdens de bijeenkomst van het World Economic Forum in Davos in 2016, heeft Oxfam gewaarschuwd. De gecombineerde rijkdom van de rijkste één procent zal dat van de andere 99 procent van de mensen volgend jaar inhalen, tenzij de huidige trend van toenemende ongelijkheid wordt gecontroleerd.

Bovendien wordt de kloof tussen rijk en arm elke dag groter.In het populaire boek Capital, geeft Thomas Piketty statistische gegevens over hoe de toename van de wereldwijde rijkdom het inkomen overtrof:"Als we nu het honderdste miljoenste rijkste deel van de wereldbevolking in acht nemen,of ongeveer 30 mensen van de drie miljard eind jaren tachtig en 45 van de 4,5 miljard in het begin van 2010, zien we dat hun gemiddelde vermogen steeg van iets meer dan drie miljard dollar tot bijna 35 miljard dollar,voor een nog hogere groeisnelheid van 6,8 procent boven de inflatie. "

Om een oplossing te vinden voor deze steeds toenemende inkomensongelijkheid, kunnen een paar landen een organisatie vormen om de details van hun samenwerking uit te werken en normen opstellen waardoor anderen kunnen toetreden tot de unie. Turkije, die een opkomende markt is met een goede economische groei, zou het initiatief kunnen nemen en het proces starten.

Islamitische staten - inclusief Turkije - zouden hun productieniveaus moeten verhogen, zodat de economie voldoende ruimte voor hun mensen zal hebben en zelfs in staat zal zijn om te exporteren. De islamitische wereld moet hard werken om het systeem te veranderen, zodat geld niet eenvoudigweg in de handen van slechts weinig mensen wordt verzameld. Er is geen 'onzichtbare hand', zoals de Britse econoom Adam Smith beweert.

Islamitische staten zouden een alternatief moeten bieden voor dit systeem dat anderen probeert te exploiteren, dus wat er gedaan moet worden is een unie vormen die gebaseerd is op zelfopoffering, vrijgevigheid en toewijding.

 

[1] Daron Acemoglu and James A. Robinson, Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity and Poverty, Crown Publishers, New York, pp. 7-9
[2] OPEC Annual Statistical Bulletin 2015
[3] Anthony H. Cordesman and Arleigh A. Burke, ?The US Military and the Evolving Challenges in the Middle East (March 9, 2002), pp. 3-4
[4] "https://www.oxfam.org/en/pressroom/pressreleases/2015-01-19/richest-1-will-own-more-all-rest-2016
[5] Thomas Piketty, Capital in the Twenty-First Century, p. 549

Adnan Oktar's piece in the BERNAMA (Malaysia) & OANA (Azerbaijan):

http://www.bernama.com/en/news.php?id=1454014

http://www.oananews.org/content/news/bussiness/there-no-%E2%80%9Cinvisible-hand%E2%80%9D-economy

2018-04-26 13:26:50

About this site | Maak uw Website | Add to favorites | RSS Feed
Alle materialen kunnen gekopieerd, geprint en gedistribueerd worden, mits verwijzing naar deze site.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.blogspot.com ahirzamanfelaketleri.blogspot.com ingilizderindevleti.net