Vrouwen Geketend aan het Radicalisme

Vandaag de dag overheerst er in de islamitische wereld, vooral in het MENA gebied, een begrip van geloof die ver verwijderd is van de essentie, de fundamentele geboden en de leer van de Qur’an. Dit begrip is anders dan het geloof dat ons uitgelegd wordt in de Qur’an, en het bevat zelfs veel praktijken die geheel in tegenstrijd zijn met de Qur’an. Dit geloof, dat verkeerd wordt gepraktiseerd in de islam, is eigenlijk een bijgeloof, “een geloof van kwezelarij”, die mettertijd door de mensen is gemaakt.

God informeert de gelovigen duidelijk in de verzen dat ze alleen verantwoordelijk zijn voor wat er geschreven staat in de Qur’an, en waarschuwt diegenen die een andere bron dan de Qur’an volgen. (Qur’an, 68: 36-37) (Qur’an, 43:44). De islam zoals die wordt uitgelegd in de Qur’an, is slechts een geloof dat geen enkele tegenstrijdigheden, controverses of afwijking bevat. De kwezelse mentaliteit daarentegen is verdeeld in verschillende groepen en sekten, die het oneens zijn met elkaar over bijna elk onderwerp, en honderden micro-religies hebben gemaakt, bij gebrek aan een betere term. (Qur’an, 6:159). Van wie sommigen die deze kwezelse mentaliteit bepleiten en praktiseren zijn fel gekant tegen het ware geloof dat overeenkomt met wat God geopenbaard heeft in de Qur’an.

Gedurende honderden jaren, zijn ze zinloos vastberaden met blindelings de verzonnen religie te gehoorzamen, die ze van hun voorvaderen hebben geërfd, zonder na te denken of te onderzoeken. (Qur’an, 2:170). Kwezelarij is een satanisch systeem dat duizenden verboden en beperkingen over elk onderwerp heeft geproduceerd, en de mensen vervreemd van de zegeningen, schoonheid en gemak die God voor ons heeft gecreëerd.  Degenen die het meest lijden onder dit systeem zijn de vrouwen. Het systeem van kwezelarijvervreemd vrouwen van de wereld en het sociale leven, veroordeeld hen tot een achtergesteld, triest en pijnlijk leven in hun huizen, weinig meer als een slaaf van hun echtgenoot.

Dit systeem intensiveert elke vorm van discriminatie en ongelijkheid tegen hen, en tolereert de onderdrukking en mishandeling die ze ondervinden. Om dit oneerlijke systeem in stand te houden, hebben de kwezels talloze geboden verzonnen die in tegenstrijd zijn met de Qur’an, die de onderdrukking en uitbuiting van vrouwen toestaat, en de meest elementaire rechten van vrouwen ontneemt.

Farhana Qazi is een Pakistaanse academicus, schrijfster, debater, politiek analist en adviseur die in de VS woont, die een groot aantal wetenschappelijke onderzoeken heeft verricht over ‘vrouwen in de islamitische wereld’. In een interview, wijst Qazi erop dat in Pakistan cultuur de religie overtreft. Qazi beschrijft Pakistan als “een land met patriarchale normen, eeuwenoude gebruiken en tradities, waarbij de meest elementaire rechten van meisjes en vrouwen van de islam worden ontkend”.  

In feite is de omschrijving van Qazi niet alleen van toepassing op Pakistan; helaas komt de meerderheid van de islamitische wereld overeen met deze beschrijving. Van Libië tot Afghanistan tot Indonesië, is er op een paar uitzonderingen na geen verschil in de situatie van vrouwen.Bijvoorbeeld, in Afghanistan is het vrouwen niet toegestaan om hun geboortenaam op officiële documenten, of zelfs op graftombes, te gebruiken, laat staan dat ze elementaire mensenrechten hebben. Het wordt als ongepast, en zelfs als een belediging beschouwd om vrouwen met hun geboortenaam aan te spreken. Het lot van de Afghaanse vrouw ligt in handen van de man in haar familie, in alle aspecten van haar leven, zoals haar educatie en huwelijk. 

Qazi omschrijft dat de islamitische wereld over het algemeen een gebroken massa is van biljoenen mensen die ondergedompeld is en verblind door eeuwenoude gebruiken, tradities en patriarchale normen van oude culturen. Ze wijst er ook op dat islamitische maatschappijen zijn vernietigd door splintergroepen, religieuze fanatiekelingen, en meedogenloze conservatieven die fatwa’s uitvaardigen die vrouwenrechten schenden. Degenen die er radicale ideeën erop nahouden zullen zonder aarzeling vrouwen op de eerste rijduwen wanneer het hen uitkomt, terwijl ze hun status als ondermijnd, onderdrukt en tweederangs individuen in het sociale leven waar al hun elementaire rechten worden ontnomen in stand houden.Terroristische organisaties, de echte uitvoerders van het radicalisme, gebruiken vrouwen vaak voor allerlei soorten militaire missies, conflicten, terroristische daden, en zelfmoordaanslagen. 

Zoals blijkt verplettert en vernietigt de kwezelse radicale mentaliteit de identiteit van vrouwen in het sociale leven, en biedt een verdraaide gelegenheid om een opvallende zogenaamde identiteit te verkrijgen, in een omgeving van terreur en geweld. Bij zulke praktijken wordt wederom de onoprechtheid van dit verwrongen geloofssysteem onthuld. 

De radicale gedachtegang waarin wordt voorkomen dat vrouwen deelnemen aan het sociale leven en beschaving, en waarbij ze beroofd worden van elke vorm van vrijheid van denken en doen, is in feite een dodelijke klap voor henzelf, hun gemeenschap, en toekomstige generaties.Kinderen die in een gezin leven waar vrouwen worden onderdrukt, achtergesteld, gevangen worden gehouden en geen onderwijs genieten, groeien op als erfgenamen van dit oude, afgestompte model die gereflecteerd wordt in hun educatie, gezondheid en hun fysieke gesteldheid, en ook in hun mentale en spirituele ontwikkeling. Islamitische maatschappijen kunnen niet ontsnappen aan het feit dat ze over elke periode als “achtergesteld”, “onderontwikkeld”, of een “derde wereld land” worden bestempeld.

Vandaag de dag is het verkeerd te denken dat maatschappijen die vrouwen onderdrukken kunnen ontwikkelen, vooruitgang kunnen boeken, en een sterk en succesvol land kunnen worden in de wereld. – bijna elke maatschappij bestaat voor vijftig procent uit vrouwen –. Om dit allemaal te kunnen bereiken, moeten de islamitische maatschappijen terugkeren naar de essentie van de islam, de ware islam zoals die is geopenbaard in de Qur’an. Het is voor de betreffende gemeenschappen van belang om de grote waarde die wordt gehecht aan vrouwen in de Qur’an, te erkennen, en hun manier van leven daarop te reorganiseren.

Maatschappijen waarin vrouwen als inferieur worden beschouwd hebben nooit vooruitgang geboekt; ze zijn altijd, zonder uitzondering, onderdrukt geweest en op de achtergrond gedrukt. De islamitische wereld moet een blik op zichzelf werpen, en de geest van stagnatie, conflict en uitputting die heden onder hen heerst inzien –en dringende, noodzakelijke maatregelen hiertegen nemen. De eerste maatregel die hierbij genomen moet worden is de status van vrouwen. Het openbreken van deze zware ketenen die de vrouwen dragen, zal verheugende tijdingen geven voor de islamitische wereld; het zal leiden tot grote veranderingen in de islamitische maatschappijen, en met de vernietiging van deze kwezelse mentaliteit zal de islamitische gemeenschap het meest  ontwikkelde, vredige en eerlijke systeem worden die men kan voorstellen.

Artikel van de heer Adnan Oktar in Egyptian Streets (Egypt) :

https://egyptianstreets.com/2017/12/26/women-bound-by-chains-of-radicalism/

2018-02-19 11:04:49

About this site | Maak uw Website | Add to favorites | RSS Feed
Alle materialen kunnen gekopieerd, geprint en gedistribueerd worden, mits verwijzing naar deze site.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.blogspot.com ahirzamanfelaketleri.blogspot.com ingilizderindevleti.net