Een Stap Dichterbij voor een Oplossing in Syrië

De recente participatie en betrokkenheid van regionale landen bij het oplossingsproces is een belangrijke mijlpaal op weg naar een definitieve oplossing in de Syrische crisis. Bovendien roept de zichtbare verandering in de houding van de betrokken partijen ook de hoop op een naderende vrede. Zo kwamen groepen in Sotsji die tot twee jaar eerder zelfs niet te spreken waren over de gedachte om rond dezelfde tafel te zitten. Er zijn inderdaad verhitte debatten en uitwisselingen geweest, maar het was duidelijk dat alle betrokken partijen bereid waren een middenweg te vinden. Na de veelal mislukte gesprekken in Genève, maakten de gesprekken in Astana en Sochi de verloren tijd goed, en slaagden erin om de partijen een stap dichterbij een oplossing te brengen.

Bepaalde kringen die altijd al sceptisch waren voor de Sotsji-inspanningen, schijnen echter blij te zijn dat de besprekingen begonnen met een gespannen notitie, en vooral nadat bepaalde oppositiegroepen de gesprekken hadden verlaten vanwege een vlaggencrisis. Dit betekent echter zeker niet dat de besprekingen zullen mislukken, omdat de oppositiegroepen die weigerden het land binnen te komen uit protest tegen de foto's en vlaggen van het Assad-regime Turkije hebben gevraagd om hen te vertegenwoordigen, en verzochten ook dat Turkije moet beginnen met het proces van het opzetten van de verwachte Constitutioneel Comité. Dit is een belangrijke stap in de voortzetting van de gesprekken over de resolutie. Het is duidelijk dat ontmoetingen tussen de ruziënde partijen geen resultaten opleveren. Om deze reden zullen onderhandelingen tussen Rusland en Turkije, die respectievelijk het Syrische regime en een deel van de oppositie vertegenwoordigen, waarschijnlijker tot vruchtbare resultaten leiden. Rusland en Turkije zijn twee landen die het belang van vriendschap en alliantie begrijpen en waarderen. Daarom hebben onderhandelingen onder regie van hen meer kans van slagen.

Volgens de rapporten waren meer dan 1500 afgevaardigden bij het congres aanwezig, waarbij Syrische regeringsautoriteiten, evenals de vertegenwoordigers van etnische en religieuze oppositiegroeperingen, met uitzondering van terroristische groeperingen waren uitgenodigd. Tot ieders verbazing eindigde de conferentie met oorlogvoerende partijen die elkaar op een gemeenschappelijke basis ontmoetten. Opnieuw was het de betrokkenheid van Turkije en Rusland die de uiteindelijke gezamenlijke verklaring mogelijk heeft gemaakt, wat cruciaal is voor een echte oplossing in de Syrische crisis.

De slotverklaring is misschien een van de belangrijkste stappen die ooit zijn ondernomen met betrekking tot het Syrische probleem. De verklaring luidde: "Daartoe hebben we afgesproken een constitutioneel comité samen te stellen, bestaande uit de delegatie van de regering van de Syrische Republiek, samen met een breed vertegenwoordigde oppositiedelegatie voor het opstellen van een constitutionele hervorming als bijdrage aan de politieke regeling onder regie van de VN, in overeenstemming met de resolutie van de Veiligheidsraad 2254."Het zei ook dat het Constitutionele Comité het regime, de oppositie, Syrische deskundigen, onafhankelijken, tribale leiders en vrouwen zou omvatten. Er werd overeengekomen dat vrouwen een vertegenwoordiging van ten minste 30% in de regering en overheidsinstanties zouden moeten hebben en dat het niveau na een bepaalde tijd zou moeten worden verhoogd tot 50%. Er werd ook gesteld dat het door de VN geleide proces van Genève het definitieve akkoord over het mandaat en de taakomschrijving zou krijgen, bevoegdheden, procedureregels en selectiecriteria voor de samenstelling van de constitutionele commissie. De verklaring eindigde met een oproep aan de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties om de speciale gezant voor Syrië te benoemen, om te helpen bij het werk van het Constitutionele Comité in Genève.

Het feit dat vertegenwoordigers van de VN en Europese bondgenoten waren uitgenodigd voor de gesprekken, toonde aan dat de partijen op zoek waren naar een echt mondiale, niet regionale, oplossing voor het Syrische probleem. Hoewel Groot-Brittannië en Frankrijk misschien niet erg blij lijken te zijn met deze cruciale prestatie, waar Rusland de belangrijkste speler is in samenwerking met Turkije en Iran, werden de ambities van het Westen om de westerse belangen te beschermen, niet in overweging genomen in Sochi. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergey Lavrov zei na de bijeenkomst dat zij de VN op de hoogte hebben gebracht van het resultaat, in de hoop dat dit het proces van Genève nieuw leven zou inblazen, en dat de VN resultaten zou bereiken in overeenstemming met de beslissingen die in Sochi werden genomen. Al deze stappen laten duidelijk zien dat Rusland, in tegenstelling tot bepaalde westerse bondgenoten, niet in de schijnwerpers probeert te staan en niet egoïstisch haar eigen belangen nastreeft. Het is duidelijk dat Rusland en de landen in de regio er oprecht aan werken om vrede in Syrië te stichten.

Een van de belangrijkste onderdelen van de laatste verklaring van Sochi was de vastberaden houding ten aanzien van het behoud van de integriteit van Syrië. Hieronder enkele hoogtepunten uit de verklaring:

¨ Een sterk, verenigd, meritocratisch en nationaal leger dat zijn taken vervult in overeenstemming met de grondwet en de hoogste normen [is vereist]. Zijn functies zijn om de nationale grenzen en de mensen te beschermen tegen externe bedreigingen en terrorisme, met inlichtingen- en veiligheidsinstellingen om de nationale veiligheid te handhaven die onder de rechtsstaat valt, handelen volgens de grondwet en de wet en de mensenrechten respecteren.... gelijkheid voor burgers ongeacht religie, etniciteit en geslacht ...Alleen het Syrische volk zelf zal op democratische wijze de toekomst van zijn land bepalen, via de stembus.

'Het beschermen van de nationale grenzen' en 'gelijkheid van burgers ongeacht religie, etniciteit en geslacht' zijn ongetwijfeld cruciaal voor de toekomst van Syrië. Deze zinnen laten zien dat kantons of federale structuren in het land niet worden toegestaan en dat terreurgroepen die trachten in te spelen op verschillen in religie en etniciteit, geen ruimte krijgen.

De opmerkingen van president Putin over het congres dat Syrië de gelegenheid biedt om terug te keren naar een vredig en normaal leven was belangrijk. Verwijzend naar de conflicten die sinds 2011 hebben plaatsgevonden, zei Poetin dat de tijd is gekomen om deze tragische pagina van de geschiedenis te sluiten. Het is inderdaad van groot belang dat landen die garant willen staan in actie zijn gekomen, en een akkoord hebben bereikt over de belangrijkste principes met betrekking tot een grondwet, dat een belangrijke stap markeert in het oplossingsproces van de Syrische crisis. Het lijdt geen twijfel dat de alliantie van drie bevriende bondgenoten een cruciale rol speelde in deze prestatie. De drie bevriende landen, Rusland, Turkije en Iran, vertegenwoordigden verschillende kanten en lieten zien dat het mogelijk was om een middenweg te vinden.

De Turkse Afrin-operatie, uitgevoerd in samenwerking met Rusland, was een show van vastberadenheid in weerwil van het Westen en met name de VS. Noodzakelijke en gerechtvaardigde stappen met betrekking tot de regio en de alliantie van het NAVO-lid Turkije met Rusland, hebben aan bepaalde groepen laten zien dat het niet het Westen was die alle beslissingen heeft genomen.

De gesprekken in Sochi en de daaruit voortvloeiende stappen toonden aan de wereld dat Rusland de belangrijkste speler was als het ging om Syrië. Het is duidelijk dat de stappen van Rusland, gemaakt na overleg en overeenstemming met Turkije, een oplossing met zich meebrengt die ook de oppositie omvat. Deze week had de Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Mevlüt Çavuşoğlu, face-to-face en zes telefoongesprekken gevoerd met zijn Russische collega Sergey Lavrov. Deze intense dialoog is te danken aan de wens van deze twee bondgenoten om het meest positieve en gezonde vredesproces in Syrië te stichten.

We hopen dat een grondwet waarin alle groepen van de Syrische samenleving zijn vertegenwoordigd snel kan worden ontworpen, en het land kan worden herbouwd na volledig te zijn gezuiverd van terroristische groeperingen. Dit gaat een prestatie worden die mogelijk wordt gemaakt door een alliantie van regionale landen die zijn aangegaan voor de redding van het Syrische volk. Een dergelijk resultaat zal ook die kringen tot zwijgen brengen die erop gebrand zijn iedereen te beheersen, en bewijzen dat degenen die beweren dat het goed is om verdeeld te zijn, ongelijk hebben.

 

Artikel van de heer Adnan Oktar in Pravda.rua (Russia):

http://www.pravdareport.com/opinion/columnists/06-02-2018/139952-syria_resolution-0/

https://www.eurasiareview.com/08022018-one-step-closer-to-a-resolution-in-syria-oped/

2018-02-16 09:20:34

About this site | Maak uw Website | Add to favorites | RSS Feed
Alle materialen kunnen gekopieerd, geprint en gedistribueerd worden, mits verwijzing naar deze site.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.blogspot.com ahirzamanfelaketleri.blogspot.com ingilizderindevleti.net