Zal er ooit een eind komen aan de neerwaartse spiraal van de maatschappij?

Er is geen een plek in de beschaafde wereld die niet dagelijks de krantenkoppen halen van sociale neergang. Er gaat geen dag voorbij of we lezen een nieuwsbericht dat ons begripsvermogen te boven gaat en ons een onaangenaam gevoel geeft. Bij twee berichten die de Amerikaanse  media meldde gingen werkelijk alarmbellen rinkelen.

 

Het eerste bericht gaat over een 18 jarig Californisch meisje die een verkeersongeluk veroorzaakte omdat ze dronken was, en waardoor haar 14 jarige zus uit de auto werd geworpen. Op het eerste gezicht lijkt dit op een van de miljoenen verkeersongelukken die bijna dagelijks overal ter wereld gebeuren. Er zijn echter enkele huiveringwekkende feiten verbonden aan dit fatale ongeluk waardoor het anders is dan alle andere berichten.

In plaats van dat ze haar zus probeerde te redden, maakte het meisje die het ongeluk veroorzaakte een live video waarbij ze haar 14 jarige zus voor dood achterliet en deelde er een Livestream van op haar social media profiel. In de opname werd met armen gezwaaid en om hulp geschreeuwd, terwijl het meisje aan het zingen was en handgebaren maakte met muziek op de achtergrond. Aan het eind van de opname gaf het meisje een expliciet commentaar: “Mijn zus gaat dood…Ik…hou van mijn zus tot in de dood.”

Dit verhaal ging vooraf aan nog een ander afschuwelijk verhaal, die het effect van de sociale neergang op de huidige maatschappij onthult. Het gaat over vijf jongeren in Florida die de verdrinking filmden van een gehandicapte man in plaats van hem te helpen of het alarmnummer te bellen.

In de video die 1 minuut duurde waren de jongeren te horen die hem bespotten, uitlachen en zelfs uitschelden terwijl ze toezagen hoe hij in de vijver verdronk. Waar men bij zulke gevallen het eerst aan denkt is om juridische stappen te nemen. Maar bij dit ongeluk zeggen de politie en aanklagers dat er wettelijk weinig kan worden gedaan, aangezien het niet duidelijk is dat deze groep een wet heeft overtreden door niet in te grijpen. Toch is dit “gebrek aan actie” ongetwijfeld moreel niet te rechtvaardigen, wat ons brengt tot de kern van het probleem: Deze “extreem verontrustende” video, formuleert een maatschappij die in een neerwaartse spiraal is belandt en een grondiger aanpak vereist dan wetshandhaving.

Deze twee incidenten is de voorbode van een algemene neergang van de maatschappij, omdat er een moreel verval bij mensen aan voorafgaat, of in verband wordt gebracht met een algemeen sociaal verval en uiteindelijk leidt tot het ineenstorten van dat land. De aanwezigheid van wrede en meedogenloze mensen in de maatschappij die andere mensen, die in moeilijkheden zijn, bespotten en plezier daaraan beleven geeft aan dat deze maatschappij zich in een sociale impasse bevindt.  

Moreel verval heeft daadwerkelijk direct te maken met sociale verdorvenheid, omdat zulke individuen niet bereid zijn zich in te zetten om de maatschappij te verbeteren en niet gemotiveerd zijn om anderen een dienst te bewijzen. Moreel verval ontneemt de intellectuele, fysieke en vitale kracht van de maatschappij, en neemt de vitaliteit weg die nodig is voor sociale actie. Dit komt voornamelijk doordat individuen die moreel in verval zijn er geen waarde aan hechten om hun leven en bestaan nuttig te maken. De oorsprong van deze grondgedachte kunnen we vinden in de materialistische kijk op moraliteit, zoals wordt beschreven door Prof. William Provine van de Cornell Universiteit:

 “De moderne wetenschap impliceert direct dat de wereld uitsluitend  overeenkomstig de mechanistische beginselen is georganiseerd. Er zijn van nature helemaal geen doelgerichte principes. Er zijn geen goden en geen scheppende krachten op een rationele manier te vinden…Ten tweede impliceert de moderne wetenschap direct dat er geen inherente morele of ethische wetten zijn, en geen absolute grondbeginselen voor de menselijke samenleving. Ten derde zijn de mensen wonderbaarlijke complexe machines. De individuele mens wordt een ethisch persoon door middel van twee primaire mechanismen: erfelijkheid en invloeden van buitenaf. Meer valt er niet te zeggen. Ten vierde moeten we concluderen dat wanneer we dood gaan, we dood zijn en dat dat ons einde is”.

Het leven van een persoon, die zich indentificeert met deze ideologie, is onvermijdelijk willekeurig afgedwongen. Een maatschappij die uit zulke mensen bestaat biedt geen zekerheid voor enige stabiliteit, die fundamenteel is voor de overleving van een land. In plaats dat er sociale coördinatie wordt gepromoot waardoor er een samenhang en voorruitgang van de maatschappij wordt bereikt, veroorzaken zulke individuen wanorde omdat ze sociale verbintenissen negeren.

Verscheidene andere personen in de geschiedenis wezen ook op het morele verval als een grote bedreiging voor de maatschappij. Generaal Douglas MacArthur zei bijvoorbeeld: “De geschiedenis is er niet in geslaagd om een enkel voorbeeld van vroeger te begrijpen dat naties die in moreel verval waren een politieke en economische achteruitgang doormaakten. “Armoede, misdaad en ondeugden groeien ongetwijfeld tierig wanneer individuen die ontaard zijn de wereld beginnen te domineren.

Echter, het is mogelijk om de gang van zaken te keren van de maatschappijen die in degeneratie zijn geraakt. Net zoals hoe de ellende in maatschappijen door individuen wordt verspreidt, zo zijn het ook de individuen die de maatschappijen naar de welvaart kunnen leiden. Theodore Roosevelt zei, “De gedachte van een mens onderwijzen maar niet zijn moraliteit, is een bedreiging voor de maatschappij.” Daarom ligt de overleving van elke maatschappij in het onderwijzen van de individuen in moraliteit en ze op te voeden als liefdevolle mensen, en niet als mensen met haat.

Als mensen eenmaal liefde, vrede en goede intenties in hun hart dragen, worden ze de drijvende kracht in hun samenleving; ondeugd, armoede, oneerlijke concurrentie, onrechtvaardigheid en alle andere negativiteiten die menselijk leed veroorzaken kunnen voor eens en voor altijd geëlimineerd worden. Dit kan bereikt worden door het gevoel van genegenheid voor anderen zo vroeg mogelijk bij mensen in te prenten.   

Mensen die als verantwoordelijke individuen worden opgevoed, die anderen dienen te respecteren en alles en iedereen in hun omgeving  beschermen – inclusief planten en dieren – worden mensen met veel zelfrespect en zelfvertrouwen.

Zulke mensen worden de raders die voor de welvaart en de verbetering van de maatschappij zullen werken. In een maatschappij die gedomineerd wordt door mensen die niet egoïstisch zijn en die bereidt zijn om aan anderen te geven, zal het motto “overleving van de sterkste” niet langer bestaan. De sterken zullen de zwakkeren beschermen en hen mogelijkheden geven om hun zwakke punten te overwinnen en deel te nemen in de maatschappij. In zo’n maatschappij zal concurrentie plaats maken voor samenwerking die iedereen ten goede komt; wreedheid, ongevoeligheid, onverschilligheid voor degenen die in nood zijn zal plaats maken voor genegenheid en compassie. Dit zal naar de weg leiden dat elk individu – ongeacht ras, nationaliteit, religie, ideologie of geslacht – met respect en liefde behandeld zal worden wat men als mens verdient.

 

Adnan Oktar’s artikel in American Herald Tribune:

https://ahtribune.com/us/1856-downward-spiral-society.html

2017-08-28 19:05:54

About this site | Maak uw Website | Add to favorites | RSS Feed
Alle materialen kunnen gekopieerd, geprint en gedistribueerd worden, mits verwijzing naar deze site.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.blogspot.com ahirzamanfelaketleri.blogspot.com ingilizderindevleti.net