Trump moet islamofobie aanpakken

We hopen dat de 45e president van de Verenigde Staten, Donald Trump, die na de maandenlange verkiezingsstrijd beëdigd gaat worden, zowel  ten voordele zal zijn voor de VS als de wereld.

We verwachten van Trump dat hij “de American Dream” nieuw leven gaat inblazen, wat eens symbool stond voor toonaangevende vroomheid, welvaart, geluk, vrijheid, cultuur, kwaliteit, wetenschap, technologie, kunst en esthetiek. Dit was mijn grootste wens wat ik hoopte voor de VS, die ik bij elke gelegenheid kenbaar heb gemaakt. Dit was in feite wat  de verkozen President Trump heeft verkondigd in zijn verkiezingsspeech, om de “American Dream” nieuw leven in te blazen. Hij gaf in diezelfde speech aan dat hij een “President zal zijn voor alle Amerikanen”, wat geruststellend is voor de kiezers die niet op hem gestemd hebben,  vooral voor de minderheden in het land. Zoals bekend was er gedurende de verkiezings periode het meeste kritiek op zijn uitspraken over Latino’s en Afrikaanse Amerikanen. Door overdrijvingen, verdraaiingen en provocaties door zijn tegenstanders waren zulke uitspraken gedaan, mogelijk om de sfeer te bepalen van de verkiezing of door gebrek aan informatie. Wat  grote angst en zorg veroorzaakte onder de genoemde minderheden.

In feite benadrukte Trump zelf na de verkiezingen dat zijn woorden bewust waren verdraaid en uit hun verband waren getrokken. Echter, is het uiterst cruciaal dat hij vaak uitspraken van liefde en eenheid doet, en alle segmenten van de maatschappij omarmt. En dit meteen in zijn politiek reflecteert om het gevoel van ongemak en vooroordelen te verlichten, die onvermijdelijk bij het publiek is ontstaan.

Racisme, discriminatie en regionalisme zijn feitelijk een driehonderd jaar oud probleem bij bepaalde secties in de VS. Betreurenswaardige gebeurtenissen zoals de Ku Klu Klan of de burgeroorlog van de VS, zijn allemaal de gevolgen van deze problemen. Dat de tegenstanders van Trump probeerden om de indruk te wekken dat de VS daarvoor niet in deze problemen verwikkeld was, en dat deze problemen opeens naar boven kwamen door Trump, is niets anders dan onoprechte demagogie.

Bijvoorbeeld, de jarenlange gewelddelicten en moorden die in hoge mate door de politie jegens de Afrikaanse Amerikanen worden gepleegd, racistische aanvallen die wijdverspreid zijn en dat het rechtssyteem vaak over deze incidenten zwijgt, zijn slechts een paar voorbeelden van de discriminatie problemen. 

De waanzin om alle moslims als “gevaarlijke” “terroristen” af te beelden om de invasies en oorlogen in het Midden Oosten te rechtvaardigen is ook niet nieuw. Dit is wederom een verdraaide politiek die door bepaalde kringen eeuwenlang werd gevolgd. Het vooroordeel dat tegen de moslims in de maatschappij van de VS is ontwikkeld als gevolg van deze politiek is een kwelling die al lang bestaat.  

Kort gezegd, in tegenstelling tot het beeld wat sommige oppurtinistische dissidenten kringen proberen te creëren, is Trump niet verantwoordelijk voor de Islamofobia in de VS.

Dit gezegd hebbende, moet het een van de top prioriteiten voor de nieuwe president zijn om voorzorgsmaatregelen te nemen tegen Islamofobie en haar politieke en sociologische wortels te elimineren.

Volgens gegevens van enkele bronnen is islamofobie een groeiende wond in de Amerikaanse maatschappij. Een onderzoek uitgevoerd door de Maryland Universiteit in 2011 onthult dat 61 procent van de Amerikanen een negatieve mening heeft over de Islam. Deze negatieve houding heeft de laatste jaren veel terrein gewonnen onder bepaalde segmenten.

Helaas leiden deze vooroordelen soms tot haatmisdrijven. Vorig jaar in de nasleep van de aanslagen in San Bernardino en Parijs verdrievoudigde  haatmisdrijven tegen moslims en moskeeën in heel de VS. Een onderzoek dat vorig jaar werd uitgevoerd door het adviesbureau 416Labs toonde aan dat de Islam en moslims in verslagen en krantenkoppen van de The New York Times negatiever worden afgeschilderd dan kanker, alcohol en cocaïne. Het onderzoek gaf aan dat er geen positieve woorden in die topics te vinden waren die over de Islam en moslims gingen, en slechts 8 procent van de krantenkoppen over die onderwerpen hadden een positieve lading. 

Het blijkt dat bepaalde media groepen een sleutelrol spelen in het escaleren van islamofobie in de VS. Deze rol van de media wordt uitgelegd in een artikel van de Huffington Post met de titel: “Wordt Amerika meer Islamofobisch?”

 “Islamofobie is tierend in alle vormen van de massa media. Oscar genomineerde films van de afgelopen jaren bevatten hordes rollen van kwaadaardige, gewelddadige anti-Amerikaanse moslims die door blanke Amerikaanse helden worden tegengewerkt van Argo tot Zero Dark Thirty tot American Sniper. Moslims die neigen naar geweld en terrorisme staan ook centraal in de verhaallijnen van recente met een award bekroonde televisie shows zoals Homeland.

 “Het imago van moslims in de nieuws media van de VS is ook negatiever geworden sinds 2010. Volgens een onderzoek van MediaTenor was meer dan 40 procent van de berichtgeving bij de zenders negatief over moslims in 2010. Tegen het jaar 2013 stelde bijna driekwart van de berichtgeving moslims in een negatief daglicht, en werden vaak in verband gebracht met geweld of terrorisme,” was er te lezen in het artikel.

Het interessante is dat de kringen die islamofobie aanwakkeren en provocerende activiteiten uitvoeren dezelfde zijn die Trump voor de verkiezingen hekelden, en een venijnig en genadeloos campagne tegen hem hebben gevoerd na de verkiezingen, en duizenden mensen aanspoorden om de straat op te gaan.

De meerderheid van hen zijn denktanks en media organisaties die hun basis hebben in Groot Brittannië en enkele Amerikaanse denktanks en media organisaties, die feitelijk een verlengstuk van hen zijn. Met andere woorden, het zijn allemaal politici, journalisten, academici en commentatoren die door hetzelfde netwerk worden gevoed.

Het compleet elimineren van islamofobie moet Trump’s allereerste humanitaire en gewentsvolle plicht zijn.

De VS zal alleen sterker worden als het een land wordt waarin vrijheid van geloof en expressie heerst in plaats van vooroordelen. Waar mensen elkaar volgens het principe “heb uw buren lief” behandelen dan elkaar zien als potentiele vijanden.

Christenen en moslims zijn niet vertegenwoordigers van twee beschavingen die elkaar moeten bevechten, maar zijn degenen die samen schoonheid en vrede in de gehele wereld zullen brengen. Amerikaanse moslims houden van hun land, respecteren de waarden waar de VS op is gebouwd, en streven ernaar om goede burgers te zijn. Door de Amerikaanse moslims als waardevolle individuen te zien voor het land, zal voor beide kanten voor geluk en plezier zorgen.

Het is uiteraard uitermate belangrijk dat de moslims Trump steunen in zijn inspanning om een religieuzer, vredelievender en mooier Amerika op te bouwen, zonder toe te geven aan de bovengenoemde misleidende en provocerende kwaadaardige kringen.

Een bondgenootschap vormen met de wederzijdse waarden zoals vrede, vriendschap, democratie en vrijheid van geloof is de enige manier om de invloed van de liefdeloze en antagonistische mensen af te zwakken.

http://www.nst.com.my/news/2016/12/194783/trump-should-address-islamophobia

http://onlykashmir.in/trump-should-address-islamophobia/

2017-01-31 03:14:02

About this site | Maak uw Website | Add to favorites | RSS Feed
Alle materialen kunnen gekopieerd, geprint en gedistribueerd worden, mits verwijzing naar deze site.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top