Herrinneringen Van De Laatste Preek Van Onze Profeet (vzmh)

Voor de gelovigen is de maand Ramadan een schoonheid om oprecht en met plezier God te aanbidden, het vasten is een manier om God te bedanken en nog meer verbonden met Hem te zijn.  Door het vasten in de naam van God, prijzen de gelovigen Hem, en brengen de Ramadan in gebed door en verrichten goede daden in de hoop om de goedkeuring van God te verdienen en leiding naar het rechte Pad.

De islam werd door God, via onze Profeet (vzmh), voor de gehele mensheid geopenbaard als leiding op het rechte Pad. Aldus, werd de Profeet (vzmh) door het gebod van God een leider die de mensen naar het rechte pad leidde. Hij bracht de verzen van de Qur’an over, en werd een zegen voor hen met zijn superieure ethiek, en wijsheid en goed geweten, dat volledig overeenkwam met de geboden van de Qur’an. De grote toewijding en liefde die de moslims voor onze Profeet (vzmh) voelen en de loyaliteit en overgave aan hem, worden versterkt door de verzen in de Qur’an die onze Profeet als volgt beschrijven: “Gelooft in God, en gelooft in de gelovigen, en een genade voor degenen die geloven” (Soerah At Tawba, 61). Door onze Profeet (vzmh) aan te wijzen als een boodschapper en een gids naar het rechte pad, gaf God hem een superieure kennis en een fysieke kracht, voorzag hem van Zijn wijsheid en presenteerde de islam aan de gehele mensheid door middel van zijn superieure ethiek.

Daarom, nemen de gelovigen de mooie moraal van onze Profeet (vzmh), zijn goede manieren, zijn sterke geloof en overgave aan God, die worden beschreven in de verzen van de Qur’an en in de authentieke hadiths, en zijn superieure wijze om de moraal te verspreiden van de islam in de naam van God, als een rolmodel. De laatste preek, die onze Profeet (vzmh) gaf om de mensen met wijsheid te begeleiden, waarschuwt hij hen met de geboden van God en nodigde hen uit tot de moraal van de islam, en is een belangrijke herinnering voor moslims om opnieuw bij stil te staan in de maand Ramadan. Door geduldig de maand Ramadan in gebed en vastend door te brengen, moeten de gelovigen de laatste wil van onze Profeet (vzmh) met een open geweten opvolgen, net zoals men een wijsheid aanneemt.

Al de verzen van de Qur’an bevelen de gelovigen om samen te komen, om geduld te tonen, om niet verdeeld te zijn en uit elkaar te vallen, hun rechten als één te verdedigen, en geen conflicten en geschillen met elkaar te hebben. Broederschap is de moraal die God eist van de gelovigen; om die reden, verzoent God de harten van de gelovigen, ondanks hun eerdere vijandelijkheden, en verklaart ze tot beschermers van elkaar. In zijn laatste preek, geeft onze Profeet (vzmh) alle moslims een belangrijke waarschuwing, als volgt: “O mensen! Onthoud, dat op een dag u voor God moet verschijnen en moet verantwoorden voor uw daden dus let op wijk niet af van het pad van rechtvaardigheid als ik er niet meer ben. Laat al degenen die naar mij luisteren het aan anderen overbrengen en die weer aan de anderen; en mogen de laatsten mijn woorden beter begrijpen dan degenen die ze rechtstreeks van mij horen”. Onze Profeet (vzmh) informeerde de gelovigen dat het geweld en het bloedvergieten die in het pre-islamitische tijdperk van onwetendheid hadden plaatsgevonden verboden zijn. Bovendien, verklaarde hij deze verklaringen als zijn nalatenschap en liet ze achter als zijn sunnah [de uitspraken en handelingen van de Profeet (vzmh)] die alle moslims dienen na te volgen.  

Daarom is het nu in deze maand Ramadan waar we ons nu in bevinden een belangrijke plicht voor de moslims om de erfenis van onze Profeet (vzmh) voort te zetten, in de hoop om gericht te zijn tot God, zich nog oprechter verbonden met Hem te zijn en Zijn goedkeuring te verdienen. Onze Profeet (vzmh) vervolgt, door nog meer de broederschap van de gelovigen te benadrukken; “O gelovigen! Luister heel aandachtig naar wat ik jullie vertel elke moslim is de broeder van elke moslim en de moslims vormen een eenheid. Noch het bloed, noch het eigendom van een mede moslim is toegestaan voor een andere moslim”. De moslims moeten nooit neigen naar de misstappen van het tijdperk van onwetendheid, alle soorten immoraliteiten die in tegenstrijd zijn met de moraal van de islam, en de verdorvenheden die in de Qur’an als verboden worden verklaard.  

Naar aanleiding van het advies van onze Profeet (vzmh) die hij ons gelovigen gaf in zijn laatste preek, en eraan te herinneren dat de “moslims één broederschap vormen” om in de hele wereld in de praktijk te brengen, en een verplichting is van elke moslim en een eis van de islam. De aanvallen die worden uitgevoerd binnen de wereld van de islam van vandaag, waarin broeders elkaars bloed vergieten moeten beëindigd worden in de maand Ramadan, de maand waarin we zoeken naar de barmhartigheid van God, en al diegenen die geloven moeten elkaar als broeders omarmen in overeenstemming met de geboden van God en de roep van Zijn boodschapper.

Een van de schoonheden die de islam de mensheid heeft gebracht is dat degenen die geloven een broederschap vormen. In liefde en mededogen samen leven  met hun broeders en zusters is een geschenk van God aan de gelovigen.  waardoor ze geleid worden op het rechte pad van God en door Hem worden onderwezen over de waarheden van de Qur’an. Dat alle eerdere geschillen, tegenslagen, conflicten en vijanden alleen ten einde komen door het geloof, is een manifestatie van de macht van God. Onze Profeet (vzmh) liet ons weten dat al de bloedvetes onder moslims voordat zij gelovigen werden, werden afgeschaft en ongeldig gemaakt met zijn woorden; “O mensen Ziet! Al de praktijken van de dagen van onwetendheid zijn nu onder mijn voeten. De bloed wraakheden van de dagen van onwetendheid worden afgeschaft.” Daarom kan geen gelovige een andere gelovige die in God, de Qur’an en de Profeet (vzmh) gelooft zijn bloed vergieten –moge God verhoeden- onderdrukken en geweld plegen. God heeft dit geheel verboden en als niet toegestaan genoemd in de Qur’an.

Zolang ze niet in God geloven, is het onmogelijk voor de mensen, die elkaar niet kennen, van verschillende rassen, stammen en talen om hun harten als broeders te verbinden. En alleen door de goede uitoefening van de moraal van de islam, en volledige naleving van de Qur’an kunnen alle moslims op aarde de broederschap bereiken. In de maand Ramadan, danken we onze Heer nogmaals voor de gunsten en zegeningen die Hij ons heeft geschonken.

In zijn laatste preek, riep onze Profeet (vzmh) de hele islamitische wereld op om zich te verenigen in het geloven in God, en herinnerde de gelovigen hoe de Qu’ran vroomheid beschrijft; “Oh mensen u heeft een Heer. U heeft een voorouder. De gehele mensheid is het nageslacht van Adam en Adam is gemaakt van klei. Een Arabier is niet superieur aan een niet-Arabier, ook een witte is niet superieur aan een zwarte, noch een zwarte aan een witte, behalve in vroomheid en vrees van God. Degene die het meest geprezen zijn in de ogen van God, zijn zij die Hem het meest vrezen.” Wat de mensen geprezen maakt bij God is dat ze simpelweg leven met vrees voor God, en liefde voor Hem hebben met een oprecht geloof, en al hun inspanningen verrichten met als doel om de goedkeuring van God te verdienen.   

Wat gelovigen superieur maakt is dat ze alle zegeningen van hun wereldse leven gebruiken omwille van God. Door dit te zeggen; “Degenen die het meest geprezen ‘zijn in de ogen van God zijn degenen die Hem het meest vrezen”, verwees onze Profeet (vzmh) naar een vers uit de Quran:

O mensheid! Wij hebben jullie geschapen uit een man en een vrouw en Wij hebben jullie tot volken en stammen gemaakt, opdat jullie elkaar leren kennen. Voorwaar, de meest edele van jullie is bij Allah degene die het meest vreest. Voorwaar, Allah is van alles op de hoogte, Alwetend. (Soerah Al Hoedjoerat, 13)

In deze meest gezegend en gunstigste maand Ramadan, die God ons als een geweldige schoonheid heeft geschonken moet de islamitische wereld deze woorden waarmaken “Wees niet verdeeld” zoals beveeld wordt door God in de Qur’an, en “Moslims vormen één broederschap” zoals keer op keer werd herhaald door onze Profeet (vzmh) in zijn laatste preek.

Men moet niet vergeten dat de meest gunstige broederschap voor de wereld de broederschap tussen de moslims is.

 

2016-07-13 01:11:00

About this site | Maak uw Website | Add to favorites | RSS Feed
Alle materialen kunnen gekopieerd, geprint en gedistribueerd worden, mits verwijzing naar deze site.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top