Wees oprecht in uw gebeden

Het gebed is een grote manifestatie van de naam de Barmhartige en Genadevolle en een enorme vrijgevigheid voor gelovigen, want het is een mogelijkheid voor de gelovigen om Allah te vertellen over hun oprechte geloof en liefde, evenals de angst en respect die ze hebben voor Hem. Door te bidden kunnen gelovigen hun onderwerping aan Allah tonen, hun enige vriend en pleitbezorger, en hulp van Hem alleen verwachten en accepteren. In samenlevingen die niet de moraal van de religie praktiseren, is het bidden tot Allah bemoeilijkt door diverse mythen en bijgeloof.

Hoewel mensen altijd Allah willen benaderen, hebben ze hiervoor bepaalde tijden en middelen vastgesteld. Allah waarschuwt mensen over dit bijgeloof:

Behoort de zuivere godsdienst niet God toe? Zij die zich in plaats van Hem beschermers nemen [zeggen]: "Wij dienen hen slechts opdat zij ons nader tot God brengen." God zal tussen hen oordelen over dat waarover zij het oneens zijn. God wijst wie een ongelovige leugenaar is de goede richting niet. (Soerah Az-Zumar, 3)

Degenen die zeggen dat er verschillende manieren zijn om te bidden maken de godsdienst moeilijk en leiden mensen af van het rechte pad. Maar de Heilige Koran vertelt ons dat Allah altijd heel dichtbij is:

Wij hebben de mens toch geschapen en Wij weten wat hij zichzelf influistert. Wij zijn namelijk dichter bij hem dan de halsslagader. (Soerah Qaf, 16)

Dat wil zeggen, een persoon kan Allah benaderen op elk gewenst moment en bidden om hulp, want Zijn eindeloze genade beantwoordt oprechte gebeden. Mensen moeten bidden met een gevoel van Zijn wezen en nabijheid, omdat alleen degenen die zich bewust zijn van het bestaan van Allah begrijpen de ware betekenis en het belang van het gebed: het vormen van een warme en bijzondere band tussen Allah en Zijn dienaren. Mensen zoeken Zijn hulp in alles, en Allah beantwoordt hun gebeden.

Er is geen noodzaak om te wachten op een bepaalde tijd om te bidden of om speciale formulieren te gebruiken, want Allah kan gebeden op elk moment en op elke plaats horen. Een persoon kan bidden als hij van de ene plaats naar de andere gaat, naar beneden gaat, boodschappen doet, een maaltijd bereid, televisie kijkt, in een lift is, ergens aan het wachten is, naar bed gaat, in de ochtend ontbijt, in zijn auto rijdt  - kortom, op elke plaats en op elk moment - en geeft uiting van zijn verlangens aan Hem.

Het is genoeg voor mensen die net iets te denken, want Allah weet wat verborgen is in het menselijk hart. Gelovigen bidden met de wetenschap dat Allah hun gedachten hoort en ziet ongeacht hoe vluchtig ze zijn. Een gelovige bidt met de kennis dat Allah hem hoort, hem ziet, en zijn gedachten weet. Hij weet dat de Heer zelfs zijn meest vluchtige gedachten kent, en hij kan zijn aanbidding doen wanner hij wil zonder rekening te houden met plaats of tijd. De eenvoud die Allah heeft gegeven voor zoiets belangrijks als aanbidding is een daad van edelmoedigheid voor een gelovige.

Als we denken aan het gebed, denken we aan het verbale aanbidden van lof aan Allah, een bekentenis van de zonden, en een uiting van de eigen behoeften en die van andere gelovigen. Om dit te doen, moeten mensen oprecht zijn.

Terwijl men aan het bidden is, is de spirituele staat belangrijk, intentie en oprechtheid.

Gebed is een grote zegen, de gelovigen vragen voor bescherming van zichzelf tegen wanhoop en vragen om geduld, kracht en uithoudingsvermogen.

Wetende dat Allah altijd alles met het beste doel creëert, ze weten dat hun gebeden in de best mogelijke manier zullen worden beantwoord.

Als de houder van de enige echte macht die bestaat, zal Allah gebeden van de gelovigen beantwoorden als zij zich tot Hem keren:

Of wie verhoort de in nood gezetene, als hij tot Hem bidt en neemt het kwade weg en maakt jullie tot opvolgers op de aarde. Is er naast God nog een god? Hoe weinig laten jullie je vermanen! (Soerah An-Naml, 62)

Adnan Oktar's stuk in Gulf Vandaag

http://gulftoday.ae/portal/b0a87dec-2d11-463f-81c1-aaa009200e48.aspx

2016-07-05 15:20:38

About this site | Maak uw Website | Add to favorites | RSS Feed
Alle materialen kunnen gekopieerd, geprint en gedistribueerd worden, mits verwijzing naar deze site.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top