De islamitische wereld heeft een dringende noodzaak om te verenigen

Vanaf de Golf Oorlog in 1991 zijn moslims geteisterd door verdeeldheid, conflict, onenigheid en burgeroorlogen. Internationale kranten hebben een nieuwe kaart van het Midden Oosten gepubliceerd of hebben bijna iedere dag nieuwe politieke modellen van Noord Afrika vertoond. Op deze kaarten zijn Irak en Libië verdeeld in drie regio’s terwijl Iran en Jemen in tweeën zijn verdeeld. Daarnaast zijn er grenzen van de communistische Koerdische staat getrokken in Turkije, dat opgericht zal worden in deze gebieden. Hoeveel regio’s er verdeeld zullen worden in Syrië verschilt van kaart tot kaart. Sommigen gaan verder en omvatten plannen voor Egypte en Pakistan op de lijst van landen die verdeeld worden.

En een gedeelte van de wereld vormt politieke maatregelen op basis van deze plannen. Wanneer de nieuw getrokken kaarten op de oliekaarten van de wereld worden gelegd, zien we een perfecte overeenkomst, niet alleen met de olievelden, maar ook met de zeeroutes voor de levering er van. In andere woorden, de lijnen van verdeling vallen perfect samen met nieuwe getrokken grenzen waar olievelden en de routes van de levering op staan. De meest opvallende olievelden in de wereld zijn in de landen waar verdeeldheid is gepland.

Diegene die deze kaarten hebben bedacht zijn vastberaden om de islamitische wereld op te offeren voor het belang van olie. Wat deze mappen impliceren is dat niet-moslims deze besluiten hebben genomen betreffende de islamitische landen van het Midden Oosten en Afrika. Als we verdeeld blijven, zullen ze doorgaan met het maken van deze plannen. Als ze niet bekend zijn met de regio en de mensen niet goed kennen, zullen ze doorgaan met hun aanvoering middels destructieve methoden.

Omdat militaire acties als oplossing vaak wordt aangemoedigd, zal het probleem onophoudelijk groeien. De kosten van de laatste tien jaar in de islamitische landen en de rest van de moslims bedragen 6 miljoen doden en meer dan 10 miljoen immigranten.

Echter, hebben wij  moslims het recht niet om andere te beschuldigen dan onszelf. Moslims zijn bijvoorbeeld niet in staat om met een oplossing te komen omtrent de burgeroorlog in Syrië. Er is geen bestaand plan van de moslims om het bloedbad in Irak te stoppen. Geen algemeen beleid betreffende de toekomst van Libië kan uitgevoerd worden. Er is geen consensus over het Sunni-Shia conflict.

De islamitische wereld kan geen oplossingen bedenken voor zijn eigen problemen. Vooral voor de meest essentiële kwesties, kunnen landen bij elkaar komen om tot een gemeenschappelijk besluit te komen. Internationale organisaties zoals the Organisation of Islamic Co-operation kan realistische oplossingen bieden.

Er zijn alleen een handvol landen die een fundering kunnen vormen voor een unie dat een vereniging kan verzekeren binnen de islamitische wereld. Saudi Arabië, Egypte, Turkije en Iran kunnen deze verantwoordelijkheid dragen. Deze vier landen bezitten de historische, sociale, economische en culturele achtergrond dat de moeilijkheden zal helpen voorkomen.

Wat gedaan moet worden is de verschillen en onenigheden aan de kant zetten en ontmoetingen waarin wordt gekeken naar overeenkomsten. Anders staat verdeeldheid in de klauwen van belanghebbende groepen te wachten in de islamitische wereld.

Op veel vlakken zijn Egypte samen met Turkije het centrum van de islamitische wereld. Het deelt een gemeenschappelijke geschiedenis van 500 jaar. Vele malen door de geschiedenis heen hebben zij elkaar bijgestaan en hebben ze samen gevochten tegen een gemeenschappelijke vijand. Ze hebben zij aan zij gevochten tegen legers van Napoleon, de tsaar van Rusland en het Engelse imperialisme. De koers die zij moeten nastreven is om in eenheid te handelen.

Egypte is in het hart van ‘s werelds meest belangrijke handelsroute. Het Suez kanaal is een van de twee toegangswegen naar het Middellandse gebied, en ook de handelsroute van het oosten en Zuid-Oost Azië en veel islamitische landen. Egypte is verantwoordelijk voor de veiligheid van het kanaal en Rode Zee. De toegangsweg van de Gold van Aden is onder vuur door de burgeroorlog van Jemen langs de zee, en door de landelijke conflicten in Somalië en dergelijke. De regio is bezet met piraten. Het is gebleken dat een oplossing voor deze conflicten onmiddellijk ontwikkeld moeten worden. Egypte kan hierin de leiding nemen en een bondgenootschap vormen met andere islamitische landen. Hetzelfde geld voor de overeenkomst met Saudi Arabië en de verbinding tussen Saudi-Arabië en Egypte zal de pelgrimstocht naar Mekka vergemakkelijken. Het zal de gehele regio via treinwegen verbinden en Egypte beveiligen tegen het islamitische leger.Het zal de vrede in de regio versterken en de eenheid tussen moslims, dit project is ten voordeel van het volk van deze twee landen en de islamitische gemeenschap als een geheel. Het zal de beveiliging van de Roze Zee versterken en burgeroorlog in Jemen op den duur helpen te eindigen. Het stijgen van het aantal van dit soort multinationale projecten zal ook de solidariteit tussen moslims verbeteren.

Tot op heden zijn er ruwe plekken in de relatie tussen Egypte en Turkije, toch is het een feit dat deze twee landen de weg zullen vrij maken naar de realisatie van een islamitische unie.De Turken en de Turkse overheid zijn vrienden van Egypte. Het is tijd om deze vriendschap te versterken en samenwerking tussen deze twee landen te verbeteren. De Islamitische Co-operatie Ontmoeting die met aanwezigheid van de Egyptische minister van buitenlandse zaken werd georganiseerd in Istanbul belooft een ontwikkeling in deze zaak. Inspanningen tegenover deze vriendschap en broederschap zal desalniettemin vaart moeten maken.

De islamitische wereld heeft een dringende noodzaak om een coalitie en eenheid te vormen. Het islamitisch leger project geleid door Saudi Arabië is vooruitgang aan het boeken. Bovendien zijn Turkije en Egypte voorstanders van dit leger. Het islamitisch leger zal een afschrikwekkende kracht zijn; het zal oorlog niet aanmoedigen, maar handhaaft vrede in de islamitische wereld.

Terwijl landen culturen willen scheiden, zullen verschillende religies en culturen bij elkaar moeten komen om eenheid te vormen. We delen allen het gevoel van schaamte van onenigheid en verdeeldheid onder moslims, die samen al eeuwen geleefd hebben en die behoren tot dezelfde religie en naar dezelfde Kaba richten. Moslims zijn de beschermers van elkaar. De veiligheid en welzijn van de moslims kan alleen bereikt worden wanneer moslims bij elkaar komen in solidariteit.

http://www.gulf-times.com/story/494282/The-Islamic-community-is-in-urgent-need-of-alliance

http://newsrescue.com/the-islamic-community-is-in-urgent-need-of-alliance/

 

2016-07-02 14:27:39

About this site | Maak uw Website | Add to favorites | RSS Feed
Alle materialen kunnen gekopieerd, geprint en gedistribueerd worden, mits verwijzing naar deze site.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top