Het is essentieel voor de moslims om de gruweldaden van de Nazi’s te herinneren

Moslims moeten pioniers zijn in de strijd tegen haat omdat ware gelovigen andere mensen als creaties van God zien, en geen onderscheid tussen hen maken op grond van ras, afkomst, huidskleur of taal.

Het is momenteel een universeel erkend feit dat de twintigste eeuw een van de donkerste en bloedigste eeuwen is die de geschiedenis van de mensheid ooit heeft gekend. Het idee van het ‘Sociale Darwinisme’, die de basis heeft gevormd in de 19e eeuw,  was de belangrijkste reden dat de 20e eeuw in een reeks turbulente tijden van strijd, oorlog en conflict werd gesleept. Daarom is het cruciaal om te weten hoe belangrijk de invloed was van het Sociaal Darwinisme op de denkwereld. Het uitvoeren van het concept van het Sociaal Darwinisme (die op geen enkele wetenschappelijke grond berust), begonnen vele mensen die niet volgens de moraal van de religie leefden wreedheid, geweld en vervolging als normaal te vinden. De gevolgen van die valse ideologie kunnen we vandaag de dag nog steeds in onze wereld aanschouwen. Degenen die de misdaden pleegden beweren naar hun mening dat hun gruweldaden op wetenschappelijke gronden berusten; deze slechte mentaliteit zorgde ervoor dat de 20e eeuw een tijdperk werd met veel dodentallen, begaan door totalitaire regimes en organisaties die onschuldige mensen onderdrukten en afslachtten voor hun eigen ideologische obsessies.    

Als we naar de verschrikkingen en rampen kijken die het fascisme de mensheid heeft gebracht, kunnen we het effect van het Sociaal Darwinisme begrijpen in het bloedbad en de genocide waar de wereld getuige van was tijdens de Tweede Wereldoorlog. Adolf Hitler, de ideoloog en leider van de Nazi beweging, was ongetwijfeld de meest gevaarlijke racistische Sociaal Darwinist. Onder zijn bevel, pleegden de Nazi’s een grootschalige genocide tegen mensen die ze als het “inferieure ras” beschouwden, waaronder de Joden, zigeuners en Oost-Europeanen. Om de term “inferieure ras” te kunnen begrijpen en de oorsprong van deze zogeheten wetenschappelijke misvatting, moeten we de onderliggende filosofie van het Sociaal Darwinisme onder de loep nemen.  

Het is interessant om te weten hoe het wereldbeeld van de Nazi’s bepaald is door Darwin’s evolutietheorie als intellectuele basis te nemen. Toen Charles Darwin zijn theorie naar voren bracht beweerde hij dat er van nature een voortdurende strijd om te overleven moet zijn. En dat er een voorkeur was voor sommige rassen boven de andere rassen in deze strijd, de anderen waren gedoemd om te verliezen en moesten dus “geëlimineerd” worden. Zoals te verwachten was, werd dit denkbeeld spoedig een wetenschappelijke basis voor het racisme.   

Onder invloed van het denkbeeld van Darwin, probeerden de Nazi’s vele mensen met verschillende religies en uit verschillende landen te vernietigen, zoals Joden, religieuze Katholieken en Slavische volkeren. Ze vermoordden geesteszieken, gehandicapten en ouderen in de gas kamers. De Nazi’s pleegden deze misdaden voor het oog van de hele wereld; ze pleegden via de meest wrede methoden massa moorden. Het rascistische beleid van de Nazi’s, bekend als “eugenetica”, stelde een “pro-actieve” benadering voor de evolutietheorie zoals die is toegepast in de maatschappij. Eugenetica verwijst naar het “wieden” van de zieken en gehandicapten, en de “verbetering” van het menselijk ras door het aantal gezonde individuen te vergroten. Dit is geen nieuw idee: de oude Griekse Spartanen stonden bekend om hun methode van eugenetica door  middel van kindermoorden. Als een baby met een lichamelijk gebrek geboren werd, besloten ze om de baby voor dood achter te laten; de oude Spartanen probeerden op deze manier te garanderen dat de Spartaanse kinderen Spartaanse strijders zouden worden als ze de volwassen leeftijd hadden bereikt.    

Vrijheid van denken en geloof, het recht op leven, inhumane of schandelijke behandeling of straf, het feit dat iedereen het recht heeft op vrijheid en veiligheid en het verbod op slavernij en dwangarbeid, zijn allemaal concepten die de wereld nu omarmt als fundamentele rechten en vrijheden. Heden worden deze fundamentele rechten beschermd door een internationaal verdrag, de Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. Echter, werden gedurende de Tweede Wereldoorlog al deze rechten geschonden onder leiderschap van de Nazi’s, door de invloed van de Darwinistische indoctrinatie. De Nazi’s begonnen hun moorden met het doden van hun politieke opponenten, om vervolgens over te gaan op het doden van al die onschuldige gehandicapten en geesteszieken, die ze als “schadelijk” veronderstelden volgens hun verwrongen theorieën van de eugenetica. Ze begonnen Joden te martelen en te onderdrukken en andere minderheden in Duitsland. In 1939, begon de Tweede Wereldoorlog in Europa en binnen twee jaar veranderde die regio onder hun gezag in een slagveld onder de naam “raciale zuivering”. De Nazi’s vermoordden 11 miljoen mensen, van wie velen in hun afschrikwekkende concentratie- en vernietigingskampen – werkelijke genocide fabrieken waar systematisch technologie werd toegepast om babie’s, ouderen en zieken op een sadistische manier te doden. Een geschatte aantal van 55 miljoen mensen zijn in deze oorlog om het leven gekomen, minstens 30 miljoen van hen waren onschuldige burgers die door de Nazi’s zijn vermoord.    

Onder het leiderschap van de Nazi’s en hun openlijke uitroei beleid, werden de ergste gruweldaden gepleegd die de wereld ooit had gekend. Zelfs vandaag de dag, zijn er nog steeds anti-semitische daden tegen de onschuldige Joodse gemeenschap. Om te voorkomen dat een dergelijke tragedie ooit weer gebeurt, is een wereldwijde samenwerking buitengewoon belangrijk. Er moet een  gemeenschappelijke culturele campagne worden gevoerd tegen anti-semitische groeperingen, en er moet aan iedereen worden uitgelegd dat racisme en radicalisatie niets dan het ergste leed en rampen voor de mensheid heeft gebracht.

Moslims moeten pioniers zijn in de strijd tegen haat omdat ware gelovigen andere mensen als creaties van God zien, en geen onderscheid tussen hen maken op grond van ras, afkomst, huidskleur of taal. In elk menselijk wezen zien ze de schoonheid die God heeft gecreëerd, en genieten van die schoonheid; hun geloof maakt ze liefdevol, barmhartig en beschermend. In de Quran, verbiedt God discriminatie op grond van ras, en heeft geopenbaard dat de mensen superieur bij Hem zijn op basis van hun geloof:

 “O mensheid, Wij hebben jullie geschapen uit een man en een vrouw en Wij hebben jullie tot volken en stammen gemaakt, opdat jullie elkaar leren kennen. Voorwaar, de meest edele van jullie is bij Allah degene die het meest Allah vreest. Voorwaar, Allah is van alles op de hoogte, Alwetend. (Quran, 49:13)

De gehele mensheid heeft een verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat zulke gruweldaden nooit meer gebeuren, en dat zulke monsterlijke ideeën nooit meer verspreid mogen worden. Echter, de moslims hebben een specifieke plicht om tegen het anti-semitisme te strijden aangezien ze de afgelopen eeuw blootgesteld werden aan een verdorven en bedriegelijke educatie. Het is daarom absoluut van groot belang om het anti-semitisme te veroordelen, de wreedheden van de Nazi’s te herinneren en de slachtoffers van dit gruwelijke geweld te herdenken.   

 

2016-07-02 14:17:59

About this site | Maak uw Website | Add to favorites | RSS Feed
Alle materialen kunnen gekopieerd, geprint en gedistribueerd worden, mits verwijzing naar deze site.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top