Een nieuwe last voor de moslimgemeenschap: homoseksualiteit

Snobisme, homoseksualiteit, anarchie, geen waarde hechten aan nationale waarden, het zich verzetten tegen de Islam, zich schamen om een moslim te zijn, pseudo-intellectueel, opzichtig en een minderwaardigheids complex: Dit zijn de beginselen die sommige Moslims zouden beschrijven als een nieuw jongeren model. Sommigen zouden enkele van deze eigenschappen willen toeschrijven aan moslim jongeren en sommigen al deze eigenschappen. Ze hebben een verkeerd beeld dat modern zijn en geaccepteerd worden in de maatschappij zulke karaktereigenschappen vereist, en daarom wordt er een enorme inspanning verricht om de jeugd naar dit “model”om te vormen. Sommigen van hen verrichten bewust zo’n inspanning om de morele waarden van de islam te beschadigen, en anderen zijn ze onbewust aan het volgen gewoon om erbij te horen.

Tussen deze eigenschappen, blijkt homoseksualiteit de leiding te nemen en dus wordt het bij alle gelegenheden gepromoot als een ander mensenrechten kwestie. Bovenal is homoseksualiteit verboden in alle Abrahamitische religies (Leviticus 18/22, Romans 1/24-28) en in de verhalen waar degenen die deze perversie uitvoerden werden gestraft in de heilige boeken (Qur’an, 15/68-75, 2 Peter 2/6-10, Leviticus 20/13). Sommige moslim activisten die homoseksualiteit promoten interpreteren deze verzen verkeerd, en liegen door de ware betekenis te verdraaien en ze uit te leggen alsof het niet de homoseksualiteit is die wordt veroordeeld maar het gedwongen worden tot seksuele gemeenschap. Ze lichten de Qur’an toe met een gevoelswaarde; echter, de geboden van God worden niet met gevoelswaarden uitgelegd – ze zijn altijd duidelijk en nauwkeurig.

In sommige hedendaagse maatschappijen wordt het verwerpen van homoseksualiteit gezien als het omhelzen van een kwezelse mentaliteit, en dus zien velen af om zich ertegen uit te spreken. Echter, is het gebod tegen homoseksualiteit niet iets dat verzonnen is door de kwezels maar jaren later uitgewaardigd nadat de Qur’an was verschenen; het is door de Qur’an zelf verboden. Daarom staat het niet open voor enig andere interpretaties. Het is belangrijk om voorop te stellen dat wij tegen de homofobe acties zijn die sommigen tegen homoseksuelen uit haat uitvoeren, zoals geweldpleging of mishandelingen of welke misdraging dan ook. Het perspectief van de extremistische islam is dat homoseksuelen van het dak moeten worden gegooid of fysiek worden aangevallen, wat wij uiteraard zondermeer veroordelen. Waar wij tegen zijn wat betreft homoseksualiteit is de spirituele, morele en fysieke schade die aan de maatschappij wordt toegebracht, vooral aan kinderen.  De oplossing hiervoor is absoluut geen geweld maar gedegen onderwijs.

De laatste tijd is homoseksualiteit enorm toegenomen en degenen die zich ertegen uitspreken of zich ertegen verzetten worden als abnormaal gezien en worden  geïsoleerd in de maatschappij. Sommige homoseksuele activisten promoten dag en nacht huwelijken van hetzelfde geslacht in TV programma’s, kranten columns en sociale media. Ze streven ernaar om de homoseksuele manier van leven als gewoon, gezond en als soortgelijk te potretteren als heteroseksuele gezinnen. In feite is dit alles niets dan louter bedrog. Echter, homoseksualiteit is werkelijk een serieus moreel gevaar voor de maatschappij, fysiek en economisch.

Bij benadering van de kwestie vanuit het morele aspect, waar huwelijken van hetzelfde geslacht zijn gelegaliseerd, zijn de concepten van een  gezin geruïneerd en het aantal kinderen die uit een buitenechtelijke relatie worden geboren is explosief gestegen. In sommige gebieden in Scandinavië is 80% van de kinderen uit een buitenechtelijke relatie geboren. Het zondermeer omarmen van homoseksualiteit vernietigt de sociale moraliteit door het vervormen van de aard van het gezin en aldus de kinderen in een immorele levensstijl op te voeden. Dat wil zeggen dat het niet onvoorspelbaar is om een hoger aantal cijfers van seksueel misbruik aan te treffen met homoseksuele ouders. Volgens de statistieken zijn 29% van de kinderen aan seksueel misbruik blootgesteld door de homoseksuele ouder. We moeten in gedachten houden dat het werkelijke aantal astronimisch is; dit is slechts het geregistreerde percentage en er zijn veel meer soortgelijke gevallen. De misbruikte kinderen zijn of te beschaamd of te bang om de incidenten te melden.

De mentale gesteldheid van homoseksuelen is ook precair. Volgens een gezondheids rapport uit de VS, is het mogelijk dat homoseksuelen ongeveer 50% meer kans hebben om in een depressie te belanden en bij misbruik gevallen betrokken te zijn dan de rest van het grote publiek, en het risico op zelfmoord is meer dan 200%. De gemiddelde leeftijd van een homoseksueel is 24 jaar korter dan dat van een hetero seksueel persoon. Over het algemeen overlijden homoseksuelen begin 50 jarige leeftijd of op latere 40 jarige leeftijd als AIDS de doodsoorzaak is, terwijl heteroseksuelen over het algemeen midden 70 jarige leeftijd overlijden.    

Het is een bekend verhaal dat AIDS de primaire doodsoorzaak is van homoseksuelen. In een studie van 2008 worden 1 op de 5 van de  homoseksuelen geïnfecteerd met HIV in 21 grote steden van de VS, en bijna de helft van hen is zich onbewust van zijn infectie. Ze hebben ook meer kans op veel andere SOA’S die zowel schadelijk zijn voor henzelf als de gehele maatschappij. Doordat ze zich niet bewust zijn van deze infecties, vormen homoseksuelen een risico groep voor een omvangrijke verspreiding van deze aandoeningen in de maatschappij, door bloed donaties of injecties of een significant hogere mate van wisselende contacten, volgens een studie welke aantoont dat 28% van de homoseksuelen meer dan 1000 partners hebben gehad.  Daarbij is  AIDS schadelijk voor de economie en de regeringen die ertegen vechten: Alleen al in de VS zijn binnenlandse investeringen voor de maatregelen die zijn genomen tegen HIV, gestegen tot meer dan 24 biljoen dollar per jaar.       

De lijst van gevaren is oneindig en het is een verplichting om mensen bewust te maken om de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen voor een betere en gezonde samenleving. Onze intentie is om deze homoseksuele mensen te adviseren om de abnormaliteit op te geven die bedreigend voor hen is en de mensen om hen heen, en dat hun activisten stoppen met het promoten alsof het allemaal rozengeur en manenschijn is, omdat het niet zo is. Ieder menselijk leven is waardevol in de maatschappij en wij zijn bereid om eraan te werken voor ieders redding. Vooral de laatste tijd wordt het steunen van homoseksualiteit gepresenteerd als een manier voor het promoten van vrijheden, en duidelijkheid geven aan de mensen over de feiten is een van de manieren om dit te bereiken. Bewuste mensen moeten de verantwoordelijkheid nemen om deze duisternis te verlichten die opgedrongen wordt aan de moslimgemeenschap, voordat het te laat is.

2016-06-13 12:59:52

About this site | Maak uw Website | Add to favorites | RSS Feed
Alle materialen kunnen gekopieerd, geprint en gedistribueerd worden, mits verwijzing naar deze site.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top