Liefde: de kern van de islamitische ethiek

De islamitische ethiek is de moraalcode die een gelovige in zijn dagelijkse leven volgt. Het is de totale gedragscode die zijn leven vormt en hem door deze wereld naar het Hiernamaals leidt, dat de ware verblijfplaats is voor een gelovige in alle eeuwigheid.

De islamitische ethiek maakt een persoon het soort dienaar, dat Allah wil dat hij is; hij leeft volgens deze moraal, gedraagt ​​zich naar deze moraal en wil volgens deze moraal sterven.

Als moslims hebben we zeker de begeleiding van ethische en morele waarden nodig, die Allah ons voorschrijft in de Koran. En deze waarden gelden vierentwintig uur per dag voor de gelovige. Sommigen geloven ten onrechte dat religie slechts een reeks van mystieke rituelen is waaraan moet worden voldaan en zodra deze rituelen voorbij zijn, ze weer terug kunnen keren naar hun leven. Allah maakt echter duidelijk in de Koran dat religie en het leven onlosmakelijk met elkaar verweven zijn; dat wil zeggen, godsdienst doordringt in elk aspect van het leven van een moslim zoals wordt verteld in Soera Al-Anam, vers 162: “Zeg: mijn salaat en mijn aanbidding, mijn leven en mijn dood zijn alleen voor Allah, de Heer van de werelden.”

Dat is de reden waarom een ​​ware moslim altijd spirituele invloed en enthousiasme die zijn geloof inspireren in elk aspect van zijn leven voelt. Of het nu een huisvrouw, een zakenman, een beroemdheid of een wetenschapper is, ze voelen de geestelijke toestand van een dienaar van Allah te zijn en de nederigheid die dit voortbrengt.

Deze gemoedstoestand komt voornamelijk door liefde, welke de kern van de islamitische moraal vormt. Liefde is het belangrijkste thema van de islam en de ziel van de Koran. Het enige doel waarom Allah deze wereld en het heelal schiep is liefde. De beproeving die we door maken in deze wereld is een beproeving over de liefde. Het is de beproeving waarbij de harten vol met liefde gescheiden worden van roestige harten vol woede en haat. Deze wereld is inderdaad een plek waar we leren hoe we lief moeten hebben, alvorens we de Hemel binnengaan, dat de verblijfplaats van oneindige liefde is. De wereld is de school waar we worden opgeleid over liefde, passie, mededogen en barmhartigheid voor anderen.

Liefde is een van de zegeningen die Allah heeft gecreëerd in deze wereld, die ons het meest voldoening geeft en ons het meest behaagt, zowel in deze wereld als in het Hiernamaals. Ieder individu, die op zoek is naar liefde en die dit wil ervaren in de ware zin van het woord, moet het belang van dit gevoel begrijpen. Zonder liefde is het onmogelijk om naar behoren vriendschap, vertrouwelijkheid, loyaliteit en vertrouwen te ervaren. Wat zo'n liefde zal schenken aan mensen is alleen “het geloof”. Een diepe liefde en vrees voor Allah en de vastberadenheid te leven volgens de moraal van de Koran geeft mensen het gevoel van oprechte liefde voor een ander. Zonder geloof zou liefde gebaseerd zijn op vergeefse wereldlijke waarden zoals geld, sociale status of uiterlijk, die allemaal kwetsbare zaken zijn afhankelijk van tijd en omstandigheden. Elke storing in een van deze aardse waarden veroorzaakt het verdwijnen van het gevoel, waarvan werd aangenomen dat dat liefde was.

Wanneer de bron van de liefde een diep geloof in Allah is, gaan de poorten open voor een soort van zegen die zou duren tot het einde van iemands leven. Uit Soera Maryam vers 96 begrijpen we dat Allah de liefde als een zegen voor de gelovigen heeft geschapen:

“Zij die geloven en goede werken verrichten, aan hen zal de Barmhartige Zijn liefde schenken.”  (Soera Maryam, 96)

Allah wil niet dat mensen lijden want in Soera an-Nisa vers 147 zegt Allah: “Waarom zou Allah jullie bestraffen als jullie dankbaar zijn en geloven?” Allah is Waarderend, Alwetend.

Eigenschappen die Allah het meest behagen zijn liefde, dankbaarheid aan Hem, mededogen en onbaatzuchtig zijn. Liefde die voortkomt uit oprecht gelovig te zijn, wijsheid en het geloof is ook het uiteindelijke doel van het geloof. De duivel wil voorkomen dat mensen in Allah geloven; om deze reden streeft hij ernaar om mensen de liefde te doen vergeten en doet alles wat hij kan om haat voort te zetten. Hij verleidt mensen om allerlei slechte daden die Allah mishagen te begaan.

In vele verzen van de Koran wordt aangegeven dat het Allah is Die liefde in de harten van de gelovigen inspireert. (Soera Maryam, 13; Soera Maryam, 96; Soera Rum, 21)

Mensen zijn van nature geneigd liefdevol en vergevingsgezind te zijn en te handelen op een volwassen manier. Zodra iemand de waarde van liefde als een kostbare zegen begrijpt, kan hij deze niet in de steek laten. Hij kan zich niet laten leiden door de kortstondige invloed van woede en haat. Moslims moeten zich op elk moment in hun leven gedragen in overeenstemming met een moraal gebaseerd op liefde. Liefde is de kern van de islamitische ethiek zoals we die weergegeven zien in de Koran.

Islam Today Magazine:

http://islam-today.co.uk/love-the-core-of-islamic-ethics

2016-02-29 20:14:19

About this site | Maak uw Website | Add to favorites | RSS Feed
Alle materialen kunnen gekopieerd, geprint en gedistribueerd worden, mits verwijzing naar deze site.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top