Een oproep tot gezond verstand: hoe de moslims, die volgens de Koran leven, de Joden zien

Het is voor iedereen duidelijk dat onze wereld dringend behoefte heeft aan vrede. Elke bijdrage aan vrede, klein of groot, zal zeer waardevol zijn. Om die reden denk ik dat het ophelderen van een grote verwarring over hoe moslims, die volgens de Koran leven, de Joden echt zien van het grootste belang is.

Al tientallen jaren zijn er helaas bepaalde religieuze autoriteiten in de wereld, vooral in islamitische gebieden in en rond Israël die gedesillusioneerd zijn door onjuiste verklaringen afgeleid van tradities, bijgeloof en valse hadiths (woorden van de profeet Mohammed), die een beeld van Jood-hatende moslims creëerden. Ze gingen zelfs zo ver dat ze absurde beweringen maakten dat de Joden afstammen van varkens. (Onze Joodse broeders en zusters staan zeker boven dergelijke opmerkingen).

Het is cruciaal dat moslims en niet-moslims zich ervan bewust moeten zijn dat een dergelijke aanpak en houding niet-Koran waardig, onwaar en niet te vergeten respectloos en ronduit racistisch is.

In feite is de profeet Mozes de meest genoemde profeet in de Koran. De Thora, de profeet Mozes en het rechtvaardige Joodse volk worden in meerdere verzen in de hele Koran geprezen.

In de drie verzen die radicalen proberen te gebruiken, hetzij bewust of door gebrek aan informatie, veroordeelt God de zondaren van de Joodse gemeenschappen in de tijd dat God zijn bevelen gaf. In deze verzen worden zondaren die problemen voor de vrome Joden veroorzaakten door middel van metaforische uitdrukkingen, die hen vergelijken met varkens en apen, veroordeeld. Opgemerkt moet worden dat er vele verzen zijn waarin zondige moslims op vergelijkbare wijze in de Koran worden veroordeeld.

Daarom is het uit hun context halen van deze verzen en proberen toe te passen op een hele groep mensen, van wie God wil dat moslims ze liefhebben en beschermen, gelijk aan het trotseren van de Koran en een schaamteloze vertoning van racisme, wat strikt verboden is door de islam.

Laten we nu eens kijken naar de verzen in kwestie en zien waarom een ​​dergelijke aanpak onaanvaardbaar is.

De Joden volgens de Koran

Eerst en vooral houden moslims van alle profeten en hebben diep respect voor hen, en de profeet Mozes is voor de moslims een zeer geliefde boodschapper van God. Daarnaast accepteren moslims de delen van de Thora die in overeenstemming zijn met de Koran.

Laten we nu eens kijken waarom radicalen zich ernstig vergissen in hun interpretatie van enkele verzen:

Zal ik jullie iets mededelen wat nog slechter is, als een vergelding van God? Wie door God vervloekt is en op wie Hij woedend is, en van wie Hij sommigen tot apen en varkens gemaakt heeft, en die valse goden dienen... (Koran, 5:60)

De Koran heeft een zelf-verklarende schoonheid en in sommige gevallen zou men andere verzen nodig hebben om een ​​vers te begrijpen. Om deze reden kan de afzonderlijke vermelding van één enkel vers door deze uit de context te halen leiden tot zeer verkeerde conclusies. Dat is precies wat er gebeurt met de verzen in kwestie.

Van de verzen die voorafgaan aan het vers hierboven begrijpen we dat, door middel van een metaforische uitdrukking, vers 60 verwijst naar de zondaren onder de christenen en de Joden. Na het wijzen op de fouten van de zondaren, maakt onze Heer een duidelijk onderscheid tussen de rechtvaardigen en de zondaren in deze gemeenschappen en prijst de vromen onder hen:

Degenen die geloven en de Joden en de Sabiërs en de christenen en iedereen die in God en de Laatste Dag gelooft en goede werken verricht, voor hen zal er geen angst zijn en zij zullen niet treuren. (Koran, 5:69)

In het tweede vers, dat op grote schaal wordt gebruikt door radicalen zegt onze Heer: En toen zij opstandig werden met betrekking tot wat hun was verboden, zeiden Wij tot hen: “Wees apen, veracht en verstoten” (Koran, 7:166)

Zoals het vers zelf duidelijk maakt is deze veroordeling voor het afwijkende gedrag en de zondaren die de bevelen van God negeren. Opnieuw maken de verzen echter duidelijk onderscheid tussen de rechtvaardigen en de zondaren. In vers 164 heeft God het over Joden die voortdurend de zondaren binnen de gemeenschap waarschuwden en hen tot de waarheid riepen.

En in vers 159 vestigt onze Heer de aandacht op voorname mensen onder de Joden: Onder het volk van Mozes is er een gemeenschap die de weg naar de waarheid wijst, en die rechtvaardig handelt. (Koran, 7:159)

Het laatste vers dat wordt gebruikt door de radicalen verwijst weer naar de zondaren die de bevelen van God niet gehoorzaamden. Onze Heer veroordeelt, na het prijzen van de rechtvaardige mensen onder de Joden en christenen in vers 62, de zondaren die de sabbat in vers 65 braken.

Voorzeker, degenen die geloven, de Joden, de christenen en de Sabiërs die in God en in de Laatste Dag geloven, en die goede daden verrichten, voor hen is hun beloning bij hun Heer en er is geen vrees voor hen, noch zullen zij treuren. (Koran, 2:62)

En voorzeker, jullie zijn goed op de hoogte van degene die de Sabbat overtraden. Wij zeiden tot hen: "“Wees apen, veracht en verstoten” (Koran, 2:65)

Deze verzen maken het zeer duidelijk dat een dergelijke veroordeling alleen geldt voor degenen die de bevelen van God tarten.

Als men de Koran in zijn geheel leest, zal het duidelijk worden dat er niet nadelig naar Joden wordt gekeken; integendeel, de vrome Joden worden in vele verzen, waarin Hij onthult dat Hij hen een grote beloning zal geven, geprezen door onze Heer. De profeet Mohammed was inderdaad een groot voorbeeld met zijn liefdevolle, omhelzende houding ten opzichte van hen en met zijn Medina Document, de eerst geschreven grondwet in de geschiedenis, dat het leven, het geloof, de eer en de rechten van Joden garandeerde en hen beschouwde als de broeders van de moslims.

We hopen dat moslims over de hele wereld hun vijandigheid jegens de Joden laten varen onder het voorwendsel van rechtvaardiging met een religieuze achtergrond. Onze Heer wil dat we de mensen van het Boek, onze Joodse broeders en zusters, liefhebben en beschermen.

We kunnen ons niet laten opslokken door woede en haat als onze godsdienst ons het tegenovergestelde gebiedt. We moeten in gedachten houden dat de fouten van de weinigen niet de vijandigheid jegens een gehele samenleving kan rechtvaardigen en in het bijzonder niet op niet-bestaande religieuze gronden.

Arutz Sheva & News Rescue :

http://www.israelnationalnews.com/Articles/Article.aspx/18253

http://newsrescue.com/a-call-for-sanity-how-the-quran-abiding-muslims-view-the-jews/

Opmerking: de vertegenwoordigers van de heer Oktar waren in Israël voor meerdere bijeenkomsten met overheidsfunctionarissen (met inbegrip van premier Netanyahu), journalisten en academici. Dr. Babuna en Dr. Gundogdu gaven Netanyahu exemplaren van boeken over de vreedzame boodschap van de islam van de heer Oktar en bespraken kort het belang van vrede en liefde om de inherente problemen in de regio op te lossen. Samen met Rabbi Yehuda Glick kwamen ze later met veel politici, religieuze leiders, academici en journalisten samen, waaronder de minister van Defensie Moshe Ya'alon, de minister van Energie Yuval Steinitz, de minister van Cultuur Miri Regev, de minister van Jeruzalem aangelegenheden Ze'ev Elkin, de vice-minister van Regionale Samenwerking Ayoob Kara en verschillende parlementsleden waaronder Dr. Anat Berko, Avi Dichter, Miki Zohar, Sharren Haskel, Naava Boker, Shuli Mualem-Rafaeli e.a., en verschenen ook op i24 news. Foto's hieronder:

2016-02-20 22:49:35

About this site | Maak uw Website | Add to favorites | RSS Feed
Alle materialen kunnen gekopieerd, geprint en gedistribueerd worden, mits verwijzing naar deze site.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top