Het Geloof Buiten de Koran

Het menselijk wezen is van nature zo gecreëerd dat het plezier beleeft in schoonheid, en met een verlangen om in geluk en welzijn te leven. Daarom is het een volledig natuurlijk menselijk verlangen om zich zo snel mogelijk te ontdoen van vervelende situaties, of ze om te zetten in iets aangenaams. In feite, een gerust hart en een gezonde geest zijn belangrijke factoren voor de gezondheid van de geest, evenals het lichaam. Dit kan worden bereikt door volgens de Koran te leven.

Daarom is het zo dat als sommige mensen handelen volgens hun gevoelens, verlangens en passies, zonder rekening te houden met de leer van de Koran, onderdrukt raken door verdriet, zorg en angst. Als men geen inzicht heeft in de aard van het lot, en wat het betekent om je leven in Allah's handen te plaatsen, en de volledige onderwerping aan Zijn wil, zoals onderwezen in de Koran, zal hij in een toestand verkeren van een voortdurende strijd met de angst die daaruit voortvloeit door niet te weten wat er met hem zal gebeuren. Terwijl, als hij zijn leven leeft volgens de religie die Allah voor hem heeft gekozen, en volgens de morele waarden van de Koran, zal hij nooit deze angst of andere dergelijke problemen ervaren. Allah verkondigt deze waarheid via Zijn boodschappers wanneer Hij zegt:

…wie Mijn Leiding volgt dwaalt niet en is niet ongelukkig. En hij die zich afwendt van Mijn Vermaning: voorwaar, er zal dan voor hem een benauwd leven zijn… (Soerah Tha Ha, 123-124)  

Zoals in de bovenstaande verzen vermeld keren veel mensen zich tegen de waarschuwingen van Allah waardoor ze een angstig en een ongelukkig leven leiden. Bovendien, omdat zij hun leven leiden op basis van het bijgeloof dat zogenaamd het leven door toeval wordt geleid, krijgen ze spijt gevoelens van de zogenaamde tegenslagen van dezelfde dingen die een voordeel in hun toekomst zouden kunnen zijn. Hun gedachten verkeren voortdurend in onrust door de angst om ontslagen te worden en arm te eindigen, om bedrogen te worden of ziek te worden. Wanneer ze hopen op vleierij zijn ze bang om uitgelachen te worden. Wanneer ze hopen op loyaliteit, vrezen ze  geconfronteerd te worden met ondankbaarheid. Ze worden pessimistisch wanneer ze de mogelijkheid van het krijgen van slecht nieuws op ieder moment overwegen, of dat iemand iets vervelends zegt of iets vervelends doet. In een vers openbaart Allah de angsttoestand van hoe degenen die de Koran negeren leven:

En wie wil dat Allah hem leidt, diens borst verruimt Hij voor de Islam; en wie Hij wenst te doen dwalen, diens borst maakt hij nauw en beklemd alsof hij (op een hoge berg) naar de hemel klimt. Zo legt Allah de bestraffing op aan degenen die niet geloven. (Soerah Al An’am, 125)

De bron van ongelukkigheid

Het is normaal dat de mensen die de religieuze morele waarden niet naleven zich verontrust voelen en een gebrek aan gemoedsrust hebben, omdat zij hun leven doorbrengen in het gezelschap van diegenen die niet over de morele kwaliteiten van de Koran beschikken, zoals liefde, mededogen, barmhartigheid, zelfopoffering, loyaliteit en nederigheid. Om in een systeem te leven vol van bedrog en pijn, waarin mensen elkaar niet helpen, zonder daar iets voor terug te verwachten, waarbij vriendschappen met verwachtingen van winst worden nagestreefd, waar zelfs eenvoudige fouten of houdingen boze reacties oproepen en waar iedereen elkaar onrechtvaardig behandelt, roddelen en niet zeggen wat ze echt denken, is een reden voor ongelukkigheid voor een gevoelig persoon.

Echter, indien de persoon in een omgeving leefde waar hij het naar zijn zin had zou het weinig veranderen. Zelfs als er veel leuke dingen om hem heen zouden gebeuren dan zou die zich gelukkig moeten voelen. Echter, vinden zulke mensen toch weer iets om het negatief te zien. Omdat ze elk klein ding op een zodanige manier bekijken, dan maakt het niet uit of het weer warm of koud is, regenachtig of winderig; het maakt niet uit wat er is zij wenden het op een manier om er over te kunnen klagen. We kunnen illustreren, met bladzijden voorbeelden, hoe deze mensen excuses vinden om bij elke gelegenheid zich ontevreden te voelen. Het is een manifestatie van wat Allah zegt in het volgende vers, "Laten zij daarom weinig lachen en veel huilen, als een vergelding voor hetgeen zij plachten te bedrijven. ( Soerah At Taubah, 82)

Een persoon die de situatie oppervlakkig beoordeelt en emotioneel reageert kan niet voorzien wanneer iets met hem gebeurd, dat het wellicht in een later stadium voor hem gunstig zal blijken te zijn. Bedenk bijvoorbeeld, dat wanneer iemand neerslachtig wordt omdat hij zijn bus heeft gemist. Hoe kan hij weten dat de bus op een later moment een ongeluk zou krijgen? Misschien heeft Allah bepaalt dat hij de bus zou missen, als onderdeel van zijn lot, zodat hij een ongeluk zou ontkomen.

De baan die hij graag wilde krijgen is een gelegenheid voor een onwetend persoon, om zich bedroefd en neerslachtig te voelen. Zo’n iemand ziet het krijgen van die baan als het beste wat hem kan overkomen, en het niet krijgen ervan als zijn grootste verlies, een persoon die gelooft daarentegen,  dat Allah zijn vriend en beschermer is en dat Allah het voor hem goedkeurt waardoor hij er zich met plezier en voldoening aan zal overgeven. Misschien zou de werkomgeving zijn gezondheid schaden. Misschien was het noodzakelijk voor hem om die baan niet te nemen omdat er een grotere kans op hem stond te wachten. 

Mensen die niet de levensstijl aannemen die voldoet aan de goedkeuring van Allah en de morele waarden van de Koran,  vinden honderden en zelfs duizenden redenen om zich verdrietig en ongelukkig te voelen. Dat is omdat de mensen alleen in reële zin gelukkig kunnen zijn als ze hun leven leven volgens wat Allah voor hen heeft goedgekeurd, wanneer ze Allah met zuiverheid dienen, als ze nauwgezet Zijn geboden gehoorzamen, als ze liefde en ontzag voor Hem hebben en als ze zich volledig houden aan de morele waarden van de Koran.

Er is geen andere weg naar het geluk. Daarom, mensen die niet het geluk zoeken in de goedkeuring van Allah en de Koran, maar die het wereldse verlangen en proberen aan hun eigen lagere verlangens te voldoen zal de confrontratie van ellende en verdriet onvermijdelijk worden.

Onderwerping aan het lot gecreëerd door Allah

De meeste mensen denken dat, afgezien van geboorte, de dood en zijn afgesproken uur, en wat God heeft voorzien voor de mens, dat het lot niets bepaalt - moge Allah verhoede; zij geloven dat dingen gebeuren door een ongeluk of onoplettendheid los van het lot. Dit waanidee geeft hen een wederspannig tegen de dingen die zijn bepaald voor hen op basis van hun lot, en is de reden voor hun melancholie. Zij beschouwen elke gebeurtenis als een tegenslag, waardoor ze voortdurend een kwelling lijden. Daarom zijn de gelukkige en vreugdevolle momenten die worden genoten door sentimentele mensen kort en vluchtig. En, net na een moment vreugde te hebben ervaren, kiezen ze om zich aan iets bedroevends te herinneren en weer terug te keren naar hun depressieve melancholie.

Deze factoren zijn allemaal natuurlijke en onvermijdelijke resultaten van het niet leven volgens de religieuze morele waarden. Zonder geloof, raakt een persoon verslaafd aan het betreuren en melancholie. Ook zij die in de wereld leven op een achteloze manier en hun leven verspillen zonder enige aandacht te hebben voor de geboden van Allah, of zijn verbanningen, zullen in het hiernamaals geconfronteerd worden met hun ongeluk:

Zij zeiden: ‘’Onze Heer, wij zijn overwonnen door ons ongeluk en wij waren een dwalend volk. (Soerah Al Moe’minoen, 106)

Allah kan een persoon in deze wereld testen met bepaalde problemen en zorgen. Echter, de gelovige moet zich niet overgeven aan melancholie en pessimisme als hij wordt geconfronteerd met dergelijke angsten die worden gecreëerd door Allah om hem te testen; moet hij niet emotioneel reageren. Hij weet dat Allah tracht hoe hij zich zal gedragen in moeilijkheden.

Dit is de belofte van Allah aan Zijn dienaren:

Weet: voorwaar, er zal geen vrees over de geliefden van Allah komen en zij zullen niet treuren. Degenen die geloofden en voortdurend (Allah) vreesden. Voor hen is er de verheugende tijding in het wereldse leven en in het Hiernamaals. De Woorden van Allah kennen geen verandering. Dat is de geweldige overwinning. (Soerah Yoenoes, 62-64)

2015-11-09 18:49:35

About this site | Maak uw Website | Add to favorites | RSS Feed
Alle materialen kunnen gekopieerd, geprint en gedistribueerd worden, mits verwijzing naar deze site.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.blogspot.com ahirzamanfelaketleri.blogspot.com ingilizderindevleti.net