Een oproep voor eenheid

 

We leven in een tijdperk waarin de wereld meer dan ooit behoefte heeft aan vrede, vriendschap en solidariteit. De spanningen en conflicten die de twintigste eeuw heeft gedefinieerd blijven in deze nieuwe eeuw ook voortduren, en onschuldige mensen over de hele wereld lijden er nog steeds onder.

Ondanks de dringende noodzaak van solidariteit en samenwerking, roepen bepaalde kringen op tot conflicten, met name het conflict tussen de twee grootste en diepgewortelde beschavingen van de wereld. We moeten dit geval kritisch bekijken, aangezien de oorlog van beschavingen waar zij van uitgaan rampzalige gevolgen voor de mensheid heeft. Een van de beste manieren om dit soort dergelijke rampen te voorkomen is om de solidariteit en de samenwerking tussen deze beschavingen te versterken. Dit is geen moeilijke taak, aangezien er geen fundamentele verschillen tussen de islamitische wereld en de westerse wereld zijn. Integendeel, - er zijn veel overeenkomsten tussen de islamitische beschaving en de joods-christelijke cultuur die de basis van de westerse beschaving vormt. Het vinden van oplossingen voor de problemen in de wereld zal door samenwerking, door het nemen van deze gemeenschappelijke gronden als basis, niet moeilijk zijn. Vooral als we de huidige situatie en de aard van de problemen in de wereld in acht nemen.

Vandaag de dag, blijft de ideologische strijd daadwerkelijk de wereld verdelen. Echter, Moslims zitten niet in een pool en Joden en Christenen in de tegengestelde pool. In feite, bestaat een pool uit mensen die in het bestaan en de eenheid van Allah geloven, en de andere pool vertegenwoordigt de ongelovigen, die geloven in dergelijke anti-religieuze ideologieën als materialisme en Darwinisme. Er is maar één manier om het bondgenootschap van de verschillende groepen van de ongelovigen op een ideologisch niveau te verslaan: namelijk de uitroeiing van de negatieve en destructieve invloed van de Darwinistische, atheïstische en anti-religieuze materialisme. En te zorgen voor een samenleving die gedomineerd wordt door de moraal, geluk, rust, veiligheid en welvaart. Dit zal gebeuren door de vorming van een alliantie van alle gewetensvolle mensen, namelijk oprechte christenen, samen met de religieuze joden en moslims, die samen zullen komen en zich verenigen in dit gemeenschappelijke doel.

Er waren misschien conflicten en geschillen geweest tussen de leden van deze drie goddelijke religies in het verleden onder verschillende voorwendselen; dat is een historisch feit. Maar die waren voortgekomen uit de onjuiste redenering en kwade beweegredenen van bepaalde staten, volken en individuen. En meestal streven zij naar hun eigen economische en politieke belangen; en niet van de basis overtuigingen van het jodendom, het christendom en de islam. Een van de gemeenschappelijke doelstellingen van deze door God geopenbaarde drie religies is het garanderen van geluk, veiligheid, vrede en rust voor alle mensen, en elke mening die tegen dit doel is waarin conflict wordt bepaald, is verkeerd volgens deze drie godsdiensten.

Daarom zal deze samenwerking en bondgenootschap gebaseerd zijn op de oprechte gelovigen ' die op zoek zijn naar gerechtigheid, vrede, en ondersteuning voor alle mensen. Het resulterende bondgenootschap zal niet beperkt blijven tot vergaderingen en conferenties, maar zal het bondgenootschap verstevigen tussen mensen die pleiten voor gemeenschappelijke waarden, de intellectuele strijd om dezelfde reden, en het zoeken naar permanente oplossingen voor gemeenschappelijke problemen. Deze bondgenootschap zal aan een van de belangrijkste factoren bijdragen tot rust, op een moment wanneer de tweede komst van profeet Jezus (vrede zal met hem) wordt verwacht en de komst van Hazrat Mahdi (vzmh).

2015-11-09 18:47:29

About this site | Maak uw Website | Add to favorites | RSS Feed
Alle materialen kunnen gekopieerd, geprint en gedistribueerd worden, mits verwijzing naar deze site.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.blogspot.com ahirzamanfelaketleri.blogspot.com ingilizderindevleti.net