Moslims Zijn met een Grote Liefde Verbonden aan de Profeet Jezus (vrede zij met hem)

In ons Heilige Boek de Koran wordt er aanzienlijk veel informatie verstrekt over de profeet Jezus (Vrede zij met Hem); namelijk dat God de profeet Jezus (Vrede zij met Hem) met de aankondiging van Gabriël, die naar de Heilige Maagd Maria werd gestuurd, zonder vader ter wereld kwam, dat hij meteen na zijn geboorte met de mensen sprak, dat hij toen hij nog een baby was met Gods openbaringen wonderen teweeg bracht. Wederom wordt er volgens de Koran verteld dat de profeet Jezus (Vrede zij met Hem) gedurende zijn hele leven een voorbeeld van Gods dienaar en profeet is geweest, dat hij de Bijbel, die het Oude Testament bevestigde en dat een wegwijzer en leidraad vormt, heeft openbaard en dat hij de mensen heeft uitgenodigd om een oprechte dienaar van God te worden.

Een belangrijke samenbrengend aspect tussen het Christendom en de Islam is de liefde, die door de aanhangers van beide godsdiensten wordt gedeeld voor de profeet Jezus (Vrede zij met Hem). In de Koran wordt verhaald dat alle profeten dezelfde Goddelijke boodschappen openbaren aan de mensen, dat zij een voorbode vormen voor de mensen en hen waarschuwen; tevens worden zij als de beste voorbeelden voor hun samenlevingen beschreven. Hierdoor geloven Moslims in alle profeten; zij maken geen onderscheid tussen hen. 

Moslims geloven, net zoals de profeet Mohammed (Vrede zij met Hem), ook in de profeet Jezus (Vrede zij met Hem); zij koesteren een diepe liefde en respect voor hem. De profeet Jezus wordt in de Koran als volgt voorgedragen: "… was slechts een boodschapper van Allah en Zijn woord ... " (Nisa – De Vrouwen 4:171); zijn humanisme wordt als een “vers” (aanduiding) beschreven (Enbiya – De profeten 21:9); er wordt belangrijke informatie verstrekt over zijn strijd, zijn wonderen en zijn leven. Jezus Christus wordt in een vers van de Koran als volgt geprezen:

Toen de engelen zeiden: "O, Maria, waarlijk, Allah geeft u blijde tijding door Zijn woord: Zijn naam zal zijn: de Messias, Jezus, zoon van Maria, geerd in deze wereld en in de volgende en hij zal tot hen behoren die in Gods nabijheid zijn... (Al-i İmran - Het Huis van Imraan - 3:45)

Moslims geloven dat de Bijbel een heilig boek is dat door God is openbaard (naarmate tijd verstreek, is het door mensen gefalsificeerd, maar sommige heilige clausules zijn tot heden bewaard gebleven). Zij weten dat de Bijbel als een richtlijn voor Christenen, met eigenschappen, die goed van kwaad, helal van haram scheiden, door God is openbaard. Zodoende worden de eigenschappen van de Bijbel, die aan de profeet Jezus (Vrede zij met Hem) zijn gegeven, in een Koranvers als volgt uiteengezet:

En Wij deden Jezus, zoon van Maria in hun voetsporen treden, vervullende, hetgeen voor hem in de Torah was (geopenbaard), en Wij gaven hem het Evangelie, dat licht en leiding bevatte, bevestigende hetgeen daarvr in de Torah was en een leiding en een vermaning voor de godvrezenden. (Maide – Het Tafel 5:46)

Er kan geen conflict bestaan tussen de islamitische en westelijke samenleving, want het Joods-Christelijke geloof dat de fundering vormt voor de westelijke beschaving is niet in tegenstrijd met de Islam, maar juist in harmonie en in eendracht met deze.

www.jesuswillreturn.com

 

2014-02-20 23:09:25

About this site | Maak uw Website | Add to favorites | RSS Feed
Alle materialen kunnen gekopieerd, geprint en gedistribueerd worden, mits verwijzing naar deze site.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.blogspot.com ahirzamanfelaketleri.blogspot.com ingilizderindevleti.net