De wonder van de Koran in de medische sector: Pijnreceptoren

In de periode dat de Koran werd geopenbaard, was niemand op de hoogte van pijnreceptoren en er bestond toen ook niet zo een medische term. Maar de Koran bevat tekenen die wijzen op alle wetenschappelijke takken, hetzij door middel van wetenschappelijke feiten, hetzij door middel van de sequentie van de letters. Een van deze termen zijn pijnreceptoren, waar de Koran 14 eeuwen geleden op wees, maar pas in de 19. eeuw in de medishe litatuur werd aangenomen.

Vroeger dachten wetenschappers dat alleen ons brein verantwoordelijk was voor het gevoel van pijn. Het idee dat er een directe transmissie vanuit de huid naar een specifiek centrum in het brein is, werd voor het eerst voorgesteld door Descartes in 1644. Maar de onvoldoening in de theorie leidde tot nieuwe onderzoeken. Hierdoor kwam men erachter dat het gevoel van pijn niet enkel ontstaat uit de transmissie van een impuls naar het brein, maar dat het een synthese is van het proces.

In de 19. eeuw, met de toename van experimenteel onderzoek, heeft Max Von Frey bekend gemaakt dat er specifieke receptoren voor warmte, koude, aanraking en pijn zijn, en heeft hiermee de specifieke receptor theorie naar voren gebracht. Met de onderzoeken van de afgelopen jaren, is het bestaan vastgesteld van receptoren die pijnlijke stimuli detecteren (nociceptoren) en vele endogene stoffen die als mediator functioneren door pijn te ontwaken. Deze receptoren zijn de vrije zenuwuiteinden die zich in de huid, diepe weefsels en organen bevinden, genaamd nociceptoren. Het is onmogelijk om pijn te ervaren zonder pijnreceptoren.

In een tijdperk waarin geen biologische informatie bekend was over het menselijk lichaam, trekt de Koran de aandacht op de aanwezigheid van pijnreceptoren onder onze huid op de volgende manier:

Voorwaar, degenen die niet Onze Tekenen geloven zullen Wij in het vuur (de Hel) leiden: telkens wanneer hun huiden gebraden zijn, zullen Wij die door andere huiden vervangen, opdat zij de bestraffing proeven. Voorwaar, Allah is Almachtig, Alwijs. ( SOERAH AN NISA, 56)

De Wonderbaarlijke Kant van het Onderwerp:

1-       Als iemand pijn voelt wanneer zijn huid is verbrand is dat een goed teken, omdat de brand oppervlakkig is.

2 -       Maar als deze persoon geen pijn voelt is dat een slecht teken, want dat betekent dat de huid volledig is verbrand en de pijnreceptoren beschadigd zijn.

    Bij een 3.graads verbranding zijn de pijnreceptoren compleet beschadigd

Allah legt in deze vers uit dat er een hel is voor de ontkenners, dat hun huid hier zal verbranden en dat Hij ze een nieuwe huid zal geven, zodat de pijn doorgaat (want als de huid totaal is verbrand, blijft er geen gevoel van pijn over). Deze gegevens in de Koran zijn in volledige harmonie met de bevindingen van de moderne wetenschap. De ontdekking van pijnreceptoren in de huid, is een relatief nieuwe ontdekking voor de biologie. Maar de Koran heeft gewezen op de aanwezigheid van receptoren die verantwoordelijk zijn voor pijn.. 

Dit is een Verkondiging voor de mensen, opdat zij daardoor gewaarschuwd zullen worden, en opdat zij weten dat Hij de Enige God is en opdat de bezitters van verstand de vermaningen ter harte zullen nemen. (SOERAH IBRAHIM, 52)

Bron: http://www.islamreligion.com/articles/5195/

2013-12-17 21:28:55

About this site | Maak uw Website | Add to favorites | RSS Feed
Alle materialen kunnen gekopieerd, geprint en gedistribueerd worden, mits verwijzing naar deze site.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top