NATUURLIJK IS GOD IN STAAT OM HET WARE BOEK DAT HIJ HEEFT GEOPENBAARD TE BESCHERMEN

 

NATUURLIJK IS GOD IN STAAT OM HET WARE BOEK DAT HIJ HEEFT GEOPENBAARD 
 
Het is natuurlijk zeer begrijpelijk dat sommige Christenen de mogelijkheid niet willen accepteren dat de Bijbel, dat is nedergezonden door God als een verlichting voor de mensheid, met de tijd is veranderd en verkeerd is geinterpreteert. Het kan zijn dat ze verontrust zijn door het idee dat ze een vervalst Ware Boek naleven. Maar oprechte Christenen moeten dit feit aanschouwen: Een groot deel van de huidige Bijbel is waar. De oorspronkelijke Bijbel dat aan Hz. Jezus (vzmh) is geopenbaard, is een openbaring van God dat bestaat uit hele diepe, wijze en mooie toelichtingen en dat wordt geprezen in de Koran. Moslims zijn net als Christenen verplicht tot naleving van deze bepalingen.
 
Maar buiten dat is de oorspronkelijke Bijbel, dus het onvervalste geheel al beschermd. Het wacht op de plaats waar Het verborgen is op de datum dat Het gevonden zal worden. Met de wil van God zal het origineel van de Bijbel gevonden worden in de periode dat we de komst van Hz. Jezus (vzmh) en Hz. Mahdi (vzmh) zullen zien. Dus er is een Bijbel dat onveranderd is gebleven, net zoals de Christenen dat geloven. Deze kritiek is gericht op de veranderde en verkeerd geinterpreteerde delen van de 4 Bijbels die als de Ware worden  beschouwd, maar veel tegenstrijdigheden huisvesten. De aanwezigheid van de besproken delen is zo duidelijk dat een Christen dat met een oprecht oog kijkt dit gemakkelijk kan begrijpen. Met dit boek worden onze oprechte Christelijke broeders en zuster uitgenodigd naar verstand, geweten en logica.
 
Almachtige God is natuurlijk in staat om de Ware Boeken dat Hij als een leidraad voor de mensheid heeft geopenbaard te beschermen. Sommige Christenen gebruiken deze superieure kenmerk van onze Heer als bewijsvoering om te ontkennen dat de Bijbel is veranderd. Echter is hier een verborgen wijsheid dat begrepen dient te worden zoals dat is vereist:
 
Er dient opnieuw op te worden gemerkt dat God natuurlijk in staat is om Zijn eigen Boek te beschermen. Almachtige God is ook in staat om alles in het universum gebrekkeloos te scheppen. Maar niet alles in het universum is gebrekkeloos. Er zijn gebreken en tekortkomingen in het universum en God is de schepper van dit alles. Er is een speciale wijsheid in het feit dat God tekortkomingen schept. Met tekortkomingen wordt het feit dat de wereld een plaats is van beproeving, dat wij gebrekkige wezens zijn tegenover God en dat niet de wereld, maar het hiernamaals het ware land is altijd in het verstand behouden. Zolang er tekortkomingen bestaan zal de mens niet arrogant zijn, en zal hij altijd weten dat hij gebrekkig tegenover en altijd in behoefte van God is.
 
De verandering van de Heilige Bijbel, waarvan de bewijzen overduidelijk zijn, is een gebeurtenis dat met de wil en het verlof van God gebeurde. Dit is zo geschapen met een wijsheid en een speciale test van God. Als God dit zo schept en de bewijzen met betrekking tot dit onderwerp duidelijk aantoont, moet men niet star zijn met betrekking tot dit onderwerp, maar de wijsheden achter dit zien en begrijpen.
 
Het is duidelijk dat de Christelijke wereld momenteel hiermee wordt getest. Ze worden uitgenodigd om hun geweten te volgen.
 
Het is duidelijk dat deze situatie een speciale noodzakelijkheid is voor de terugkomst van Hz. Jezus (vzmh) en de zoektocht naar de Ware Bijbel.
 
Het is duidelijk met deze test dat foute overtuigingen verspreid zullen worden over de wereld, dat mensen in de naam van de religie gesleept zullen worden naar chaos, verwarring en bloedvergieten en dat de tekenen van de eindtijd voor de komst van Hz. Jezus (vzmh) en Hz. Mahdi (vzmh) die in de Tora, Bijbel, Koran en overleveringen van de Profeet Mohammed (vzmh) worden gemeld zullen plaatsvinden. Daarom is de hoofdtaak van de oprechte Christenen het zoeken en toepassen van de ware bepalingen van de Bijbel.
 
Maar tegelijkertijd moeten de Christenen zich bewust zijn van het feit dat de Koran alle bepalingen van de Ware Bijbel beslaat en overdraagt. De bepalingen van de Ware Bijbel bevinden zich ook in de Koran en derhalve zijn Moslims ook verplicht om de Ware Bijbel toe te passen.
 
De Koran is een Ware Boek dat de Bijbel bevestigd. Dus Moslims zijn, net zoals ze Mohammedanen zijn, ook Jezuïeten die de Ware Bijbel toepassen en Mozevieten die de Ware Tora toepassen. Dus als een oprechte Christen zich ook wil houden aan de Ware Bijbel en wil regeren met de Ware Bijbel, zal hij al deze bepalingen vinden in de Koran. De Ware Bijbel is onze Heilige Boek dat God in de Koran heeft geprezen. God openbaart op de volgende manier in de Koran dat de Bijbel, in de periode dat deze werd nedergezonden, een leidraad was voor de mensen:
 
Hij heeft aan jou het Boek met de Waarheid neergezonden, bevestigend wat daaraan voorafgegaan was, en Hij zond de Taurat en de Indjil neer. Hiervoor, als leiding voor de mensen.... (Soerah Al-i İmran, 3-4) 
 
En Wij lieten 'Isa, zoon van Maryam, in hun voetstappen volgen, ter bevestiging van wat er van de Taurat (reeds) voor hem was. En wij gaven hem de Indjil met daarin Leiding en Licht en een bevestiging van wat er van de Taurat (reeds) voor hem was: als een leiding en een onderricht voor de Moettaqoen. (Soerah Maidee, 46)
 
Vervolgens deden Wij Onze Boodschappers elkaar in hun sporen opvolgen. En wij deden 'İsa, de zoon van Maryam, volgen en Wij gaven hem de Indjil. En wij plaatsen in de harten van degenen die hem volgden mededogen en barmhartigheid. En het monnikwezen (celibaat), dat hebben zij (zelf) toegevoegd; Wij hebben het hun niet voorgeschreven. (zij deden het) slechts om het welbehagen van Allah te zoeken. Daarna onderhielden zij het niet naar behoren en Wij gaven degenen die geloven onder hen hun beloning, maar velen onder hen waren zwaar zondigen. (Soerah Hadid, 27)
 
Tot slot zouden onze Christelijke broeders en zusters de Koran -voordat ze het ontkennen op basis van vooroordelen- met dit perspectief moeten lezen. Er moet opgemerkt worden dat iemand die oprecht van God een begrip om het valse en de ware te onderscheiden wenst, een grote zegening van God zal genieten.
 
2013-04-20 00:33:50

About this site | Maak uw Website | Add to favorites | RSS Feed
Alle materialen kunnen gekopieerd, geprint en gedistribueerd worden, mits verwijzing naar deze site.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.blogspot.com ahirzamanfelaketleri.blogspot.com ingilizderindevleti.net