WAT BETEKENT HET MAHDISCHAP?

WAT BETEKENT HET MAHDISCHAP?

De termen “eindtijd” en “Mahdischap” kunnen voor sommige mensen niet zo herkenbaar zijn. Om deze reden is het een goed idee om deze twee termen eerst uiteen te zetten. Het woord “eindtijd”, staat voor “de laatste periode”. Volgens de Islam is de eindtijd een periode kort voor de Dag des oordeels waarin het Koranische moraal dominant zal zijn en veel voorkomend bepraktiseerd zal worden.

In de fantasie van de mensen is er altijd een verlangen naar het mooiere en betere. Een mooiere uitzicht, een lekkerdere maaltijd, een betere leven waarin de maatschappelijke problemen niet aanwezig zijn, vrede, welvaart, overvloed en schoonheid... De eindtijd verwijst naar een tijdperk die al deze "betere", "mooiere" termen bevat. De eindtijd is een gezegende periode. De Islamitische moraal zal in deze periode dominant zijn. Het is een periode waar alle gelovigen eeuwenlang naar verlangen. Het is een periode waar in plaats van ontbering en schaarste overvloed en vruchtbaarheid zal zijn. In plaats van onrechtvaardigheid rechtvaardigheid, in plaats van immoraliteit moraliteit en er zal in plaats van verwarring vrede en rust zijn.

Tussen de hadiths van onze Profeet (vzmh) bevinden zich gedetailleerde overleveringen die deze periode en haar eigenschappen beschrijven. Na onze Profeet (vzmh) hebben ook sommige Islamitische geleerden belangrijke verklaringen gehad met betrekking tot de eindtijd. Uit deze verklaringen kunnen we opmaken dat de eindtijd vol is met belangrijke gebeurtenissen of processen die elkaar opvolgen. De eindtijd is een periode waarin de wereld eerst een grote achteruitgang en chaos zal ervaren, maar later met de bepraktisering van de ware religie de bevrijding zal bereiken.

Tijdens de eerste fase van de eindtijd zal de wereld, in verband met een aantal filosofische systemen die God ontkennen, degenereren. De mensen zullen afstand nemen van de doelstelling van hun schepping, en als gevolg van dit zal er een vreselijke spirituele leegte en morele ineenstorting plaatsvinden. Grote rampen, oorlogen en hongersnoden zullen meegemaakt worden, en de mensen zullen het antwoord op de vraag "Hoe kunnen ve verlost worden?" zoeken.

Deze periode van de eindtijd is tevens de periode waarin de religie wordt gedegenereerd. De religie van de islam, zal afwijken van haar pure vorm door de inbrenging van een aantal valse overtuigingen en bijgeloven. Onder het mom van vroomheid zullen sommige hypocriete en behoudzuchtige mensen ernaar streven om deze bijgeloof nog meer te verspreiden, waardoor ze een hindernis vormen om de ware essentie van de islam, namelijk moraliteit, te begrijpen. Het heeft de mensheid in een diepe duisternis geleid met aan de ene kant de filosofische gedachten die het atheïsme en ongeloof inprenten, en aan de andere kant deze hypocriete krachten die de religie van binnenuit vernietigen.

Maar toch zal God de mensen naar de verlossing leiden in deze grote puinhoop van de eindtijd. Om de gedesoriënteerde mensheid uit te nodigen naar het rechte pad zal Hij een van Zijn dienaren toezenden met een superieure moraal die de titel "Mahdi" (de leider naar het rechte pad) draagt. Hazrat Mahdi (vzmh) zal eerst in de Islamitische wereld een intellecuele strijd aangaan en zal de moslims die zijn gebroken van hun kern, terug laten keren naar het ware geloof en moraliteit. Hazrat Mahdi (vzmh) heeft op dit punt drie hoofdtaken:

  1. De weerlegging van de filosofische systemen die God ontkennen en het atheïsme ondersteunen.
  2. De Islam bevrijden door haar van het juk van de hypocrieten te bevrijden en te strijden tegen bijgelovigheid. De ware Islamitische moraal die steunt op de voorschriften van de Koran naar voren brengen en bepraktiseren.
  3. Het versterken van de Islamitische wereld op politiek en sociaal gebied, het verstrekken van vrede, veiligheid en welvaart en het oplossen van maatschappelijke problemen.

Volgens de hadiths van de Profeet (vzmh), zal Jezus, die in de zelfde periode als Hazrat Mahdi (vzmh) terugkeren op de wereld, met name de Christelijke en Joodse wereld aanspreken, en hen uitnodigen om afstand te nemen van de bijgeloven waarin ze zijn gevallen en te leven volgens de Koran. Wanneer de Christenen Hazrat Jezus (vzmh) volgen, zullen de Islamitische en Christelijke werelden zich verenigen in een enkel geloof en de wereld zal ingaan in een periode van vrede, veiligheid, geluk en welvaart, de "Gouden Eeuw" genaamd.

 

2013-03-27 11:22:09

About this site | Maak uw Website | Add to favorites | RSS Feed
Alle materialen kunnen gekopieerd, geprint en gedistribueerd worden, mits verwijzing naar deze site.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top