DE TOREN MET ZIJN GESLOTEN DEUR

De toren met zijn gesloten deur

Het is een grote vergissing om te denken dat wij met de werkelijkheid in aanraking komen terwijl wij alles in onze hersenen waarnemen. Het is onmogelijk  om uit onze hersenen te stappen en dit te controleren. Alles wat wij horen en voelen zijn slechts percepties wat onze grote Heer dit aan ons laat waarnemen. De Schepper van alles Onze Grote Heer is de enige dat absoluut bestaat.

De titel dat is gebruikt voor dit artikel is een voorbeeld om het beter te kunnen uitleggen dat alles in onze hersenen wordt gevormd.

Als men beweert dat materie zoals de wereld en en het lichaam wat men ziet bestaat, dan dient men ook te accepteren dat in onze hersenen een grote lichaam bevind.  Aangezien u alles in uw hersenen waarneemt bent u in dit geval een kleine persoon dat in de top van een gigantische toren in een kleine kamer opgesloten zit. Laten we stap voor stap bekijken hoe we aan deze conclusie zijn gekomen:

Als u nu om uw heen kijkt dan ziet u heel veel verschillende objecten. Zoals; muren, spullen, de hemel, huizen, mensen, auto’s en naast dit allemaal ziet u nog eens uw eigen lichaam. Al deze objecten inclusief uw lichaam bevinden zich op dezelfde plek.

1. Waar bevind zich dit plek? Dit plek bevind zich niet ergens buiten. U kunt direct merken dat het een visie is in het centrum van uw hersenen. Alles wat men ziet, inclusief uw eigen lichaam, is in de schedel op de achterkant van de hersenen in een gebied van enkel cm3. U kijkt nu vanuit dit gebied van de schedel naar dit tijdschrift. Het zien en voelen van het tijdschrift wat u met uw handen draait bevindt zich in de centra van het zien en voelen van uw hersenen. Alle organen van uw lichaam bevinden zich ook op dezelfde plek in uw schedel. De bankstel waar u op zit tijdens het lezen van uw tijdschrift en het bankstel in de woonplaats, bevinden zich allemaal op dezelde plek.

2. Dus in zekere zin denkt u dat er buiten nog eens een materiële lichaam bevind terwijl het lichaam wat men waarneemt eigenlijk in een gebied van een cm3 in uw schedel is. Als u van mening bent dat er daadwerkelijk zo’n lichaam bestaat dan moet u ook weten dat u dit eigenlijk nooit heeft gezien. Het bestaan van zo’n lichaam kunt u alleen maar veronderstellen.

3. Als u daadwerkelijk in het bestaan van zo’n lichaam gelooft dan dient u ook te accepteren dat er een grote reus is dat buiten het lichaam bevind. U en alles wat u om uw heen ziet, uw kamer en andere objecten wat zich allemaal buiten bevind, is in de schedel van het visuele centrum van dit grote reus. Dan zou dit betekenen dat het materiële lichaam van dit reus nog nog groter is. De schouders, armen, lichaam, benen en de voeten van de reus bevinden zich dan nog lager. (Als het ook net als u een mens is met twee armen en twee benen.)

4. In dit geval bevind u zich op de top van een gigantische toren waar u in een gesloten kamer leeft. U komt dit kamer nooit uit en kijkt alleen naar de scherm wat voor u is geplaatst. U zult net een gevangen persoon zijn. De toren, het materiële lichaam dat u beweert dat buiten is, en het lichaam wat u ziet is eigenlijk de kleine man dat zich op de top van de toren bevind.

Dit gigantische toren (dus het materiële lichaam wat men denkt dat bestaat) zult men nooit zien. Want u bent opgesloten in die kleine donkere kamer op de toren. U zult uw hele leven lang nooit uit dit kamer kunnen komen. U zult in die kamer naar de beelden dat wordt geprojecteerd op de wanden van de muren kijken. U zult misschien denken dat sommige objecten van deze beelden (bv de sterren) miljoenen kilometers ver van u bevinden. Terwijl u in  werkelijkheid altijd in die kleine kamer bevind.

Om dit onderwerp beter te kunnen begrijpen, kunnen we een voorbeeld geven van de science fiction cartoon films. In paar van deze cartoon films kunnen we een voorbeeld zien van die gigantische grote lichaam. Binnen de schedel van dit lichaam wordt in de controle center door een persoon geregeld die daar zit. Bijvoorbeeld bij de beroemde tekenfilm ‘’Voltran’’. Daar worden gigantische robots, beheerd door een man in het middelste gedeelte van het hoofd. Deze gigantische robot beweegt in overeenstemming met de bevelen van deze persoon. Deze persoon, is een kleine lichaam dat zich in een robot bevindt dat even groot is als een gigantische toren.

Denkt u dat het daadwerkelijk materie is van alles wat u op dit moment ziet en het lichaam wat u voelt? U dient in te stemmen met dit dergelijk systeem. Met andere woorden u dient te accepteren dat u de kleine man bent dat in de kamer op de top van de toren zit ‘’of’’ de kleine man dat op de top van een gigantische robot zit. We kunnen dit onderwerp met een beter voorbeeld uitleggen: iemand die beweert dat er buiten een auto is en zegt dat hij daadwerkelijk dit auto ziet dient aan dit te denken:

• het beeld van de auto bestaat uit de visuele centrum in de menselijke brein.
Het visuele centrum is in totaal ter grootte van een paar cm3. Als er in dit gebied een beeld van een auto van een paar meter hoog past dan zou dit betekenen dat dit veld minstens van deze omvang zou moeten zijn.

• Als dit veld een paar meter breed is dan zou het in dit geval de omvang van de menselijke hersenen evenredig met dit gebied in grotere omvang moeten zijn.

• Als het menselijke brein een brede plaats omvat, dan zou het menselijke lichaam in directe verhouding met het brein kilometers lang moeten zijn.

Hier werd alleen een voorbeeld gegeven van een persoon dat alleen een auto ziet. Laten we nu denken aan een persoon die naar een uitzicht  van een vallei kijkt dat kilometers uitstrekt. Als hij beweert dat hij de werkelijke beeld van de vallei ziet, dan zou hij in zijn visuele centrum op dezelfde manier minstens kilometers lange omvang moeten hebben. In dit geval zou het menselijke brein, zijn inwendige organen, armen en benen in verhouding met dit veranderen in een gigantische omvang.

Aangezien dit niet zo is, is het ook onredelijk om te denken dat een auto van paar meter lang of een vallei dat vierkante kilometers in beslag neemt de orginelen zijn.

Hoogstwaarschijnlijk heeft u sinds het begin van uw leven een hypothese  geaccepteerd dat uw lichaam op deze aarde leeft en vanuit uw lichaam naar buiten kijkt. Dit is fout. Dit is iets wat niet mogelijk is.

Het rationele resultaat van dit is om te aanvaarden dat er zoiets als een toren niet bestaat, omdat er geen bewijs is van dit bestaan. Het  enige reden waarom we het bestaan van zoiets suggereren is het oordeel van het bestaan van materie. Als we ons ontdoen van dit oordeel dan zullen we beginnen te begrijpen dat de wereld een heel ander plaats is:

Alles wat we zien en voelen zijn de percepties van onze ziel wat onze Heer aan ons laat zien. Een van de absolute dat bestaat en de Schepper van alles is onze Almachtige Heer.

‘’En aan Allah behoort het Oosten en het Westen; waarheen gij u ook wendt, daar zal het Aangezicht van Allah zijn. Zeker, Allah is Alomvattend, Alwetend. (Al-Baqarah, 115)

 

 

 

 

2013-01-07 22:32:38

About this site | Maak uw Website | Add to favorites | RSS Feed
Alle materialen kunnen gekopieerd, geprint en gedistribueerd worden, mits verwijzing naar deze site.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top