ER IS SLECHTS EEN OPLOSSING VOOR HET PALESTINA PROBLEEM: HET TURKS ISLAMITISCH VERBOND

LAAT ONS HELE VOLK HET TURKS ISLAMITISCH VERBOND CLAIMEN
 
Met het Turks-Islamitisch verbond lijdt geen Moslim, Christen of Jood. Men wordt niet vermoord, verwond, wordt arm, onderdrukt, of voelt angst. Er blijft geen probleem bij justitie of de rechtbank. Geen niet- geïdentificeerde moordenaars. Armoede zal niet meer bestaan. Geen tekort aan productie. Geen onwetendheid.
 
Voorwaar Allah houdt van degenen die in slagorde strijden op Zijn Weg, alsof zij een hecht gevoegd bouwwerk zijn.(Soera as-Saff 61:4)
 
En zij zijn degenen die, als onrecht hen treft, zich verdedigen.(Soera as-Sjoera 42:39)
 
Iedere dag die voorbijgaat zonder gedane moeite voor het oprichten van het Turks-Islamitisch Verbond is een nadeel en verlies.
 
Het Turks-Islamitisch Verbond moet zonder uitstel worden opgericht.
 
Het Turkse volk steunt en vertrouwt op dit uitstekend verbond.
 
Alle Turkse staten en Islamitische landen vinden dit verbond van essentieel belang. Ze steunen het oprecht en tevreden.
 
Dit verbond zal bijdragen tot materieel en geestelijk voordeel en welvaart van Amerika, Rusland, China, Europa en de rest van de wereld en zal vrede, broederschap, liefde en welvaart op aarde brengen.
 
Het Turks-Islamitisch Verbond is de enige oplossing om een onmiddellijk eind te maken aan terreur, wanorde, onveiligheid op aarde, evenals de wereldcrisis.
 
Het Turks-Islamitisch Verbond is een unie van liefde. Het is een unie van genegenheid, een unie van harten. De basis hiervan zijn liefde, altruïsme, het helpen van anderen, toewijding, tolerantie en begrip. De doelstelling van het verbond is tevens het bereiken van de hoogste niveaus van respect voor de mensen in kunst, wetenschap en technologie. Als het verbond zal zijn opgericht, zullen niet slechts Turkse- en Moslimgemeenschappen verlichting verkrijgen, maar de hele wereld.
 
Recente ontwikkelingen tonen aan dat de oprichting van het Turks Islamitisch Verbond, met veel opgewondenheid en enthousiasme verwacht door de Turks-Islamitische wereld, dichtbij is. De eerste en belangrijkste stap naar die unie is het verenigen van Azerbeidjaan en Turkije als twee landen, maar als één volk. In de nabije toekomst zal Turkije als een superstaat, leider worden van de Turks-Islamitische wereld en alle moslims verenigen, uitgestrekt van de Kaukasus tot Tanzania, en van Marokko tot Fiji, onder één koepel.
 
Eenheid zal een enorme macht geven aan de Turks-Islamitische wereld. Wat het verbond van gelovigen echt zo sterk maakt is in feite hun geloof en binding. Slechts oprecht geloof kan echte vriendschap en verbintenis met zich meebrengen.  Moslims houden van elkaar met een zuiver hart en voor het genoegen van Allah, zonder een greintje eigenbelang. Een verbond gebouwd op de sterkste fundering door de mensheid gekend – vrees en liefde voor Allah – zal nooit uiteenvallen, alleen als Allah anders wil.
 
Het Turks-Islamitisch Verbond zal vrede op aarde brengen.
 
Het Verbond zal allereerst en belangrijkst de geschillen tussen moslimnaties oplossen en vrede brengen in de Islamitische wereld. Het zal tevens oppositie voeren tegen alle organisaties die oproepen tot oorlog en conflicten in de gehele wereld, en het zal een macht zijn die competent is alle ondernemingen die als doel het opzetten tot oorlog hebben te verijdelen.
 
Met de oprichting van het Turks-Islamitisch Verbond zullen Amerika, Europa, China, Rusland, Israel, en kortom de hele wereld, gerust ademhalen. Er zal een einde aan terreur komen, distributie van grondstoffen gewaarborgd, sociale regelingen beschermd en culturele conflicten zullen geheel verdwijnen. Amerika hoeft geen troepen meer naar landen te sturen die duizenden kilometers weg zijn. Israel zal niet meer achter muren leven. De landen in de EEG zullen geen economische grenzen tegenover elkaar hebben, Rusland zal geen veiligheidszorgen meer hebben en China zal geen problemen meer hebben om grondstoffen te vinden.
 
Het zal een grote zegen en troost zijn voor de EEG als ze bevrijd zijn van angst voor terreur. Het Turks-Islamitisch Verbond is de oplossing die dat kan bewerkstelligen. Met het Turks-Islamitisch Verbond zullen alle problemen en wanorde in de Islamitische wereld tot een einde komen. Dit wil zeggen dat de Turkse staten een beschaving zo groot als of zelfs groter dan Europa kan worden. Reden is omdat de Turkse staten een potentieel erg rijk gebied vertegenwoordigen. Het Turks-Islamitisch Verbond zal hoge welvaart, overvloed, vrede en kwaliteit in dat gebied brengen.
 
Het Turks-Islamitisch Verbond is de Enige Oplossing Om de Economische Crisis te Stoppen.
 
Het Turks-Islamitisch Verbond zal handel nieuw leven geven en de economie versterken. Vereniging van moslimnaties op de economische, politieke en culturele arena geeft de kans aan de minder ontwikkelde landen snel te groeien en de landen die reeds de essentiële middelen en infrastructuur bezitten, zullen die zo efficiënt mogelijk benutten. Economische groei en beleggingen in wetenschap en technologie zullen toenemen. Met de economische ontwikkeling zal er een natuurlijke verhoging komen in opleidingsniveaus, en de samenleving zal op een aantal fronten vooruitgaan.
 
Het Turks-Islamitisch Verbond zal een wedergeboorte veroorzaken overal in de moslimwereld. Dankzij de Islamitische gemeenschappelijke markt die zal worden opgezet, kunnen producten van een bepaald land gemakkelijk in een ander land worden afgezet, zonder verwikkeld te worden in quota’s of nationale grenzen. Industriegebieden zullen groeien. Alle moslimlanden zullen een stijging van hun marktaandeel zien, exporten vermeerderen, wat tot een versnelling van industrialisatie in moslimlanden zal leiden, en economische ontwikkeling zal tot stijgende technologische vooruitgang leiden.
 
Met de oprichting van het Turks-Islamitisch Verbond, zullen energiebronnen gewaarborgd zijn. Met het Turks-Islamitisch Verbond zullen vrede en stabiliteit zegevieren in gebieden met rijke ondergrondse reserves, en het democratische systeem zal daar op een geordende manier functioneren. Zodoende zal er een model verschijnen waarbij deze rijkdommen op een zeer efficiënte manier worden benut, en islamitische noch andere landen zullen worden benadeeld. Hierdoor zal een stabiel en gebalanceerd politiek beleid mogelijk zijn in die zaken van specifiek belang in het handhaven van economische stabiliteit, in het bijzonder olieprijzen en –produktie.
 
Een Turks-Islamitisch Verbond met een sterke economie zal de voornaamste reden zijn voor bloei van de Westerse wereld en andere samenlevingen. Deze andere samenlevingen zullen een macht ontdekken met wie ze samen kunnen werken en onderlinge handel drijven zonder gevoelens van bezorgdheid. Daarnaast zullen de fondsen die Westerse instituten en organisaties constant in de regio pompen niet langer nodig zijn, en kunnen in plaats daarvan worden gebruikt om de wereldeconomie te versterken.
 
In dat opzicht heeft het Turks-Islamitisch Verbond een grote verantwoordelijkheid. Het is de plicht van Turkije deze Turks-Islamitische wereld te leiden, welke vrede, welzijn en rijkdom op aarde zal brengen. Het leiderschap van het Turks-Islamitisch Verbond is een van de grootste taken in de geschiedenis van de wereld. DIT IS EEN VAN DE BELANGRIJKSTE PLICHTEN VAN DE TURKSE STAAT. Met andere woorden, onze plicht als Turkse staat is niet slechts het redden van Turkije, maar ook het redden van de hele Turks-Islamitische wereld en het brengen van vrede en welzijn voor de hele mensheid.
2009-03-07 11:30:58

About this site | Maak uw Website | Add to favorites | RSS Feed
Alle materialen kunnen gekopieerd, geprint en gedistribueerd worden, mits verwijzing naar deze site.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.blogspot.com ahirzamanfelaketleri.blogspot.com ingilizderindevleti.net