HET COMMUNISME IS VIJANDIG TEGENOVER DE GODSDIENST, DE STAAT EN HET GEZIN

Uit het interview met Dhr. Adnan Oktar op 11 juli 2011 op A9 Tv en Adıyaman Asu Tv

 

ADNAN OKTAR: Ze willen nu zo een opsplitsing; ze zeggen: “in plaats van Turkije op te splitsen met schandalen, zullen we eerst proberen om hen af te schrikken. We zullen chaos veroorzaken in steden en gebieden, jullie zullen steeds martelaren opofferen. Maak het ons dus niet moeilijk”. “Wat wil je dan?”. “We willen eigenlijk niet veel” zeggen ze, “Er moet een federatie komen, we zullen nog verbonden zijn aan Turkije, maar we zullen de vlag van de Koerdische staat ophangen, De Turkse vlag zullen we ernaast hangen, er zal niets gebeuren” zeggen ze. “Ze zullen broederlijk zij aan zij wapperen” zeggen ze. “En de Turkse staat moet ons voeden” zeggen ze. “Ook het belastinggeld moet naar ons komen” zeggen ze. Men zou geld moeten pompen in de communistische regering. En de communistische federale staat zou zogezegd onze burgers besturen, die ze daar gijzelen. Ze hebben noodzaak een deze stap, van de federatie zullen ze overgaan in een onafhankelijke staat. Maar het bereiken van de federatie is al erg belangrijk. Want de overgang van een federatie naar een onafhankelijke staat is een kwestie van tijd. Men kan onder zich verkiezingen organiseren in de federale staat en zeggen ”wij verklaren ons onafhankelijk”. De NAVO zou ook ingrijpen, althans dat veronderstellen zij. Weet je wat de reden is dat ze nu chaos veroorzaken? Ze bezitten geen zware wapens.

De reden waarom ze het communisme niet exporteren, is het feit dat ze geen zware wapens bezitten, ze bezitten lichte. Ze bezitten hoogstens afweergeschutten, bazooka’ en mortels. Dus zwakke wapens. Als ze een onafhankelijke staat worden, zullen ze tanken, bommen en raketten kopen van China, en zoals Noord-Korea een van de sterkste legers van het gebied vormen in het Zuidoosten. Ze zullen zich dus enorm focussen op het militaire. Ze zullen natuurlijk ook geholpen worden door Amerika, China en Rusland; ze zullen een militaire grootmacht worden. Ze zullen de Syrische en Iraakse Koerden ook betrekken, en een enorme communistische Koerdische staat oprichten. Ze zullen een wapenembargo tegen Turkije afdwingen. De economische kracht van Turkije is zo al beperkt. Want zij zullen gratis wapens toegestuurd krijgen. Het geld van Turkije is verdiend door arbeiders met zweet op hun voorhoofd. Daarom willen ze dit in eerste instantie tot uitvoering brengen zonder al te veel mankracht op te offeren. Dat er in het Zuidoosten een communistische staat zou opgericht worden, zou betekenen dat in die militaire grootmacht alle militanten die nu in de bergen zijn, officiers worden, en dat die staat meer onhandelbaar wordt dan Noord-Korea. Dan is het nog een kwestie van tijd dat ze de rest van Turkije en Iran innemen. En zoals jullie weten is er ook in Iran een grote communistische beweging. Daar is zowel de Koerdische communistische beweging, als de Iranese communistische beweging. De communistische beweging in Iran is erg sterk. Ze zijn ook actief in het buitenland.

Ze worden gesteund door Amerika, China en Rusland. Ze worden opgeleid, dus er is een grootschalige voorbereiding. In verschillende landen krijgen ze een militaire training. Ze maken er zich al jarenlang klaar voor. Ze plannen dus een snelle communistische overwinning. Amerika keurt dit ook goed, want Amerika heeft de Armageddon nodig. Volgens de Bijbel moet er een grote oorlog komen. Ze geloven dat er een grote oorlog zal komen tussen de legers van de duivel en die van de profeet Jezus Messias (vzmh). Het leger van de duivel is er nu niet, daarvoor is een communistische grootmacht nodig. Amerika wil nu van harte dat er daar een communistische structuur komt, gesteund door China. Ze willen dus dat het leger van de duivel gevormd wordt; om het dan ineens aan te vallen en te overwinnen. Ze plannen om het met atoomwapens met de grond gelijk te maken; om wat er in de Bijbel gezegd wordt, te laten uitkomen. Maar de Armageddon heeft al plaatsgevonden. De Armageddon was de bezetting van Irak. Zo een oorlog zal er niet komen. Wij strijden nu maandenlang, jarenlang om deze oorlog te voorkomen. Abdullah Ocalan, de Dajjal, zegt het ook zelf; “Europa heeft me gebruikt” zegt hij. Daar is er een geluidsopname van. Hij zegt: “Europa heeft me gebruikt”. Hij zegt het, hij houdt zich niet in. Onze Taha Akyol denkt dan nog dat een verzoening met Abdullah Ocalan mogelijk is. Maar hij zal tot het einde een Dajjal blijven. In het communisme is het doel niet om een bepaalde gebied communistische te maken, maar om heel de wereld communistisch te maken. Godsdienst, staat en gezin zijn instellingen waar het communisme tegen is. Het uit de weg ruimen van de godsdienst, de staat en het gezin, het oprichten van de dictatuur van het proletariaat,  is het doel van elke communist. Zij bevinden zich nu in de eerste stappen van de dictatuur van het proletariaat. Ze voeren nu dus een communistische guerrilla strijd, ze zijn nog in het begin.

Kijk wat Marx zegt: “De godsdienst is een cultuur, gevormd door de heersende klasse, om de armere lagen van de bevolking te kalmeren.” “een cultuur, gevormd door de heersende klasse, om de armere lagen van de bevolking te kalmeren.” Dit is hoe ze de godsdienst zien. Verder kunnen ze niet denken, ze zijn bekrompen. Marx zegt bijvoorbeeld “de religieuze moraliteit is een opium voor het volk.” Daarom is de strijd tegen de godsdienst erg belangrijk in het communisme. Lenin zegt: “Atheïsme is het natuurlijk, onafscheidbaar deel van het marxisme”. Kijk, “Atheïsme is het natuurlijk, onafscheidbaar deel van het marxisme.” Wanneer de godsdienst weg is, volgen de staat en het gezin. Wat zeggen die mannen? Lenin zegt in zijn toespraak aan communisten in de universiteit; “de leer van de staat, de noodzaak aan de staat; dient tot het rechtvaardigen tot maatschappelijke voorrechten, exploitatie en het kapitalisme.” Dus hij is tegen de godsdienst, het gezin en de morele waarden; dit is het systeem dat nu gebracht wil worden in het Zuidoosten. En wij voeren daar een intellectuele strijd tegen. Een strijd door militairen of politieagenten levert geen resultaat; een wetenschappelijke strijd levert succes. Een antidarwinistische, anticommunistische, puur wetenschappelijke strijd met liefde en genade. Liefdeloosheid en genadeloosheid voeden het communisme. Gespannen gezichten, hete hoofden, een totalitair taalgebruik, agressieve maffia daden, en vloekenwoorden, zullen het communisme niet stoppen. Contraguerrilla activiteiten ook niet. Het stoppen van het communisme, atheïsme, darwinisme en materialisme kan pas met anticommunistische activiteiten, liefde, genade, compassie, het waarderen en respecteren van de mensen, en het nastreven van de islamitische moraliteit.

ALTUĞ BERKER: InshaAllah meester.

ADNAN OKTAR: Dit is de methode die het zekerst is en de duidelijkste resultaten zal opleveren. Daar bestaat geen andere weg voor.


2011-11-16 10:05:43

About this site | Maak uw Website | Add to favorites | RSS Feed
Alle materialen kunnen gekopieerd, geprint en gedistribueerd worden, mits verwijzing naar deze site.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.blogspot.com ahirzamanfelaketleri.blogspot.com ingilizderindevleti.net